HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwe beleggingsproducten 31-3-2008 volgnr 2008 53
Nieuwe beleggingsproducten 31-3-2008 volgnr 2008 53

Lopende uitgiftes nieuwe beleggingsfondsen en -producten in Nederland en België

Alweer 20 nieuwe beleggingsproducten in de aanbieding. Naar de mening van de banken is de een nog interessanter dan de ander. Beleggers zien zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer.

Advance heeft voor u de moeite genomen de producten stuk voor stuk kritisch te beoordelen in haar voortdurende zoektocht naar kansrijke producten bij een beheersbaar risico. Het hoogste rapportcijfer deze keer is een 7. Laagste een 4.  Een echte “voltreffer” ontbreekt nog, maar dat kan de volgende keer anders zijn.

 

Sluiting

inschrijving*

Naam beleggingsproduct

Uitgegeven in Nederland

Rapportcijfer

Advance

7,25% Homburg Bonds nr. 11 2008-2015

Uw Winst: 7,25% per jaar; rentebetaling hafjaarlijks; minimum inleg

€ 15.000,-. Risico’s: Homburg Invest Inc staat garant voor rente en aflossing.

Verhandelbaar: onderhands. Info: www.homburg.nl

Oordeel: Homburg staat bekend als een dynamische vastgoedondernemer, die met relatief veel geleend geld werkt. Bij een gunstige vastgoedmarkt behaalt Homburg dankzij de hefboom in de financieringswijze een gunstig rendement. Meer dan gemiddelde risico’s zodra vastgoedmarkten inzakken. Om deze reden beschouwen wij deze obligaties bepaald niet als een risicovrije belegging.

Geschikt voor aandelenbeleggers

5

2-4-2008

Wijs & van Oostveen Agri Protect Notes 2008-2011 met 90% hoofdsomgarantie door Lehman Brothers.

Uw winst: 0,9 (netto 0,8) x een toekomstige prijsstijging van een mandje landbouwproducten (sojabonen, mais en tarwe elk 20%, suiker en cacao 15%; koffie 10%). Risico’s: omdat wij dit product te duur vinden is het risico groot dat de koers direct na uitgifte flink omlaag gaat. Verhandelbaar: via Wijs & van Oostveen Uitgiftekoers 100% Info: www.agriprotectnotes.nl

Oordeel: ABN-AMRO keert op een soortgelijk product uit netto 1,3 x een toekom-stige prijsstijging van het mandje grondstoffen. Wijs slechts 0,8 x. Dat is veel minder aantrekkelijk. Wel is de looptijd van het ABN-AMRO product 2 jaar langer (Safe 90 Agri). Een vervelende bijkomstigheid is het bericht op 14/3/07 dat het effectenhuis Bear Stearns grote liquiditeitsproblemen heeft. Dit kan een negatieve impact hebben de reputatie van effectenbank Lehman Brothers en daarmee op het koersverloop van deze notes. Geschikt voor  defensieve beleggers.

5

2-4-2008

Wijs & van Oostveen Euro Bull Bear Notes 2008-2012 met 100% hoofdsom-garantie onder voorwaarden door Commerzbank.

Uw winst: het verschil tussen de huidige stand van de Euro Stoxx 50 index en de stand na 4 jaar. Zowel een indexstijging als een –daling wordt als winst uitgekeerd.

Risico’s: indien tijdens de looptijd de Eurostoxx index met meer dan 50% daalt, vervalt de 100% hoofdsomgarantie. Staat de index in 2012 lager dan vandaag dan wordt het negatieve verschil op de hoofdsom in mindering gebracht.

Verhandelbaar: via Wijs & van Oostveen. Inschrijven uitsluitend mogelijk via Wijs & van Oostveen.

Uitgiftekoers 100%  Info: www.eurobullbearnotes.nl

Oordeel: typisch een product voor beleggers zonder visie. Het risico dat de Eurostoxx 50 in de komende 4 jaar nog eens met 50% daalt, achten wij gering.

De timing om met dit product te komen op een moment dat beurzen relatief  laag staan, vinden wij wat minder geslaagd. Geschikt voor aandelenbeleggers 

6

2-4-2008

Wijs & van Oostveen Rente Garant Notes nr. 2  2008-2016 met 100% hoofd-somgarantie door de Amerikaanse effectenbank Lehman Brothers.

