HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Hulpbronnen bij het beleggen
Hulpbronnen bij het beleggen
Datavoorziening, Informatie Websites BeleggingsSoftware

Datavoorziening Inleiding

Datavoorziening betreft de verwerving van informatie door de belegger die de belegger relevant acht. Voor sommige beleggers betreft dat macro-economische gegevens: hoe ontwikkelt de conjunctuur zich, welke kant gaat het op met de rente en  wat gebeurt er met de wisselkoersen. Andere beleggers richten zich sterk op zogenaamde “fundamentele” gegevens omtrent bedrijven; zoals winst- en omzetontwikkeling, dividend politiek etc. Weer andere beleggers baseren zich hoofdzakelijk op koersgegevens van bedrijven. Vaak noemt men deze laatste  benadering  “technische analyse”. Een overzicht van het aanbod van koersgegevens wordt hieronder gegeven. Leveranciers van koersinformatie. Het verwerven van koersinformatie is voor de meeste  beleggers een belangrijk onderdeel bij de beleggingsactiviteiten. Of het nu gaat om historische analyses, signalering van koers over- of onderschrijdingen of het bijwerken van portefeuilles, zonder koersinformatie kom je niet ver. Er zijn verschillende leveranciers die u koersinformatie kunnen verstrekken met een aardige variatie in mogelijkheden.

Vier elementen zijn van belang bij het kiezen voor een bepaalde leverancier:

           Van welke markten wenst u koersinformatie?

           Welke software gaat met de koersinformatie “aan het werk”?

           Wat is voor u de beste manier om koersinformatie te ontvangen (e-mail, internet, etc)?

           Met welke frequentie wilt u koersinformatie ontvangen (doorlopend, eind van de dag)?

 

Niet alle leveranciers hebben een breed aanbod. Als u ook dagelijks op de Nasdaq wilt handelen en niet alleen op Euronext dan stelt dit specifieke eisen aan uw koersvoorziening.

Niet alle beleggingssoftware maakt gebruik van dezelfde bestandsinformatie: er zijn meerdere  verschillende formaten. Het bespaart veel moeite en ergernis als u koersinformatie kunt ontvangen in het formaat dat verwerkt wordt in uw beleggingssoftware. Verschillende mogelijkheden worden geboden voor ontvangst van koersinformatie.  Uw persoonlijke omstandigheden (wel of geen kabel, etc) spelen hierbij een rol. Ook zijn sommige vormen mede afhankelijk van uw tijdshorizon (steeds actuele koersen (men noemt dit wel “real-time”) of slotkoersen per dag of week). De frequentie en eventueel vertraging waarmee u koersen ontvangt zal mede afhangen van de manier  waarop u wenst te beleggen (korte(re) termijn of lange termijn belegger). In onderstaand overzicht treft u de belangrijkste Nederlandse leveranciers aan van koersinformatie met vermelding van website en e-mail adres:

Leverancier Website email
ActivePlus www.activeplus.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Fibbs www.fibbs.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
FirstQuote Stockdata www.stockdata.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Nedkoers www.nedkoers.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Tijd Beursmedia www.tijdbeursmedia.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om middels “freeware” of “shareware” zelf gratis koersinformatie van het internet of van teletext te verkrijgen (bijv. met behulp van Stockbrowser).  

naar boven

Informatie

Belangrijke media waar de belegger veel relevante informatie kan vinden betreffen:

     - boeken

     - tijdschriften

     - diverse publicaties

     - websites.

Gaat het bij de eerste drie om het “gedrukte” woord,  bij websites (maar ook bij radio en tv) gaat het om informatie die langs “elektronische” weg verkregen kan worden.

 

Het overzicht dat u achter de aanwijsknoppen aantreft, streeft niet naar volledigheid.  Dat zou een Herculeaanse  inspanning vergen en bovendien zijn er organisaties en instellingen die zich toeleggen op het toegankelijk maken van die media (bijvoorbeeld bibliotheken middels catalogi en eigen zoeksystemen, uitgevers middels catalogi en websites met een overwegend doorverwijzende rol).

Een opsomming van alle boeken, tijdschriften, websites en dergelijke zult u niet vinden in de hierna volgende overzichten. Wel streven we naar het weergeven van zoveel mogelijk  relevant geachte “doorverwijs” bronnen. Daarnaast wordt toch een poging ondernomen om  (alle) “titels” en “web adressen” die bijzonder de aandacht verdienen (dat is een subjectieve inschatting) in het overzicht op te nemen  

 

 Vanzelfsprekend is de webmaster een ieder dankbaar die op (vermeende) omissies wijst en aanvullend bronnen en/of titels onder de aandacht brengt.

