HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow reageer allert op tegenslag
reageer allert op tegenslag

Beleggingsstrategie


Bij het woord “strategie” denk ik allereerst aan Stratego, het spel dat bestaat uit twee legers van 33 manschappen, zes bommen en het vaandel. Het doel van het spel is met behulp van strategisch inzicht (en een beetje geluk) het vaandel van de tegenstander te veroveren. Tegelijkertijd dient het eigen vaandel te worden beschermd. Het is dus een combinatie van aanvallen en verdedigen. Zonder aanvallende acties kun je het vaandel van de tegenstander moeilijk veroveren; het veronachtzamen van de verdediging kan je evenzeer fataal worden. In mijn woordenboek staat “strategie” omschreven als “plan en beleid om enig doel te bereiken”. Bovengenoemde begrippen zijn mijns inziens direct in verband te brengen met beleggen!

 

Voor men met beleggen begint dient men een “strijdplan” te maken. Belangrijke vragen die men zich dient te stellen zijn:
1. Hoeveel liquiditeiten heb ik beschikbaar?
2. Welke beleggingshorizon heb ik?
3. Welke mate van risico wens ik te accepteren? (“beleggersprofiel”)
4. Heb ik een verwachting wat betreft de koersen?
5. Welke financiële instrumenten ga ik inzetten?
6. Welke verdedigingsstrategie ga ik toepassen?

Bovenstaande drie punten dienen vervolgens gekoppeld te worden aan een bepaalde investering. Tenslotte dient, op basis van de uitkomst, een strijdplan te worden gemaakt met daarin opgenomen noodscenario’s indien een onvoorziene gebeurtenis (meestal forse daling) plaatsvindt.

Plan van aanpak

Allereerst: hoeveel liquiditeiten zijn er beschikbaar om te beleggen? Zoals bekend dient bij voorkeur belegd te worden met gelden die gedurende langere tijd gemist kunnen worden. In dat geval ligt meestal de risico-acceptatie wat hoger. Indien het de bedoeling is met derivaten te werken dient te worden vastgesteld welke marginvereisten er gelden en dient er te worden gezorgd voor speelruimte indien er onverhoopt margin dient te worden bijgestort teneinde te voorkomen dat de positie dient te worden gesloten. Verder is het wenselijk een zekere spreiding aan te brengen in de portefeuille; het op één specifieke sector focussen kan als je geluk hebt een bovengemiddeld rendement opleveren maar indien het tegenzit leiden tot een enorme zeperd.

Stap twee:

Hoe gaan we te werk? In de eerst plaats dien je te beslissen of je zelf je beleggingen zelf wilt beheren of dit uitbesteedt. In het laatste geval is het natuurlijk essentieel dat er een vermogensbeheerder wordt aangezocht welke een goede naam heeft en waarin je vertrouwen hebt. Verder dient te worden gelet op het kostenaspect. Sommige vermogensbeheerders vragen “loon naar prestatie”: voor een slechte performance wordt minder gerekend dan door een goede. Vanzelfsprekend is dit artikel bedoeld voor diegenen die zelf hun beleggingen willen beheren maar voor de volledigheid zij het gezegd dat dit de tweede stap is in ons Plan van Aanpak.

Stap drie:

We hebben besloten zelf onze beleggingen te gaan beheren en weten hoeveel er geïnvesteerd kan worden. Nu één van de moeilijkste gedeelten van lijst: we gaan over tot het inrichten van de portefeuille. Er kan in een groot aantal financiële instrumenten worden belegd. Hieronder de meest populaire:
-    aandelen
-    obligaties
-    beleggingsfondsen
-    opties

Welke instrumenten worden ingezet en in welke verhouding is sterk afhankelijk van het gekozen beleggersprofiel en het streefpercentage winst. Wat dat laatste betreft is het uitgangsprincipe vrij simpel: meer rendement nastreven betekend dat het noodzakelijk is meer risico te lopen.

Een offensieve portefeuille bestaat zoals bekend voor een aanzienlijk deel uit aandelen, een defensieve portefeuille zal grotendeels uit obligaties bestaan.

Als de portefeuille is samengesteld dient te worden bezien hoe om te gaan met het risico.  
Er zijn oneindig veel mogelijkheden om risico af te bakenen, te beperken of zelfs helemaal uit te sluiten. Ik zal hierna een aantal aandachtspunten geven waarop u moet letten bij het managen van uw portefeuille. Dit geldt natuurlijk met name voor beleggers met een hoog risicoprofiel; een defensieve portefeuille is van zijn aard al risico-avers.

1. Stel vast welk verlies voor u acceptabel is. Indien een aandeel beneden een bepaald vooraf vastgesteld niveau daalt: verkopen of put kopen (eventueel te financieren met geschreven call). Hopen dat het weer goed komt is meestal een foute keuze. Gebruik eventueel een stop-loss;  

2. Verhoog uw rendement door aandelen te kopen welke een hoog dividend uitkeren;

3. Verhoog uw rendement door gebruik te maken van derivaten. Derivaten bieden een ongekend scala van mogelijkheden. Ik noem er een aantal:

(a) Een aandeel dat u wenst te kopen kunt u mogelijk met een aanzienlijke korting kopen door er een put-optie op te schrijven. Indien u niet wordt aangezegd verdiend u de premie;

(b) U kunt call-opties schrijven op een aandelenportefeuille. Dit kunnen aandelenopties zijn maar ook index-opties. Bij zeer sterke koersstijgingen of –dalingen dient u de opties door te rollen teneinde het verlies te beperken;

(c)  Er zijn enorm veel strategieën mogelijk waarin een combinatie van aandelen en opties tot een zogenaamd hefboomeffect leiden zonder dat daarbij het risico meer toeneemt dan ingeval er alléén in aandelen zou zijn belegd;   

(d) U kunt met optiestrategieën welke uitgaan van het zowel kopen als schrijven van opties op de AEX-index zonder ook maar één aandeel te bezitten een meer dan gemiddeld rendement bereiken. Onder meer Jan Breestraat en Peter Brands hebben hier een model voor opgesteld dat, kort gezegd, uitgaat van een zoveel mogelijk delta-neutrale positie in (meest geschreven) index-opties.

(4) Probeer te handelen op eigen inzicht. Vermijd handelen op basis van emotie/angst om te verliezen. Kijk met een zekere scepsis naar de meningen van analisten. Zij zitten er vaak naast. Bij dalingen worden exorbitante koersdoelen genoemd, welke in veel gevallen niet gehaald worden.

Probeer naar eigen inzicht te handelen.

U zult begrijpen dat het in het bestek van dit artikel niet mogelijk is in detail te beschrijven hoe in specifieke omstandigheden dient te worden gehandeld. Hoofdzaak is DAT u, indien nodig, actief reageert indien uw “krijgsplan” onverhoopt met tegenslag te kampen krijgt. En, helaas, met die tegenslag krijgt iedere belegger van tijd tot tijd te maken. Veel succes!
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.0368 seconden