HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief20131201
Nieuwsbrief20131201
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
December 2013


Bezuinigingen, het eind van een dogma?
Bron: Presseurope, Libération, 21 november 2013
ec-european-economy-sh720x180.jpg
Volgens een onderzoek  dat is opgesteld door Jan in ’t Veld, een econoom van de Europese Commissie, heeft het bezuinigingsbeleid dat Europa de laatste jaren gevoerd heeft negatieve effecten gehad op de groei en op de werkgelegenheid.
liberation.jpg
Libération  Parijs Taal : Frans, 
Oplage : 130.500

website: Libération
Links en vrijpostig: sinds de oprichting in 1973 van de krant onder de bezielende leiding van Jean-Paul Sartre onderhoudt Libération dit imago.

Het dagblad verkeerde in 2005 in financieel noodweer en is toen voor 40 procent overgenomen door Edouard de Rothschild, waarna diverse vooraanstaande medewerkers zijn opgestapt, onder wie Florence Aubenas (de correspondente die in 2005 een paar maanden in Irak werd gegijzeld), filmcriticus Antoine de Baecque en romanschrijver Jean Hatzfeld.
De website van de krant wordt iedere dag meermalen bijgewerkt en aangevuld met foto's en geluids- en videofragmenten.

Zo zou Frankrijk tussen 2011 en 2013 4,8% aan cumulatieve groei hebben verloren, schrijft Libération, en Griekenland

"
heeft het trieste record qua verlies aan rijkdom: over deze periode (van drie jaar) zou het bezuinigingsbeleid dat aan Athene is opgelegd zich hebben vertaald in een groeiverlies van 8,05 %. Italië, Spanje en Portugal zouden respectievelijk een verlies van 4,9 %, 5,4 % en 6,9 % van hun bbp hebben geïncasseerd. Zelfs het vlijtige Duitsland zou hebben ingeboet (2,61 %).
"
Het dagblad meent:
"
Ook al is dit document, dat het logo van de Europese Commissie draagt, slechts door één gerenommeerde econoom geschreven, de auteur is niet de enige die dit onderzoek onderschrijft. Hij zegt dat het bezuinigingsdogma langzamerhand afbrokkelt en dreigt in te storten [...] Aangezien er geen grote ontwikkelingsprojecten mee gepaard gaan, remmen de bezuinigingen de economie af en voeden ze verzet en populistische bewegingen.
"
Terug naar Inhoud


advertentie
Banner_WH_HCC_ConShopping_760-140px.jpg


Flevoland-Overijsel200x152.png
RG Flevoland-Overijssel

RG Flevoland-Overijssel is een van de HCC Beleggen Regio Groepen. Dit zijn regio georienteerde groepen van beleggers die geregeld bijeenkomen om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, kennis en beleggings ideeën te delen 

Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz. kunnen aan bod komen.

Benieuwd geworden naar deze groep beleggers, meld je dan per email aan Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .Wijdverspreide misverstanden over de crisis
Bron: Frank van den Berg, “Wijdverspreide misverstanden over de crisis”, Me Judice, 18 november 2013
In het debat over de zich voortslepende economische crisis zijn een aantal steeds herhaalde misverstanden terug te horen, waaronder het idee dat bedrijven niet meer bij banken voor leningen terecht kunnen. Ook zou de crisis de schuld zijn van het 'neoliberalisme'. Voormalig bankier en ondernemer Frank van den Berg zet deze en een aantal andere misverstanden recht.
“Het is de schuld van het aandeelhouderskapitalisme en neoliberalisme”
Nee, de crisis heeft juist haar oorzaak in het ongecontroleerde “managerssocialisme”, dat tot een perverse bonuscultuur geleid heeft. Daar hebben aandeelhouders weinig over te vertellen. Deze too big to fail houding leidt tot vernietiging van duizenden miljarden euro in aandeelhouderswaarde. Als er “neoliberalisme” zou hebben geheerst, dan zouden banken nooit gered zijn (maar voor €1 door de Staat zijn overgenomen, met een gedwongen hair cut voor obligatiehouders en vertrek van de (sub)top zonder compensatie). Sterker nog, dan zou het nooit zo ver zijn gekomen, want dan zouden bankmanagers zich niet op deze manier opportunistisch hebben gedragen. Zij zouden niet die onverantwoorde risico’s zijn aangegaan. Profits are privatized, losses socialized. Banken zijn echter belangrijk, als een ondersteunende functie. In de UK bedroeg de financiële sector in de 1970-er jaren 4% van het BNP, in 2007 8%; nu wat lager. Het is het gevolg geweest van oligopolistische machtsvorming, geen economische verdienste.

