HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief 20110917 Symp57-2
Nieuwsbrief 20110917 Symp57-2

HCC Beleggen Logo
57-ste HCC Beleggen Symposium 5 november  2011
"Beleggen van crisis tot crisis"
inhoud:    Symposium Bericht: 2 

57 ste HCC Beleggen Symposium "Beleggen van crisis tot crisis" 5 novemberl 2011


Optiestrategie: De long straddle
Bron: Euronext.nl
In tijden waarin de verwachtingen gunstig zijn, hoeft een optiebelegger zich niet het hoofd te breken over welke strategie hij zal kiezen. Met een calloptie lift hij mee met de opgaande koers van het aandeel en door het hefboomeffect van opties zal de winst vermoedelijk vele malen groter zijn dan bij de belegger die zich beperkt tot aandelen. longstraddle400x247.jpgMaar als de economie er wat minder welvarend uitziet en onzekerheid de markten beheerst, is het tijd voor strategisch handelen. Een optiestrategie die wordt toegepast bij turbulente verwachtingen is de long straddle. Hierbij sluit een optiebelegger niet uit dat de koers van het onderliggende aandeel omhoog gaat, maar hij houdt tevens rekening met daling.


Jaarcijfers
De long straddle lijkt op het eerste gezicht weinig voordeel te bieden. Want wat kun je winnen als je als optiebelegger tegelijkertijd een putoptie en een calloptie koopt op hetzelfde aandeel, met dezelfde looptijd en met dezelfde uitoefenprijs? Het antwoord ligt besloten in de verwachting omtrent een fonds. Een gebeurtenis in de toekomst die het aandeel sterk doet stijgen of juist flink laat dalen. Te denken valt hierbij aan het al dan niet lukken van een overname, een innovatie waarvan veel wordt verwacht - maar die ook kan tegenvallen - en natuurlijk de publicatie van de jaarcijfers. Kortom, er is iets op til maar of het gaat vriezen of dooien ligt in de toekomst besloten.


Investering
De investering bij een long straddle is duidelijk: premie plus transactiekosten voor een putoptie en premie plus transactiekosten voor een calloptie. Blijft de verwachte koersbeweging uit en lopen beide opties out-of-the-money af, dan is dit het maximale verlies dat de belegger lijdt. Stijgt het onderliggende aandeel dan neemt de waarde van de calloptie toe, daalt het onderliggende aandeel dan stijgt de waarde van de putoptie. De stijging of daling moet wel zo groot zijn dat men de totale investering terugverdient en liefst er nog wat aan overhoudt.


Voorbeeld
Laten we als voorbeeld nemen de fabrikant van kantoormaterialen Desk.
longstraddle400x247.jpg
Door sterke concurrentie uit het buitenland en door de crisis is het aandeel al een tijd aan het kwakkelen.
De situatie is gaandeweg zo zorgelijk geworden dat men alle hoop heeft gevestigd op een Chinese investeringsmaatschappij.

Als de Chinezen Desk willen helpen met een kapitaalinjectie zal het aandeel daarop heel gunstig reageren.
Maar besluiten de Chinezen dat Desk oninteressant is, dan is sterke waardedaling van het aandeel onontkoombaar.

Het aandeel van Desk is € 4,58 waard.
Een calloptie met een uitoefenprijs van € 4,70 kost € 0,12. Een putoptie met een uitoefenprijs van € 4,70 kost € 0,20.
Omdat het per contract gaat om 100 aandelen zijn de totale kosten van de calloptie 100 x € 0,12 = € 12.
De putoptie kost € 100 x € 0,20 = € 20.
De totale kosten - los van transactiekosten - zijn dus € 32.

Het aandeel Desk moet nu stijgen naar € 5,02 (6,8%) om de calloptie zoveel meer waard te laten worden dat de investering is terugverdiend.
Alles wat het aandeel verder stijgt is pure winst. Zakt het aandeel onder de € 4,38 dan begint de putoptie winst op te leveren.


Nog een situatie
Tot nu toe gingen we uit van het kopen van een put en een call op hetzelfde moment. Maar een andere situatie is ook denkbaar. Stel dat u beschikt over een calloptie en dat de koers van het onderliggende aandeel een mooie stijging heeft laten zien. U twijfelt tussen winst nemen door de calloptie te verkopen of nog even te wachten op verdere stijging. Beide mogelijkheden hebben voordeel en nadeel.

