HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina
programma 56ste HCC Beleggen Symposium

56ste HCC Beleggen Symposium

te Culemborg :

"Waarin beleggen in 2011?"


De meeste beleggers kwalificeren 2010 als een goed beleggingsjaar. Ze hebben kennelijk voldoende rendement behaald en de beurzen sloten over het algemeen hoger dan de stand waarop ze het jaar begonnen.

Toch was 2010 een turbulent jaar. De AEX begon het jaar op circa 343 punten en eindigde rond de 355. Overigens stond de beurs in april ook al op 355 punten om vervolgens twee weken later de 305 punten aan te tikken. Maar zoals gezegd zijn de meeste beleggers tevreden over het beleggingsjaar 2010.

Ook economisch gezien gaat het beter dan verwacht. De centrale bank verwacht een economische groei van 0,7 procent in 2010, terwijl men eerder uitging van krimp. De opleving komt deels doordat de wereldhandel eerder terugveert dan verwacht. De uitvoer wordt aangezwengeld door landen die relatief weinig last hebben gehad van de financiële crisis, zoals China, India en Brazilië.

Ook de zogenoemde commodities deden het goed. Kijkend naar deze assets bereikte edelmetalen, goud en zilver, en grondstoffen, koffie en graan recordhoogten. Ze noteerde in 2010 spectaculaire rendementen.

Kunnen we in 2011 wederom een goed beleggingsjaar verwachten?

Hoewel de groei in de Eurozone gematigd is lijkt Duitsland de crisis ver achter zich te laten. De Duitse economische groei is meer dan behoorlijk te noemen en de werkgelegenheid is daar op het hoogste niveau sinds 1992. Daarentegen plaatst de centrale bank de kanttekening in haar vooruitzicht dat er „geen wonderen" te verwachten zijn van de opkomende regio’s in Azië en Latijns Amerika. „Zij zijn onmogelijk in staat de gehele wereldeconomie voor langere tijd op sleeptouw te nemen."

Dit betekent dat we ook in 2011 op moeten passen. We kunnen niet zo maar in ‘van alles’ beleggen en veronderstellen dat het wel goed komt. Maar waarin 'moeten' we dan beleggen en welke beleggingsassest moeten juist we juist mijden? Moeten we beleggen in aandelen en zo ja welke? Beleggen in energie en/of in grondstoffen en zo ja, hoe doen we dat?

Op het 56ste HCC Beleggen Symposium "Waarin beleggen in 2011" krijgt u antwoord op al uw vragen. De hierna genoemde gerenommeerde sprekers hebben wij bereid gevonden om ons op 2 april a.s. te informeren over de mogelijkheden en hun visies op de markten.  Naast de sprekers bieden we de daytraders een interactieve tradersstand in de hal en een presentatie Basetrading, die begint om 11.05 uur in zaal 0.07

 
 Johan Braem

Johan Bream uitgever van het aandelen analyseblad Behoorlijk Beleggen geeft de presentatie "Beleggen in de oliesector"

De wereld verbruikt enorm veel energie, bijna een derde hiervan komt van olie en een vijfde uit gas. Het grootste deel ervan wordt verbrand ter wille van het transport, verwarming of het opwekken van elektriciteit. Op korte termijn lijkt een omschakeling  naar hernieuwbare en/of alternatieve energie hoogstens een aanvulling, zeker geen grootschalige oplossing.
De wereldvoorraden zijn beperkt en eindig, en slechts een handvol partijen controleert het grootste deel ervan.

Naast het bezit van bestaande reserves is ook de zoektocht naar nieuwe voorraden dus enorm belangrijk. Het tijdperk van de gemakkelijke en goedkope olie is definitief voorbij, niet alleen de zgn. oliemajors maar ook een ganse toeleveringssector is wereldwijd bezig om nieuwe voorraden op te sporen en productieklaar te maken.

Hoe zal het verbruik van olie en gas de komende jaren evolueren, en hoe kunnen we als belegger daar het best op inspelen?

De spreker is uitgever van het aandelen analyseblad Behoorlijk Beleggen en tevens auteur van enkele beleggingswerken en publiceert regelmatig over deze thema’s.

 

 Robert Jabroer

Robert Jabroer is oprichter / eigenaar van Fundtrack geeft de presentatie "Exchange Traded Funds, Wat u moet weten!"

Exchange Traded Funds ( ETF’s) ook wel Trackers genoemd maken een enorme ontwikkeling door. In de VS ging de omzet recentelijk door de barriere van $1000 miljard. Een product om mee rekening te houden. Begonnen als product om indices te volgen, zijn er inmiddels door het enorme succes en aantal aanbieders vele varianten ontstaan. Inmiddels zijn er zo veel verschillende ETF's dat we door de bomen het bos niet meer zien. Robert Jabroer geeft u een inzicht in de verschillende producten, hun structuur, de aanbieders, kosten, risico's en uiteraard de kansen.