“Er moet een Marshall-investeringsplan komen”
Nee, er wordt minder meer uitgegeven, de stijging daalt. Op deelgebieden wordt bezuinigd, niet op totale staatsuitgaven. Er is al jarenlang een mega-Marshall-investeringsplan gaande. Tussen 2007 en nu is de staatsschuld met €180 miljard opgelopen naar €436 miljard. De staatsuitgaven zijn gestegen van €239 miljard in 2008 tot €261 miljard in 2013 en de staatsschuld van 45% in 2007 van het BNP naar 75% nu. Onder minister Bos is tussen 2007 en 2010 de staatsschuld geëxplodeerd van €258 miljard naar €371 miljard. Dat is “slechts” voor €50 miljard te verklaren uit de staatsinterventie in banken. Door de lastenverhogingen is de collectieve uitgavenquote gestegen van 45% van het BNP in 2007 tot 50% nu.

“De staatsteun van €30 miljard in Fortis/ABN Amro is een bodemloze put”
Nee, die komt deels terug, al is er wel te veel betaald. De totale staatssteun heeft €50 miljard bedragen. Als ABN Amro niet was overgenomen door RBS c.s., had de Staat voor €80 miljard moeten interveniëren (na de bank voor €1 overgenomen te hebben). De top was zonder enige ontslagvergoeding naar huis gestuurd.

“De financiële problemen zijn de schuld van Amerika; Amerikaanse banken moeten meer afschrijven op slechte activa dan Europese”
MeJudice_new_logo220x55.png

f-van-den-berg120x160.jpgFrank W. van den Berg
sinds 2001 docent Financiële Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Hij was daarvoor ingenieur, bankier en industrieel ondernemer. Hij is 14 jaar lid van een Gemeenteraad en daarvoor van Provinciale Staten. Hij heeft 13 jaar in Azië en Amerika gewoond en gewerkt. Hij is te bereiken onder e-mail adres Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Nee, het is wel daar begonnen met agressieve securitisation van sub-prime hypotheken en Alt-A leningen, die vervolgens massaal ook door Europese banken gekocht werden. In Amerika is $1.200 miljard afgeschreven en in Europa $1.600 miljard, vooral in Noordwest-Europa, niet in Zuid-Europa. Daar zitten de verliezen in de ingestorte onroerend goed markt. Amerikaanse banken hebben al schoon schip gemaakt. Europese bankiers hebben blindelings de credit ratings van Standard & Poors en Moody’s aangenomen: duidelijk een belangenconflict, maar bankiers moeten zelf oordelen over kredietwaardigheid.

“Het is de schuld van ex-president Bush en de Federal Reserve”
Nee, onder ex-president Clinton is juist het programma begonnen om minder kapitaalkrachtigen aan hypotheken te helpen. Daarvóór onder Carter werd eind 1970-er jaren de hypotheekverstrekking bevorderd, door banken te verbieden aan red lining te doen. Greenspan was te “optimistisch” t.a.v. de nieuwe financiële producten en de snelle toename van de geldvoorraad met te lage rentes. Velen waarschuwden dat een geldvoorraadtoename van 10% p.a. vóór 2007 niet goed kon blijven gaan, terwijl de reële economie met 3% per jaar groeide. In de aanloop naar de kredietcrisis was jarenlang geld lenen te goedkoop.

“Grote bedrijven kunnen geen geld meer lenen”
Nee. Grote bedrijven lenen middels obligaties en commercial paper, voor zover überhaupt nodig. Veel multinationals hebben een overschot aan liquiditeit. Middelgrote bedrijven kunnen nog uitstekend bij banken terecht. MKB bedrijven hebben deels wel een probleem, vroeger echter ook. Met bedrijven met een goed business model, gezond trackrecord en solide management doen banken graag zaken. Startende ondernemingen moeten met eigen startkapitaal, venture capital en private investeerders gefinancierd worden. Dat is niet de rol van banken.

