HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief20130801
Nieuwsbrief20130801
HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 2013080161ste HCC Beleggen Symposium op 5 oktober 2013: "Het beste van de beurs"
Bron: Redactie
Nederlandse beleggers stappen bij voorkeur in bedrijven van eigen bodem. Begrijpelijk, want als belegger wil je grip hebben op investeringen. Die grip heb je door te beleggen in bedrijven die je kent. Het is dan ook geen wonder dat beleggende landgenoten een voorkeur hebben voor Nederlandse beursfondsen. Beleggers voelen de binding met deze bedrijven.61hccb-symp-logo-300x300.jpg
 
Het veelgehoorde bezwaar dat de Nederlandse beurs te beperkt is, is een oneigenlijk argument. Onze multinationals hebben immers wereldwijde posities. Daarmee heeft de belegger genoeg exposure naar de hele wereld. Voorbeelden zijn Unilever, Shell en Philips. Zij behalen maar een klein deel van hun omzet op hun thuismarkt; het leeuwendeel van hun inkomsten komt momenteel uit de groeimarkt Azië.
 
Ander voordeel van Nederlandse bedrijven is dat zij toegankelijker zijn dan hun buitenlandse concurrenten. Informatie is gemakkelijker te verkrijgen, het is eenvoudig om aandeelhoudervergaderingen te bezoeken, dat ten goede komt aan het inzicht in een bedrijf.
 
Tijdens het 61ste HCC Beleggen Symposium met de titel "Het beste van de beurs" zullen deskundige sprekers ons bijpraten over de kansen die zich voordoen op de Nederlandse beurs. Klik hier om u in te schrijven voor dit gratis symposium.
Terug naar Inhoud


Flevoland-Overijsel200x152.png
RG Flevoland-Overijssel

RG Flevoland-Overijssel is een van de HCC Beleggen Regio Groepen. Dit zijn regio georienteerde groepen van beleggers die geregeld bijeenkomen om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, kennis en beleggings ideeën te delen 

Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz. kunnen aan bod komen.

Benieuwd geworden naar deze groep beleggers, meld je dan per email aan Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .Versterking bankbalans voorwaarde voor economisch herstel
Bron: DNB
Nieuwbouw-sh-510x310.gif
Recessies die het gevolg zijn van een financiële crisis zijn doorgaans diep en hardnekkig. Dat geldt ook voor de huidige recessie. Om uit de recessie te raken is herstel van de financiële sector cruciaal. Overheden dienen zich daarom te richten op versterking van de balansen van de banken, waardoor de bankensector in staat wordt gesteld om bij te dragen aan een conjunctuurherstel door middel van een verantwoorde groei van de kredietverlening.

De huidige recessie  is uitzonderlijk omdat deze in diverse landen samenvalt met een kredietcrisis en een scherpe daling van de huizenprijzen. Omdat deze recessie volgde op een financiële hausse tegen de achtergrond van een lage en stabiele inflatie, zijn de schuldenlast en negatieve vermogensvorming van bedrijven en huishoudens erg groot en is bovendien de financiële sector zwaar beschadigd. Dit wordt ook wel een “balansrecessie” genoemd, verwijzend naar de ongunstige verhouding tussen bezittingen en verplichtingen op balansen.

Uit onderzoek blijkt dat recessies die samenvallen met een ernstige financiële crisis veel langer duren, gepaard gaan met een veel sterkere productieafname, en leiden tot een veel groter cumulatief inkomensverlies dan ‘normale’ recessies en recessies die samenvallen met een minder ernstige financiële crisis (zie figuur1). 
Figuur-1-klein_tcm46-293992sh630x180.gif
figuur1:Recessies Bron: Claessens en Kose (2013)

De duur van de recessie is het aantal kwartalen tussen het hoogste inkomensniveau voor de recessie en het laagste inkomensniveau tijdens de recessie. De outputdaling is de afname in output tussen het hoogste inkomensniveau voor de recessie en het laagste inkomensniveau tijdens de recessie. Het cumulatieve inkomensverlies combineert informatie over de duur en amplitude van de recessie en is een maatstaf voor de totale kosten van de recessie (percentage). Voor "Duur van recessie" is het gemiddelde weergegeven, voor "Amplitude" en "Cumulatief inkomensverlies" de mediaan.  Een recessie valt samen met een financiële crisis als de financiële crisis op het zelfde moment begint als de recessie of 1 jaar voor of 2 jaar na de top van de recessie. De ernstige financiële crises zijn de zwaarste 50% van alle financiële crises gemeten aan de hand van de afname in output gedurende de recessie. De dataset bestaat uit data van 23 ontwikkelde landen voor de periode 1960-2011.
 
