HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuws arrow Nieuws arrow Beleggingssoftware loopt achter
Beleggingssoftware loopt achter

NL Beleggingssoftware loopt achter!

Op een overlegbijeenkomst van gebruikers en de maker van een NL beleggingspakket viel de maker bijna letterlijk uit zijn stoel toen een gebruiker –vriendelijk, maar serieus – onlangs opmerkte,dat het pakket “in de basisopzet niet meer van deze tijd” was. Er werd instemmend geknikt, maar er werden ook wenkbrauwen opgetrokken en je zag, dat de maker in een seconde de vele verbeteringen van de afgelopen jaren in gedachten de revue liet passeren.

 

Hoezo: “in de basisopzet niet meer van deze tijd”?

Gebruikers waren en zijn veelal tevreden hoe de ontwikkeling van de hardware in de afgelopen jaren en de opkomst van internet(brokers) vertaald zijn in pakketontwikkeling van Nederlandse beleggingssoftware. De makers van NL Beleggingssoftware blijven echter steken op het verder uitbreiden van dezelfde -in belang afnemende – benadering van het beleggen: het beoordelen van individuele fondsen. (Backtesten op criteria met mogelijke voorspelkracht gebeurt per fonds; resultaten worden gerapporteerd per individueel fonds, etc.) De ontwikkeling van de NL Beleggingssoftware is als volgt samen te vatten: sneller, meer (derivaat)toepassingen en mooier, maar vanuit een onveranderde  basisopzet van stockpicking.

Maar het denken over beleggen heeft de laatste decades niet stil gestaan en er is daardoor een toenemende behoefte zich te willen richten op portefeuille-inrichting en beheer. Artikelen in bladen als Stocks&Commodities (TASC) en Technische en Kwantitatieve Analyse (TKA) en maar ook bv ING Perspectief dragen overtuigende argumenten ervoor aan en schetsen bijna maandelijks toepassingsmogelijkheden, welke zijn toegesneden op een portefeuille-benadering van het beleggen.

Portefeuille-benadering van het beleggen?

50 jaar geleden ontstond de “moderne portefeuilletheorie” van Markowitz. De basisprincipes kent U vast wel: spreiding over (laaggecorreleerde) beleggingscategorieën en daarbij voldoende spreiding binnen die categorieën. Dat geeft gunstiger rendement-risicoverhoudingen.

Een halve eeuw later is de beleggingswetenschap weer stappen verder als het gaat om portefeuille-inrichting en –beheer: bewust delen van beleggingscategorieën passief of actief beleggen (of in vaktaal: onderscheid maken in alfa- en bètaweging per categorie.

Hoe reageerde de markt op de nieuwe portefeuille-benadering?

Portfoliotrading was voorheen slechts mogelijk met grote bedragen of met futures, die echter een aantal nadelen kennen voor particuliere beleggers.

In 1996 introduceerde Morgan Stanley een reeks trackers, die een landen- of regioindex volgden. Met deze trackers kan met name de particuliere belegger goed gespreid en goedkoop beleggen. Ze bieden de mogelijkheid tot een goede invulling voor de basisportefeuille, die passief is belegd in grote en diepe markten. De actieve beleggingen bestaan dan uit exotischer markten of onderdelen van markten als sectoren,“emerging markets” of  “small caps”. Dergelijke portfolio’s geven weer structureel betere rendement-risicoverhoudingen en aanzienlijk lagere transactie- en beheerskosten.

Via IB/TodaysBrokers kan in bijna 600 trackers gehandeld worden, welke in de aandelencategorie naast landen/regio’s ook sectoren/beleggingsstijl-trackers bevatten, maar ook trackers in andere beleggingscategorieën als obligaties, commodities en vastgoed. De circa 80 meest toegepaste trackers zijn ook via Alex en Binck verhandelbaar.

Achterlopen van de TA-software?Waarin dan?