“Amerikaanse banken staan op omvallen”
Integendeel, de grote Amerikaanse banken zijn in betere conditie dan de Europese. De US regulators hebben de banken gedwongen om kapitaalemissies te plegen waardoor hun kapitaalbuffers hoger zijn. Amerikaanse banken zijn daarom beter dan Europese in staat om geld uit te lenen. De Basel III regels dwingen Europese banken hun vermogens op te krikken tot 12% of hoger, maar ze krijgen daar langer de tijd voor.

“De euro stort in elkaar”
Nee, er is een economische crisis in Zuid-Europese landen, geen crisis met de euro zelf. De euro is volgens het koopkrachtpariteitbeginsel zelfs aan de hoge kant. Als Amerikaanse staten of steden in zwaar weer zitten en financieel moeten bezuinigen, zoals California of Detroit, zeggen we niet dat de dollar in elkaar stort. In die Amerikaanse staten en steden zijn dan ook de collectieve uitgaven aangepast. Voor Zuid-Europese landen is de euro hoog, maar dat dwingt tot aanpassingen.

“De staatsschuld van Amerika is hoger dan de Europese”
Nee, als % van het BNP ongeveer gelijk, in Amerika: $16,7 biljoen, 100% van het BNP; in alle EU landen samen: 93%. Allebei verder stijgend.

“China financiert grotendeels de Amerikaanse staatschuld”
Nee, twee derde van de $16,7 biljoen staatsschuld is binnenlands, in handen van Amerikaanse burgers en instellingen. “Slechts” 8 % wordt door China gefinancierd, evenveel als Japan. Alle Europese landen bij elkaar nemen een groter percentage voor hun rekening.

“Goed dat de discount rate verlaagd wordt tot 0,25%”
Nee, dit is een cadeautje aan banken om hun kapitaalbuffers te versterken. Het juiste middel daarvoor is om de kostenstructuur te matigen. De historisch lage rente is slecht voor het vertrouwen van burgers. Huishoudens potten op, omdat het zo weinig oplevert. Het leidt tot de volgende financiële zeepbel met asset-inflatie. Het rendement op sparen is negatief. Dus investeerders zoeken hun heil in aandelen en andere waardepapieren.

“Amerika drukt miljarden extra dollars om de economie te steunen”
Nee: er worden geen dollars “gedrukt”, wel slechte activa teruggekocht door de Fed (quantitative easing). De totale liquiditeitenmassa stijgt hierdoor, met gevaar voor inflatie. De ECB doet hetzelfde met het opkopen van obligaties van Zuid-Europese landen, maar wil die later terug verkopen in de markt . Hoe dan ook, cadeautje van de Centrale Bank aan banken, i.p.v. dat die gedwongen worden hun excessieve beloningsstructuur te matigen, inclusief het salarisniveau.

“Europese landen participeren minder in de financiële sector dan Amerika”
Nee: In Amerika is $700 miljard geïnvesteerd inclusief $180 miljard voor AIG. In Europa is een vergelijkbaar bedrag geïnvesteerd, inclusief garanties voor een totaal van €5.000 miljard. Die Amerikaanse staatssteun van $700 miljard is voor een groot deel met rente en winst terugbetaald. Niet in Europa.

“De kredietcrisis is veroorzaakt door triljoenen aan derivaten”
Nee, er gaat weinig fout met opties, futures, termijncontracten en swaps , allemaal legitieme financiële producten. Sommige instellingen zijn de mist ingegaan met interest rate swaps. Er waren wel grote problemen met credit default swaps bij AIG, dat zijn geen derivaten, maar garanties. AIG heeft te veel CDS’s uitgeschreven, dat tot een redding van $180 miljard heeft geleid. Hierdoor zijn de grote Amerikaanse investment banks overeind gebleven, evenals Europese systeembanken. Europa mag Amerika bedanken voor dit “cadeautje”.

“Pomp aardgasbaten in de economie”
Nee, we doen niet anders, en onverstandig met het oog op verminderde reserves. De gasbaten bedragen €12 miljard per jaar. De jaarlijkse opbrengst is feitelijk aanzienlijk hoger door dividend- en vennootschapsbelasting die de energiesector genereert en door extra energiebelastingen, die nog eens €10 miljard per jaar opleveren. Aardgas geeft een enorme jaarlijkse impuls. De totale toegevoegde waarde van aardgas kan is €400 - 500 miljard. In tegenstelling tot Noorwegen en Singapore hebben we geen Investeringsfonds. Die miljarden zijn deels besteed aan infrastructuur, meer nog aan sociale voorzieningen.