Herstel uit een recessie zonder dat banken veel krediet verlenen komt voor, maar verloopt over het algemeen traag en is niet erg krachtig. Een kredietloos herstel is in de huidige situatie onwaarschijnlijk. Ten eerste zijn huishoudens bezig met schuldafbouw, waardoor ze hun consumptieve bestedingen, ook bij een belastingverlaging, nauwelijks opvoeren. En zonder deze motor is een kredietloos herstel veel problematischer, zo niet onmogelijk.

Ten tweede kunnen veel bedrijven in het MKB een afname van de bancaire kredietgroei niet opvangen door op een andere manier te lenen. Dit impliceert dat vooral het MKB wordt getroffen wanneer een herstel van de financiële sector te langzaam verloopt. Ook in ons land is het MKB in belangrijke mate afhankelijk van kredietverlening door banken.
Een herstel zonder krediet lijkt in de huidige situatie dus lastig. Dit werpt de vraag op wat beleidsmakers kunnen doen om het proces van balansherstel bij banken te versnellen. 

Groeien na een balansrecessie
De ervaringen van de Scandinavische landen tijdens de bankencrisis in de jaren negentig kunnen nuttige aanwijzingen geven. In reactie op de crisis gaven de Scandinavische overheden aan balansherstel de hoogste prioriteit. De balansen van de banken werden gerepareerd door verliezen te nemen en door verkoop van activa, herkapitalisatie onder strenge voorwaarden en vermindering van overtollige operationele capaciteit.  Wat volgde was een relatief snel en zichzelf in stand houdend conjunctuurherstel.

Door de balansen van de banken te helpen versterken, stelt de overheid de bankensector in staat om bij te dragen aan een conjunctuurherstel met krediet. Dit kan de huishoudens die geen hoge schuldenlast hebben (starters op de huizenmarkt bijvoorbeeld), helpen om hun uitgaven weer te verhogen. Kleine en middelgrote bedrijven die nu moeilijk aan financiering kunnen komen, kunnen hiervan profiteren, wat een noodzakelijke impuls aan de reële economie geeft. Cruciaal is hierbij dat verliezen worden genomen, omdat anders twijfel blijft bestaan over de kwaliteit van de balans van banken waardoor de kosten van eigen vermogen en financiering niet zullen dalen.

Als banken over weinig kapitaal beschikken, kan een relatief beperkte herkapitalisatie van banken een potentieel sterke stijging van de kredietverlening tot gevolg hebben. Hoewel het misschien niet mee zal vallen om het publiek ervan te overtuigen dat “meer geld voor de banken” in hun eigen belang is, zijn er zeker goede economische redenen om deze aanpak toe te passen.
 
Ref:
In Economisch Statistische Berichten staat een artikel waarop bovenstaande artikel uit DNBulletin is gebaseerd.
Terug naar Inhoud


Helmond_wapen202x300.jpgDoe het zelf beleggers in de regio Helmond

Wij zijn een klein studie-beleggerclubje dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te kunnen beleggen.
Wat we doen?:
  • We bespreken elkaars aanpak en strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van aandelen, opties en andere derivaten.
  • Ook gaan we dieper in op specifieke (optie-) constructies die succesvol kunnen zijn.
  • We nemen ook deel aan seminars of andere studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf beleggen uit.
  • We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.
We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen beleggen.

Neem bij interesse contact op via de mail met het bestuur van de HCC Beleggen. Vermeld in de mail dat het om de groep Helmond gaat.Banken kunnen op oude voet verder
Bron: Dick Degenkamp, Me Judice, 10 juli 2013
Comply-wait-explain-verkeerslicht-sh360x205.gif
 De commissie Wijffels gaat de Nederlandse banken niet ‘dienstbaar’ maken, zoals de titel van het eindrapport van de commissie suggereert, stelt Dik Degenkamp. Reden is dat de onderliggende structuur van de bankensector niet wordt aangepakt. Er wordt te zwaar geleund op het ‘comply or explain’ van zelfregulering. Volgens dat principe houdt een bank zich aan de regels als de bank zich er niet aan houdt en uitlegt waarom dat het geval is.