 “Hoezo achterlopen?” Is derhalve de ingekorte vraag of en vooral waarin de NL Beleggingssoftware, welke nu circa 25 jaar bestaat, is gaan achtergelopen bij de ontwikkelingen in het denken over beleggen en de insteek daarop door de markt middels daarop toegesneden producten. Nogmaals vooropgesteld: NL beleggingssoftware biedt voor vele aspecten prima onderdelen (data-input, visuele/technische analyse, nieuws, backtesten trading systemen, resultaat rapportage, integratie orderuitvoering, etc). De portefeuille-component beperkt zich echter veelal tot het (kunnen) bijhouden van transacties in aandelen, derivaten, etc.Dit is het geval bij de software van o.a.Vestico en Keyword en van de NL internetbrokers als Alex Pro en bincktrader.

Actieve beleggers, die naar beoordelingsmethoden zoeken voor het toepassen van de portefeuille-ontwikkeling merken dat de huidige NL Beleggingssoftware hiervoor niet of nauwelijks toegerust is. Diverse software-onderdelen zijn opgezet vanuit de benadering van stockpicking en beoordeling van en rapportage over te verwachten resultaten vanuit de samenhang van onderdelen van een beleggingsportefeuille zijn onmogelijk. (In vaktaal: in een portefeuille benadering zijn trading strategieën met tactische allocatie naar aanleiding van wisselende marktomstandigheden niet beoordeelbaar)

Meer concreet

In de stockpicking opzet wordt een individueel fonds op een of meerdere criteria  per heden of in een backtest over een historische periode beoordeeld en bepalen de resultaten van bijhorende trading strategieën mede de beleggingsbeslissingen voor dat fonds. In een portefeuille benadering wordt een lijst van fondsen op criteria beoordeeld, waarbij in een backtest de beoordeling tevens een wisselende selectie omvat van die fondsen, die aan gestelde criteria voldoen. De selectie kan een beperking in aantal (bv top3) of op instelwaarde (alle fondsen, die minimaal een gewenste waarde behalen) betekenen.

Welke softwarefunctionaliteit ontbreekt voor een portefeuille-benadering?

Het binnen een lijst van fondsen in de tijd kunnen ranken en/of filteren op criteria en de resultaten van de bijhorende trading strategieën met  in de tijd wisselende portefeuillesamenstelling in toegesneden rapportage weergeven.


Is er software met functionaliteit voor een  portefeuille-benadering?

Non-NL beleggingssoftware:Technifilter is specifiek ontworpen om een lijst van aandelen op criteria te beoordelen (o.a. alpha- en betawaarden tov een benchmark). Maar ook andere non-NL software als bv AmiBroker biedt meer of minder uitgebreid de gezochte functionaliteit. Nadelen zijn o.a.koppelingsmogelijkheden met NL databronnen, beperkte helpdesk support, orderuitvoering, etc. Andere software: met MS Excel is het mogelijk de bewerkingen van filteren en/of ranken op een lijst van fondsen uit te voeren, maar het vereist een uitgebreide exportprocedure vanuit een TA-pakket.Bruikbaar als arbeidsintensieve tijdelijke oplossing. Ook met het NL pakket  Trader was ranken/filteren op specifieke criteria in een lijst van fondsen mogelijk in de jaren ‘90, maar het DOS-programma wordt niet meer ondersteund.

Conclusie

Bestaande NL beleggingssoftware ontbeert functionaliteit voor een moderne portefeuille-benadering en goede alternatieven zijn nauwelijks voorhanden

Uitdaging

Welke NL beleggingssoftware-maker onderscheidt zich en introduceert in 2007 de functionaliteit voor een portefeuille-benadering?
Een award van de HCC Beleggen zou U ten deel (moeten) vallen.

 

Referenties:
  1. v.Mourik,R., ”Gestructureerde assetallocatie”, TKA, dec 2005, p.21-23
  2. ING Barings, ”Tactical Sector Allocation”, mrt 2002
  3. Twardy,J.P., ”Trading Sector Funds Using Statistics”, TASC, oct 2004, p.82-88
  4. Rake/Heemskerk, “Trackers ,een nieuwe dimensie in beleggen”, 2006, isbn 90-805886
  5. Product review Technifilter, TASC,may 2006, p.68-70
Over de auteur: Ruud Ebels is chemisch ingenieur en sinds de jaren 80 actief belegger. Hij volgde de VBA opleiding en heeft een voorkeur voor analyse met kwantitatief kader en financiele gedragstheorie.

 

 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2021 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.07542 seconden