Uw winst: Minimaal 4 en maximaal 9% rente per jaar, afhankelijk van de toekomstige prestaties van een mandje van 30 internationale aandelen.

Koerswinsten per aandeel tellen mee voor maximaal 9%, verliezen tot 25%.

De notes worden vervroegd afgelost zodra 40% rente of meer wordt uitgekeerd.

De laatste jaarrente wordt dan verdubbeld.

Risico’s: door de zeer lange looptijd kan de koers tussentijds gevoelig omlaag gaan bij een neergaande beurs.  Verhandelbaar: via Wijs & van Oostveen

Uitgiftekoers  100% Info: www.meerrente.nl  Inschrijving uitsluitend mogelijk via Wijs & van Oostveen. Oordeel: Het mandje bestaat uit liefst 30 aandelen, dus veel risico’s op koersverliezen van maximaal 25% per aandeel. Wij denken dat u nimmer meer dan 4% per jaar zult ontvangen. Een vervelende bijkomstigheid is het bericht op 14/3/07 dat het effectenhuis Bear Stearns grote liquiditeitsproblemen heeft. Dit kan een negatieve impact hebben de reputatie van effectenbank Lehman Brothers en daarmee op het koersverloop van deze notes. Geschikt voor defensieve aandelenbeleggers

5

11-4-08

ING Olie Clicker 2008-2013 met 100% hoofdsomgarantie.

Uw winst: koerswinst ingeval van een verder stijgende prijs van Brent oil, waarbij ieder halfjaar de koerswinst vastgeclickt wordt. Prijsstijgingen van 10% en dalingen van 5% worden reeds vastgeclickt zodra deze niveaus bereikt zijn.

Risico: vastclicken gechiedt d.m.v. derivaten. In dit geval enige keren per jaar, 5 jaar lang. Op dit moment is de olieprijs zeer volatiel, hetgeen leidt tot een hoge onzichtbare kosten die telkens op tafel moeten worden gelegd. Dat gaat ten koste van het eindrendement. Nominaal: € 100,-  Uitgiftekoers: 100 à 102%

Verhandelbaar: beurs Amsterdam  ISIN XS0353942229 ; fondscode 625940

Info: www.ingstructuredproducts.nl

Oordeel: dit product komt uit op een moment dat de olieprijs in korte tijd is verdubbeld. Het is daarom minder vanzelfsprekend dat een stijging in 2008 voortzet. Omdat een prijsstijging reeds bij een plus van ca. 10% wordt vastgeclickt houdt dit automatisch in dat wezenlijke prijsstijgingen aan uw neus voorbijgaan. De vele kostbare clicks worden in mindering gebracht op uw rendement, uitsluitend gemaakt in het belang van ING.

Geschikt voor: defensieve beleggers

4

14-4-08

Commerzbank Sprint Certificaten op aandelen ING 2008-2011

Uw winst: verdubbel uw winst bij een koersstijging van de aandelen ING met een winstplafond van 100% (= 50% koersstijging aandelen ING)

Risico: is gelijk aan een belegging in gewone aandelen ING. Voorts mist u het betrekkelijk hoge dividendrendement over een periode van 3 jaar.

Nominaal: € 1.000,-

Uitgiftekoers: 100%

Verhandelbaar: Commerzbank onderhoudt een markt in de stukken.  

ISIN XS0354757451

Info: www.warrants.commerzbank.com

Oordeel: Uw rendement staat en valt met de koers van de aandelen ING over 3 jaar. Mogelijk een ongelukkig tijdstip indien een komende recessie in de VS van korte duur is, gevolgd door een economisch herstel in 2008/09 resp. een zware recessie in 2011/12. Een rechtstreekse aandelenbelegging incl. 6% dividend biedt meer zekerheid.

Geschikt voor: aandelenbeleggers die mikken op een herstel van de koersen van bankaandelen.

6

14-4-08< /P>

Wilgenhaege P1 2008-2015 met 100% hoofdsomgarantie door Barclays Bank onder voorwaarden. Uw winst: 7% na jaar 1 en 2. In de daaropvolgende 5 jaar is de rente variabel. Deze bedraagt eveneens 7% mits in die afzonderlijke jaren de EuroStoxx 50 (Europese aandelenindex) meer dan 60% van de huidige stand bedraagt. Risico: renteverlies in de jaren dat de index met meer dan 40% is gedaald. Voorts hoofdsomrisico indien ook in 2015 de index met meer dan 40% is gedaald. Laatstgenoemd risico aan het einde van een looptijd van 7 jaar is overigens gering.op basis van historische cijfers. Uitgiftekoers 100%. Inschrijven, verhandelbaar  en productinfo via: www.wilgenhaege.nl

Minimum inschrijving € 5.000,- ; ISIN DE000BC1BJK0  Oordeel: een creatief product. Omdat het geen 100% risicoloos product is en uitkomt in een tijd dat optiepremies hoog zijn op beleggingsproducten, had naar onze mening een wat hogere rentevergoeding niet misstaan.  

