HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow aanpassingen in de Wft
aanpassingen in de Wft

De Markets in Financial Instruments Directive. 

De Markets in Financial Instruments Directive (‘MiFID’) zal de bestaande Investment Services Directive (‘ISD’), de belangrijkste Europese wetgeving voor beleggingsondernemingen en financiële markten sinds 1995, per 1 november 2007 vervangen. De MiFID reikt verder dan de ISD en introduceert nieuwe en uitgebreidere verplichtingen waar ondernemingen aan moeten voldoen, in het bijzonder gedragsregels en de inrichting van de bedrijfsvoering. De MiFID is een belangrijk deel van het Financial Services Action Plan (‘FSAP’) van de Europese Unie, dat is ontworpen om één Europese markt in financiële diensten te creëren.

Waarom is de MiFID belangrijk voor de markt?

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) vormt het regelgevend kader op grond waarvan beleggingsdiensten en de georganiseerde handel in financiële instrumenten binnen de Europese Unie vrij kunnen plaatsvinden. Hier volgen in het kort de belangrijkste veranderingen door MiFID.

Het geven van beleggingsadvies wordt een vergunningplichtige activiteit (iets wat we in Nederland deels al kenden), het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s) wordt mogelijk gemaakt en de lijst met financiële instrumenten wordt uitgebreid met termijncontracten en aanverwante derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen.

De gedragsregels in de MiFID zijn gedetailleerder en gaan op onderdelen verder dan de huidige eisen. Ook bevat de MiFID nieuwe transparantieverplichtingen voor beleggingsondernemingen. Deze zien op de informatie voor zowel vóór als na de handel en op de systematische interne afhandeling van aandelenorders in liquide aandelen door beleggingsondernemingen (systematische internalisatie). Ook worden er uitgebreidere eisen gesteld aan transactierapportages.

In geval van grensoverschrijdende dienstverlening geldt als uitgangspunt dat het toezicht op gedragsregels wordt uitgeoefend door de autoriteit van de lidstaat van herkomst (home country control). Voor bijkantoren en verbonden agenten geldt echter dat de autoriteit van de lidstaat van vestiging verantwoordelijk is voor het toezicht (host country control) met betrekking tot de op het grondgebied van die lidstaat door het bijkantoor verrichte diensten en/of activiteiten.

Meer informatie en de belangrijkste ontwikkelingen omtrent de MiFID is te vinden op de website van de AFM.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03299 seconden