HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow De Vortex Methode
De Vortex Methode

De Markt Verslaan


De Vortex Methode is een krachtige dynamische beleggingstactiek met een eenvoudige doelstelling: het behalen van winst met stapsgewijze aandelentransacties op cyclische koers variaties, zelfs als de koers gemiddeld gestaag daalt. Een recentelijk voorbeeld van de kracht van de Vortex Methode is een rendement van +94% op jaarbasis voor een belegging waarvoor het Kopen-Houden rendement –14% was! Dit uitgebreide voorbeeld kan desgewenst als een Vortex Excel Datablad besteld worden. Het is uiteraard kinderspel om een veel hoger rendement te kunnen behalen voor een gestaag stijgende cyclische koers.

De Markt Verslaan is een korte promotie versie van mijn boek De Vortex Methode.  Dit boek is beschikbaar als e-boek en is en losbladige uitgave waarin mijn beleggingsmethode in detail wordt behandeld en is geschikt voor beginnende zowel als redelijk gevorderde beleggers.

In de huidige vorm bevat het boek alle onderdelen van de Vortex Theorie/Methode welke noodzakelijk zijn om de techniek toe te passen op beleggingsportefeuillebeheer. Voor noodzakelijke informatie hoeft de lezer dus niet te wachten op de uitgaven van de toekomstige aanvullingen. Het is belangrijk te weten dat de toekomstige aanvullingen niet verplicht zijn en niet aangeschaft hoeven te worden. Voor e-book bestellingen zie deze link .


De Vortex Methode is in wezen een eenvoudige methode. In tegenstelling tot andere methoden vereist het beleggen met de Vortex Methode geen veelvoud van indicatoren of complexe analyses. Alleen koersinformatie en lagere school rekenen is nodig om aan de slag te kunnen gaan.

Als representatief voorbeeld van de alternatieven noem in de Stadium Methode  van Marcel Rila. Of de Stadium Methode al dan niet goed aan jou besteedt is oordeel ik niet over. Wel weet ik uit eigen ervaring dan na het openslaan van Rila’s handboek het mij snel duidelijk werd dat je in en zee van regeltjes en richtlijnen verdrinkt als je niet reeds een bekwaam zwemmer bent op dit gebied. Als een universitair opgeleide ingenieur ben ik toch wel iets gewend maar Rila’s boek schrikte mij af: “Als ik dat allemaal moet gaan leren kan ik beleggen voorlopig wel vergeten” dacht ik. Als ik Rila’s boek complex en moeilijk te bevatten vind zullen beginnende beleggers de Stadium Methode volgens mij niet direct kunnen behappen. De Vortex Methode is daarentegen de eenvoud zelve, als je Hoofdstuk 6 maar niet leest!

Met de Vortex Methode is het mogelijk om het plezier van het beleggen te ervaren door de markt te verslaan. Ik ben zelf begonnen met beleggen in vreemde valuta  zoals o.a. girale Amerikaanse dollars. Dat was een fluitje van een cent!  Na uitgestapt te zijn op en behoorlijke netto koersdaling voor de betreffende periode behaalde ik nog steeds een netto rendement van 6%. De tweede belegging enige tijd later resulteerde in een rendement van maar liefst 25%. Hier was een gemiddelde stijgende koers gedeeltelijk debet aan de winst. Het punt is echter dat met de Vortex Methode het maken van winst op een gemiddeld dalende koers goed mogelijk is zonder complexe analyse van koersen en zonder inzicht in de complexe zaken waardoor koersen tot stand komen. Dat wordt nader verklaard in Hoofdstuk 12.2.

Als je deze manier van beleggen eenmaal ervaren hebt wordt het een leuke hobby en wil je er alsmaar mee doorgaan. Het verslaan van de markt geeft je een enorme kick!

Na het aanleren van de eenvoudige Vortex Methode is er genoeg tijd om je met animo te storten op aanvullende studies om je beleggingsbeslissingen meer diepgang te geven. Je kunt de Vortex Methode aanpassen om de nieuwe leerstof binnen de richtlijnen van de Vortex Methode gestalte te geven.

Ben je klaar om met een leuk avontuur te beginnen?

Uitgangspunten

De Vortex Theorie gaat uit van het eenvoudige principe dat beleggers geen kennis hebben van waarom koersen zich gedragen zoals ze doen, maar dat ze zeker weten dat koersen een van deze drie dingen gaat doen:
        
•    stijgen
•    gelijk blijven
•    dalen

Het staat centraal in de Vortex Theorie dat koersvorming in het verleden geen enkele informatie verschaft voor het koersgedrag in de toekomst. Dit heeft zijn grondslag in de eenvoudige aanname dat er in de praktijk geen eenvoudig causaal verband te vinden is tussen gebeurtenissen in het verleden en in de toekomst.