Geschikt voor: aandelenbeleggers die een deel van hun bezit rentegevend willen uitzetten. Ongeschikt voor spaarders.

6

17-4-08

Fortis Best of Both Worlds Note 2008-2015 met 100% hoofdsomgarantie.

Uw winst: De gemiddelde koerswinst op een 4-tal aandelenbeleggingsfondsen, te weten: Fortis OBAM N.V., Fortis Equity Small Caps Europe, ABN AMRO Global High Income Equity Fund en ABN AMRO Asia Pacific High Income Equity Fund,

één mix fonds, t.w. Fortis Absolute Return Stability, één vastgoedfonds, t.w. ABN AMRO Global Property Securities Fund en tenslotte een 2-tal obligatiebeleggings -fondsen, t.w.: Fortis Bond Government Euro en ABN AMRO Funds US Bond Fund. Risico: het risico van een tussentijds forse koersdaling achten wij vrij groot. Uiteindelijk wordt dit product tegen (minimaal) 100% afgelost. Nominale waarde: € 1.000,- Uitgiftekoers: € 1010,- Verhandelbaar: beurs Amsterdam; Isincode XS0350760269  /  fondscode 625919. Info: www.fortisinvestments.nl    

Oordeel: De gemiddelde looptijd is geen 7 doch 5,5 jaar wanneer het gaat om aangroei van koerswinst. Fortis noemt haar nieuwe product “uitgebalanceerd”,

Wij zien geen enkele noodzaak voor een voor beleggers kostbare (min of meer) dubbele hoofdsomgarantie. Immers, (staats)obligaties hebben van zichzelf al 100% hoofdsomgarantie. Het relatief lage rendement van obligatiefondsen remt de kansen van de vier aandelenbeleggingsfondsen sterk af voor beleggers in de Notes, waardoor het moeilijk zal worden om vermogensgroei van redelijke omvang te bewerkstelligen. Dit gevoegd bij uitkeringen tot liefst 5% aan Fortis m.b.t. de aangekochte Luxemburgse beleggingsfondsen, resteert naar onze mening een weinig kansrijk product. Geschikt voor: defensieve beleggers

5

18-4-08

Barclays 7% Europe Income Lock-in Note 2007-2012 met 100% hoofdsom-garantie onder voorwaarden.

Uw winst: 7% vaste rente gedurende de eerste 2 jaar. Ook 7% in de jaren 3, 4 en 5 mits de DJ Euro Stoxx 50 (hoofdfondsen Europa) met minder dan 40% gedaald is geweest t.o.v. de huidige stand. Indien echter op een van de jaarlijkse peildata in jaar 3, 4 of 5 de index hoger staat dan 60% van de huidige stand, is rentebe-taling gegarandeerd gedurende de rest van de gehele looptijd.

Risico: Is de Euro Stoxx 50 met 40% gedaald geweest, dan ontvangt u 100% aflossing minus de procentuele daling van de index. Echter, is op een van de 3 peildata in jaar 3, 4 of 5 de index met minder dan 40% gedaald dan bent u verzekerd van 100% hoofdsomgarantie in 2012.

Nominaal: € 100,- . Uitgiftekoers: € 100,- . Verhandelbaar: beurs Amsterdam. ISIN DE000BC1BJJ2  Info: www.barclaysinvestors.com

Oordeel: een creatief product. De risico’s lijken beperkt bij de huidige lage koersen op de aandelenmarkten en automatische activering van rente en 100% hoofdsomgarantie onder voorwaarden.Geschikt voor: defensieve aandelen-beleggers die bereid zijn om verder geen acht te slaan op tussentijdse koers-dalingen vanwege matige kwaliteit in het marktonderhoud door Barclays.

7

25-4-08

Société Générale Equity Best Index 2008-2015 met 100% hoofdsomgarantie.

