HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow analyse Abercrombie & Fitch (ANF)
analyse Abercrombie & Fitch (ANF)

Gevonden: kansrijk Warren Buffett-aandeel

(Red. Deze analyse werd op 31 maart 2007 gratis aangeboden aan de inschrijvers op www.warrenbuffett.nl).

Bedrijfsmodel

Abercrombie & Fitch (Abercrombie), waarvan de oorsprong teruggaat tot 1892, is een zeer succesvolle kledingretailer in de Verenigde Staten en richt zich op een hoog marktsegment. De bijzonder hoge winstgevendheid, het aandeelhoudersvriendelijke management en haar groeimogelijkheden zijn voor ons aanleiding geweest het bedrijf nader te analyseren.

Abercrombie & Fitch (ANF)

Koers: US $ 77,46 (31-03-2007)EBIT: US $ 549,4 miljoen
Beurswaarde: US $ 6,8 miljardEnterprise value: US $ 6,3 miljard
Beurs: NYSEEarnings Yield: 8,7%


Het bedrijf exploiteert een viertal ketens:

 Doelgroep
(leeftijd in jaren)
Aantal winkels VSPotentieel VS
ABERCROMBIE
7-14177275
HOLLISTER14-18390800
ABERCROMBIE & FITCH18-22357400
RUEHL22-3514250
Totaal 9381725

Naast de in de tabel genoemde winkelaantallen in de VS geldt dat het bedrijf een zestal winkels in Canada runt, en onlangs met de opening van een winkel in Londen de eerste stap naar Europese expansie heeft gezet. Ook vindt verkoop plaats via haar website. De kleding zelf wordt hoofdzakelijk geproduceerd in Zuidoost-Azië en Centraal en Zuid-Amerika.


Abercrombie richt zich zoals aangegeven op een hoog marktsegment en streeft er naar haar status als ‘aspirational brand’ te behouden en te versterken. In dit kader wordt ook duidelijk waarom het bedrijf zeer terughoudend is in het geven van prijsverlagingen en speciale kortingsacties.


Opvallend is altijd de markt veel belang toekent aan korte termijn ontwikkelingen van retailers (de op kwartaalbasis of zelfs maandelijkse verstrekte omzetgegevens) terwijl deze in langer perspectief nauwelijks relevant zijn. Dit geldt met name voor kledingretailers. Zo geldt ook dat de magere same-store-sales (sss) van Abercrombie afgelopen kwartaal (-3%) een rol hebben gespeeld bij de huidige waardering. Een bewustzijn van de sss in het voorgaande jaar (+28%) doen deze cijfers al heel wat minder slecht lijken.


Competitieve positie

De hoge winstgevendheidcijfers die al gedurende langere tijd op een hoog niveau liggen zijn illustratief voor de competitieve positie van het bedrijf. Abercrombie geldt als de ‘aspirational brand’ voor een bepaalde consumentengroep (hoog marktsegment) en deze status is een belangrijk competitief voordeel van het bedrijf.


Ook haar bestaande klantenbestand, haar bestaande distributienetwerk, het aandeelhoudersvriendelijke management met grote kennis van zaken zijn als competitief voordeel van Abercrombie aan te merken.


Bedrijfscijfers en ratios

Het bedrijf, met 6900 medewerkers, genereerde afgelopen jaar over een omzet van US $ 3,3 miljard een winst van US $ 422,2 miljoen. De bruto en netto winstmarges, die respectievelijk 66,6 en 12,7% bedragen, gelden als uitzonderlijk hoog voor een retailer. Opvallend is daarbij dat deze winstmarges zich al jarenlang stabiel op een dergelijk hoog niveau bevinden.


Het bedrijf heeft geen schulden en US $ 530 miljoen cash (US $ 6 per aandeel). De boekwaarde loopt al jarenlang sterk op.


Kansen en bedreigingen

Abercrombie beschikt over tal van groeimogelijkheden, en ‘de markt’ gaat voor de komende jaren gemiddeld uit van een jaarlijkse winstgroei van een procent of 15. Het bedrijf is voornemens haar concepten in de Verenigde Staten verder uit te rollen (zie tabel), waartoe met name voor de Hollister en Ruehl-keten nog volop groeimogelijkheden in de VS bestaan.


Daarnaast wil het bedrijf haar aanwezigheid in Canada uitbreiden en beschouwt het management de recente opening van een vestiging in Londen als het begin van haar wereldwijde expansie. Komend jaar wordt in dit kader ook in Tokyo een vestiging geopend. Dat zo’n wereldwijde expansie ook de nodige risico’s met zich meebrengt blijkt bijvoorbeeld uit de tegenslagen die een keten als The Gap heeft gekend, toen zij zelf een jaar of tien geleden haar wereldwijde expansietocht startte.


Het management van Abercrombie heeft aangekondigd in 2008 met een nieuw retailconcept te willen komen (hierover is nu nog vrijwel niets bekend), hetgeen eveneens vele nieuwe groeimogelijkheden kan scheppen. Ook vanuit leverage en verdere optimalisatie van het gehele bedrijfsproces valt groei in omzet en winst te verwachten.


De bedreigingen voor het bedrijf zijn dezelfde als die voor vele andere kledingretailers: weersinvloeden, het verkeerd inschatten van kledingtrends, olieprijzen en een afkoelende economie en huizenmarkt in de Verenigde Staten. Omdat Abercrombie zich juist richt op een hoog marktsegment geldt wellicht dat deze risico’s wat minder voor haar gelden dan voor concurrenten die zich richten op een lager marktsegment.


Management

Het management achten we bijzonder capabel en aandeelhoudersvriendelijk. Insiders beschikken zelf over zo’n 8% van de aandelen en naast investeringen in haar groei-initiatieven wordt de grote winstgevendheid van het bedrijf tevens gebruikt om eigen aandelen in te kopen, zij het nu nog op een vrij beperkte schaal.


Afsluitend stellen we dat Abercrombie zich laat omschrijven als een zeer winstgevend bedrijf, met een capabel en aandeelhoudersvriendelijk management. Groeikansen zijn volop aanwezig en wanneer het management blijft presteren zoals zij in het verleden hebben gedaan, zal de beurskoers vroeg of laat haar opwaartse traject hervatten.


Deze analyse is beschikbaar gesteld door Hendrik Oude Nijhuis. Hendrik is oprichter van www.warrenbuffett.nl en heeft over value-investing tal van artikelen opgesteld en presentaties verzorgd. De analyse maakt onderdeel uit van het rapport ‘Warren Buffett selecties, april 2007’. Het gehele rapport is gratis beschikbaar gesteld voor aanmelders van het Warren Buffett E-Book. De website www.warrenbuffett.nl biedt het E-Book over Warren Buffett momenteel gratis ter beschikking. Op deze analyse is een disclaimer van toepassing.
 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2021 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02452 seconden