HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Advance Top Elftal 22-2-2008 volgnr 2008 26
Advance Top Elftal 22-2-2008 volgnr 2008 26

Lopende uitgiftes nieuwe beleggingsfondsen en -producten in Nederland en België.

Hoewel Gerard R. Jager geen onbekende is voor de meeste leden van de HccBeleggen introduceren wij hem toch even voor de leden die hem niet kennen. Gerard Jager beschikt over 35 jaar beleggingservaring. Gerard is lid van de HccBeleggen en werkzaam geweest als vermogensbeheerder bij de ING Bank, vervolgens was hij hoofd Beleggingsvoorlichting Fortis Bank. Thans is hij actief als vermogensbeheerder bij Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage B.V. en als directeur/eigenaar van Advance.

Advance vertaalt actuele marktontwikkelingen en verwachtingen op de aandelen- obligatie- en vastgoedmarkten in concrete aanbevelingen door middel van nieuwsbrieven via e-mail. Voorts geeft Advance kritisch commentaar op de vele nieuwe beleggingsproducten in Nederland en België. Een pluim ontvangen aanbieders van kansrijke producten, een dikke onvoldoende wordt er gegeven voor de (vele) producten die uitsluitend ten faveure van de aanbieder zijn opgezet.

De klanten van Advance ontvangen periodiek nieuwsbrieven inzake commentaar op nieuwe beleggingsproducten in Nederland en België, in combinatie met een modelportefeuille inzake Beleggingsfondsen en -producten. Interessant voor beleggers die overwegend in beleggingsfondsen en -producten wensen te beleggen. Een gratis proefabonnement kunt u via www.amail.nl aanvragen.

Gerard Jager is bereid deze kennis te delen met de leden van de HccBeleggen. Het -voor de leden van de Hcc- eerste artikel over de Advance Top Elftal Beleggingsproducten (de modelportefeuille) begint met de grootste kanshebber uit de onderstaande tabel: ABN-AMRO Safe 90 Agri; rapportcijfer 9 opgenomen in Advance Top Elftal Beleggingsproducten. Daarentegen is winstgenomen op ABN-AMRO Soft Commodity notes nov. 2007 met 90% winstparticipatie.

Uitgegeven in Nederland

 

 

Sluiting

inschrijving*

 

 

 

Naam beleggingsproduct

 

 

 

 

Rapportcijfer

Advance

 

 

21/2

 

Kempen (BNP Paribas) Euro Financials Certificaat 2008-2014 met 100% hoofdsomgarantie onder voorwaarden.

Doel: 16% koerswinst per jaar bij minimaal gelijkblijvende aandelenkoersen.

Kenmerken: Beleggen in een mandje van tien Europese bank- en verzekeringsaandelen. vijf fondsen die nauwelijks getroffen zijn door de subprime crisis en vijf fondsen die wel afboekingen hebben gehad en daardoor fors in koers zijn gedaald. 10% weging per fonds. Zodra na enig jaar de waarde van het mandje gelijk is aan de startwaarde of hoger, worden de certificaten à 100% afgelost plus 16% koerswinst voor elk jaar dat het product heeft bestaan. Maximaal 6 X 16% = 96%.

Hoofdsomgarantie 100% in 2014. Bedraagt de waarde van het mandje op dat moment minder dan 60% van de inleg dan ontvangt u 100% minus de procentuele daling van het mandje.

Geen recht op de relatief hoge dividenduitkeringen op deze financials.

Beursnotering Amsterdam ISIN code XS0342882080  Fondscode 619546

Uitgiftekoers 100 à 101%.

Info:http://www.kempen.nl/uploadedFiles/Corporate/InstitutioneleBeleggers/SalesTrading

/StructuredProducts/KempenEuroFinancialsCertificaat/KEFC_brochure%20jan08.pdf

 

Oordeel: Koersen van grootbanken met afschrijvingen op subprime leningen zijn dramatisch gedaald. Het risico dat een Europese grootbank omvalt is klein. Door zelf een mandje bankaan-delen te kopen kan én het forse dividend worden getoucheerd over 2 maanden én mogelijk een aanzienlijk grotere koerswinst worden behaald in 2008/09.

