HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief 20091108
Nieuwsbrief 20091108
HCC Beleggen Nieuwsbrief  20091108
inhoud: 
DNB Magazine

Old boys netwerk alleen bezig zichzelf in stand te houden

De financiële crisis heeft volgens publicist Heleen Mees duidelijk gemaakt dat de neiging tot groepsdenken in de financiële wereld groot is. Diversiteit, niet alleen op basis van sekse maar ook op basis van cultuur en etniciteit, is effectief om deze valkuil te omzeilen. Mees betoogt in een essay in DNB Magazine dat Nederlandse financiële instellingen zich niet kunnen handhaven in een globaliserende markt, zolang zij vrouwen blijven negeren.
Bankiers als struisvogels

Topmensen in Nederland die meer dan 1,5 miljoen euro per jaar verdienen, ontvingen in 2008 een bonus van gemiddeld 311 procent van hun salaris. In zijn column in DNB Magazine vergelijkt DNB-onderzoeker Robert Mosch het gedrag van bankiers met dat van struisvogels. Het vertrouwen van het publiek in de deskundigheid en integriteit van bestuurders van financiële instellingen is gehalveerd tussen 2007 en 2009. ‘Om in te kleuren hoe groot deze daling is: het vertrouwen daalde grofweg van het niveau ‘vertrouwen in justitie’ tot onder het niveau ‘vertrouwen in politici’, aldus Mosch. Omdat je vertrouwen makkelijker verliest dan wint, moet het roer volgens hem drastisch om.
dnb logo
Doemdenken

Amerikadeskundige Willem Post noemt in een uitvoerig dossier over de al vier eeuwen durende economische relatie tussen de VS en Nederland het doemdenken ten opzichte van Amerika volkomen misplaatst. In het diepe dal waarin de mondiale economie zit, komen de lichtpuntjes volgens hem ook weer uit de VS. Post prijst president Obama voor de lef die hij toont om enorme overheidsinvesteringen te doen, ‘want in de ogen van veel Amerikanen ben je dan al snel een halve socialist’.
Scherpe daling schade motorrijtuig

De gemiddelde schade per motorrijtuig is scherp gedaald, in de afgelopen dertien jaar met maar liefst twintig procent. Het gemiddelde schadebedrag staat nu op 340 euro. Opmerkelijk, want het wagenpark nam in deze periode ruim een derde (2,4 miljoen voertuigen) toe. De verbeterde verkeersveiligheid is een belangrijke reden voor de afname.

Verder in DNB Magazine  onder meer aandacht voor nut en noodzaak van de geheimhoudingsplicht van DNB, en een pleidooi voor een vermindering van de mondiale onevenwichtigheden op de betalingsbalansen. 

HCC Beleggen is aanwezig tijdens de HCC!dagen / HME2009!

HCC Beleggen is dit jaar met een stand op het diversiteitenplein aanwezig tijdens de HCC!dagen / Home Multimedia Entertainment 2009. Het evenement vindt plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 november in de Jaarbeurs te Utrecht.

HCC-paviljoen

HCC is aanwezig met een interactief paviljoen van maar liefst 1500m². Ontmoet andere leden of volg één van de tientallen lezingen of workshops over bijvoorbeeld Windows 7, Ubuntu, fotografie of VoIP. Meer weten over de HCC!dagen Klik hier.

Gratis entree

HCC-leden kunnen dit jaar gratis naar de HCC!dagen / Home Multimedia Entertainment 2009. Op vertoon van uw HCC-ledenpas bij de kassa ontvangt u een gratis entreebewijs voor één dag.

Helpen in de HCC Beleggen stand

We kunnen meer hulp gebruiken om onze HCC Beleggen stand te bemensen. Als u graag iets over de HCC Beleggen wilt vertellen en het leuk vindt om andere HCC leden/beleggers te ontmoeten, meldt u zich dan aan bij Willem van Heemskerck Düker

Image


Activiteiten Computerbeleggersgroep ZH

Het afgelopen seizoen mogen we zonder meer een succes noemen. Boeiende en leerzame bijeenkomsten zorgden voor een gestage groei van het aantal leden die als belegger zeker hun (financieel) voordeel konden doen met de onderwerpen die aan bod kwamen.
Van enkele nieuwe leden kregen we wel de opmerking dat “het niveau nogal hoog is”. We zullen daarom tijdens het komende seizoen zorgen voor inleidingen en besprekingen die er mede op gericht zijn om beginners zich verder te laten ontwikkelen tot een deskundig belegger zonder overigens afbreuk te doen aan de aantrekkelijkheid voor de leden die beschouwd kunnen worden als professioneel belegger.
Computerbeleggersgroep ZH
In een recent artikel werd gesteld dat de achterstand van de particuliere belegger ten opzichte van de professionele vermogensbeheerders (veel) kleiner is geworden dankzij de computer. Deze stelt ook de particulierin staat om snel over informatie te beschikken en om analyses van mogelijke beleggingsinstrumenten te maken.  