“Europa moet een fiscale unie vormen”
Nee, dan zouden prikkels voor Zuid-Europese landen om te hervormen wegvallen. In Amerika is dit ook niet zo. Alsof Washington Detroit financieel overeind houdt. Die moet zelf geld op de kapitaalmarkt lenen en betaalt meer rente dan de federale overheid. Zo’n systeem dwingt discipline af bij Zuid-Europese potverteerders. Met Eurobonds, die met een opslag doorgeleend kunnen worden, valt die dwang tot hervorming weg.

“Europa moet haar belastingstelsel harmoniseren”
Nee, ook niet zo in Amerika. Er zijn grote verschillen tussen staten, en binnen staten tussen steden. In New York zijn naast Federal Tax (20 tot 35%): 3,5% City Tax, 8% State Income Tax en 8,8% Sales Tax. De totale marginale belastingdruk in New York is 55% boven inkomens van $400.000. Daarnaast is Property Tax verschillend per county en per city. Er is geen uniform belastingstelsel, maar concurrentie tussen staten en steden.

“Alleen in Nederland is hypotheekrente aftrekbaar”
Nee. In veel landen is de rente aftrekbaar. Als rente-inkomsten belast zijn, is het consistent dat rente-uitgaven aftrekbaar zijn. In België is de rente niet aftrekbaar, en onbelast. Het is misleidend om van een “villasubsidie” te spreken. Iedereen kan het gebruiken, het is een reductie van hoge belastingen en de huursector wordt gesubsidieerd. Het voordeel van aftrek is al beperkt door huurwaardeforfait bijtelling.

Voor het complete artikel Klik hier
Terug naar Inhoud


Helmond_wapen202x300.jpgDoe het zelf beleggers in de regio Helmond

Wij zijn een klein studie-beleggerclubje dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaringen om zelf actief en succesvoller te kunnen beleggen.
Wat we doen?:
  • We bespreken elkaars aanpak en strategieën, wisselen criteria uit die iedereen maakt bij de keuzes van aandelen, opties en andere derivaten.
  • Ook gaan we dieper in op specifieke (optie-) constructies die succesvol kunnen zijn.
  • We nemen ook deel aan seminars of andere studiebijeenkomsten en wisselen alle relevante informatie over zelf beleggen uit.
  • We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar en tussentijds wisselen we zaken uit via de mail.
We zoeken uitbreiding van ons groepje met enkele actieve beleggers die kennis en ervaringen willen delen om beter voorbereid te kunnen beleggen.

Neem bij interesse contact op via de mail met het bestuur van de HCC Beleggen. Vermeld in de mail dat het om de groep Helmond gaat.Pas op bij beleggen in grond
Bron: AFM Newsroom
AFMlet-op-sh450x200.jpg
Consumenten lopen risico’s met beleggingen in grond. De kans op teleurstellingen is groot.

‘We zien veel consumentenleed met dit soort beleggingen’, zegt hoofd Integriteitstoezicht Marcus Wagemakers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt sinds 2008 verscherpt toezicht op aanbieders van grondbeleggingen. De toezichthouder heeft 49 onderzoeken gedaan. In meer dan de helft van de gevallen zijn er misstanden aangetroffen en heeft de AFM maatregelen moeten treffen. Vaak wordt beleggers een erg rooskleurig beeld voorgespiegeld. Ook kan er sprake zijn van malafide partijen.

Wagemakers120x160.jpgMarcus Wagemakers
Hoofd Integriteitstoezicht AFM
Opleiding
Specialisatieopleiding Civiele Cassatieadvocatuur;
INSEAD Business School, Fontainebleau;
Université Panthéon Assas (Paris II): Droit du Commerce International, Droit des Contrats Spéciaux, Droit International Privé;
Rijksuniversiteit Leiden: civiel recht
Politie Academie.