 

naar boven

 

Websites

Er is een overweldigend aantal websites met informatie voor de belegger. Dagelijks komen er nieuwe sites bij en verdwijnen er ook weer. Hoe kun je de websites die een beetje de moeite waard zijn voor de eigen specifieke situatie op het spoor komen? Enerzijds kan dit door bijvoorbeeld websites te bezoeken die zelf in hoofdzaak een  doorverwijzende rol spelen. Maar dat veronderstelt wel dat de betreffende “doorverwijzende” website bij de belegger bekend is. Om die reden worden in onderstaand overzicht specifiek websites vermeld die overwegend een doorverwijs karakter hebben (type D = doorverwijs).  Anderzijds wordt regelmatig  in tijdschriften melding gemaakt van nieuwe(re) websites voor de belegger. Hier wordt periodiek een “bloemlezing” van gemaakt en de websites die de moeite waard worden geacht, worden toegevoegd aan het overzicht. Daarbij wordt een onderscheid naar  het karakter of “type”website gemaakt. Als typen worden onderscheiden: 
B Commissionnaires, banken, etc.
E Educatief, cursussen
O Opinies over markten en fondsen
K Koersinformatie
P Portefeuillebeheer
D Doorverwijzend
I Informatie over bedrijven
T Technische Analyse

 

Per website wordt vermeld: adres, type, korte omschrijving. Heeft u aanvullende suggesties? Mail de webmaster.

 

Adres

Type

Korte omschrijving
www.binck.nl B Internetbroker, realtime koersinformatie, nieuws
www.keytrade.nl B Internetbroker, realtime koersinformatie
www.definancielepagina.nl D Beurzen, brokers, banken en andere rubrieken
www.beurs-startpagina.nl D Beurzen, brokers, banken en andere rubrieken
www.iex.nl I Dagelijkse samenvattingen van financiële pagina’s van kranten, analistenmeningen
www.corporateinformation.com I Info over meer dan 350.000 beursgenoteerde bedrijven
www.financetv.nl I Nieuwsbulletins en analistenmeningen
www.beursbox.nl T Technische analyse en beursinformatie
www.bib.nl   www.iex.nl K Aandelen- en optiekoersen
www.behr.nl P Persoonlijke portefeuille, koersen, stijgers en dalers
www.ta.nl T Technische analyse van Nederlandse fondsen
 

naar boven

 

Beleggingssoftware

Een introductie

Beleggen met de computer kan niet zonder software. Wie zich daarop wil oriënteren, moet eigenlijk eerst ongeveer weten,waar zijn of haar belangstelling ligt en wat hij of zij daarbij aansluitend zoekt.

Software is er voor het regelen van geldzaken ,voor het uitvoeren van transacties bij banken en commissionairs (vaak gekoppeld aan koersvoorziening), voor het portefeuille-beheer (hoe rijk ben ik, hoeveel dividend moet ik bij de belasting opgeven ?) en voor beleggings- of koers-analyse.

We beperken ons tot deze laatste categorie van koersanalyse, die het meest populair is en op zich weer een grote diversiteit kent. In toenemende mate bevatten koers-analyse programma’s ook steeds betere modules voor portefeuillebeheer (PB). Ook andere functies worden steeds meer gemengd en bijvoorbeeld aangeboden met koersen en andere voor de belegger relevante informatie - ook de softwaremarkt evalueert van een markt voor producten naar een markt voor diensten op maat. Om het marktinzicht te vergemakkelijken geven we eerst wat informatie op hoofdlijnen om u te helpen bepalen wat u zoekt.

Technisch of Fundamenteel?

Bij beleggingsanalyse bestaan er twee stromingen: de fundamentele analyse FA en de technische analyse TA,welke niet tegengesteld maar als elkaar aanvullend moeten worden gezien.

De eerste stroming bepaalt de waarde van een onderneming en een aandeel op basis van bedrijfseconomische fundamenten als winst, dividendbeleid, rentestand, vermogensstructuur e.d. Ze houdt zich bezig met de oorzaken van de marktbewegingen.