Wij onderschrijven deze stelling. Met behulp van de computer kun je op een groot universum van assets analyses toepassen naar keuze op basis vanfundamentele, technische, statistische of kwantitatieve analyse. Daarbij is het uiteraard essentieel dat het beleggingsproces uit gaat van een gestructureerde aanpak. Onze groep stelt zichten doel om de deskundigheid van onze leden op deze gebieden te vergroten. Tijdens de bijeenkomsten worden inleidingen gehouden, meestal door eigen leden die hun deskundigheid overdragen aan de anderen.

Daarbij hebben we gekozen voor een werkwijze waarbij gedurende het seizoen een thema centraal staat.
Het vorige seizoen was dit "Money Management". Het thema voor dit seizoen is "Handelssystemen".
Zonder nadere invulling zou dit onderwerp veel te breed zijn. Het is bovendien essentieel dat een handelssysteem aansluit bij je persoonlijke omstandigheden: met een drukke baan kun je geen daytrader zijn en zelfs een Endof-Day-systeem vraagt dan wellicht teveel tijd.

We hebben daarom geïnventariseerd bij de leden aan welke soorten systemen en markten we prioriteit moeten geven.  We hebben nog plaats voor nieuwe leden. Dus als uw interesse gewekt is bent u welkom om eens vrijblijvend deel te nemen aan een bijeenkomst om te bezien of het lidmaatschap iets voor u is. Datum en plaats van onze maandelijkse bijeenkomsten worden gepubliceerd op de site van de HCC Beleggersgroep.

U kunt voor nadere informatie natuurlijk ook contact opnemen met dit mailadres.


Interessegroep Vestics Noord, voor theorie en praktijk op beleggingsgebied

Op 8 maart 2006 is in Noord Nederland een groep gebruikers van het beleggingsprogramma Vestics van start gegaan om zich individueel en collectief verder te verdiepen in de boeiende wereld van het beleggen. In eerste instantie was het doel om elkaar te ondersteunen bij het leren kennen en gebruik van Vestics beleggingssoftware. Vandaag is ons interesse gebied breder en ondersteunen en informeren we elkaar op meerdere terreinen uit de beleggingswereld.

Hoewel we als experiment op papier gezamenlijk een portefeuille samenstellen, doen we onze echte beleggingen op individuele basis. De groep bestaat momenteel uit zo’n tien leden (van enigszins gevorderd tot behoorlijk gevorderd op beleggingsgebied) en we komen zo’n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn ‘interactieve’ bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.

Een aantal van de leden is een eigen handelssysteem aan het ontwikkelen en doet daar periodiek verslag van. Anderen werken met zelf ontwikkelde handelsindicatoren en sommige leden passen geavanceerde handelsstrategieën toe.

Op elke bijeenkomst wordt door één of meerdere van de leden een voordracht gehouden; dit kan gaan over de eigen activiteiten maar ook meer algemene onderwerpen op beleggingsgebied komen aan de orde. En natuurlijk wordt er ook uitvoerig gesproken over diverse praktische zaken: andere beleggingsprogramma’s, de diverse koersenaanbieders, de gang van zaken op de beurzen, enz. Benieuwd geworden naar deze groep beleggers en de informele sfeer die de groep kenmerkt? Kom gerust eens een bijeenkomst bijwonen en kijk of het iets voor je is.

Aanmelden en/of informatie kunt u via dit  mailadres verkrijgen.


Zelf fundamenteel beleggen met behulp van de SSG methode

De SSG werkgroep van HCC Beleggen en NCVB/VEB poogt het zelf fundamenteel beleggen te bevorderen op een wijze zoals reeds meer dan vijftig jaar succesvol wordt toegepast met de in Amerika door George A. Nicholson ontwikkelde Stock Selection Guide, SSG. Wij noemen het hier de SSG methode; tot nu toe werd het echter de NAIC-methode* genoemd.

De SSG-methode gebruikt voor de fundamentele analyse maximaal 70 financiële basisgegevens van een bedrijf om te beoordelen of aandelen van het bedrijf geschikt zijn om aan te schaffen en gedurende meerdere jaren in portefeuille te houden.