Ervaring
Advocaat bij de Hoge Raad;
Raadsheer plv Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;
Hoofd Integriteitstoezicht AFM;
Commissariaten en bestuursfunkties bij (semi) publieke organisaties
website http://www.mwagemakers.nl/
De AFM roept consumenten daarom op om goed onderzoek te doen als ze overwegen te beleggen in grond. ‘Het is heel belangrijk dat je weet wat je doet en dat je goed de risico’s in kaart hebt’, aldus Wagemakers in Newsroom.

Op de website van de AFM kunnen consumenten meer informatie vinden over beleggen in grond. Ook kunnen ze daar de brochure Verstandig beleggen vinden. Consumenten kunnen bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM terecht met vragen. Dit is gratis te bereiken op 0800- 5400 540 op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Daarnaast kennen grondbeleggingen een aantal specifieke aandachtspunten:
  • De prijs die de consument betaalt voor de grond is vaak een stuk hoger dan de prijs die de verkoper heeft betaald. Die betaalt vaak de veel lagere, huidige marktwaarde van de grond. Het is daarom belangrijk dat consumenten zelf goed onderzoeken of de gevraagde prijs marktconform is. Bij het Kadaster kan men gegevens opvragen, zoals recente verkoopprijzen van de grond die wordt gekocht.
  • De voorgespiegelde hoge winst is vaak gebaseerd op een mogelijke bestemmingsplanwijziging. De kans dat dit gebeurt, is ongewis, zeker nu de grondprijzen onder druk staan door de economische neergang. Consumenten kunnen bij de gemeente navraag doen naar het bestemmingsplan.
  • Aanbieders van beleggingen in grond als beleggingsobjecten kunnen vrijgesteld zijn van de vergunningplicht, bijvoorbeeld door het aanbieden van investeringen van ten minste 100.000 euro. Als een aanbieder geen vergunning nodig heeft, moet hij wel in alle reclame-uitingen en documenten vermelden dat hij niet onder toezicht staat van de AFM.
  • In het vooruitzicht gestelde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Kijk daarom goed waarop de prognoses zijn gebaseerd, vraag ook naar negatieve scenario’s en risico’s als deze niet in de brochures of op de website staan en bedenk dat in het algemeen geldt dat een hoger rendement een hoger risico met zich meebrengt. Vraag ook naar de mogelijke kosten die met de inleg worden betaald.
Terug naar Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

Aanpassing arbeidsmarkten begint effect te sorteren
Bron: DNB
201312hervorming-langzaam-effect.gif

De crisis heeft blootgelegd dat de werking van arbeidsmarkten in veel landen in het eurogebied tekortschiet, vooral in zuidelijke lidstaten waar de werkloosheid massaal opliep. Langzaamaan lijken recent ingezette hervormingen effect te sorteren, zo bleek tijdens een recente expert meeting van DNB. Wel zal het nog geruime tijd duren voordat de resultaten van deze hervormingen tot volle wasdom komen en liggen er in veel landen nog de nodige uitdagingen.

De aanwezige experts – vertegenwoordigers van internationale instellingen en centrale banken, nationale beleidsmakers, academici en sociale partners – wezen op verschillende knelpunten waar de Europese arbeidsmarkten al voor de crisis mee kampten. Zo liet de arbeidsdeelname in veel landen te wensen over en was de structurele werkloosheid vaak al hoog. Ook was in veel landen – ook in de noordelijke landen – een grote kloof ontstaan in de bescherming tegen ontslag van tijdelijke en vaste werknemers. Daarnaast leidde de loonvorming vooral in de zuidelijke landen tot problemen, doordat overheden cao’s vaak erg snel van toepassing verklaarden op alle bedrijven in een sector. Zo waren de werkgevers- en werknemersorganisaties die de onderhandelingen voerden vaak niet voldoende representatief, en was het voor derde partijen erg moeilijk onder de loonafspraken uit te komen. Daardoor konden de lonen sterk uit de pas lopen met de productiviteitsontwikkeling. Ook reageerden lonen vaak te weinig op de conjunctuur. Zo bleven de lonen in de Spaanse bouwsector stijgen, ook toen bedrijven in deze sector enorme klappen kregen en massaal mensen op straat zetten.

