HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Advance Top Elftal 11-3-08 volgnr.2008-39
Advance Top Elftal 11-3-08 volgnr.2008-39

Advance  ”Top Elftal Beleggingsfondsen en -producten”

Internetspaarrekening Argenta: gewogen en te licht bevonden...

Van oudsher behoort de Belgische financiële instelling met een vestiging in Nederland tot de banken die de hoogste rente bieden op een dagelijks opvraagbare spaarrekening. Momenteel biedt deze bank 4% en moet, zoals gewoonlijk enige Russische- en Turkse banken (rente ca 4,5%) met eveneens kantoren in Nederland, voor laten gaan.

Onlangs heeft het ratingagentschap Standard & Poor’s (S&P) haar rating voor Argenta gewijzigd van “positief” naar “stabiel” met als uiteindelijke score “BBB+”.

Naar onze mening dient een solide bank tenminste een A rating te bevatten. Een B rating houdt in dat er risico’s zijn, te vergelijken met de meeste industriële ondernemingen.

Heeft u een spaartegoed van minder dan € 20 mille, dan wel  € 40 mile op een gezamenlijke  (en/of) rekening dan staat De Nederlandse Bank borg voor 100% uitbetaling ingeval van faillissement. Bedraagt uw banktegoed meer dan voor-noemde bedragen dan geven wij u in overweging om het meerdere bij een andere bank te plaatsen.

Omdat de meeste banken hun spaarrentes hebben verhoogd hebben wij op dit moment geen duidelijke voorkeur met uitzondering van België.

Nederlanders staan bekend om hun gierigheid. De banken In België gedragen zich net zo. Onderstaand een overzicht van de rentetarieven van de Deutsche Bank in België (www.deutschebank.be) vergeleken met de concurrentie aldaar.

Deutsche Bank biedt 3,5% + eventueel 1% extra. Opvallende afwezige in dit overzicht is www.rabobank.be . Deze biedt 4%.

Image
 

 

Fortis Turkije Fonds na koersdaling van 35% teruggekocht (aanvaller).

Image

Het is al weer bijna een jaar geleden (14/4/07) dat wij een riante koerswinst hebben veilig gesteld op het Fortis Turkije Fonds.  Sinds de topkoersen in de zomer van 2007 is er liefst 35% van de koers afgegaan. Net als in Nederland hebben de bankaandelen een zwaar gewicht in de index (50%). Dan hoeven wij u niet veel meer uit te leggen.

De economische samenwerking met Europa krijgt verder gestalte en bedrijfs-winsten groeien met ca 10% per jaar.

Omdat ook in Turkije de economische groei wat afzwakt is er ruimte voor een verdere rentedaling. Dit laatste zou wel eens de aanjager kunnen zijn voor hogere beurskoersen later dit jaar. Het neerwaarts risico lijkt beperkt, gegeven de gemiddelde koers/winstverhouding van slechts 8.

 

UBS ELSA certificaten:

Geduld wordt beloond?

Image

Een halfjaar geleden (op 11/8/07) hebben wij deze stukken opgenomen in ons Top Elftal. Twee weken na de start noteerden de stukken + 4%. Kort daarna is de koers gedaald tot ca 90%. Nadien lijkt er geen beweging meer in de koers te zitten.

Via het “Bloomberg” scherm kan de ELSA index worden gevolgd. Op 14/9/07 stond de index op 102 (+2%). OP 31/12  92 en op 22/1 87. De laatste is van 25/2 (94). De code op Bloomberg is ULTAELSA Index. 

De stukken zijn door ons gekocht op grond van de performance van de ELSA index in de jaren daarvoor. Op neven-staand plaatje is te zien dat de waarde in voorgaande 6 jaar is gestegen van 100 naar 500.  Een stijging van liefst  400% in een periode van slechts 7 jaar. Het fraaie rendement is bovendien voor een deel behaald in een periode (2001 tot 2003) dat aandelenmarkten fors omlaag zijn gegaan. Tegen deze achtergrond bezien valt de waarde ontwikkeling sinds medio 2007 nogal tegen. Bekijken wij bovenstaande grafiek wat beter, dan is goed te zien dat er in die zeven jaar periodes van een halfjaar tot een jaar zijn geweest dat de ELSA index gelijk bleef of zelfs een daling onderging.