Deze stellingen vormen de basis een marktgedrag theorie welke het mogelijk maakt daarmee de markt te verslaan. De volgende waarheid eis belangrijke geloofsbrief van elke belegger:
•    koop op lage koers
•    verkoop op hoge koers

Doe dit vaak. Doe dit telkens als de koers wijzigt!

Het dalen van een koers is normaal.
Indien dit gebeurd is de koers laag.
Kopen dus!

Het stijgen van een koers is normaal.
Indien dit gebeurd is de koers hoog.
Verkopen dus!

Dit is een interessant standpunt maar als beginnende belegger heb je er niet veel aan. Massa’s mensen weten uiteraard dat de winst alleen gemaakt kan worden door het verschil tussen hoge en lage koers. Het probleem is dat er geen handvat aan zit:

Hoe weet je wanneer de koers laag genoeg is om te kopen?

Hoe weet je wanneer de koers hoog genoeg is om te verkopen?

Deze vragen zijn niet belangrijk. Het is soms juist goed om effecten te kopen waarvan de koers al een tijd hoog is: dat is als je kwaliteit koopt, maar dat is niet altijd een juiste aanpak. Het gros van de amateur-beleggers koopt pas aandelen als de koersen al maanden of zelfs jaren lang opgejaagd zijn. De hoge instapkoers ziet men instinctief als laag omdat beleggers geloven dat de koers binnenkort nog verder zal stijgen. Deze gedachte is vaak een illusie omdat als de koersen zeer hoog zijn er in principe een forse koersdaling op de loer ligt.

Als je kwaliteitsaandelen beschouwd is het niet nodig om je af te vragen of de koers laag is. Er komen nog genoeg koersdalen als de normale gang van zaken zich ontplooit en als je toevallig een koersdalletje gemist hebt is dat beslist geen ramp: er komen ongetwijfeld nog meer koersdalen om de hoek kijken. Met de Vortex Methode koop je effecten indien je geld hebt, indien je beleggen wilt en indien de gekozen effecten koopwaardig zijn. Dit is de sleutel van effectief beleggen. Koopwaardige effecten zijn koopwaardig als de koers toevallig hoog of laag staat. Als de koers vaak heen en weer schommelt is het feest voor Vortex Beleggers en zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de Vortex Methode aanwezig.

Zo eenvoudig is het.


Details van de Vortex Methode

1    Het laag kopen en hoog verkopen wordt iteratief toegepast op relatief kleine koers schommelingen waardoor er telkens een gedeelte van de totale belegging verhandeld word. In wezen wordt je belegging in stukken verdeeld die als een aparte beleggingen beschouwd worden en waarvoor laag kopen en hoog verkopen geldt;

2    De belegging wordt gestart door een Fractie X van het beschikbaar gestelde Kapitaal K als Reserve op te zetten: R = X*K. De reserve is een appeltje voor de dorst! X is een vrij te kiezen fractie en mag 100% zijn of 0%. Dit is aan de belegger om naar zijn keuze te kiezen. Als X=100 gekozen wordt neemt de belegger een afwachtende houding aan/ Met X= 0 springt de beleggen met zijn volle vermogen de markt in. De Reserve wordt opgezet voor twee reden:

1    Indien de koers daalt is er geld beschikbaar om effecten te kopen op een relatief lage koers. De koers is dan laag ten opzichte van een eerder tijdstip.

2    Indien de koers daalt en er is reden om bezorgd te zijn kan men uitstappen en dit waarborgt dat verlies zeer beperkt blijft. Dit is echter een beveiliging tegen onverwachte ontwikkelingen. Normaliter wordt een deel van de reserve gebruikt om extra effecten te kopen als de koers daalt je begint dan in feite een nieuwe belegging: de koers is immers laag vergeleken met het verleden.

3    Als de koers stijgt is het hoog ten opzichte van het verleden en is er een kans om een deel van de winst te verzilveren en wel voor twee reden:

1    De koers kan elk moment weer dalen en dan is de winstverzilvering niet meer mogelijk: een verloren kans om winst te boeken;

2    Een koersdaling wordt gemiddeld steeds waarschijnlijker naarmate een koersstijging doorzet. De behaalde winst staat dan onder een sterke dreiging niet verzilverd te kunnen worden. Het risico voor een plotselinge daling stijgt naarmate de koersstijging doorzet: Door stapsgewijs effecten te verzilveren wordt de winst vastgelegd.