 

6

 

22/2

 

Wijs & Van oostveen (Lehman Brothers) FC Groningen Note 2008-2014 met 100% hoofdsomgarantie onder voorwaarden.

Doel: 20% koerswinst op jaarbasis bij minimaal ongeveer gelijkblijvende aandelenkoersen.

Kenmerken: Beleggen in aandelen Fortis, Philips, Royal Dutch Shell en KPN. Zodra na enig half jaar alle aandelen minimaal 85% van de startwaarde noteren, worden de notes vervroegd afgelost. Uw winst: 10% voor elk halfjaar dat het product heeft bestaan. Maximum winst

12 X 10% = 120%. Blijven een of meerdere aandelenkoersen onder de maat presteren dan ontvangt u 100% aflossing in 2014. Blijken op dat moment de twee minst presterende aandelen meer dan 25% in koers te ijn gedaald dan ontvangt u 100% minus de gemiddelde procentuele daling van deze twee fondsen.

Uitgiftekoers 100%. Inschrijving en tussentijdse verhandeling via Wijs & Van Oostveen. www.wijs.nl  ISIN code XS0339810078

 

**Oordeel: Op het eerste gezicht een kansrijk product. Wel lijkt het aandeel Fortis op dit moment een zeer onberekenbare factor. U kunt de risico’s verminderen door te wachten met kopen tot aan het moment dat Fortis meer duidelijkheid heeft gegeven over mogelijke verdere afschrijvingen binnen Fortis en in het bijzonder de overgenomen ABN-AMRO. Op 8 maart komen de jaarcijfers van Fortis. Dan weet u ongetwijfeld meer.

 

8**

 

22/2

 

ING Soft Commodities Clicker 2008-2013 met 100% hoofdsomgarantie.

Doel: Geld verdienen met landbouwproducten.

Kenmerken: Beleggen in landbouwproducten (S&P GSCI Agriculture Index).

Elk halfjaar wordt de waardeverandering van de index vastgeclickt. Maximnaal ca. -5% en

+ 10% per halfjaar. Uw mogelijke winst is de optelsom van deze getallen. Aflossing na

5 jaar minimaal 100%. Uitgiftekoers € 100,-  Info: www.ingstructuredproducts.nl

Beursnotering Amsterdam. ISIN XS0342727863  Fondscode 619532.

Oordeel: Grondstoffen kunnen gemakkelijk met meer dan 10% stijgen op een termijn van een halfjaar. Uw winsten (en verliezen) worden in belangrijke mate afgetopt. De kans om met

dit product een hoog rendement te maken is klein.

 

 

5

 

 

28/2

 

 

 

28/2

 

 

28/2

 

 

28/2

 

15% (13,8%) Commerzbank Reverse Exchangeables 2008-2009 op aandelen Ahold en Philips met een knock in niveau van 80%. Uitgiftekoers 101%. ISIN: XS0346110256. Fondscode: 622391 Daalt de aandelenkoers van Ahold en/of Philips in de komende 2 jaar tussentijds minder

dan 20% dan wordt de lening in 2009 afgelost tegen 100%.

 

13,5% (13%) idem 2008-2011 op aandelen ING, Fortis en KBC

Uitgiftekoers 101%. ISIN: XS0346212334. Fondscode: 622393.

 

16,5% (15,3%) idem 2008-2009 op aandelen France Telecom, Mobistar en Telefonica

Uitgiftekoers 101%. ISIN: XS0346086019. Fondscode: 622392

 

17% (15,8%) idem 2008-2009 op aandelen Novartis, Roche en UCB 

Uitgiftekoers 101%. ISIN: XS0346120727. Fondscode: 622390

De percentages tussen haakjes zijn de effectieve rendementen, rekening houdend met een uitgiftekoers van 101%.

Doel: vaste rente met aandelenkoersrisico

Tegenover een fraaie coupon staat het risico van een koersdaling van een van de hierboven genoemde aandelen. Is dat laatste aan het einde van de looptijd het geval dat ontvangt u t.z.t 100% minus de procentuele koersdaling van het slechtst presterende aandeel. Verhandeling: Commerzbank onderhoudt een markt in de stukken.