Om deze reden zijn wij van oordeel dat een periode van een halfjaar tekort is om dit product op zijn prestaties te beoordelen. Goede kans dat geduld wordt beloond. Wij houden de stukken dus rustig aan.

Geluk bij een ongeluk. Had u dit geld op 11/8/07 belegd in aandelen of “degelijke”  bank- of bedrijfsobligaties dan had u mogelijk veel meer dan 10% van deze inleg verloren. De UBS ELSA certificaten geven een bonus van 100% bovenop een toekomstige stijging van de ELSA index in 2012 bij 90% hoofdsomgarantie door Union Bank of Switserland (UBS).

 

Profiteer van de enorme koersschommelingen 

Profiteer van de enorme koersschommelingen van de veilige ABN-AMRO Groenbank Groen 1,5% Rente Vast Notes nr. 2  2006-2017; koersuitslagen 30% in een maand tijd met als basisrendement 5,6 tot 10,7% per jaar

ABN-AMRO heeft in de loop der jaren talrijke beleggingsproducten uitgegeven. In beginsel onderhoudt Dé Bank een markt in haar producten. Dat is niet of maar ten dele het geval met Groenbank producten. Vermoedelijke oorzaak: de bank mag om fiscale redenen niet short gaan in dit soort producten in tijden van meer vraag dan aanbod. De handel op de beurs is daardoor  zeer dun. De beurskoers wordt in feite bepaald door slimme beleggers die overdreven lage kooplimieten of  extreem hoge verkooplimieten inleggen. Zo kon het gebeuren dat de beurskoers in de afgelopen maanden schommelde tussen 80 en 105%.

Voor beleggers die kans zien deze stukken te bemachtigen tegen ca 80% en enige tijd later te verkopen tegen 105%, kan even snel 25 procentpunten ofwel 31% koerswinst worden geïncasseerd op een belegging van telkens € 800,- per note. Daar bovenop 5,6% tot 10,7% rendement vergeleken met een niet fiscaalvriendelijke belegging.

Omdat u het risico loopt om minder eenvoudig deze stukken kwijt te raken op de beurs, achten wij deze tradingvorm uitsluitend geschikt voor Nederlandse particuliere beleggers die hun fiscale vrijstelling in box 3 kunnen benutten.

 

Advance  ”Top elftal  Beleggingsproducten” : opstelling

In het doel: (cash / sparen) 

Internetspaarrekening: tot 4,5% bij een van de banken in Nederland

In België bieden www.rabobank.be  en www.deutschebank.be een aantrekkelijke rente van 3,5 tot 4,5%.


Verdedigers (obligaties / obligatie-, aandelen-,en grondstoffenproducten met hoofdsomgarantie; voorts vastgoed.

ABN-AMRO Groenbank Groen 1,5% Rente Vast Note II 2006-2017 (koers 88%) met 100% hoofdsomgarantie. Uw opbrengst per jaar minimaal 5,6%, maximaal 10,7% (vergeleken met fiscaal belastbare obligaties) Interessant voor Nederlandse particulieren met een belegd vermogen in box 3 van meer dan € 20.014,- (vrijstellingsgrens) per persoon. Voor fiscale partners het dubbele. Maximum bedrag vrijstelling groen beleggen € 53.421,- per meerderjarige.

Couponopbrengst minimaal 1,5% per jaar (effectief 1,7%) plus 1,3% belastingteruggaaf fiscus. Voorts 1,2% vrijstelling forfaitaire rendementsheffing. Totaal: 4,2%. Daarnaast ca 1,4% koerswinst per jaar. Totaal minimum rendement 5,6%.

Maximum rentevergoeding 6% per jaar (effectief 6,8%) plus eerdergenoemd 2,5% belastingvoordeel en daar bovenop 1,4% koerswinst per jaar i.v.m. aflossing à 100%. Totaal maximum rendement per jaar 6,8 + 2,5 + 1,4 = 10,7% .

Rentevergoeding boven 1,5% is afhankelijk van het koersverloop van een mandje internationale aandelen met als startdatum januari 2007 (AEX stond toen op ca 500). Afzonderlijke koerswinsten worden gefixeerd op 6% per fonds. Dus ook op minder grote koerswinsten ontvangt u 6% per fonds. Individuele koersverliezen worden tot 25% meegenomen in de jaarlijkse couponberekening. Matig verhandelbaar op de A’damse beurs. Info: www.abnamromarkets.nl  ISIN code NL0000168912 / 16891

Voor nadere info belastingvrij vermogen zie: http://rabobank.zoomin.tv/wijzer2/wijzer.swf

UBS ELSA Certificaten 2007 – 2012 (koers 91%) met 90% hoofdsomgarantie. Geld verdienen in een stijgende én dalende aandelenmarkt. Winst afhankelijk van de ELSA index plus bonus van 100%.

