HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow richtlijn Marktmisbruik
richtlijn Marktmisbruik

Richtlijn Marktmisbruik doet zijn werk

Invoering van de richtlijn Marktmisbruik heeft in Nederland geleid tot een schonere en beter geïnformeerde markt. Er is minder speculatie voor het bekend worden van koersgevoelige inforrmatie en de hoeveelheid informatie in de markt is toegenomen. Vooral voor het bekend worden van nieuws over fusies en overnames is de handel significant schoner geworden. Dit blijkt uit een kwantitatief evaluatieonderzoek door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar het effect van de richtlijn Marktmisbruik op rendementen en volumes van aandelenhandel in Amsterdam.

Het AFM-onderzoek heeft zich gericht op een analyse van koersbewegingen en handelsvolumes voor en na publicatie van koersgevoelige informatie door beursgenoteerde bedrijven. Om inzicht te krijgen in het effect van de richtlijn Marktmisbruik die op 1 oktober 2005 is ingevoerd, is gekeken naar alle persberichten die 15 maanden voor en na 1 oktober 2005 zijn verschenen. Voor deze berichten is nagegaan in hoeverre er voorafgaand aan publicatie sprake was van abnormale koersbewegingen; abnormale koersbewegingen vóór de publicatie van koersgevoelige informatie duiden op speculatie in de markt en handel met voorwetenschap. Ook is nagegaan in hoeverre sprake is van koersbewegingen ná publicatie van een persbericht; kleinere koersuitslagen na publicatie van koersgevoelige informatie kunnen wijzen op niet-relevante of onvolledige informatie, waardoor er sprake is van een inefficiënte markt. Daarnaast kunnen kleinere uitslagen het gevolg zijn van teveel informatie of irrelevante informatie die niet in de prijzen wordt verwerkt.

Het onderzoek laat zien dat er na 1 oktober 2005 minder sprake is van abnormale koersbewegingen voor de publicatie van koersgevoelige informatie. Dit effect is het grootst bij de publicatie van berichten over fusies en overnames en bij berichten die slecht nieuws bevatten. Ook na 1 oktober 2005 is zichtbaar dat speculatie in de markt voor publicatie van een bericht over een fusie of overname de koers in beweging zet, maar deze koersbewegingen zijn minder groot en de beweging zet zich korter voor de daadwerkelijke publicatie in. Het laatste wijst er op dat bedrijven in de nieuwe situatie eerder overgaan tot het publiceren van koersgevoelige informatie over fusies en overnames, of er beter in slagen informatie vertrouwelijk te houden. Uit een onderscheid naar de grootte van ondernemingen en de sectoren waarin ze werkzaam zijn blijkt dat abnormale koersbewegingen voor kleinere ondernemingen en ondernemingen in de technologiesector significant kleiner zijn geworden.

Het aantal persberichten met koersgevoelige informatie is na invoering van de richtlijn Marktmisbruik sterk gestegen. Dit heeft niet geleid tot een overload aan informatie. De koersbeweging na publicatie van een persbericht verschilt niet significant voor en na invoering van de richtlijn Marktmisbruik. Extra informatie in de markt lijkt daardoor bij te dragen aan de efficiency.

Over het geheel genomen is de markt schoner geworden. De afname van abnormale koersbewegingen tezamen met de extra informatie in de markt heeft de efficiency bevorderd. De verbetering is vooral zichtbaar bij de publicatie van berichten met slecht nieuws, bij relatief kleine bedrijven met een notering aan de small (AScX) en midcap (AMX) index, bij bedrijven in de technologiesector en bij berichten over fusies en overnames.

U kunt het volledige Engelstalige rapport en de uitgebreide Nederlandse publiekssamenvatting downloaden.
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02208 seconden