Robert Jabroer is vermogensbeheerder bij Onafhankelijk Vermogensbeheer 's-Gravenhage (OVG) en sinds kort oprichter en eigenaar van Fundtrack, aanbieder van onafhankelijke informatie en nieuwsbrieven over Beleggingsfondsen en Trackers. Met zijn Core Satellite strategie, een combinatie van passief en actief beleggen, streeft hij naar een zo hoog mogelijk absoluut resultaat.

 

 Jan_de_Koning110x160.JPG

Jan de Koning is analist en fondsbeheerder bij Somerset Capital Partners Management B.V. geeft de presentatie "Succesvol beleggen in grondstoffen"

Tijdens zijn presentatie geeft Jan de Koning zijn visie op het thema van de dag: “Waarin beleggen in 2011?”. Een actueel thema, omdat particuliere beleggers inmiddels kunnen terugkijken op een bearmarkt in aandelen die haar tiende jaar is ingegaan. Aan de hand van tal van grafieken geeft hij de aanwezigen een helikopterview op het huidige beleggingslandschap en laat hij aan de hand van historische parallellen zien wat de particuliere belegger het komende decennium nog te wachten staat.

Van alle beleggingscategorieën (obligaties, aandelen, vastgoed), zijn het grondstoffen die dit decennium de beste beleggingsperspectieven bieden. Echter, hoe te profiteren van deze beleggingscategorie? Zelf een mijn openen in Zuid-Amerika of de aandelen van een koperproducent kopen? Of is het wellicht beter om trackers (ETFs) of futures op de koperprijs te kopen? Allemaal vragen die De Koning tijdens zijn presentatie zal beantwoorden.

Vanuit zijn dagelijkse praktijk als fondsbeheerder van een grondstoffenfonds (Het Somerset Capital Partners Commodities Fund) deelt hij zijn kennis en ervaring en laat hij de aanwezigen zien op welke wijze ook zij succesvol kunnen profiteren van dé beleggingscategorie van het komende decennium.

 

 Ronald Kok

Ronald Kok van Analist.nl geeft de presentatie "minder risico is meer rendement"

De traditionele gedachtegang in beleggingsland is dat is rendement en risico hand in hand gaan. Meer risico zou daarom meer rendement op moeten leveren. Deze vuistregel is echter niet meer van toepassing want het blijkt dat veel aandelen met een lager risico niet inleveren op hun rendement en vaak nog een hoger rendement behalen dan risicovollere aandelen. Hoe hier van te profiteren?

 

 Piet Veenema

Piet Veenema CEO van Kendrion geeft de presentatie "Kendrion, we magnetise the world!"

Kendrion ontwikkelt, produceert en verkoopt elektromagnetische componenten voor industriële en automotive toepassingen. Kendrion’s elektromagneten worden wereldwijd toegepast in bijvoorbeeld liften, deursluitingen, industriële robots, medische apparatuur, elektrische schakelsystemen, dieselmotoren en airco- en motorkoelsystemen. Kendrion zal de uitbreiding van zijn activiteiten door zowel autonome groei als door overnames blijven nastreven.

Kendrion is sinds 1859 operationeel onder de naam Schuttersveld, lang een bekende textielfabrikant te Enschede. In 1984 werd met andere activiteiten nieuw leven in de onderneming geblazen. Sindsdien heeft Kendrion zich in een veelbelovende richting ontwikkeld.

Met de acquisitie van Binder Magnete in 1997 is de grondslag gelegd voor het huidige Kendrion. Eind 2007 werd ter versterking de Linnig Antriebstechnik Groep geacquireerd. In 2008 werd Tri-Tech, LLC (Verenigde Staten) overgenomen. Op 25 februari 2010 heeft Kendrion magneta GmbH & Co. KG in Aerzen, Duitland, geacquireerd.

Kendrion focust zich op nichemarktleiderschap in business-to-businessmarkten, waarbij een gezonde autonome groei en rendement prioriteit hebben. Het bedrijf heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een marktleider, met vestigingen over de hele wereld waaronder China en de Verenigde Staten.

 

 Dirk Jan Breeman

Dirk Jan Breeman van RBS markets geeft de presentatie "Op zoek naar meer rendement"

Obligatiekoersen kalven af, aandelen koersen lopen op, Brent olie staat ruim boven de 100 dollar terwijl Light Sweet olie bijna 20 dollar lager noteert. Er zijn genoeg actuele ontwikkelingen voor beleggers die kansen bieden op de wereldwijde financiële markten.
 
Met het uitgebreide productenpalet biedt RBS Markets voor elk type belegger een instrument om in te spelen op deze ontwikkelingen. Van de behouden belegger die op zoek is naar meer rendement en in obligatieproducten een alternatief ziet, of de belegger die met aandelenrisico een belegging over de landsgrenzen zoekt met Trackers tot  de actieve ervaren belegger die met een hefboom extra rendement zoekt.
 
RBS Markets is met 65% van de omzet marktleider in beursgenoteerde producten op Euronext Amsterdam en voorziet beleggers van inspiratie, educatie en innovatieve producten. Op de 56ste editie van het HCC Beleggen Symposium verzorgt RBS in een presentatie een overzicht van de producten waarmee u kunt inspelen op de actuele ontwikkelingen waarbij de nadruk zal liggen op Turbo's.