Fluwelen handschoenen
De Commissie Structuur Nederlandse Banken (CSNB) heeft een rapport uitgebracht waar de bankenlobby blij mee zal zijn. Een bedrijfstak die á raison van 100 miljard Euro door de Nederlandse overheid – lees: de Nederlandse belastingbetaler – is gered, wordt met fluwelen handschoenen aangepakt. Dat is opmerkelijk gezien de enorme economische en sociale ellende die voor een belangrijk deel door deze sector is veroorzaakt. Het belangrijkste nieuws in de media was dat toekomstige huizenbezitters zelf met 20% spaargeld aan moeten komen zetten, willen zij een hypothecaire lening kunnen krijgen.

Voordat het rapport van deze commissie verscheen, was de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ook al in actie gekomen. Deze club gaat zich bezinnen op een vernieuwing van de Code Banken en daarin zullen worden opgenomen “gemeenschappelijke waarden”, gedragsregels en tuchtrecht.

Als klap op de vuurpijl wordt voorgesteld dat alle medewerkers een eed of belofte moeten afleggen. Dat worden dan massale Moonkerk-achtige meetings. Maar feitelijk is dit natuurlijk allemaal flauwekul. Wie suggereert dat een eedaflegging het gedrag van bankiers significant zal beïnvloeden is of een naïeve idealist of een zeer slim cynicus. Ik vermoed dat het laatste hier het geval is en dat de NVB dacht hiermee een eerste slag in de publieke opinie te winnen.
MeJudice_new_logo220x55.png

dik-degenkamp120x160.jpg
Dik Degenkampoud-hoogleraar rechtswetenschap Rijksuniversiteit Groningen
De heer Degenkamp heeft na zijn doctoraal economie zijn doctoraal rechten behaald. Hij was parttime econoom bij de Raad van State en wetenschappelijk medewerker Recht Universiteit van Amsterdam. Nadat hij hoogleraar rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen was, was hij de laatste vier jaar hoogleraar rechtswetenschap Nyenrode.

Structuur niet aangepakt
Wie echter wil dat het gedrag van mensen in de bankwereld ingrijpend verandert, zal de structuur van het bankwezen moeten aanpakken en dat gebeurt niet door de NVB en ook niet door de CSNB. De zelfregulering, de codes, regels gemaakt door maar een deel van de belanghebbenden, zijn in de praktijk vaak een wassen neus. Daarin wordt op grote schaal gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘comply or explain’-principe; volgens dat principe hou je je aan de regels als je je er niet aan houdt, maar uitlegt waarom je je er niet aan houdt. Een mallotige manier van regelgeven, waar “de keizer heeft geen kleren aan” op past. Mensen spelen maatschappelijke rollen en hoe zij die rol spelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de structuur waarbinnen zij opereren; in dat opzicht is het structure-conduct-performance model niet zo’n gek denkraam. Wil je dat alle mensen niet harder rijden dan 100 km/uur, dan moet je dat technisch onmogelijk maken, een verbod is daarvoor onvoldoende.

Daarom moet ook het bankwezen structureel worden hervormd, maatregelen als ringfencing, verhoging van kapitaalbuffers e.d. zijn volstrekt inadequaat. Ook in de CSNB heeft de bankenlobby aardig geboerd. Van een echte scheiding van nuts- en zakenbanken wil de commissie niets weten. Aangesloten wordt bij de commissie Liikanen van de Europese Unie die ook al koos voor een zogenaamde universele bank met interne schuttingen. Schuttingen zijn om er overheen te klimmen en bankiers die gewend zijn aan ‘gaming with the rules’ zullen dat zeker doen. Dus dat hebben onze grootbanken denkelijk al binnengehaald, tot schade van de toekomstige belastingbetalers.