Technisch analisten gaan uit van een drietal basisprincipes:

1. in de marktgegevens zit alles verrekend  
2. prijzen bewegen in trends   
3. de geschiedenis herhaalt zich  

Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst

De technische analisten richten zich op de effecten van de marktbewegingen.Zij zien koersen als een pure resultante van vraag en aanbod, en gaan er vanuit dat (o.a. om psychologische en sociologische redenen) de koers van vandaag mede beïnvloed wordt door het koersverloop in de afgelopen periode. Ook de banken hebben de afgelopen jaren meer waardering gekregen voor de technische analyse.
Het mooie van de technische analyse is,dat het toegepast kan worden op nagenoeg elke financiële waarde en dit voor elke tijdshorizon.
De computer is bij uitstek geschikt om technische analyse te ondersteunen, indien het gaat om patroonherkenning of indicatoren die in grafieken zijn uitgezet op basis van grote aantallen waarnemingen. Met een druk op de knop zet de PC een nieuwe figuur op het scherm.
Overigens beginnen pakketten ook steeds betere fundamentele aspecten toe te voegen.
Niet ongenoemd mag blijven de rekentechnische toepassingsmogelijkheden qua technische analyse van het Officepakket Excel,al ontbreken de grafische faciliteiten grotendeels.

Opties.

Bij de software voor koersanalyse is het van belang een onderscheid te maken naar de onderliggende waarde: vrijwel alle pakketten zijn geschikt om het koersverloop van individuele aandelen (of dat nu het beleggingsfonds Robeco of Olies of Flippen zijn) in kaart te brengen, al kan niet altijd op basis van vergelijking een selectie van portefeuille-fondsen worden samengesteld.
Maar sommige pakketten of modules zijn er speciaal om het beleggen in opties te ondersteunen.
Voor de beoordeling van optieprijzen bestaan er goed werkende econometrische formules (zoals Black and Scholes) die eigenlijk alleen met een computer gemakkelijk zijn toe te passen. Vooral de combinatie van aandelen met opties vraagt een goed ontworpen pakket, of een pakket met een goed geïntegreerde optiemodule.

Koersvoorziening.

En voor al die pakketten geldt: je hebt er alleen wat aan als je ze regelmatig met de nieuwste beurskoersen voedt. Waar er vroeger nog wel eens wat met de hand werd ingetikt, is dat nu niet meer nodig. Teletekst, een medium dat de Amsterdamse optiebeurs tweederde deel van zijn omzet uit de particuliere sector heeft bezorgd, is nog immer populair: zet een teletekstkaart in je PC en je hebt gratis koersen. Die koersen zijn maximaal een kwartier vertraagd. Grootste bezwaar is dat je beperkt bent tot het aanbod van de teletekst-voorzieningen van de diverse zenders.
Op het internet WWW zijn er inmiddels heel wat sites met gratis koersen, zij het in de regel ook vertraagd.Er zijn inmiddels ook database-programma’s (zoals het Nederlandse Stockbrowser) die gereedschap bieden om koersen uit velerlei bronnen te downloaden en te beheren. De koppeling van deze database-programmas aan de koersanalyse software is overigens niet altijd even eenvoudig.

Een alternatief vormen de databanken en websites, waarbij de overdracht meestal via het internet is geregeld. Daar kosten koersen in de regel geld en geldt het oude adagium “time is money”: hoe recenter de koersen, hoe duurder het abonnement. Downloaden aan het eind van de dag is een stuk goedkoper dan real-time met de beurs verbonden zijn. Maar wie thuis bijna dezelfde mogelijkheden wil hebben dan op de beursvloer, kan dit langzamerhand gerealiseerd krijgen. Intraday-grafieken en handelen is nu mogelijk en aantrekkelijk voor wie overdag tijd heeft en ‘s nachts rustig wil slapen.

Selectie van koersaanlevering kan ook gekoppeld zijn aan een keuze van de versie van het analyseprogramma. Zo zijn er soms een end-of-day versie, gebaseerd op dagelijks eenmalige koersinvoer en een real-time versie, waarbij nieuw beschikbare koersen direct verwerkt worden in grafiek en analyse.

Oriëntatie.
 
We begonnen met de opmerking, dat men eigenlijk eerst ongeveer moet weten,waar zijn of haar belangstelling ligt en wat hij of zij daarbij aansluitend zoekt. Een goede hulp hierbij kan zijn de aanschaf -en het lezen - van een hierop toegesneden boek. Aan te bevelen is bijvoorbeeld het boek "Winnen op de beurs dankzij technische analyse" van Michel Verhaert (ISBN 90-802601-2-6).
In begrijpelijke taal worden de belangrijkste facetten van de technische analyse uitgelegd, zodat je een goed beeld van de diverse mogelijkheden (patronen,indicatoren,opbouw van een beleggingsstrategie) krijgt om vandaaruit een indruk te ontwikkelen welk elementen in aan te kopen software wel of niet aanwezig dienen te zijn. Het kan je de aankoop van een duur analyseprogramma, dat niet aansluit bij je wensen, besparen.

