HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow analyse OptionsXpress Holdings
analyse OptionsXpress Holdings

Snelle groei tegen aantrekkelijke waardering

(Red. Deze analyse werd op 29 april 2007 gratis aangeboden aan de inschrijvers op www.warrenbuffett.nl).


Bedrijfsmodel

OptionsXpress Holdings (OptionsXpress) is een online broker, vergelijkbaar met een Alex of Binck in Nederland, voor met name particuliere beleggers, specifiek gefocused op de handel in opties. Het bedrijf is dominant in haar nichemarkt en is uitermate winstgevend.

OptionsXpress Holdings (OXPS)

Koers: US $ 23,95EBIT: US $ 118,33 miljoen
Beurswaarde: US $ 1,51 miljardEnterprise value: US $ 1,06 miljard
Beurs: NASDAQEarnings Yield: 11,2%
Website: http://www.optionsxpress.com/ Analysedatum: 27 april 2007

Aan het begin van dit jaar heeft OptionsXpress een online handelsplatform voor de handel in futures overgenomen (XpressTrade). XpressTrade biedt particulieren de mogelijkheid te handelen in futures, een markt die momenteel een bijzonder snelle groei doormaakt. XpressTrade wordt geïntegreerd in OptionsXpress.

Daarnaast bestaat de holding uit BrokersXpress. Ook dit is een online handelsplatform, maar dit keer speciaal ontwikkeld voor financieel adviseurs, die via dit platform eenvoudig transacties voor cliënten kunnen doorvoeren en informatie verstrekken.

OptionsXpress doet veel aan informatievoorziening en beschikt over een technisch hoogstaand maar gebruiksvriendelijk handelsplatform. Van variabele kosten is nauwelijks sprake en de toenemende interesse van de particuliere belegger in optiehandel speelt OptionsXpress zeer in de kaart.

Voordelen van het richten op optiebeleggers zijn onder andere het feit dat deze groep beleggers gemiddeld over meer vermogen beschikt en gemiddeld meer transacties doorvoert (onder andere door de expiratie van optieposities), hetgeen meer commissies genereert. Met opties kunnen beleggers inspelen op alle soorten voorziene marktontwikkelingen, waardoor OptionsXpress wellicht minder gevoelig is voor marktontwikkelingen dan ‘normale’ online brokers (meer gericht op aandelentransacties).

Het interessante van een handelsplatform als die van OptionsXpress is dat er nauwelijks marginale kosten zijn: extra transacties brengen nauwelijks extra kosten met zich mee. Het is dan ook niet vreemd dat vrijwel al deze additionele omzet als (bruto) winst geboekt wordt, waardoor de bruto marges op een bijzonder hoog niveau liggen. Het grote klantenbestand maakt het ook mogelijk om op efficiënte wijze, goede klantenondersteuning te bieden.

In de Verenigde Staten bestaan tussen de 30 en 40 miljoen online beleggingsaccounts, waarvan 10% gemachtigd is (eveneens) in opties te handelen. Het feit dat OptionsXpress circa 200.00 accounts heeft in een markt die sterk groeiende is, geeft aan hoeveel potentieel het bedrijf in principe nog heeft.

Vergeleken met enkele andere online brokers in de Verenigde Staten (bijvoorbeeld E*Trade, Schwab en Ameritrade) geldt dat OptionsXpress veel efficiënter nieuwe klanten aan zich weet te binden. Bij de werving van nieuwe klanten speelt een online marketingstrategie en referrals van bestaande klanten een belangrijke rol.
Aardig is te weten dat OptionsXpress een relatief hoge commissie ontvangt voor iedere transactie. Dit vanwege het feit dat de commissies voor optietransacties doorgaans hoger liggen dan die op aandelentransacties. Vergeleken met de andere online brokers geldt juist dat de commissies die OptionsXpress rekent voor optietransacties relatief aantrekkelijk zijn.

Competitieve positie

Hoewel de technische systemen niet als uniek gelden, veronderstellen we niettemin dat OptionsXpress een aantrekkelijke competitieve positie heeft in een snel groeiende, aantrekkelijke nichemarkt.

Het bedrijf beschikt over een goede reputatie, biedt goede informatievoorziening aan de klant, is klantvriendelijk en biedt haar dienstverlening tegen competitieve prijzen. Doordat zij zich richt op een vrij afgebakende nichemarkt, kan het bedrijf beter aansluiten bij de wensen van deze specifieke markt.

De grote groep bestaande klanten (meer dan 200.000, met meer dan US $ 5 miljard aan klanttegoeden) geldt als een belangrijke asset, aangezien zij niet snel geneigd zullen zijn te veranderen van broker, wanneer de dienstverlening van OptionsXpress naar tevredenheid blijft. Voor OptionsXpress zelf ontstaat daarmee de aantrekkelijke positie waarbij vrijwel alle additionele omzet als (bruto) winst te beschouwen valt. Immers, aan het doorvoeren van extra transacties zijn nauwelijks extra kosten verbonden.

