HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow richtlijn aandeelhoudersrechten
richtlijn aandeelhoudersrechten

Consultatie over de richtlijn aandeelhoudersrechten


Het ministerie van Justitie werkt samen met de ministeries van Financiën en Economische Zaken aan de omzetting van de Europese richtlijn aandeelhoudersrechten in het Nederlandse recht.

Het doel van de richtlijn is de uitoefening van aandeelhoudersrechten in beursgenoteerde vennootschappen te bevorderen. Ondernemingen en andere belanghebbenden krijgen nu gelegenheid om ten aanzien van een aantal onderwerpen uit de richtlijn hun standpunt kenbaar te maken.

De richtlijn bevat onder andere regels om aandeelhouders op te roepen voor de algemene vergadering, het recht om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, stemmen bij volmacht en een verplichting tot het vastleggen van een uniforme registratiedatum in de wet.

Verschillende onderwerpen die in de richtlijn worden geregeld, zoals de mogelijkheid om via elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering deel te nemen, zijn al in de Nederlandse wetgeving vastgelegd.   Voor andere onderwerpen, zoals het recht om vragen te stellen en de verplichte registratiedatum, is een nadere regeling noodzakelijk.

Een groot aantal Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen maakt   al gebruik van de mogelijkheden die de Nederlandse wet biedt, bijvoorbeeld tot elektronische deelname aan de algemene vergadering of het gebruik van een registratiedatum. Voor een goede omzetting van de richtlijn is het van belang om op een aantal punten de ervaringen uit de praktijk te betrekken bij de keuzes die de richtlijn biedt.

De vragen in de consultatie hebben betrekking op de lengte van de termijn tussen de registratiedatum en de algemene vergadering (in samenhang met de oproepingstermijn) en op de wijze van oproeping voor de algemene vergadering. De consultatie beperkt zich tot deze onderwerpen, omdat Nederland verplicht is om de richtlijn tijdig om te zetten en het in verband met die verplichting bovendien gebruikelijk is om bij uitvoeringswetgeving niet meer te regelen dan nodig is op grond van de richtlijn.

Meer informatie 

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02908 seconden