Heb je een voorlopige keuze gemaakt van je analyseprogramma, dan kan een lid van GG-Beleggen veelal wel een avondje over de schouder meekijken bij een ervaren gebruiker van dat programma en op openstaande vragen praktijkantwoorden krijgen. Benader hiertoe een coördinator van een interessegroep van de GG.

Wie geïnteresseerd is geraakt in de mogelijkheden om de computer te gebruiken bij het beleggen, kan ook wat avondjes uittrekken om zelf de mogelijkheden te verkennen. Er is op het internet genoeg shareware, freeware en demo’s te vinden om eens wat uit te proberen.

Wat is bij software keuze ook belangrijk?

Naast de beoordeling van de inhoud (past het bij je belangstelling?) en de aanschafprijs van de software is het goed aandacht te schenken aan de volgende elementen:
-indien meerdere versies (bv end-of-day en real-time) beschikbaar, is upgrading/inruil mogelijk?
-welke ondersteuning wordt door de leverancier/importeur gegeven ten aanzien van inhoudelijke of technische problemen met het pakket? Wie helpt bij "koppelingsproblemen" waar de software van de koersdata moet samenwerken met de koers-analyse software?
-hoe zit het met prijs en inhoud van het onderhoudskontrakt (software update's en/of ondersteuning)
-(engelstalige) software: beoordeel de handleiding op begrijpelijkheid; is er naast een "dikke pil"-handleiding ook een korte start-up gids?
En daarna……stem verkregen info af met een of enkele gebruikers.  

Tenslotte een lijst van in kringen van de HCC populaire of gesignaleerde software, met enige kenmerken.

Pakket Website of e-mailadres Prijsklasse* Kenmerken
(TA = techn.analyse; PB = portefeuille beheer)
Apollo www.emleenders.nl/apollo Laag  
DaviEffect www.davilex.nl Laag Beperkte mogelijkheden voor TA en PB. Bedoeld voor beginner. Nederlandstalig.
Elwave www.prognosis.nl Hoog Technisch analyse pakket gebaseerd op de Elliot wave theorie. Engelstalig.
Hermes www.iis.nl Hoog Uitgebreide TA.Optimale indicator afstemming. Goede rapportage.Cursussen voor beginners en gevorderden. Nederlandstalig.
Metastock Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken Midden Populair Amerikaans pakket. Geen portefeuille selektie/beheer.
Optiemaat www.foxware.nl Midden Analyse van optieposities en strategieen 
Option$treet www.keyword.nl   Optie-module bij Wall$street. Zie aldaar
OptionVue Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   Hoog Toonaangevend Amerikaans pakket voor de analyse van optie-constructies, inclusief strategien met aandelen

Softwarebespreking Option Vue 5 door Krijn Poppe (artikel uit Technische en Kwantitatieve Analyse van mei 2002 - uitgave Beleggers Belangen).
Parity   Shareware Amerikaans TA pakket
Sinus www.sinus.nl Laag Koersen van internet/teletekst worden inzichtelijk via aandelen-,optie-,strategie- en portefeuille- monitor. Nederlandstalig
Stockbrain www.homebroker.nl Laag Een aardig en goedkoop pakket voor beginners.
Stockbrowser Stockbrowser download en bestanden


huidige website van maker
www.xs4all.nl/~ithiel
Freeware Koersen van internet worden in een database opgeslagen;diverse grafieken. Im/export van koersen van/naar analyse pakketten en Excel. Comunity ondersteuning. Nederlands
Vestico www.vestico.nl Midden Module-pakket incl.Euronext koersdata. Per februari 2002 op de markt. Testen en optimaliseren van trading strategieen.Vele mogelijkheden om eigen elementen in te voeren. Nederlandstalig. Dienstverleningsformule.
VisionExpress www.eurobench.com Laag TA en PB mogelijkheden. Inclusief Euronext 100 koersen en 10 jaar koershistorie. Nederlandstalig
Wall$treet www.keyword.nl Hoog Geintegreerd pakket voor PB, uitgebreide TA, incl.Euronext koersdata. Demo-CD via internet. Nederlandstalig.
WASoliditas   Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   Laag Fundamentele trendanalyse programma. Nederlandstalig
* Prijsklassen: laag < euro 250, midden= euro 250 tot euro 500 en hoog >euro 500

 

 
< Vorige

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02838 seconden