Inmiddels zitten in de eurozone bijna 20 miljoen mensen zonder baan. In Spanje en Griekenland gaat het om ruim een kwart van de beroepsbevolking; van de jongeren is zelfs meer dan de helft werkloos. Om arbeidsmarkten beter te laten werken hebben veel landen in het eurogebied sinds 2008 belangrijke hervormingen doorgevoerd. Zo zijn maatregelen getroffen om de arbeidsdeelname te vergroten, bijvoorbeeld door een verhoging van de (vroeg)pensioenleeftijd en het meer activerend maken van de WW. Vooral de zuidelijke lidstaten hebben daarnaast stappen gezet om het grote verschil tussen vaste en tijdelijke contracten terug te dringen en te bevorderen dat bedrijven nieuwe banen creëren zodra de groei weer aantrekt. Ook hebben zij ingrijpende hervormingen doorgevoerd in het loonvormingsproces om de lonen beter te laten aansluiten op de omstandigheden van individuele bedrijven.

De experts keken ook vooruit op de impact van de hervormingen. Deze impact is nog moeilijk te meten, omdat arbeidsmarkthervormingen doorgaans tijd nodig hebben om hun vruchten af te werpen. In Portugal en Spanje, bijvoorbeeld, reageerden de lonen in eerste instantie maar beperkt op de aanhoudende baanverliezen. Inmiddels is de loongroei duidelijk vertraagd. Dit is goed zichtbaar in de onderstaande figuur, die laat zien op hoeveel loongroei Portugese werknemers konden rekenen in 2009 en in 2012. Terwijl in 2009 nog veel werknemers hun nominale lonen aanzienlijk zagen stijgen, kwamen loonstijgingen in 2012 al veel minder voor. De recente aanpassingen in het loonvormingsproces hebben hier waarschijnlijk een belangrijke rol in gespeeld. Deze loonmatiging stelt bedrijven in staat hun concurrentiepositie te versterken en verdere baanverliezen te voorkomen.
Figuur 1 Frequentieverdeling nominale loongroei in Portugal_tcm46-299407-sh540x280.gif
De figuur laat ook duidelijk zien dat het nauwelijks voorkomt dat nominale lonen in Portugal dalen. Dit is een verschijnsel dat in veel landen voorkomt. Daarom kan het nog wel even duren voor de lonen in alle sectoren weer in lijn zijn met de productiviteit. In sommige gevallen zal het behulpzaam zijn het taboe op een daling van nominale lonen te doorbreken. In andere gevallen kunnen afspraken tussen werkgevers en werknemers over arbeidstijdverlenging helpen het aanpassingsproces te versnellen.

De landen in het eurogebied hebben dus belangrijke stappen gezet om hun arbeidsmarkten te hervormen, maar zijn er bepaald nog niet. Op veel terreinen liggen nog de nodige uitdagingen, ook in de noordelijke lidstaten. Zo is in veel landen nog steeds sprake van grote tegenstellingen tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt en is meer werk nodig om werklozen aan het werk te helpen. Het vereist daarom een lange adem voordat de werking arbeidsmarkten in de eurozone duurzaam is verbeterd.

Voor een verslag van de bijeenkomst en de presentaties zie de terugblik op www.dnb.nl/research.
Terug naar Inhoud


RG_NH_ad_201109_753x202.jpg

Update Short selling verordening: 1 jaar na inwerkingtreding
Bron: AFM
AFM-Info-sh450x200.gif

Inmiddels is het al ruim een jaar geleden dat de Short selling verordening (Verordening) in werking is getreden.

Met de komst van de Verordening zijn marktpartijen verplicht melding te doen van netto short sell aandelenposities in het geplaatste kapitaal van beursvennootschappen vanaf 0,2% (en elke volgende 0,1%) aan de toezichthouder en vanaf 0,5% publiekelijk. Ook netto shortposities in overheidsschulden moeten bij het over- of onderschrijden van bepaalde drempelwaarden gemeld worden maar worden niet openbaar gemaakt.

Tot november 2012 gold een Nederlands meldingsregime van de netto short posities in financiële instellingen vanaf 0,25% van het geplaatste kapitaal.

Tot nu toe heeft de meldingsplicht onder de Verordening geresulteerd in ongeveer 900 publieke meldingen in netto short sell aandelenposities en een veelvoud aan meldingen tot 0,5% aan de AFM.
De top 10 van grootste melders zijn goed voor ongeveer 65% van de gedane publieke meldingen met Marshall Wace en Blackrock als partijen die de meeste publieke meldingen hebben verricht tot nu toe.