Banken te groot
Maar, de koek is nog niet op, ook de opgelegde bankenbelasting kan niet de goedkeuring van voorzitter Wijffels wegdragen. Extra belasting betekent minder winst, dus minder mogelijkheid – aldus onze voorzitter - om reserves aan te leggen en het eigen vermogen op te bouwen. Wijffels vermeldde niet dat minder winst ook minder dividend voor aandeelhouders betekent, kennelijk een te teer onderwerp om te vermelden. Want die aandeelhouders hebben – naast grijpgrage bestuurders en suffende toezichthouders - een belangrijke rol gespeeld bij de groei van het Nederlandse financiële waterhoofd. De balansomvang van de Nederlandse banken is in de jaren negentig geëxplodeerd, zie de in mei gepubliceerde risicorapportage financiële markten van het Centraal Planbureau. De hele financiële sector is te groot en de (maar zeer weinige) grote banken zijn ook veel te groot. Daarbij komt nog dat onder de bezielende leiding van sociaal-democraat Kok in het verre verleden, in strijd met de toen geldende wet, de bankverzekeraars zijn ontstaan. De zogenaamde synergie tussen banken en verzekeraars heeft zich nooit geopenbaard, sterker nog, bij voorbeeld SNS hangt nog een super-verzekeringsclaim boven het hoofd wegens de onderlinge verwevenheid van bank en verzekeraar.

De Amerikanen hebben de zaken na de grote bankclash veel doortastender aangepakt. In het verre verleden door de Glass-Steagall Act en recentelijk door de invoering van de Volcker rule, die laatste echter voorziet echter ook niet een in totale splitsing van nuts- en zakenbanken. In een half mei door de Europese Commissie rondgestuurd Consultation paper worden de alternatieven nog eens op een rijtje gezet: van functionele scheiding binnen een concern tot echte splitsing. De uitkomst van al dit gedoe valt te voorspellen: de financiële maffia in maatpak gaat winnen, structureel verandert er niets fundamenteels binnen de Europese en de Nederlandse bankensector. De vraag rijst: wie regeert ons eigenlijk en, wordt het misschien tijd voor een democratische revolutie?

Ref:
Commissie Structuur Nederlandse Banken, 2013, Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen .
Essay:  De zegeningen van teugelloos topbankieren Download als pdf
Terug naar Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

Uitleg provisieverbod helpt u bij keuze financiële producten aan de hand van stellingen
Bron: AFM
AFM-Uitleg-sh450x200.gif
Consumenten betalen tegenwoordig direct voor advies over complexe financiële producten, zoals hypotheken, uitvaartverzekeringen of bankspaarproducten.
Ze krijgen daardoor te maken met belangrijke vragen als: Heb ik advies nodig en wat kost dat mij, moet ik een serviceabonnement nemen en is het verstandig om zelfstandig een product af te sluiten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aantal stellingen geformuleerd met handige tips. Deze zijn bedoeld om consumenten te helpen bij de beantwoording van deze vragen en het maken van de juiste afwegingen.

Deze stellingen zijn gebaseerd op dilemma’s, waarvoor consumenten kunnen komen te staan als zij op zoek gaan naar een financieel product en/ of financieel advies.
Waarom is het provisieverbod ingevoerd?
Sinds 1 januari van dit jaar is het provisieverbod van kracht. Consumenten betalen hun adviseur nu direct voor advies over complexe financiële producten. In het verleden betaalden ze daar indirect voor: de advieskosten waren verwerkt in de productprijs.

Een adviseur of bemiddelaar ontving toen provisie als hij een ingewikkeld financieel product afsloot. Deze beloning ontving hij van de bank of verzekeraar. Daardoor was zijn advies mogelijk niet altijd in het belang van de klant omdat  hij bijvoorbeeld koos  voor een product dat hem een hoge provisie opleverde. Het provisieverbod heeft als doel daar een einde aan te maken.

Omdat consumenten nu direct betalen voor advies, is het belangrijk dat ze zich goed oriënteren op verschillende adviseurs voordat ze een keuze maken. Daar kunnen de stellingen bij helpen. Ook het dienstverleningsdocument is een nuttig hulpmiddel, want dat stelt consumenten in staat om adviseurs goed met elkaar te vergelijken.
Terug naar Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpg

Economie veert onverwacht op, maar blijft precair
Bron: 25 Juli 2013 Presseurop Berliner Zeitung, Financial Times, Les Echos
Voor Berliner Zeitung is het “einde van de recessie in Europa” in zicht.

