HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow kansen en risico's
kansen en risico's

Wereldwijd beleggen: kansen en risico'sSinds de Europese en Amerikaanse beurzen zich in maart 2003 hebben hersteld van zware dalingen is de belangstelling voor beleggen bij het publiek enorm toegenomen. Spreiding in de portefeuille is één van de vele mogelijkheden om het risico, verbonden aan het beleggen in met name aandelen te verminderen. Vanzelfsprekend is het eenvoudiger om spreiding in de portefeuille aan te brengen als er ook in het buitenland kan worden belegd. De laatste jaren is met de opkomst van internet het aantal mogelijkheden om te beleggen in Nederland, maar ook daarbuiten, enorm toegenomen. Dit artikel gaat over de kansen en de risico’s verbonden aan het wereldwijd beleggen.

Zelf doen of laten doen?

De eerst vraag is: gaat u zelf uw portefeuille samenstellen en beheren of besteedt u dit (gedeeltelijk) uit?
De doe-het-zelver is in opkomst. Je kunt, meestal gratis, een rekening openen bij een bank of internetbroker welke toegang geeft tot een groot aantal beurzen. In Nederland zijn naast de (groot)banken de bekendste internetbrokers Alex en Binck Bank. Ook bieden er een aantal buiten-landse brokers hun diensten in Nederland aan, onder meer Interactive Brokers en WH Selfinvest. Via banken en brokers kan direct vanuit de eigen woning via het internet gehandeld worden op de grootste Europese beurzen en die van de Verenigde Staten van Amerika. Bij Interactive Brokers en WH Selfinvest kan er op nog meer beurzen worden gehandeld zoals Japan, Hong Kong en Australië. Qua werkwijze maakt het anno 2007 niets meer uit of je aandelen Philips of Boeing koopt. Portefeuillebeheer is met de hedendaagse software simpel. Bij het zelf handelen op de beurs via een internetbroker dient op een aantal zaken gelet te worden:
  1. Is de broker solide? Ga na of er jaarcijfers en rapporten beschikbaar zijn. In Europa en de Verenigde Staten is het toezicht vrij streng. De kans op een malafide onderneming is daarom vrij klein.
  2. Kijk wie de broker inschakelt als bewaarder van de door u aangekochte effecten.  Deze broker doet dat niet zelf maar schakelt daarvoor bewaarnemers (custodians) in. U loopt bij beleggen niet alleen een risico op de effectenuitgevende onderneming maar ook op de bewaarnemer. In Nederland zijn de effecten welke u bij een Nederlandse bankinstelling in bewaring geeft beschermd tegen een faillissement van de bank. Derivaten (zoals opties) bij de meeste banken nog niet. Er is inmiddels een wetsontwerp in de maak waarin dit probleem wordt opgelost. Bedenk dat met name in de “emerging markets” de infrastructuur nog niet zo goed is als in Europa, de VS, Japan, Hong Kong en Australië.
  3. Hou de kosten en het serviceniveau van de bank/broker in het oog. Er is momenteel een concurrentieslag in de tarieven aan de gang tussen Nederlandse aanbieders van internetbankieren. Neder-landse banken en brokers zijn, in vergelijking met buitenlandse brokers nog steeds relatief duur (met uitzondering van Today’s Beheer) maar het serviceniveau van met name de brokers Alex en Binck ligt een stuk hoger dan bij de buitenlandse aanbieders welke het op het gebied van service vaak laten afweten. Voor een aandelentransactie wordt vaak bij de brokers een scherp tarief gerekend maar niet zelden dient daarnaast ook apart te worden betaald voor de informatie-voorziening per beurs (tussen de 5 en 10 euro per maand)..   
  4. Zelf doen heeft als voordeel dat u onafhankelijk van analisten en adviseurs zelf uw portefeuille kunt samenstellen maar het betekent ook meer “reparatie en onderhoud”. U dient de portefeuille dagelijks te volgen en in te spelen op de dagelijkse koersbewegingen, die zich ook buiten de Nederlandse handelsuren afspelen. Er dient informatie te worden ingewonnen over buitenlandse effecten-uitgevende instellingen en (ex) dividend-data, fusies, splitsingen en andere “corporate actions”. Die informatie is niet altijd zo eenvoudig te verkrijgen als over Nederlandse ondernemingen.
  5. Buiten Nederland gevestigde ondernemingen hebben afwijkende Algemene Voorwaarden en bij geschillen gelden andere regels onder een ander rechtsstelsel dan in Nederland. 

Uitbesteden

Beleggers kunnen ervoor kiezen om de rompslomp van het zelf doen uit handen te geven. Hiervoor zijn een aantal varianten beschikbaar. De meest vergaande is dat de gehele portefeuille door een vermogensbeheerder met de “vrije hand” wordt beheerd. Op basis van een beleggersprofiel worden er in samenspraak met de vermogens-beheerder afspraken gemaakt over de mate van risico-acceptatie van de cliënt. Dit kan variëren van “defensief” tot “zeer offensief”. In het eerste geval worden er veelal slechts obligaties en liquiditeiten uitgezet, in het laatste worden meest risicovolle (volatiele) aandelen geselec-teerd en wordt er ook (offensief) gebruik gemaakt van derivaten. Bij volledige uitbesteding maakt het wat betreft risico voor de belegger niet veel uit of er alleen in Nederland of wereldwijd wordt belegd. Wereldwijd is echter naar mijn mening te verkiezen aangezien de vermogens-beheerder dan ook kan inspelen op trends op beurzen. Zoals u weet zitten niet alle beurzen wereldwijd in dezelfde trend! Ook bij het zoeken naar een vermogens-beheerder is het zaak goed op de kosten te letten. Hierin komen behoorlijke verschillen voor. Hert Amsterdamse Today’s Beheer gaat uit van “no cure no pay”, dat is een zeer billijke regeling. Ook bij uitbesteding geldt er natuurlijk het risico van faillissement van de vermogens-beheerder of de bank waar de effecten worden bewaard. Vermogensbeheerders kiezen vaak voor beleggingsfondsen. Voordeel daarvan is een goede spreiding, nadeel de vergoeding en niet altijd een courante markt indien tot verkoop wordt overgegaan.

Wie niet alles uit handen wil geven kan zelf de uitvoering ter hand nemen maar zich bij zijn beleggingen laten adviseren. Let ook hier goed op. Adviseurs van banken krijgen vaak provisie over door hen verkochte huisfondsen. Dat wil niet zeggen dat die fondsen slecht presteren, het verhoogt wel het risico dat de adviseur niet geheel objectief is. Bij een  onafhankelijke adviseur zoals Gerard Jager van Advance loopt men dit risico niet.

Conclusie

Met de steeds verder voortschrijdende technologie is wereldwijd beleggen een fluitje van een cent geworden. Wil je je beleggingen zelf bestieren dan kan vrij eenvoudig door middel van een rekening bij een bank of broker wereldwijd worden gehandeld. Er dient echter te worden gelet op de risico’s welke worden gelopen: naast het marktrisico wordt er een risico gelopen op de bank of broker. Zelf beleggen is ook tijdrovend. Beleggen op meerdere markten kost veel meer tijd dan alleen in Nederland de AEX volgen.
Verder dient te worden gelet op de kosten. Zelf beleggen kan zonder meer goedkoper dan via een vermogensbeheerder maar je mist de kennis (…) van analisten en bent, letterlijk en figuurlijk, op jezelf aangewezen…………

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03546 seconden