De informatie over netto short posities die in het short selling register vanaf 1 november is opgenomen, moest na de inwerkingtreding door de markt worden gewogen en de markt moest daar ook een balans in vinden.

Beleggers zijn nu voldoende gewend aan de informatie over de short positie en nemen deze mee in hun afweging om te investeren in een fonds of juist daarvan af te zien. Dat het short selling register vaak wordt geraadpleegd, blijkt wel uit de meer dan 40 duizend pageviews tot nu toe dit jaar.

Het beoogde effect van de Verordening om te komen tot een grotere transparantie van short posities is gezien het aantal meldingen in het register en het aantal bezoekers van het register volgens de AFM gerealiseerd.

In haar toezicht heeft de AFM al bij meerdere marktpartijen informatie opgevraagd over gedane short transacties. De opgevraagde informatie ziet op basis van welke informatie zijn de marktpartijen tot een short positie gekomen, inzicht in de gedane transacties, en inzicht in welke regelingen de partijen hebben zodat men gedekt een short positie is aangegaan.

In januari heeft ESMA een geüpdate versie van de Q&A’s gepubliceerd.  In april zijn de definitieve richtsnoeren met betrekking tot de vrijstelling voor activiteiten van marketmakers gepubliceerd. De AFM heeft aangegeven dat zij de richtsnoeren zal toepassen in het toezicht op de Verordening. Er is wel tussen Europese toezichthouders verschil in opvatting in toepassing van de richtsnoeren.

In juni heeft de Europese toezichthouder ESMA een review van de Verordening opgesteld en gepubliceerd. ESMA heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de Verordening waarbij de voornaamste elementen niet worden gewijzigd. De review dient als input voor de Europese Commissie voor haar rapport aan de Europese Raad en Europees Parlement.
Lees verder:   Meer informatie over short selling
                         Short selling register
Terug naar Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Cryptogeld na of naast de Bitcoin
Bron: Redactie
306px-Bitcoin_logo.pngDe Bitcoin is de laatste tijd veel in het nieuws geweest voornamelijk door gigantisch stijgende koersen (afgelopen week boven $1000/Bitcoin) op speculatie dat de Bitcoin een 'blijvertje' is mede omdat Nationale banken zich "niet bij voorbaat negatief" uitlaten over de bitcoin.

Wat is dat, de Bitcoin?
Bitcoin is een vorm van elektronisch geld, en tevens de naam van de opensourcesoftware die is ontworpen om dit te gebruiken. Bitcoins, afgekort BTC, kunnen worden opgeslagen op een personal computer in de vorm van het wallet bestand of worden beheerd door een derde partij, een portemonneedienst.
In beide gevallen kan het geld naar een ander persoon worden verzonden via het internet door iedereen met een Bitcoinadres.
Targaryen-De_Waag_Bitcoin260x205.jpg 21 April 2013 TargaryenDit elektronische geld maakt gebruik van een database verspreid over knooppunten van een peer-to-peer-netwerk om transacties te journaliseren, en maakt gebruik van cryptografie om te voorzien in de nodige beveiliging, zoals dat Bitcoins alleen kunnen worden uitgegeven door de persoon die er eigenaar van is, en nooit meer dan één keer uitgegeven kunnen worden door die eigenaar.

De peer-to-peertopologie van Bitcoin en het ontbreken van centrale administratie maakt het praktisch onmogelijk voor een overheid, of ieder ander, om de waarde van Bitcoins te manipuleren of meer inflatie te induceren dan er van tevoren is vastgelegd. Het ontwerp zorgt voor anoniem eigendom en overdracht van waarde.
Bitcoin is een van de eerste implementaties van een concept genaamd cryptocurrency ofwel cryptografisch geld, dat voor het eerst in 1998 beschreven werd door Wei Dai op de cypherpunks-mailinglist, en geïmplementeerd in 2009 door Satoshi Nakamoto (pseudoniem van een onbekende persoon of groep). Het idee achter de werking van Bitcoin is te lezen in een document van Satoshi Nakamoto
De Bitcoin dient virtueel "gedolven" te worden. Elke dag wordt er een bepaalde hoeveelheid vrijgegeven aan mensen die de Bitcoin delven ('mining'). Dit wordt gedaan door het inzetten van de rekenkracht van computers. Maar er zijn ook een aantal dingen die u moet weten over Bitcoins en één daarvan (en mogelijk één van de belangrijkste is dat er maximaal  21 miljoen Bitcoins in omloop kunnen worden gebracht. Het aantal Bitcoins is dus eindig. ... en de vraag is momenteel hoog. 