Geselecteerd wordt o.a. op groeiaandelen, de stabiliteit van het bedrijf en de kwaliteit van het management. De doelstelling van de SSG-methode is om ruwweg een verdubbeling van het ingezette vermogen in vijf jaren te bereiken door koerswinst en dividenduitkeringen. Het is dus kopen van aandelen en vervolgens houden zolang dat zinvol is en het bedrijf blijft voldoen aan de SSG-criteria.

De methode is heel geschikt voor particuliere beleggers mits die bereid zijn zich in de SSG methode te verdiepen en is bedoeld om eigen vermogen op te bouwen voor de wat langere termijn, zoals (aanvullend) pensioen.

tabel_ssg.jpg

De methode gebruikt de in bovenstaande tabel getoonde kerncijfers en koersen van een bedrijf. Deze cijfers zijn te vinden in de financiële jaarverslagen van bedrijven. De SSG werkgroep heeft een verzameling van ruim 150 SSG’s van Nederlandse, Amerikaanse en Belgische bedrijven opgebouwd. Deze verzameling is op aanvraag toegankelijk voor leden van HCC Beleggen en NCVB/VEB.

Een deel van deze cijfers wordt afgebeeld in een semilogaritmische grafiek, zoals hieronder getoond.

afbeelding_ssg.jpg

Als de gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van het bedrijf redelijk stabiel is, komen de omzetten en winsten per aandeel in de grafiek in de buurt van een rechte lijn te staan. De helling van die rechte lijn is een maat voor de gemiddelde procentuele groei. De stabiliteit van een bedrijf is af te lezen aan het dicht in de buurt van de betreffende groeilijnen liggen van de jaarlijkse omzetten en de winsten per aandeel. De hellingen van de groeilijnen dienen redelijk met elkaar overeen te komen, d.w.z. de beide groeilijnen moeten min of meer evenwijdig lopen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt aangenomen dat zulks voor de komende jaren ook het geval zal zijn zolang de financiële jaar- en kwartaalverslagen daar geen reden tot wijziging in brengen. De prognose van de koersgroei in de voorliggende jaren is gebaseerd op de aanname dat de gemiddelde koers/winstverhouding van de laatste boekjaren geldig blijft in de komende jaren.

Zonder hier verder in details te treden, dat gebeurt in de presentatie, kunnen uit de 70 cijfers conclusies getrokken worden over de koop- of verkoopwaardigheid van een aandeel dan wel het aanhouden van het aandeel indien reeds in bezit.

Voor het analyseren en grafisch weergeven van de bedrijfsgegevens zijn gratis programma’s beschikbaar op de webpagina’s van CoSA. De verzameling van SSG bestanden wordt door de SSG werkgroep in stand gehouden en geactualiseerd. Die verzameling is op verzoek toegankelijk voor leden van HCC Beleggen en NCVB/VEB. Stuur Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  met daarin uw lidnummer, naam met voornaam of voorletters en uw emailadres.

Aan de hand van voorbeelden wordt in de presentatie getoond hoe je een bedrijf kunt beoordelen en tot een handelsbesluit/transactie kunt komen. Degenen die nu reeds meer informatie over de NAIC- of SSG-methode willen weten, kunnen die o.a. vinden via deze web-pagina.

* Aangezien de Amerikaanse NAIC inmiddels van naam is veranderd is het beter om het neutrale SSG te gebruiken.Geïnteresseerd in opties en andere derivaten?

Wellicht zijn er leden zijn die in contact willen komen met andere leden die geïnteresseerd zijn in opties en andere derivaten. Elkaar bijpraten over strategieën en/of over de in de markt verkrijgbare derivaten kan zeer verhelderend werken. 
Daarnaast is het gewoon gezellig om periodiek bijeen te komen of contact te hebben met andere leden met dezelfde belangstelling voor dit specifieke onderwerp.
Ook belangrijk is dat u met behulp van opties en derivaten veel veiliger kunt beleggen dan menigeen denkt, zonder uw (toekomstige) winst als sneeuw voor de zon te zien verdwijnen.
Chicago_bot180x132.jpg
Het doel van deze oproep is om te inventariseren of er voldoende leden zijn om een nieuwe interessegroep (IG) Opties en Derivaten binnen de HCC Beleggen te realiseren.
Hebt u belangstelling om deel te nemen in de op te richten groep, neem dan contact op per email met  het bestuur.
 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2021 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.0364 seconden