 

 Fred Huibers

Fred Huibers van HEK Value Funds geeft de presentatie "De beste value aandelen selecteren"

Tot voor kort ging de financiële wereld ervan uit dat markten efficiënt waren: relevante informatie zou in korte tijd in de effectenkoersen verwerkt zijn. Bij deze visie past de gedachte dat het onmogelijk is om op lange termijn een hoger rendement te behalen dan de index. Aandelenselectie zou dan ook geen zin hebben.

Onderzoek heeft echter aangetoond dat aandelenselectie wel degelijk zin heeft. Beleggers die vasthouden aan een uitgekiende beleggingsstrategie, behalen op termijn duidelijk hogere rendementen. Van de verschillende beleggingsstrategieën blijkt de value-strategie het beste te scoren. In het kort komt de strategie neer op het consequent kopen van aandelen met een lagere waardering dan het marktgemiddelde, om deze vast te houden totdat de waardering normaliseert.

Hoe komt het dat de value-strategie - mits correct uitgevoerd - tot hoge rendementen leidt? Het antwoord ligt in de psychologie van angst en hebzucht. Hierdoor extrapoleren beleggers trends te lang. Als een bedrijf een aantal kwartalen goede resultaten rapporteert waardoor de koers oploopt, dan hebben beleggers de neiging om dat bedrijf lang te positief te beoordelen. Hierdoor loopt de waardering van dit inmiddels populaire aandeel verder op, verder dan objectief het geval zou moeten zijn. Vroeg of laat kunnen dergelijke bedrijven de steeds hogere verwachtingen niet waarmaken: de koers stort in en beleggers lijden verlies. Hierna treedt de angstfase in, waarbij beleggers het bedrijf de rug toekeren. Zoals beleggers eerder overdreven in optimisme, doen zij dat nu in pessimisme. De koers zakt door, waardoor forse onderwaarderingen kunnen ontstaan. En dat biedt juist bijzondere kansen voor de value-belegger.

Hoewel het algemeen bekend is dat beleggers handelen onder invloed van angst en hebzucht weten maar weinigen hier munt uit te slaan. Hoe komt dit? Het antwoord ligt opnieuw in de psychologie: de meeste beleggers laten zich meeslepen door de consensus en brengen het niet op om contrair te handelen. Bij onze value-fondsen gebeurt dat wel. Dankzij een in eigen beheer ontwikkelde methodiek, zijn wij in staat om laag gewaardeerde aandelen te selecteren, waarvan de waardering op korte termijn normaliseert. Deze beleggingsstrategie hebben wij rigoureus getest en de resultaten laten zien dat deze methodiek tot uitzonderlijke rendementen leidt.

 

 Roelof Foppen

Roelof Foppen van WH Selfinvest Nederland geeft de presentatie "Één van de dertien nieuwe Trading Strategieën van WH Selfinvest". Deze strategieën zijn zowel toe te passen binnen de nieuwe NanoTrader als ProStation.

De Center of Gravity (COG) indicator gaat ervan uit dat koersen rond een zwaartepunt bewegen. Indien er een extreme afwijking is, dan wordt dit aangeduid door deze indicator. Een tegenreactie in de andere richting wordt verwacht en de trader neemt een positie in richting van het middelpunt in. Met  de Timing indicator bepaalt de trader het moment waarop de positie wordt gesloten.

Uitgebreide beschrijving van de strategie
El Mostafa Belkhayate is een gerenommeerd technisch analist, die een grote populariteit geniet in Frankrijk. In 2009 werd zijn indicator Centre de Gravité bekroond met de gouden Trofee op de Salon van de Technische Analyse. Om een grafiek te analyseren wendt El Mostafa Belkhayate 2 indicatoren aan, gebaseerd op het principe van de middelpunt van de zwaartekracht van een koersbeweging.

  1. De eerste indicator Belkhayate Centre de Gravité berekent het dynamische zwaartepunt van de koers en wordt voorgesteld door parallelle banden, die dienst doen als steun en weerstand.
  2. De tweede indicator Belkhayate Timing berekent het statische zwaartepunt van een koersbeweging en duidt de aankoop- of verkoopzones aan waarin de probabiliteit om in de markt te stappen optimaal is.

Het analyseren van beide indicatoren geeft een snel inzicht in de markt. De trader, die deze methodiek hanteert, ziet snel of hij dient te kopen te verkopen of aan de zijlijn te staan. In positie geeft de Timing Indicator het uitstapmoment aan.

Tijdens de presentatie zal de trading setup verder worden verfijnd met de Supertrend en Dynamische RSI indicator (deze zijn al eerder op de HCC Beleggersdag gepresenteerd). Alle indicatoren maken deel uit van het professionele ProStation platform, waarop u CFD´s kunt verhandelen.

 

De begin- en eindtijden van de presentaties kunt u hier vinden.

Toegang tot het symposium is gratis voor leden.

 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website
De laadtijd van deze pagina is: 0.02319 seconden