Er zijn vele cryptogeldvarianten die afgeleid zijn van het bitcoin-concept, die meestal verschenen met variaties in de benaming (in het formaat "xx"-coin). Bitcoin heeft de grootste omzet en de meeste gebruikers; het was tevens de eerste in deze soort digitale munteenheid die werkelijk in circulatie kwam.
--   Bitcoin – een online (peer-to-peer) anoniem
                  betaalmiddel gebaseerd op cryptografie

--   Litecoin – vergelijkbaar met bitcoin
--   Namecoin – vergelijkbaar met bitcoin
--   PPCoin – vergelijkbaar met bitcoin
Varianten die hierboven niet genoemd worden (wegens mindere relevantie), zijn onder andere (in volgorde van omzet):
Novacoin
Primecoin
Feathercoin
Terracoin
Freicoin
Devcoin
Megacoin
DigitalCoin
Fastcoin
WorldCoin
PhenixCoin
BBQcoin
YAcoin
Ixcoin
Franko
CHHcoin
Mincoin
Bitbar
Bytecoin
Junkcoin
Extremecoin
Infinitecoin
Rucoin
Timekoin
Royalcoin
Of die vraag in de toekomst ook hoog zal blijven is nog maar de vraag, al was het alleen maar omdat er naast de Bitcoin ook ander (crypto)geld is en zal komen met gelijkwaardige toepasbaarheid en mogelijk zelfs een betere acceptatie.

Eén van de belangwekkendste andere vormen van electronisch- of cryptogeld is de LiteCoin. Het is gebaseerd op de techniek van de Bitcoin en lijkt hier dan ook sterk op.
Litecoin creatie en transacties zijn gebaseerd op een open source protocol en worden niet gereguleerd door enig centraal gezag. litecoin-logo-192.png
Litecoin is gemaakt met de intentie om het concept van bitcoin te verbeteren, waarbij enkele technische verschillen een rol spelen. Sinds november 2013 wordt litecoin vaak in de media genoemd. Zo zijn er al artikelen verschelen in The Wall Street Journal, CNBC en de New York times waarin wordt gespeculeerd over de litecoin als alternatief voor bitcoin.

Op 28 november 2013 was 1 LTC ongeveer 35 euro waard. Litecoin is de op één na grootste cryptocurrency met een totale waarde van rond de 880 miljoen euro. Elke litecoin kan worden verdeeld in 100.000.000 kleinere eenheden, waarbij dus tot 8 cijfers achter de komma kan worden opgesplitst.
Volgens planning zal het litecoin netwerk 84 miljoen valutaeenheden produceren en dat is al belangrijk meer dan de Bitcoin

Minister Dijsselbloem van Financiën geeft aan dat de alternatieve virtuele munteenheid Bitcoin vooralsnog geen risico vormt voor financiële stabiliteit. In algemene zin is de ervaring van centrale banken dat dergelijke munteenheden een instabiel karakter hebben. De ontwikkelingen worden door de Nederlandse Bank gevolgd. De opkomst van Bitcoin lijkt bepaald te worden door de speculatieve vraag hiernaar.
referenties:
Antwoord van de Minister van Financiën op vragen over de Bitcoin. 
Alternatieve munteenheden  
Cryptogeld  
Cryptocoin charts  
Bitcoin wat u moet weten  
Wat is Litecoin?  
Wary of Bitcoin? A guide to some other cryptocurrencies
Terug naar Inhoud


Meedoen kan
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggersymposia die we tweemaal per jaar houden in De Bilt.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifMet name voor de organisatie van deze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van onze symposia. Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.
Ook deelname aan redactie van de website, de nieuwsbrieven, het beheren van het forum of website of delen daarvan behoort tot de mogelijkheden.

Ook zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan een van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Ben je enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan contact op met Michel Hupkens Klik Hier 
Terug naar Inhoud


201312HCClidworden300x80.gif

Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02892 seconden