Uw winst: 7% coupon in jaar 1. Daarna een variabele rentevergoeding afhankelijk van het koersverloop van een mandje van 25 internationale aandelen of enige aandelenindexen, te weten de EuroStoxx50, S&P500 en Nikkei225. Koersstijgingen van de afzonderlijke aandelen worden gefixeerd op 10%. Is deze meer dan die van de betreffende index dan wordt de fixatie verhoogd tot 15%. Is het koersverloop van een aandeel uit het mandje negatief doch beter dan de slechtst prestererende index, dan wordt het rendement op dit aandeel gefixeerd op een plus van 10%. Koersdalingen van afzonderlijke aandelen, groter dat de betreffende index tellen volledig mee in de rendementsberekening. Gemiddelde jaarcoupon minimaal 0%.

Risico: tijdelijke koersdaling ingeval van een dalende aandelenmarkt.

Nominaal: € 1.000,-   Uitgiftekoers: 100%  Verhandelbaar: Soc. Générale onderhoudt een markt in de notes.  ISIN DE000SG5YDA4

Oordeel: Backtest sinds 1987 levert op dat dit product 3,1 tot 12% (gemiddeld 8,8%) zou hebben opgeleverd. Dit nieuwe product komt uit op een moment dat aandelenkoersen historisch laag zijn, hetgeen de kans verhoogt op een aantrekkelijk obligatierendement. Geschikt voor: defensieve beleggers.

&n bsp;

7

29-4-08

ABN AMRO Wereld Garantie Note mei 2008-2015 met 100% hoofdsomgarantie.

Uw winst: 100% van een toekomstige stijging van een mandje internationale aandelenindexen zonder winstplafond. Risico: bij dalende beurskoersen kan ook de koers van dit product tijdelijk flink omlaag gaan. Nominaal: € 50,-. Uitgifte-koers: ca 100%. Verhandelbaar: beurs Amsterdam.  ISIN: NL0006257040 / fondscode 625703 . Info: www.abnamromarkets.nl

Oordeel: als belegger heeft u recht op de gemiddelde koerswinst van voor-noemd aandelenmandje tijdens de laatste 3,5 jaar. Uw kans op vermogensgroei wordt qua looptijd ingekort tot ca. 5 jaar. Een heel aardig product voor beleggers die de kansen op de internationale aandelenmarkten willen benutten zonder risico. Geschikt voor: defensieve beleggers.

7

                                               Nieuwe beleggingsproducten in België

permanent

Koppelverkoop door KBC, mogelijk als antwoord op de recent uitgegeven Fortis B Fix 2008 Duo 3 Double Six

Koopt u namelijk via “KBC Duo-Belegging” een van de beleggingsfondsen van KBC (geen geldmarktfonds) dan heeft u het recht om in te schrijven op:

KBC-Kortlopend Certificaat. Opbrengst 6% op jaarbasis gedurende 5 maanden.

Minimum bedrag € 10.000,-  Info: www.kbc.be

Oordeel: Ga niet op dit aanbod in wanneer u nog geen plannen heeft om te gaan beleggen. Tegenover een rentevergoeding over een periode van slechts 5 maanden betaalt u aan KBC een ‘”vette” provisie op veelal Luxemburgse SICAVS, die zij ontvangen bij de plaatsing van hun beleggingsfondsen aan u. Heeft u toch plannen om te gaan beleggen dan kunt u dit voordeeltje prima combineren met de koop van een beleggingsfonds.

24-4-08

Citibank Auto-Call Note III 2008-2013 met kans op vervroegde aflossing.

Uw winst: 10% voor elk jaar dat dit product bestaat. Vervroegde aflossing (incl. jaarlijkse rente) vindt plaats zodra na enig jaar de Europese DJ EuroStoxx 50 index 90% of meer is van de huidige stand. Risico: Indien de beurzen verder blijven dalen in de komende jaren ontvangt u achteraf geen rente. Voorts een aflossing zijnde 100% minus de procentuele daling van de index + ingehouden roerende voorheffing. Nominaal: € 1.000,- (minimum inleg € 5.000,-)

Uitgiftekoers: 102% Verhandelbaar: Citigroup onderhoudt een markt in de stukken. ISIN DE000A0SJHR0 Info: www.citibank.be 

Oordeel: 10% per jaar voor een dergelijk product achten wij aan de magere kant gegeven het nagenoeg volledige aandelenkoersrisico, dat de belegger loopt.