 

Oordeel: In feite gaat het hier om een verkapte aandelenbelegging. Stijgen de aandelenkoersen dan is de coupon uw maximum opbrengst. Daalt een van de aandelenkoersen dan ontvangt u t.z.t. aandelen met een lagere waarde dan vandaag.

Deze producten komen uit op een moment dat aandelenkoersen historisch laag staan. Dan neemt de kans toe dat u met een gewone aandelenbelegging meer verdient dan bovengenoemde 13 tot 15,8%.  Info: www7.warrants.commerzbank.com 

 

6

 

 

 

6

 

  

6

 

 

7

 

29/2

 

ABN-AMRO Safe 90 Agri 2008-2013 met 90% hoofdsomgarantie

Doel: Veilig beleggen in landbouwgrondstoffen. Uw winst: 1,5 (netto 1,3) x een toekomstige

stijging van de RICI Enhanced Agriculture Index, een zeer breed samengesteld mandje grond-stoffen met accenten op mais, tarwe, katoen, sojabonen,koffie, sojabonenolie, runderen, cacao en suiker.

Uitgiftekoers ca 101% (€ 1.010,-). Uw winst wordt berekend op basis van de garantiewaarde, zijnde € 900,- . Beursnotering Amsterdam.  ISIN NL0006205312  Fondscode 620531

Info: www.abnamromarkets.nl

Oordeel: na een flinke prijsstijging van landbouwgrondstoffen in 2007 lijkt deze trend zich ook in 2008 voort te zetten. Grootste motor is de sterke groei van de wereldbevolking en toenemende welvaart in opkomende landen als China, India en Rusland. Ook de fabricage van ethanol als vervangingsmiddel voor benzine vormt een stimulans voor een verdere prijsstijging. Wij achten Safe 90 Agri een kansrijk product bij een beperkt risico.

 

9

 

29/2

 

ABN-AMRO Safe 100 Agri 2008-2013 met 100% hoofdsomgarantie

Identiek product als boven doch met 100% hoofdsomgarantie en een winstparticipatie van 100% in plaats van 150% (1,5) Beursnotering Amsterdam.

 ISINcode NL0006205304   Fondscode 620530.

Oordeel: eveneens een aantrekkelijk product doch minder spectaculair. Geschikt voor risico-mijdende beleggers.

 

8

 

7/3

 

RABO Variabele Coupon Obligatie II 2008-2011met 100% hoofdsomgarantie.

Doel: Beleggen in een bankobligatie met een variabele coupon, gekoppeld aan de geldmarktrente (Euribor, thans 4% min 0,4% = 3,6%). Rentevergoeding 3-maandelijks.

Uitgiftekoers 100% ( € 1.000,-). Beursnotering Amsterdam.

ISIN XS0345054547  Fondscode 622205

Oordeel: Een obligatiebelegging met een variabele rente biedt als voordeel dat ingeval van een algemene rentestijging ook uw rentevergoeding mee omhoog gaat. De nettovergoeding komt echter veelal lager uit dan de aanbiedingen van banken op een internetspaarrekening. Juist omdat de rentevergoeding niet spectaculair is, bestaat het risico dat de obligatiekoers tijdens de looptijd omlaag gaat. Info: www.rabo.nl

 

5

 

7/3

 

ING Liric Duurzaam Top 50 2008-2016 met 100% hoofdsomgarantie.

Doel: veilig beleggen in duurzame aandelen; 100% winstparticipatie met een maximum winst in 2016 van 85%.  Uigifteprijs € 100,- Beursnotering Amsterdam. ISIN XS0340163053  Fondscode 618777  Info: www.ingstructuredproducts.nl  

Oordeel: een winstplafond van 85% over een looptijd van 8 jaar biedt bepaald geen optimaal aandelenrendement. Wij vinden de looptijd voor een dergelijk “handicap”product te lang.

 

5

 

10/3

 

Barclays 200% Energie Protect Note 2008-2012 met 100% hoofdsomgarantie

Doel: beleggen in energie met kans op 2 x de prijsstijging van energie-gerelateerde grondstoffen.

Samenstelling mandje: ruwe olie, steenkool, stookolie, benzine en electriciteit.

