HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow beurs-stemming.nl
beurs-stemming.nl

Wat is beursstemming?

In 1983 werd in Nederland de EOE-index geïntroduceerd. Met deze index zou de beursstemming weergegeven worden. Nu 23 jaar later, een naamsverandering naar AEX en velen beursstemmingen verder lijkt het er op dat een index geen stemming weergeeft. Maar wat geeft een index wel aan?

Een index bestaande uit een representatief aantal aandelen met elk een specifieke weging, mag een marktgemiddelde worden genoemd. Naast de AEX is er ook de MSCI Netherlands en CBS herbeleggingindex. De laatste twee zijn representatiever vanwege het hoger aantal aandelen en er wordt rekening gehouden met het dividend. Toch vraagt iedereen zich af wat de AEX doet, om een indruk te krijgen van de richting van de markt. Of het de beursstemming weergeeft en een voorspellende kracht heeft, is een andere vraag.

 

Voorspellende kracht

Er zijn maar weinig indicatoren die een voorspellende kracht hebben. Met de enorme capaciteit die de computers tegenwoordig hebben, kan elke denkbare indicator getoetst worden op een voorspellende kracht. Naast koersen zijn er ook fundamentele krachten die een beursstemming bepalen. Als er een winstwaarschuwing gemeld wordt van een toonaangevend bedrijf, dan heeft dat invloed. Als er meerdere kleinere bedrijven uit een specifieke sector aangeven dat de winsten afnemen heeft dat ook invloed.

 

Strategie

Het komt regelmatig voor dat een strategie die in het verleden goed leek te werken niet dezelfde resultaten zal tonen als er echt gehandeld gaat worden. De mogelijkheid van anticipatie op het verleden komt dan eerder om de hoek kijken dan we aanvankelijk hadden verwacht. Strategieën die alleen gebaseerd zijn op de prijs kunnen hier onverwacht last van krijgen. Een toevoeging aan de strategie die buiten de categorie prijs valt, heeft een sterke voorkeur. Twee verschillende beleggingscategorieën met elkaar in verband brengen kan de valkuil van anticiperen op het verleden helpen te omzeilen. Voorbeelden van data die toegevoegd kan worden uit het arsenaal van de Technische Analyse zijn volume, put/call ratio en advance/declines. Natuurlijk kan er ook data toegevoegd worden uit het Fundamentele kamp. Hierbij kan gedacht worden aan koers-/winstverhoudingen, winst per aandeel en een keuze uit jaarverslagen. Een andere categorie die een toegevoegde waarde kan hebben zijn intermarket relaties. Hiermee wordt bedoeld om bij een strategie op aandelenniveau ook bijvoorbeeld indicatoren van rente toe te voegen. En bij rentestrategieën is het interessant om ook naar goud te kijken. Er zijn naast de categorie prijs voldoende andere factoren bruikbaar wat anticipatie op het verleden doet afnemen.

 

Beschikbaarheid data

De voorkeur voor indicatoren uit de Technische Analyse spreekt voor zich. Doordat aan het eind van de dag alle koersen beschikbaar zijn, kunnen deze indicatoren meteen geactualiseerd worden. Anders is dit voor de fundamentele waarden. De fundamentele indicatoren worden misschien ééns per halfjaar geactualiseerd en dan is de publicatie hiervan ook nog eens later. Interessanter zijn dan bijvoorbeeld de verwachtingen van de winst per aandeel van analisten. Van elk aandeel wordt van alle analisten die het specifieke aandeel volgen, de winstverwachting per aandeel bijgehouden. Als het gemiddelde van de winstverwachting van een groep analisten naar boven wordt bijgesteld, dan is dat een interessanter signaal dan dat de aanbeveling van analisten van hold naar buy gaat. De beschikbaarheid van deze data komt langzaam op gang en vergroot de mogelijkheid om naast een strategie wezenlijk andere input te gebruiken voor een definitief model.

 

Stemmingsdata

De mening van één individueel persoon heeft weinig tot geen invloed op de beurs. Hierbij laat ik directeuren van centrale banken of multinationals even buiten beschouwing. De mening van een groepje mensen kan belangrijk zijn. De mening van een grote groep mensen heeft zeker invloed op de beurs.

Niemand weet de koers van morgen, maar morgen aan het eind van de dag weten we de koers wel. Als we nu allemaal gaan aangeven hoe wij over de koers van morgen denken dan kunnen we vandaag al weten wat die koers morgen zal zijn!

 

Beleggingsexperiment

Image  

Met dit uitgangspunt ben ik in mei 2006 gestart om actieve beleggers te enquêteren door elke week tussen vrijdag en zondag via de website 4 vragen te laten beantwoorden. Op maandagochtend ontvangt iedere deelnemer de e-mail met het uitslag.

 

De doelstelling is om met deze uitkomsten een actieve indicator ofwel een actieve handelsstrategie te ontwikkelen waarmee we kunnen gaan handelen. Momenteel zijn er al een paar metingen, maar die zijn meestal op maandbasis en een actieve handelsstrategie is hier nog niet uit voortgevloeid. De doelstelling is om op weekbasis een actieve strategie te ontwerpen.

Door dit experiment zal blijken of er een voorspellende kracht bestaat. Misschien komt er een geheel ander resultaat naar voren en blijkt dat er een negatieve correlatie bestaat tussen de verwachte koersontwikkeling en de werkelijke koersontwikkeling, maar dat maakt het niet minder interessant. Hier kan ook een handelsstrategie uit voortvloeien.

Image

Deze grafiek wordt verkregen door de optimisten af te zetten tegen de pessimisten. Als het verschil groter is dan 10-15% is het een significant signaal.

 

Doelstelling: het creëren van een actieve indicator op weekbasis

Het doel is om met al deze gegevens een actieve handelsstrategie te ontwikkelen die gebaseerd is op een grote groep beleggers. Deze handelsstrategie is op weekbasis, wat interessant is voor een grote groep actieve beleggers. Momenteel zijn er al wel een aantal metingen, maar deze zijn op maandbasis. Dit is voor veel beleggers een lange termijnstrategie. Met www.beurs-stemming.nl wordt de weg geopend om op weekbasis een meting te doen onder een groep actieve beleggers. De doelstelling mag duidelijk zijn, geen semi-wetenschappelijk onderzoek om iets aan te tonen waar niemand iets aan heeft. Door deze meting en aanvullende indicatoren komt het uiteindelijk tot een weekstrategie die echte pecunia oplevert.

Image

De Long/Short portefeuille, waarbij wekelijks de 4 populairste aandelen Long worden gegaan en de vier minst populaire worden Short gegaan.

 

Ook uw AEX visie telt!
Door op weekbasis te meten gaat alles vier keer zo snel als op maandbasis. Op het moment van schrijven zijn er 70 metingen geweest. Hieruit is geleidelijk aan al een conclusie te trekken. Dit rapport is binnenkort beschikbaar voor alle deelnemers.

Graag nodig ik u uit om aankomend weekend ook uw beursstemming te geven. Mocht u vragen of opmerkingen hebben deze zijn natuurlijk van harte welkom op Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . U kunt elke vrijdagochtend vanaf 8:00 uur tot zondag 12:00 uur uw beursstemming geven op www.beurs-stemming.nl!

 


Eelco Ubbels is werkzaam als senior vermogensbeheerder bij INMAXXA Vermogensbeheer (www.inmaxxa.nl). Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel en kan worden bereikt via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

 

 

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02269 seconden