Geschikt voor: aandelenbeleggers.

5

24-4-08

Citibank Double Opportunity Note IV 2008-2010 met 100% hoofdsomgarantie door Merrill Lynch.

Uw winst: 3% (6% over de helft van de hoofdsom) na 1 jaar. Dit deel wordt na een jaar afgelost. Voorts koerswinst over het andere deel in de komende 2 jaar, indien de Europese DJ EuroStoxx 50 index een stijging laat zien.

Risico: de koers van dit product kan tijdelijk beperkt omlaag gaan bij dalende aandelenkoersen. Nominaal: € 1.000,- Uitgiftekoers: 102% Verhandelbaar: Citigroup onderhoudt een markt in de stukken. ISIN XS0350485024

Info: www.citibank.be

Oordeel: In België valt er een trend te bespeuren om beleggingsvormen met elkaar te combineren die werkelijk niets met elkaar te maken hebben. Het geheel komt over als een gedrocht. Dus ook van andere aanbieders zoals Fortis.

Geschikt voor: defensieve beleggers.

5

28-4-08

Dexia Stock Picking Notes 4 Roche Holding 2008-2011 met 100% hoofdsom-garantie. Uw winst: maximaal 27% koerswinst indien de koers van Roche stijgt in de komende 3,5 jaar. (= 7% bruto per jaar / 6,6% na kosten en belasting)

Risico: van een tijdelijke waardedaling indien de aandelenkoers van Roche omlaag gaat. Nominaal: € 1.000,- Uitgiftekoers: 101,5%

Verhandelbaar: Dexia onderhoudt een markt in de stukken. ISIN XS0352828239 Info: www.dexiainvestor.be

Oordeel: een maximum rendement van 6,6% voor dit garantieproduct achten wij weinig spectaculair. Geschikt voor: defensieve beleggers

5

28-4-08

Dexia BEL 20 Notes 2008-2013 met 100% hoofdsomgarantie.

Uw winst: maximaal 40% koerswinst indien de BEL20 (aandelenindex Brussel) stijgt in de komnde 5 jaar. Dat is netto 6,4% per jaar. Risico: van een tijdelijke waardedaling in tijden dat de BEL20 daalt. Nominaal: € 1.000,- Uitgiftekoers: 102,5% Verhandelbaar: Dexia onderhoudt een markt in de stukken. ISIN XS0351631154 Info: www.dexiainvestor.be

Oordeel: matig rendementspotentieel. Geschikt voor: defensieve beleggers.

5

28-4-08

Dexia Light Reverse Notes 2 2008-2013 met 100% hoofdsomgarantie onder voorwaarden. Uw winst: een jaarlijkse coupon van 5,7% bruto mits de Europese DJ Euro Stoxx 50 aandelenindex in 2013 met niet meer dan 50% is gedaald.

Risico: van een tijdelijke koersdaling van het product indien de EuroStoxx 50 daalt. Het risico van een indexdaling van meer dan 50% over 5 jaar achten wij klein. Nominaal: € 1.000,- Uitgiftekoers: 102,5%  Verhandelbaar: Dexia onder-houdt een markt in de stukken. ISIN XS0351634174 Info: www.dexiainvestor.be

Oordeel: Uw maximum rendement bedraagt 5,1% netto. Merkwaardig dat Dexia voor een dergelijk laag rendement een beleggingsproduct uitgeeft.

Geschikt voor: defensieve aandelenbeleggers

4

Heeft u een beleggingsproduct op uw deurmat gevonden in Nederland of België,

dat hierboven niet vermeld is en stelt u ons commentaar op prijs, mail ons via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

* inschrijving kan eerder worden gesloten bij grote belangstelling of gewijzigde marktomstandigheden.

Voor disclaimer zie  www.amail.nl

Bovengenoemde informatie mag worden overgenomen en verspreid met bronvermelding.

Samensteller:Gerard Jager.   Jager is redacteur/coördinator van Advance en werkzaam als vermogensbeheerder bij

Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage B.V. (OVG). Hij schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Jager mag privé

niet handelen in de aandelen waarover hij schrijft. OVG belegt effectenvermogens van hun cliënten. Posities kunnen op elk

moment veranderen. De informatie in deze column is niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies of als aanbeveling aan

de lezer tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie is welkom op Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Advance                   www.amail.nl

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02724 seconden