Beursnotering Amsterdam. ISIN DE000BC1BG41

Oordeel: De 200% winstparticipatie kan worden gehalveerd door de wijze waarop een toekomstige prijsstijging van het mandje wordt berekend. De berekening is namelijk gebaseerd

op de waarde van het mandje per kwartaal te beginnen direct na de startdatum.

Slechts indien dit jaar de energieprijzen opnieuw zeer fors zouden stijgen kan men in de buurt komen van ca 150%. Dit product lijkt dus mooier dan het is, hoewel het nog net de toets der kritiek kan doorstaan.

 

6

 

                              

                                               Uitgegeven in België

 

 

22/2

 

ING Agro Commodities Notes 2008-2011 met 100% hoofdsomgarantie

Doel: 0 tot 7% per jaar afhankelijk van het verloop van de S&P GSCI Agriculture(ER) Index.

Voor elk jaar dat de index boven de startwaarde staat ontvangt u 7% rente. Bij een daling t.o.v. de startwaarde 0%. Uitgiftekoers 102% (coupure € 100,-) ISIN XS03453114982

Verhandeling: ING onderhoudt een markt in de stukken. Info: www.ingstructuredproducts.be

Oordeel: Het is aannemelijk dat grondstoffenprijzen niet elk jaar zullen stijgen. Goede kans dat de index in de komende jaren hoger staat dan de startwaarde in maart 2008. Bij inschrijving betaalt u 2% kosten. Die drukken uw jaarlijks rendement met 0,4%. Dit “alles of niets” spelletje levert geen spectaculair rendement op. Wij prefereren de ABN-AMRO Safe 90 of 100 Agri.

 

6

 

22/2

 

ING Callable Barrier Notes USD 3 2008-2013 met 100% hoofdsomgarantie.

Doel: aantrekkelijke rentevergoeding mits Amerikaanse 5-jaarsrente lager is dan 5%.

Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis voor elke dag dat de rentestand gelijk of lager is dan 5%.  1% vergoeding voor elke dag dat de rentestand hoger is dan 5%.

Uitgiftekoers 102% ($ 100,- nominaal). Verhandeling: ING onderhoudt een markt in de stukken.  ISIN XS0345360316  Info: www.ingstructuredproducts.be

Oordeel: De rentestand in de VS is in de meeste jaren hoger dan in West Europa.

Dit jaar ligt de situatie (tijdelijk?) omgekeerd. Dit is een typisch voorbeeld van een product dat niet is gemaakt in het belang van beleggers.

 

4

 

14/3

 

Fortis B Fix 2008 Coupon Plus 4 2008-2011 met 100% hoofdsomgarantie

Doel: Jaarlijks dividend van minimaal 2,25 en maximaal 7%. Rendement afhankelijk van het koersverloop van een mandje van 20 internationale aandelen. Toekomstige koersstijgingen

worden allemaal gefixeerd op 7%. Koersdalingen worden volledig meegenomen in de

berekening. Uitgiftekoers 100% (€ 1.000,-) + 2,5% instapkosten. Verhandeling: Fortis

onderhoudt een markt in de stukken. ISIN BE0948069886 Info: tel 02/433 4031

Oordeel: Liefst 20 fondsen maken deel uit van bovengenoemd mandje aandelen. Omdat

koersverliezen volledig meetellen in de hoogte van het dividend is er een grote kans dat uw rendement nimmer hoger uitkomt dan 2,25%.

 

4

 

Heeft u een beleggingsproduct op uw deurmat gevonden in Nederland of België,

dat hierboven niet vermeld is en stelt u ons commentaar op prijs, mail ons via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 

* inschrijving kan eerder worden gesloten bij grote belangstelling of gewijzigde marktomstandigheden.

 

Voor disclaimer zie  www.amail.nl

 

Bovengenoemde informatie mag worden overgenomen en verspreid met bronvermelding.

 

Samensteller:Gerard Jager.   Jager is redacteur/coördinator van Advance en werkzaam als vermogensbeheerder bij

Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage B.V. (OVG). Hij schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Jager mag privé

niet handelen in de aandelen waarover hij schrijft. OVG belegt effectenvermogens van hun cliënten. Posities kunnen op elk

moment veranderen. De informatie in deze column is niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies of als aanbeveling aan

de lezer tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie is welkom op Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 

Advance                   www.amail.nl

 

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03435 seconden