HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Callopties
Callopties

Sneller een vermogen opbouwen d.m.v. langjarige callopties

De meeste personen die een fortuin hebben vergaard, hebben dit bereikt via een eigen succesvolle onderneming. Ook een flink aantal topmanagers in het bedrijfsleven heeft een omvangrijk vermogen kunnen opbouwen, maar dan door middel van speciale optierechten. Al dan niet terecht verdiend. Vier zaken staan in dit verband centraal: winstgroei bedrijfsleven, aandelen, opties en beleggingshorizon. 

Langdurige fraaie winstgroei 

Het bedrijfsleven laat gemiddeld decennia lang een fraaie winstgroei zien. Vergelijk bijvoorbeeld eens de winst van DSM van nu met het niveau van 10 jaar geleden. U zult er van opkijken. Een toename van de winst per aandeel leidt tot een hoger dividend. Winstgroei en meer dividend maken aandelen goedkoper met als gevolg nieuwe kopers voor de aandelen, respectievelijk hogere aandelenkoersen.

 

Anticiperen op conjunctuurverloop

De ongeschreven wet van het conjunctuurverloop is dat er na elk hoogtepunt na verloop van enige jaren een recessie volgt en omgekeerd. Als reactie hierop zullen aandelenkoersen per definitie (gemiddeld) tijdelijk dalen en daarna verder stijgen. Wel vervelend dat de meeste particuliere beleggers het niet aandurven om anti cyclisch te beleggen, anticiperend op eerdergenoemd conjunctuurverloop. Aandelenkoersen lopen immers 1 à 2 jaar vooruit op de economische golfbewegingen. Men had dan aanzienlijk
meer geld kunnen verdienen.

 

Vijfjaarsperiodes

In de afgelopen 50 jaar leverde een aandelenbelegging in alle vijfjaarsperiodes 42 maal winst op. Slechts driemaal was er verlies. Met andere woorden: een aandelenbelegging met een looptijd van vijf jaar is gemiddeld zeer kansrijk.
Of u met een doorsnee aandelenbelegging binnen afzienbare tijd  (multi)miljonair wordt, valt nog maar te bezien. Hiervoor is naar mijn mening meer ondernemingszin ( lees: risicobereidheid) nodig.

 

Turbo's

Turbo’s long misschien? Ik denk het ook niet. Deze hebben namelijk als nadeel bij een beurscorrectie automatisch te worden verkocht, zodra de betreffende stoploss verkooplimiet is bereikt. Uw inleg is op dat moment vrijwel volledig verspeeld.

 

Opties

Langjarige callopties dan? Daar zou ik inderdaad voor gaan. U heeft dan vijf jaar lang het recht uw opties uit te oefenen of te verkopen. Voor een vijfjarige calloptie op de AEX betaalt u slechts 3% tijdpremie per jaar. Stijgt de beurs gemiddeld meer dan 3% per jaar (afgelopen 50 jaar 10%) dan is alle overige opbrengst voor u. Bij aankoop van meerdere calls een extra hefboomeffect. Ter vergelijking onderstaand rekenvoorbeeld, met als kanttekening dat ten tijde dat dit artikel geschreven werd (eind oktober) de
AEX op 490 stond. Voorts is de maximum looptijd van opties vier jaar (december 5010). In  december a.s. worden er mogelijk weer 5-jarige opties geïntroduceerd.Investering ca € 10.000,- ; looptijd 4 jaar; AEX thans 590; jaarlijkse stijging AEX gemiddeld 10%

Keuze A: Aandelen (aandelenindex beleggingsfonds) 

Koop 105 Trackers STreet TrackSSM AEX à € 49,65  = € 5.213,- 
Verkoop in 2010 105 x € 72,68 = € 7.631,-
Opbrengst na 4 jaar = € 2.418,-
Dividend 2% / 4 jaar = €    426,-
Totale winst    € 2.844,-

 

Keuze B: 4-jarige callopties

 Koop 1 calloptie AEX december 2010 / uitoefenprijs 520 à € 52,- = €  5.200,-
 Verkoop in 2010; 1 x ( AEX 717 minus 520) x 100 = € 19.700,-
 Uw winst    € 14.500,-Tip: Beleg in beginsel elk jaar een klein deel van uw belegd vermogen in langjarige callopties. Het risico dat uw inleg - als gevolg van een mogelijk lagere AEX na 4 jaar- verloren gaat, kan worden opgevangen door de in andere jaren gekochte calls.


Dit artikel is geschreven door Gerard Jager. Gerard Jager is directeur van Advance Beleggingsadviezen (www.amail.nl ). Voorts is hij werkzaam als vermogensbeheerder bij OVG (Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage).

Als lid van HCC Beleggen kunt u voortaan gratis de nieuwsbrieven van Advance ontvangen. Kostenbesparing 230 euro per jaar. Advance verstrekt beleggingsopinies over aandelen, opties, turbo’s, obligaties en vastgoed. De aandelenportefeuille van Advance behaalde in de afgelopen drie jaar een gemiddeld rendement van 37% per jaar. Voorts verstrekt Advance commentaar op alle nieuwe beleggingsproducten in Nederland en België. Aanmelden via  deze site onder vermelding van  ”HCC”. Reeds betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. Al met al nog een reden om lid te worden van de HCC Beleggen.

 Aanmelden als lid van Hcc (geef bij aanmelding op dat u lid wil worden van de hcc-gebruikersgroep Beleggen)

 
Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03216 seconden