Bedrijfscijfers en ratio’s

OptionsXpress is eigenlijk nog maar onlangs opgericht, in 2000, en heeft momenteel 206 medewerkers. Het bedrijf heeft een sterk stijgende boekwaarde, een sterke vrije cashflow, geen schulden en de US $ 357,88 miljoen cash komt overeen met US $ 5,69 per aandeel.

De beurswaarde bedraagt US $ 1,51 miljard en afgelopen jaar werd over een omzet van US $ 186,93 miljoen een winst gemaakt van US $ 71,73 miljoen. De bruto en netto marges gelden met respectievelijk 72,6 en 38,4% als bijzonder fraai.

Kansen en bedreigingen

OptionsXpress bevindt zich in een sterk groeiende, lucratieve nichemarkt, waarin zij een dominante positie heeft maar desalniettemin nog altijd een vrij klein marktaandeel. Deze markt groeide de afgelopen 10 jaar met meer dan 20% per jaar. Aangezien het doorvoeren van extra transacties voor het bedrijf nauwelijks extra kosten oplevert is het niet vreemd dat zij haar marketinginspanningen flink gaat opschroeven om daarmee nieuwe klanten te verwerven.

Door tevens transacties in fondsen en individuele aandelen aan te bieden streeft het bedrijf erna haar klanten een meer volledige dienstverlening te bieden. De focus van OptionsXpress zal overigens blijven liggen op opties (en futures).

De afgelopen kwartalen is het management bezig geweest om een proces van self-crearing te implementeren. Op deze wijze kunnen posities intern tegen elkaar weggestreept worden, hetgeen de transactiekosten voor OptionsXpress zelf verder reduceert. Het self-crearing proces is inmiddels geïmplementeerd en het management kan zich nu dan ook weer meer richten op het werven van nieuwe klanten.

Een bedreiging voor het bedrijf is wellicht dat grotere spelers zich op de nichemarkt van OptionsXpress gaan richten, nu duidelijk is geworden hoe winstgevend die markt is. Hoewel verwacht mag worden dat dit ongetwijfeld het geval zal zijn, gaan wij ervan uit dat OptionsXpress zich op een dermate specifieke groep richt en dermate gespecificeerd is, dat de gevolgen hiervan voor het bedrijf in eerste instantie vrij beperkt zullen zijn. Eveneens geldt dat OptionsXpress met haar sterke marktpositie een aantrekkelijke overnamekandidaat is voor een grotere speler die in een keer een aantrekkelijke positie in deze markt wil verwerven.

Een andere bedreiging treffen we aan in een wellicht mindere belangstelling van particuliere beleggers voor de handel in opties. Zo waren het aantal trades per account bij OptionsXpress in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 35 (op jaarbasis), tegen 43 een jaar eerder. Voor E*Trade, Schwab en Ameritrade geldt overigens dat het gemiddeld aantal transacties op jaarbasis, per account circa 10,5 bedraagt.

Wellicht dat het dalende aantal transacties per account een gevolg is geweest van de grote koersschommelingen in het eerste kwartaal dit jaar, als gevolg van de val van de Chinese aandelenmarkt en de paniek over de Amerikaanse subprime lending markt (hypotheken van slechte kwaliteit). Juist in tijden van grote bewegelijkheid blijken particuliere beleggers nogal eens aan de zijlijn te blijven staan.

Management

Het management achten we bijzonder kundig een aandeelhoudersvriendelijk. Omdat het bedrijf pas in 2000 is opgericht geldt dat de aanvankelijke oprichters nu nog altijd het huidige management vertegenwoordigen, hetgeen we als positief beschouwen.

Insiders hebben met 67% van de aandelen een flink deel van het bedrijf in handen. Hierdoor zijn de belangen van de aandeelhouders en die van het management zelf gelijk aan elkaar (lange termijn waardecreatie). De ‘markt’ verwacht dat de winstgroei voor OptionsXpress de komende jaren circa 22% per jaar zal bedragen.


Deze analyse is beschikbaar gesteld door Hendrik Oude Nijhuis. Hendrik is oprichter van www.warrenbuffett.nl en heeft over value-investing tal van artikelen opgesteld en presentaties verzorgd. De analyse maakt onderdeel uit van de ‘Warren Buffett selecties, mei 2007’. Het gehele rapport is gratis beschikbaar gesteld voor aanmelders van het Warren Buffett E-Book. De website www.warrenbuffett.nl biedt het E-Book over Warren Buffett momenteel gratis ter beschikking.
Op deze analyse is een disclaimer van toepassing. 

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02939 seconden