Houdt u de call dan maakt u nog meer winst als het aandeel stijgt. Maar daalt het aandeel dan verliest ook de calloptie waarde.
Verkoopt u de calloptie dan heeft u weliswaar (een deel van) de winst veiliggesteld, maar deelt u niet mee in eventuele verdere stijging van het aandeel.
Door middel van een putoptie kunt u de tot nu toe gemaakte winst veilig stellen en toch profiteren van een eventuele verdere stijging met de calloptie. Hierbij gaat uiteraard wel iets van de winst verloren door de premie die moet worden betaald voor de putoptie, maar daar staat wel wat  tegenover.

Stijgt het aandeel verder, dan neemt de waarde van de calloptie toe. In dat geval kunt u het geld dat is betaald voor de putoptie zien als een verzekeringspremie.
Daalt het aandeel echter, dan verkoopt u de calloptie en neemt het putoptiecontract in waarde toe. Afhankelijk van de daling verdient u de premie voor de putoptie terug, of maakt u misschien zelfs winst in een dalende markt.
Uiteraard is er ook nog een mogelijkheid dat een aandeel na aanvankelijke stijging geruime tijd op het nieuwe hogere niveau blijft hangen. In dat geval levert de call winst op en diende de putoptie slechts als verzekering.

Terug naar  Inhoud


daytradingad_753x240.jpgVerdedigen en aanvallen met opties.
Spreker: Robert Jabroer, oprichter en eigenaar van Fundtrack.nl
Opties blijven een prachtig instrument om mee te beleggen.

http://www.beleggersonline.nl/images/symp57/Robert_Jabroer110_160.jpgOf de markt nu stijgt, daalt of gelijk blijft, voor elke verwachting bestaat er een strategie. Natuurlijk blijft één essentiële factor van allergrootst belang, de richting!

Ook al gebruiken we hulpmiddelen zoals technische of fundamentele analyse, de markt verrast ons iedere keer weer. Vandaar dat we moeten zoeken naar strategieën die ons een reëel risico/rendement verhouding opleveren.

Er zullen verschillende strategieën worden behandeld.

Robert Jabroer is vermogensbeheerder bij Onafhankelijk Vermogens Beheer ’s-Gravenhage (OVG) en oprichter  en eigenaar van Fundtrack, aanbieder van onafhankelijke informatie en nieuwsbrieven over beleggingsfondsen, trackers, turbo’s, sprinters en opties.
Terug naar  Inhoud


http://www.beleggersonline.nl/images/symp57/RG_NH_ad_201109_753x202.jpgGrondstoffen: Is het alleen goud dat blinkt?:
Spreker: Bob Hendriks, head of retail distribution Netherlands van BlackRock.
http://www.beleggersonline.nl/images/symp57/Bob_Hendriks.jpgBob Hendriks, head of retail distribution Netherlands van BlackRock geeft de presentatie "Grondstoffen: Is het alleen goud dat blinkt?"

Bob Hendriks zal in deze presentatie aan de hand van praktijkvoorbeelden de toestand op de diverse grondstoffenmarkten toelichten.
De presentatie zal dieper ingaan op de vraag-aanbodverhoudingen, maar ook op welke wijze beleggers toegang kunnen krijgen tot deze markten.

Denk hierbij bijvoorbeeld de vraag of het een goed moment om is in goud te beleggen of juist in de aandelen van goudmijnbedrijven, maar ook aan vragen als "is het handiger om via een ETF in grondstoffen te beleggen of via een beleggingsfonds"?
Terug naar  Inhoud


Foxware
Standhouder
Foxware Beleggingssoftware is gespecialiseerd in de ontwikkeling van geavanceerde software voor beleggers die handelen in opties en futures.

Foxware_logo316x439.jpgWij demonstreren ons optieanalyse-programma OPTIEMAAT. Dit ondersteunt al meer dan 20 jaar vele (optie)beleggers bij het onderbouwen van hun beleggingsbeslissingen.
 
Het programma beschikt over een uitgebreide functionaliteit en u kunt elke positie, bestaande uit opties en/of futures en/of onderliggende waarden, moeiteloos opbouwen en beoordelen op rendement, risico en gevoeligheid voor alle (optie)prijsbepalende factoren.
 
De module “Adviezen” stelt u in staat om, gebaseerd op uw visie op toekomstige onderliggende koersontwikkelingen, de meest winstgevende optiestrategieën te genereren.

