HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Inleiding technische analyse
Inleiding technische analyse

Inleiding technische analyse

Technische analyse is het definiëren van het meest waarschijnlijke scenario wat betreft toekomstig marktgedrag, gebaseerd op historisch koersverloop. Met zowel subjectieve methodieken (trendlijnen, steun- en weerstandgrenzen, koerspatronen etc.) als objectieve modellen (trend- en sentimentanalyse) kan inzichtelijk worden gemaakt hoe het gesteld is met de richting en kracht van de actuele koersbeweging.

Hierbij gelden de volgende, algemene veronderstellingen wat betreft het gebruik van technische analyse:

  • Alle beschikbare informatie is verdisconteerd in de prijs. Informatie wordt door marktpartijen geabsorbeerd en verwerkt. De uiteindelijke uitkomst van dit absorptieproces is een hogere of lagere koers.
  • Koersen hebben de neiging om in trends te bewegen, d.w.z. significant richting te kiezen. Een koers die niet beweegt behoort tot de uitzonderingen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het feit dat er sprake moet zijn van normale prijsvorming.
  • Marktgedrag herhaalt zich. Marktpartijen reageren min of meer identiek op historisch herkenbare koerspatronen, significante steun- en weerstandniveaus etc.


Visuele analyse

De grafiek is het belangrijkste gereedschap om technische analyse te kunnen uitoefenen. Op de grafiek is direct zichtbaar of er sprake is van een trend, ofwel significante richting. Belangrijke toppen en bodems, alsook steun- en weerstandgrenzen zijn normaal gesproken duidelijk herkenbaar. Daarnaast kunnen belangrijke koerspatronen worden herkend.

Een en ander kan inzichtelijk worden gemaakt door het toevoegen van trendlijnen, trendkanaallijnen en andere charting technieken, waardoor het nog duidelijker wordt hoe het gesteld is met de technische conditie van de onderliggende waarde.

Voor het visueel analyseren van de grafiek zijn spelregels gedefinieerd. Echter, de analist moet keuzes maken wat betreft beleggingshorizon ofwel timeframe, hetgeen interpretatieverschillen in de hand kan werken. Visuele analyse hoort dan ook thuis in de categorie subjectieve analyses.

Chart reading technieken, ofwel visuele analyse methodieken, worden ingezet bij het optuigen van een technische conditie. Aansluitend kan een visie worden gedefinieerd met bijbehorende turbo om als zodanig te kunnen profiteren van de te verwachte koersbeweging.

Deze inleiding is door geschreven door Nico P.R. Bakker. Nico P.R. Bakker is hoofd technische analyse bij ABN Amro Bank Private Bankingen en tevens directeur van BTAC Visuele Analyse.

ABN Amro Bank heeft een prettig leesbaar en leerzaam boekje genaamd “Introductie tot technische analyse ” uitgegeven, waarin de uitgangspunten van technische analyse op een duidelijke en prettige wijze worden uitgelegd. 

 

 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02674 seconden