berliner-zeitung_0.jpg
De Berliner Zeitung is in 1945 opgericht in Oost-Berlijn en werd ten tijde van de DDR beheerd door het staatsmonopolie op de pers. Sinds de Val van de Muur is de krant centrumlinks georiënteerd; vandaag de dag is het het meest gelezen dagblad van Berlijn. Op de website staan artikelen uit de papieren krant en een zeer uitgebreide culturele agenda van Berlijn met recensies over tentoonstellingen, concerten, lezingen en films. De krant is in 2011, na jaren van financiële moeilijkheden, gefuseerd met de Frankfurter Rundschau en is nu onderdeel van de uitgeversgroep DuMont. 
Berliner Zeitung,  Berlijn, Duitsland,   Taal : Duits   Oplage : 145.000
website:  Berliner Zeitung 
De krant baseert zich op de laatste inkoopmanagersindex (PMI), waarvoor ongeveer drieduizend bedrijven in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Ierland, Griekenland en Nederland zijn onderzocht. De index vormt een van de meest betrouwbare indicatoren van toekomstige economische groei.

Voor het vaststellen van de index is vooral gekeken naar de productie en geregistreerde orders.
In juni stond de PMI op 50,4 punten voor de eurozone. In 2012 was dat voor dezelfde maand 45,1 punten.
Het is “een verrassing”, schrijft Berliner Zeitung. Volgens de Duitse krant “wijzen meerdere factoren erop dat het beter gaat met de economie van de landen in Zuid-Europa en dat de kloof in Europa tussen het relatief stabiele noorden en het zwakke zuiden kleiner wordt.”

financial-times_21.jpg
De Financial Times is het toonaangevende zakendagblad van de ‘City’ en de rest van de wereld. Hij biedt een zeer uitgebreide berichtgeving over internationale politiek, business en financiën.

De Financial Times is opgericht in 1888 en is een van de weinige kranten die meer aandacht besteden aan buitenlands- dan aan binnenlands nieuws. De krant heeft Europese, Aziatische, Amerikaanse en, sinds april 2008, een Midden-Oosteneditie.
Sinds 2006 werkt de redactie voor zowel de papieren- als de Internetversie. 
Financial Times,  Londen, Engeland,   Taal : Engels   Oplage : 448.000
website:  Financial Times ,  gratis (beperkt) account  mogelijk
Ook the Financial Times schrijft dat de opleving “onverwacht” is, helemaal omdat de economie van China – een belangrijke afzetmarkt voor Duitsland – minder snel groeit dan voorheen. De krant schrijft:

Deze gegevens maken het aannemelijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) zal vasthouden aan zijn huidige beleid. Deze maand nam de ECB zijn eerste ‘voorwaartse leidraad’ aan, een belofte dat voor een aanzienlijke tijd de rentes laag zullen blijven. Verder gaf de Bank aan bereid te zijn de rentes nog verder te verlagen als de economische cijfers verslechteren.

Les-Echos.jpg
Parijs - Taal : Frans - Oplage : 132 000

Les Echos  is opgericht in 1908 en is hét financieel-economisch dagblad van Frankrijk. Het is in handen van de groep LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) en is liberaal georiënteerd. In de kolommen van de rubriek Idées et Débats staan analyses van gerenommeerde economen zoals Joseph Stiglitz en Kenneth Rogoff.

De website bestaat sinds 1996 en biedt artikelen uit de papieren versie alsmede journalistenblogs.
Les Echos waarschuwt echter dat de “kredietbeoordelaars nog niet klaar zijn met het straffen van de eurolanden”. Het Franse financieel-economische dagblad benadrukt:

De vooruitzichten van veertien van de zeventien eurolanden staan bij ten minste één kredietbeoordelaar op ‘negatief’.
België, Italië en Spanje zijn de meest waarschijnlijke kandidaten voor een verlaging van de kredietwaardigheid. […]
Van de een op de andere dag kunnen Moody’s en S&P de Spaanse staatschuld in het rijtje van landen met een junkstatus zetten waardoor investeerders zich zullen terugtrekken.
Terug naar Inhoud


RG_NH_ad_201109_753x202.jpg

EU-VS: Vrijhandelszone, de voors en tegens
Bron: presseurop Martin Tlapa 30 Juli 2013 ekonom Praag
Container_terminal_northport-sh-740x200.jpg
De trans-Atlantische vrijhandelszone waarover de EU en de VS onderhandelen, zal zowel Europa als de Verenigde Staten voordeel opleveren. Maar het wordt echter wel een forse uitdaging voor de Europese interne markt en zal ook zwaar drukken op de economieën van opkomende landen.