ELSA is een door UBS (Zwitserse grootbank) samengestelde aandelenindex en wordt gevormd door 50 Waarde aandelen (long) en 50 Groei aandelen (short). Historie laat zien dat deze index zowel in tijden van beursstijgingen als –dalingen, op langere termijn een fraai rendement weet te behalen. UBS verdubbelt uw eventuele winst op deze index. Verhandelbaar beurs Amsterdam. ISIN code DE000UB5LZS7 / fondscode 602011

ING Leveraged Spread Note 2007-2012  (koers 101%) met 100% hoofdsomgarantie. Rentevergoeding jaar 1 en 2: 5,5% op jaarsbasis; halfjaarlijkse uitkering. Rentevergoeding jaar 3 t/m 5: 35 x 10-jaarsrente minus 2-jaars rente. Met een minimum van 0 en een maximum van 10%. Na jaar 3 en 4 recht op vervroegde aflossing à 100%. Hier mag van uit worden gegaan zodra ING een hoge rente moet betalen. Verhandeling beurs Amsterdam. ISINcode: XS0312079832 ; fondscode 601788

ABN-AMRO Safe 90 Agri 2008-2013 met 90% hoofdsomgarantie (koers100%). Uw winst: 1,5 (netto 1,3) x een toekomstige prijsstijging van een mandje landbouwproducten met het accent op mais, tarwe, katoen, sojabonen, koffie, sojabonenolie, runderen, cacao en suiker. ISIN NL0006205312  /  620531  Info: www.abnamromarkets.nl 


Middenveld-spelers (obligatieproducten, aandelen, vastgoed) 

Vastgoedfondsen Corio (koers € 57,00) en Wereldhave (koers € 82,- ) Verhandeling: beurs Amsterdam

RABO AEX Top Note 2006-2014 (koers 88%) met 113,2% hoofdsomgarantie onder voorwaarden. Uw winst is het verschil tussen een AEX stand van 484,91 (start december 2006) en de hoogste stand in de komende 7 jaar. 

U ontvangt in 2014 met terugwerkende kracht tot december 2006 uw koerswinst op basis van de hoogste AEX stand bereikt in de jaren 2007 t/m 2014.  Een zeer kansrijk product. De AEX hoeft maar één jaar (dus op enig moment) flink te stijgen.

Mits de AEX in 2014 met niet meer dan 40% gedaald is (tot een AEX van 291), geniet u 113,2% hoofdsomgarantie. Mocht dit wel het geval zijn, dan ontvangt u 100% minus de procentuele daling van de AEX gerekend vanaf 484,91 . De tot nu toe in beginsel vastgeclickte aflossingskoers van 113,2% is gebaseerd op het feit dat de AEX in 2007 een hoogste  (maandelijks) gepeilde stand heeft laten zien van 548. Op basis van een inleg van € 880,- per note is uw opbrengst reeds 28,6%.  Verhandeling beurs Amsterdam. ISIN code NL0000168698  / 16869 Info: www.rabo.nl

Merrill Lynch Africa Lions 90% Principal Protected Certificate 2007-2012  (koers € 104,-) met 90% hoofdsomgarantie. Motief om in Afrika te beleggen: Dit continent beschikt over veel delfstoffen. Met name de Chinezen kopen daar alles op wat met grondstoffen te maken heeft. Uw winst: 90% winstparticipatie in een toekomstige koerswinst van een mandje aandelen. Het product belegt 10% in Zuid Afrika, 20% in internationale ondernemingen, actief in heel Afrika en 70% in overig Afrika. Beursnotering Amsterdam. ISIN code DE000ML0BZ47 Info: www.merrillinvest.nl

ING/Postbank China Garant 2008-2013 ( koers € 24,- ) met 90% hoofdsomgarantie. Beleggen in de grootste opkomende aandelenmarkt ter wereld.  Uw winst: 0,9 X een toekomstige stijging van de Hang Seng China Enterprices index en de Hang Seng index. Info: www.ingstructuredproducts.nl  ISIN XS0335667274 / 614765

ABN-AMRO Hot Commodity Notes 2005-2011
 

Aanvallers (aandelen)

Fortis OBAM (koers € 142,-). OBAM is het best presterende internationale aandelenbeleggingsfonds op de Amsterdamse beurs, gemeten over de afgelopen 20 en 50 jaar. Gemiddeld rendement laatste 50 jaar 12%.