De module “BackTrack(e-o-d)” beschikt over een database met ruim 8 jaar end-of-day optiehistorie van alle Euronext optiefondsen. Op basis hiervan kunt u “terug in de tijd” en uw posities uit het verleden naspelen en/of overdoen, maar ook “nieuwe” posities opzetten en de resultaatontwikkeling hiervan door de tijd heen volgen (backtest). Hiermee kunt u lering trekken uit het handelen op basis van “echte” beursgegevens zonder dat daarbij ook “echt” geld op het spel staat.
De module “BackTrack(intra-day)” gaat nog een stap verder. Deze biedt u de unieke mogelijkheid de historische optiedatabase uit te breiden met intra-day optienoteringen met een instelbaar interval van (minimaal) 15 minuten! Ook de noteringen op uw handelsmomenten worden hierin vastgelegd.
 
Het pakket werkt met realtime beurskoersen, maar kan desgewenst ook functioneren met end-of-day noteringen.

In elk beursklimaat, óók in het huidige, bieden opties uitstekende mogelijkheden voor het behalen van een positief beleggingsresultaat.
OPTIEMAAT, als betrouwbaar en geavanceerd “gereedschap”, vormt hiervoor de basis
Terug naar  Inhoud


Enquête: "Beleggingshorizon en risicohouding"
Bron: Redactie
Richard de Jong van Van Lieshout & Partners N.V. geeft op 5 november een presentatie over hoe u uw portefeuille kunt beschermen. Een belangrijk onderdeel hiervan is asset allocatie. Met uw beleggingshorizon en uw risicohouding kunt u het vermogen gaan alloceren.    
Deze enquette bestaat uit slechts 9 vragen en vraagt nog geen minuut om te complementeren.

De uitkomsten van deze enquête gebruikt hij voor zijn presentatie. De uitkomsten zijn geanonimiseerd. Met andere woorden, Richard de Jong en/of de HCC Beleggen zullen en kunnen de uitkomsten niet herleiden naar één persoon.

Terug naar  Inhoud


Forest Bergen
Standhouder
Forest Bergen logo

Forest Bergen is gespecialiseerd in opleidingen en technische produkten voor beleggers en traders.

Wij leveren allerlei software voor de technische belegger, computerapparatuur en netwerken.
Wij zijn gespecialiseerd in handelstrainingen voor ForexTraders. Ons uitgangspunt is dat iedereen na afloop geld moet kunnen verdienen in de Forex handel.
Ook kunt u bij ons optie cursussen volgen, koersdata-abonnementen afsluiten en boeken kopen..

In onze stand zullen wij een aantal produkten demonstreren, waaronder de overbekende Omnitraderem Metastock software software, met een presentatie handelen in valuta.
Forestbergen producten
Terug naar  Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpgPrinsjesdag, troonrede, miljoenennota, belastingplan.
Bron: Redactie
"Leden van de Staten-Generaal..."

Met deze woorden begint de Konigin de Troonrede op prinjesdag.

Prinsjesdag markeert de eerste vergadering van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer). RO_Begrotingen_Miljoenennota_2012_210x157.jpg

Het nieuwe werkjaar begint op de derde dinsdag van septemper en wordt geopend met het uitspreken van de Troonrede.
Daarna biedt de minister van Financiën de Tweede Kamer de rijksbegroting en de Miljoenennota van het eerstkomende kalenderjaar aan. De Miljoenennota is een algemene toelichting op de rijksbegroting.

In de Miljoenennota 2012 worden de belangrijkste kabinetsplannen en keuzes samengevat en wordt duidelijk wat deze plannen kosten.

Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de economische en financiële situatie van Nederland. Ook de verwachte ontwikkelingen komen aan bod.
derde_dinsdag_in_september_koffer_350x249.jpg
Ook wordt elk jaar op Prinsjesdag het Belastingplan aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden, tegelijk met de begrotingswetsvoorstellen en de Miljoenennota.

Het Belastingplan is een fiscaal wetsvoorstel, dat voor een belangrijk deel de wijzigingen van premies en belastingen regelt.

Download Troonrede 2011 hier   (Nadat de Koningin deze heeft uitgesproken op prinjesdag)

Download Miljoenennota 2012 hier
Download Belastingplan 2012 hier
Terug naar  Inhoud


Aanmelden en routebeschrijving:
Een entreebewijs voor het HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,
4103 NR, Culemborg
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar  Inhoud 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03383 seconden