Martin-Tlapa.jpg
Martin Tlapa
Tsjechische econoom en specialist op het gebied van het handelsbeleid van de EU. Hij heeft een lange carière als diplomaat achter de rug en was in het verleden een hooggeplaatst medewerker van het ministerie van Industrie en Handel.
Hij doceert aan de Hoge School voor Economie in Praag.
Met bijna de helft van het internationale bruto binnenlands product (BBP) en bijna een derde van het totale handelsvolume wereldwijd zijn de Europese Unie en de Verenigde Staten al de grootste handels- en investeringspartners ter wereld. Mochten ze erin slagen om tot overeenstemming te komen over hun ambitieuze vrijhandelsakkoord, dan zullen de economische activiteiten van alle EU-lidstaten en de Verenigde Staten samen een zeer sterke groei vertonen.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de traditionele intracommunautaire handelsrelaties hierdoor echter minder sterk worden.
Een ander gevolg is dat bepaalde lidstaten minder afhankelijk worden van de Europese interne markt, die toch een van de voornaamste successen en voordelen van de Europese integratie mag worden genoemd.
ekonom-160.jpg
ekonom
is opgericht in 1991 en is het grootste economische en politieke weekblad van Tsjechië.

Het blad is onderdeel van de Economiagroep die tevens eigenaar is van het weekblad Respekt en het financiële dagblad Hospodárské noviny.
Praag -  Taal  Tsjechisch - oplage: 93.000

Verdubbeling handel tussen Duitsland en VS

De interne markt wordt gevormd door vier pijlers, te weten vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, en is de grootste economische ruimte ter wereld.
Dankzij deze markt konden de vele administratieve en technische barrières tussen de binnenlandse markten van de lidstaten onderling opgeheven.
Het uit de weg ruimen van de belemmeringen op het gebied van regelgeving in het handelsverkeer met de Verenigde Staten en het verlies van de huidige voordelen die [de EU-lidstaten] het recht geven op een voorkeursbehandeling op de Europese interne markt, zullen vrijwel zeker leiden tot verschillen in handelsbetrekkingen.

De voordelen van de Europese interne markt zijn vaak het denkbeeldige cement dat de Europese Unie bijeenhoudt.

Mogelijk komt er een praktische verdubbeling van het handelsverkeer tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Datzelfde zou kunnen gelden voor de totale omzet in het handelsverkeer tussen de Verenigde Staten en Italië, Griekenland en Portugal.
Naar verwachting zou het handelsverkeer tussen Duitsland en Frankrijk daarentegen met 23 procent kunnen dalen en tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zelfs met 40 procent.De voordelen van de Europese interne markt zijn vaak het denkbeeldige cement dat de Europese Unie bijeenhoudt.
De vraag is dus of een verzwakking van het economische partnerschap geen direct effect op de Europese “eenheid” in haar geheel zal hebben.

Verschil Noord- en Zuid-Europa wordt niet groter
In deze context moeten we beslist voor ogen houden dat dit vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten, hoe ambitieus het ook is, waarschijnlijk niet zal leiden tot een vergelijkbare harmonisatie als de bestaande harmonisatie tussen de EU-lidstaten onderling [en dat die daarmee zou kunnen concurreren].
Er kan dus geen sprake zijn van een eventuele Euro-Amerikaanse Unie en evenmin van de Verenigde Staten van Euro-Amerika. Bovendien kan het instellen van een trans-Atlantische vrijhandelszone zelfs helpen om voortgang te boeken bij het proces ter voltooiing van de interne markt en bij het vrijgeven van terreinen waar nog sprake is van excessieve regelgeving en gedeeltelijke barrières in het handelsverkeer.

Toch zullen ook de economieën van Spanje en Italië een sterke stijging van de groei laten zien, omdat hun dure import producten uit EU-lidstaten deels vervangen zullen worden door goedkopere producten uit de VS.