In 2007 29% rendement behaald. Het fonds wordt gekenmerkt door een gedurfde aanpak met meer dan gemiddelde koersuitslagen. Beursnotering Amsterdam. ISIN code NL0000288546 / 28854

Mei Roemenië en Bulgarije Fonds ( € 30,-). Maart vorig jaar is opgericht MEI (Middle Europe Investments) Roemenië en Bulgarije Fonds. Over 2006 heeft dit fonds een resultaat behaald van 29% (sinds de start op 1-4-06). Over het eerste halfjaar 2007bedroeg het rendement 42%. Er wordt belegd in zowel de hoofdfondsen van beide beurzen als mid- en (met name) small caps. Notering beurs Amsterdam. ISINcode NL000287282 / fondscode 28728 .  Info: www.mei.nl

Fortis L Equity Turkey Acc. ( € 183,-). Beleggen in een jonge opkomende markt met een meer dan gemiddelde economische groei dankzij de handel met West Europa en een sterk groeiende interne markt waaronder het toerisme en de vastgoedmarkt. ISIN code LU0212963259  Info: http://www.investments.fortis.com/nl-nl

 

Op de Reservebank


Verdedigers 

ING Bank Liric Worldwide II 2007-2012 (koers 88%): met 90% hoofdsomgarantie. Uw winst: 1,3 (netto 1,2) x een toekomstige stijging wereld aandelenindex en 90% hoofdsomgarantie in 2012. Indexen: overwegend Europa en USA. Voorts een klein deel in Oost Europa en Japan en verder Europees vastgoed. Verhandeling beurs Amsterdam. ISINcode XS0297295064 / fondscode 81739 Info: www.ingbank.nl

 

Middenvelders

RABO Dutch Blue Chips High Yield Note II met een reële kans op 22% per jaar +17% koerswinst bij aflossing. Voorts 100% hoofdsomgarantie onder voorwaarden ( koers 60%). Uw winst: 11% na een halfjaar, mits de koersen van ING, Royal Dutch Shell en Unilever gelijk of hoger noteren dan de startkoersen van 6 juli 2007. (resp. € 32,87 31,26 , 22,91 ).  Noteren een of meerder koersen lager op 8 januari 2008, dan wordt er niet vervroegd afgelost. De volgende peildatum is dan 8 juli 2008. Uw opbrengst is dan 2 x 11 = 22%, mits de 3 koersen alsnog gelijk of hoger noteren dan in juli 2007. ISIN code NL0000887099 / 88709

Elk halfjaar komt er dus 11% uitgestelde winstuitkering bij, zolang een of meerdere aandelen-koersen lager noteren dan in juli 2007 . Maximum opbrengst 66% in juli 2010. De looptijd is dus maximaal 3 jaar. Noteert minimaal een van de drie aandelenkoersen ook in juli 2010 lager dan in juli 2007, dan ontvangt u geen winstuitkering, doch 100% aflossing. Blijkt in 2010 dat een of meerdere aandelenkoersen met meer dan 30% te zijn gedaald dan ontvangt u 100% van de nominale waarde minus de procentuele daling van het meest in koers gedaalde aandeel. Omdat het hier om drie solide aandelen gaat, heeft u een goede kans om tussentijds een fraai rendement te genereren. Dit product achten wij aantrekkelijk voor aandelenbeleggers. Nominale waarde € 100,- . Verhandelbaar op de beurs in Amsterdam ISIN code NL0000887099 ; fondscode 88709 . Info: www.rabobank.nl  > beleggen > beleggingsproducten > special products > special structures

N.B.  De koersen van bankaandelen zijn fors gedaald, waaronder die van ING. Mocht deze zich herstellen in de komende 2 jaar en staan ook de koersen van Shell en Unilever hoger dan hun startwaarden in 2007,  dan ontvangt u in juli 2010 66% + (100 min 60 =) 40% is totaal 106%. Bij een investering van € 600,- (notering 60%) bedraagt uw rendement 176% over een periode van ruim 2 jaar.