4    Om de risico’s tegen plotselinge daling af te dekken en om op lage koersen te kunnen kopen is de grondslag van de Vortex Methode via gedeeltelijke verkopen op hoge koers op een structurele manier kapitaalwinst op te bouwen en deze op lage koersen weer te herbeleggen. Deze techniek werkt zeer effectief indien een aantal logische randvoorwaarden in stelling gebracht worden (boerenverstand gebruiken).

5    De stappen welke de Vortex Methode ten uitvoer brengen zijn vrij te programmeren en zijn slechts afhankelijk van de koers en niets anders. De koop- en verkoopberekeningen kunnen naar keuze beïnvloed worden door de belegger. Hierdoor ontstaat een koop/verkoop tactiek waardoor er een Quantum ontstaat welke de grootte van het te verhandelen effectenpakket bepaald. In principe is een Quantum de op zichzelf staande kleine belegging welke op lage koers gekocht wordt en op hoge koers verkocht wordt. De investering bestaat dus uit een opsomming van een variabel aantal Quanta.  Zie hieronder de koop/verkoop situaties voor de Quanta (de grafiek geldt voor elke willekeurige belegging);

Image

Figuur 1 Kopen

 

Image

Figuur 2 Verkopen

6    In principe is een quantum een fractie van een portefeuille. Als er dus een koop of een verkoop ontstaat is het volgende principe van toepassing:

Een Quantum = y*(waarde van de belegging) met y eenvoudigweg een fractie die wordt bepaald  door de belegger. Daarover meer later. Waar het nu om gaat is wat er fundamenteel ontstaat als gevolg van deze tactiek waardoor de Vortex Methode een krachtige tactiek is en waardoor het de markt kan verslaan. Neem even aan dat het stapsgewijs kopen/verkopen uitgevoerd wordt vanuit een algoritme. . .een set instructies dat op basis van koersen de koop- en verkoop adviezen genereert zoals  ik later zal uitleggen. Het algoritme zorgt voor een scheve verhouding tussen koop-quanta en verkoop-quanta zodat er structureel een portefeuillegroei (aanwas) ontstaat door het herhaaldelijk kopen/verkopen op cyclische koersen;

7    Zie hieronder een sterk overdreven voorbeeld van de scheve aanwas van gekochte effecten op gedaalde koers met de winst van verkochte effecten op hoge koers:


Image
Figuur 3   Scheve Aanwas voor aandelen

Als de koers bijv. naar € 50 stijgt en je verkoopt 2 effecten dan maak je daarbij € 100 vrij op 20 effecten op een koers van € 5 terug te kopen! Deze  behandelde uitgangspunten zijn de essentiële grondbeginselen waarop de Vortex Theorie is gevestigd . Ik herhaal deze grondbeginselen in een vereenvoudigde samenvatting:

  • verkopen van een fractie van je aandelen op hoge koers, relatief naar het waardeverschil  na een koersdaling verzilvert de winst waarmee op lagere koers een groter aantal effecten gekocht kan worden;
  • het opzetten van een vrij te kiezen reserve X voor het profiteren van lage koersen en het beschermen van het beschikbare vermogen K
  • koopadvies is F*(Portefeuille waardedaling) waarin  F een vermenigvuldiging factor is (wordt later gedefinieerd);


Wat deze gegeneraliseerde grondbeginselen bereiken is het opzetten van de grondbeginselen van de Vortex Methode waarin de belegger een ruime mate van invloed heeft op zijn uit te voeren beleggingsbeleid. In dit beleid is het formuleren van de factor F volledig afhankelijk van de belegger zelf: er kan gekozen worden voor een zeer voorzichtige aanpak (lage waarde voor F) en een agressieve aanpak (hoge waarde voor F).

Specifiek resulteert deze methode in een Koop Advies op dalende koers en een Verkoop Advies op stijgende koers door een deel van een portefeuille. Na een koop of een verkoop ontstaat er geen advies tot op een moment dat de koers voldoende is gedaald of voldoende gestegen om tot actie over te gaan. De beslissing t.a.z.v. wat voldoende koerswijziging is en hoe groot de koop of verkoop moet zijn wordt door de beleger zelf bepaald maar wordt via een algoritme gestandaardiseerd op basis van koersvorming. Dit houdt in dat de belegger via het kiezen van een aantal factoren zijn portefeuille agressief dan wel conservatief kan beheren door middel van dynamisch beleggen zodat hij de markt kan verslaan.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02207 seconden