Het faciliteren van handelsverkeer tussen de Verenigde Staten en de EU leidt tot een verhoging van de economische activiteiten en tot een verlaging van de productiekosten en inkoopprijzen.
Dit vertaalt zich in een toename van de economische groei.
De landen die het meest profijt hebben van het akkoord zijn de lidstaten die van oudsher al goede handelsbetrekkingen hebben met de Verenigde Staten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Toch zullen ook de economieën van Spanje en Italië een sterke stijging van de groei laten zien, omdat hun dure importproducten uit EU-lidstaten deels vervangen zullen worden door goedkopere producten uit de VS. Een van de conclusies uit een rapport van de Duitse denktank Bertelsmann-Stiftung over de onderhandelingen tussen de EU en de VS luidt overigens dat het trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord de verschillen tussen de noordelijke EU-landen met hun traditioneel sterke economieën en de door de crisis zo zwaar getroffen zuidelijke EU-landen niet groter zal maken. Het tegendeel lijkt eerder het geval.

De grote verliezers: de BRIC-landen
De vrijhandelszone tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is het voornaamste bilaterale handelsakkoord in de geschiedenis, niet alleen qua volume in handelsverkeer, maar vooral vanwege de invloed op de internationale handel in zijn geheel.
Het akkoord tussen de twee belangrijkste aanjagers van de wereldeconomie is een duidelijk signaal, afgegeven door twee partners die krachtig genoeg zijn om nieuwe regels voor de wereldwijde economische markten in de 21e eeuw te bedenken en om die markten te beïnvloeden.

De opstellers van het rapport beweren dat de mogelijke voordelen voor de ondertekenaars van het akkoord door verliezen in andere landen zullen worden gecompenseerd. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), wier export naar de Europese Unie en de Verenigde Staten met 10 procent respectievelijk 30 procent zou kunnen dalen, er het meeste onder te lijden hebben.

Verkiezingen win je niet met vrijgeven handel
Tot slot [zo signaleert het rapport], moeten we realistisch blijven wat het tijdsschema betreft. Het ambitieuze doel was om het trans-Atlantisch handelsakkoord binnen twee jaar te sluiten, maar dat strookt waarschijnlijk niet met de complexiteit van het akkoord.
Binnenkort weten we welke kant de onderhandelingen opgaan en welke dynamiek er heerst. De Verenigde Staten zetten in op de behoefte van Brussel om een sterke impuls te geven aan een zwakke Europese economie. De onderhandelaars moeten echter beseffen dat zodra de huidige Amerikaanse president aftreedt, er ook een einde komt aan deze “gunstige gelegenheid” om over een akkoord te onderhandelen. Tegelijkertijd geldt aan weerszijden van de Atlantische Oceaan dat je de verkiezingen niet wint met het vrijgeven van de internationale handel.

Verwante artikelen:
"Vrijhandelsbesprekingen EU-VS: De deal van de eeuw: wat zijn de belangen?" The Daily Telegraph Londen
"Vrijhandelszone EU-VS: Een goede deal voor Cameron en Obama"
Presseurop The Wall Street Journal Europe, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Tageszeitung
"Europa-VS: Vier redenen om tegen de ‘economische NAVO’ te zijn" Welt am Sonntag Berlijn
"EU-VS: De Verenigde Staten van het Westen"
Presseurop Handelsblatt
"Internationale handel: EU en VS starten handelsbesprekingen" Presseurop The Wall Street Journal Europe
 
Terug naar Inhoud


  IG: Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Meedoen kan
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggersymposia die we tweemaal per jaar houden in De Bilt.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifMet name voor de organisatie van deze symposia zijn wij op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van onze symposia. Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Ben je enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan contact op met Michel Hupkens Klik Hier 
Terug naar Inhoud


Aanmelden en routebeschrijving HCC Beleggen Symposium op 5 oktober 2013
Bron: HCC Beleggen redactie
wat 61 ste HCC Beleggen Symposium "Het beste van de beurs"
waneer 5 oktober 2013 aanvang 10.00 uur
waar Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte in De Bilt
aktiviteit
  • hele dag diverse lezingen in twee zalen door boeiende sprekers,
  • kennismaken met en hernieuwen van kontakt met medebeleggers, 
  • kennismaken met regiogroepen,
  • nieuwe ontwikkelingen, boeken en programmatuur en kennis maken met financiele diensten, producten en innovaties bij flink aantal leveranciers
locatie-info: Gezellig luch-restaurant aanwezig, Parkeren gratis, In midden van Nederland goede aansluiting op snelwegen, Bereikbaar per openbaar vervoer
Een entreebewijs voor het 61-ste HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium
wordt gehouden in:
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  De Bilt Bekijk ligging >>
Laat de route zien in een nieuw vensterTerug naar Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.12384 seconden