AEX Timer van BNP Paribas 2007-2011: (koers 86%) met 118% hoofdsomgarantie onder voorwaarden. De 118% aflossingskoers is gebaseerd op 100% aflossing in 2011 plus het verschil tussen de startwaarde van de AEX (ca 516) minus de laagste AEX stand in de periode 2007 – 2011. Tot nu toe was dat 422  = 94 punten verschil ofwel 18%.  Voor aspirant kopers houdt dit in een minimum opbrengst - onder voorwaarden - van (118 min 86=)  32 procentpunt = 37,2%. Bank BNP Paribas (Nederland) heeft in 2007 een niet alledaags aandelenproduct uitgegeven. Wat is hier dan wel zo bijzonder aan?

Gebruikelijk bij een aandelenproduct is dat u 100% van een toekomstige stijging van de index ontvangt. Bij dit product wordt uw winst berekend vanaf de laagste stand van de AEX, ooit bereikt in de periode 2/2/2007 - 2/2/2011. Dat is tevens de looptijd van dit AEX Timer Certificaat.

Voordeel nr. 2: Er is geen winstplafond. Voordeel 3:  118% hoofdsomgarantie, mits de AEX nimmer meer dan 30% gedaald is geweest gedurende de looptijd. Een daling van 30% komt overeen bij een AEX stand van ca. 516 (startniveau van dit product) min 155 = 361.

Vooropgesteld dat u bij een gewone aandelenbelegging geen koerswinst behaalt, gerekend vanaf de laagste stand in de toekomst. Bij dit product dus wel. Blijkt achteraf de AEX toch met meer dan 30% gedaald is geweest, dan behoeft dat nog geen ramp te zijn. In dat geval wordt uw resultaat bepaald op basis van de stand van de AEX op 2/2/2011. Nog steeds volop kans op koerswinst dus. Wel loopt u 4 jaar ca 3% dividend mis.

Het risico dat de AEX in de komende 4 jaar onder de 361 terecht komt is beperkt. In de afgelopen 20 jaar is dat gebeurd in 1987 (de beurskrach), 1990 en de beruchte periode 2001-2003. Laatstgenoemde aandelenbaisse was het gevolg van overdreven speculaties in internetfondsen zoals UPC, World on Line, enz in 1999/2000. Toen stond de AEX 700. Sinds 2001 zijn de bedrijfswinsten fors gestegen. Het risico van een beursdaling van meer dan 30% gerekend vanaf een AEX stand van 500 lijkt naar onze mening te overzien. De certificaten van BNP worden verhandeld op de A’damse effectenbeurs. Coupures: € 1.000,- nominaal. De ISIN code is XS0280601229 / fondscode 29329. Voor info: www.eqd.bnpparibas.com/AEXTimer
 

Aanvallers

Geen

 

Waarom beleggingsfondsen en -producten?

Er zijn uiteenlopende motieven om te beleggen in beleggingsfondsen en -producten. Voor de een heeft dit als reden dat zijn of haar belegd vermogen te klein is om de risico’s voldoende te kunnen spreiden bij rechtstreeks beleggen in aandelen, obligaties, vastgoed, enz.  Anderen geven er de voorkeur aan om op deelgebieden (landen of sectoren) gespecialiseerde funds of beleggingsproducten het werk te laten doen.

Advance stelt zich als doel voortdurend te zoeken naar de meest kansrijke beleggingsfondsen en –producten bij een beheersbaar risico d.m.v. ed.m.v. beheersbaar risicogesprek/1 geschied)niau.onder voorwaarden.4 jaar. X standnig uit.de inschrijfkoers.  dalen.p derivatenen selecte groep fonden en producten. 
 

Wist u …?

Dat 60% van uw toekomstig rendement wordt bepaald door een tijdige keuze uit de juiste beleggingsvormen (aandelen, obligaties, vastgoed of cash) ?


Disclaimer: www.amail.nl

 


Samensteller: Gerard Jager. Jager is redacteur/coördinator van Advance en werkzaam als vermogensbeheerder bij Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage B.V. (OVG). Hij schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Jager mag privé niet handelen in de aandelen waarover hij schrijft. OVG belegt effectenvermogens van hun cliënten. Posities kunnen op elk moment veranderen. De informatie in deze column is niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies of als aanbeveling aan de lezer tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie is welkom op Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02813 seconden