HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Dividendrendement april 2008
Dividendrendement april 2008

Portefeuille dividendrendement per 11 april 2008

De lezers van onze nieuwsbrief hebben begin februari door middel van het artikel "kiezen voor dividendrendement" kennis kunnen maken met de opbouw van een modelportefeuille. Wij hebben daarbij opgemerkt dat we periodiek op de samenstelling en het resultaat van deze portefeuille terug zullen komen en dat doen we vandaag weer, maar voor de lezers van het nieuwsmagazine beginnen we met een korte samenvatting van de vorige artikelen over de modelportefeuille.

Inleiding

Beleggen is keuzes maken. Je kunt beleggen in Tom Tom, Unilever, in beide of in geen van beide. Met dergelijke keuzes maak men niet alleen een selectie van aandelen, maar impliciet wordt er ook gekozen voor een sectorverdeling en voor de termen waarde of groei.
Bij een beleggingsstijl horen termen als waarde en groei. Waardeaandelen zijn laag gewaardeerde minder risicovolle aandelen, groeiaandelen zijn aandelen met een hoge (verwachte) groei van winst, cashflow en of omzet en dito risico. Het principe is simpel, maar een sluitende definitie is moeilijker te geven omdat er ook aandelen zijn die en laag zijn gewaardeerd en een hoge winstgroei kennen.

Je kunt niet zondermeer stellen dat waardeaandelen beter zijn dan groeiaandelen. Wel kan men eenvoudig verifiëren dat waarde- en groeiaandelen elkaar in succes afwisselen. Het jaar 1999 was een goed jaar voor groeiaandelen en een slecht jaar voor waardeaandelen. De jaren 2000 en 2001 –nog in ons geheugen gegrift als slechte beleggingsjaren- waren voor waardebeleggingen echter helemaal geen ramp.

Dividend is terug

De mindere beleggingsjaren waren per saldo goed voor beleggers die zich op waardeaandelen concentreren. Daarmee is ook de aandacht voor dividend weer terug. Dividend heeft een signaalfunctie, een onderneming die dividend betaald laat zien dat zij financieel gezond is en dat zij met vertrouwen de toekomst in ziet want een eventuele verlaging van het dividend moet worden voorkomen. Maar dividend is – net als de koers-winstverhouding – ook een waarderingsmaatstaf. Bij een gelijkblijvend dividend wordt het dividendrendement immers hoger als een aandeel lager wordt gewaardeerd.

Al enige tijd kunnen we stellen dat het niet erg goed gaat op de beurs en daarom zijn we op 8 februari 2008 (de datum waarop onze nieuwsbrief van februari uitkwam) gestart met een modelportefeuille gebaseerd op dividendbeleggen want mogelijk is dat een strategie die ons door deze moeilijke tijden loodst. Deze beleggingsstrategie bestaat zoals iedere beleggingsstrategie uit aankoop- en verkoopcriteria en de strategische factor. Hieronder worden deze factoren concreet uitgewerkt.

Aankoopcriteria

  1. Het dividendrendement is hoger dan een van de spaarrekeningen met de hoogste rente. Actuele rente op een TEB Ster Spaarrekening van TEB bedraagt 4,6 % (11/04/2008 zie http://mistermoney.rtl.nl/spaarrente.asp). Overigens was dat bij de start van de portefeuille 4,5 % dat de Yapi Kredi Bank bood en nu nog biedt.
  2. Analisten zijn positief over het bedrijf (zie Analist.nl). Kortom, het aantal koopadviezen is hoger dan het aantal analisten dat het aantal op houden heeft gewaardeerd. Ook moet het aantal koopadviezen hoger zijn dan het aantal verkoopadviezen.
  3. In het kader van risicospreiding kopen we maar eenmaal aandelen van een bedrijf uit een bepaalde sector. Zodra er meerdere bedrijven zijn die voor opname in onze portefeuille in aanmerking komen dan kiezen we voor het fonds met het hoogste dividendrendement. We hebben gekozen voor ING in plaats van Aegon. Het dividendrendement van ING was op 8 februari immers hoger dan dat van Aegon en beide bedrijven zijn actief in dezelfde sector.

Verkoopcriteria

Zodra twee van de drie aankoopargumenten niet meer van toepassing zijn dan verkopen we de aandelen. Dus als het dividend minder is dan de rente die we kunnen ontvangen op een spaarrekening en/of de analisten niet meer positief zijn over het aandeel, dan wel er is een ander bedrijf actief in dezelfde sector die een hoger dividendrendement biedt dan verkopen wij het aandeel.

De portefeuille 

Tegen de slotkoersen van 8 februari hebben wij Crown Van Gelder, Gamma, Fortis, Homburg Invest Inc., ING Groep, Macintosh Retail, USG People en Wessanen. Deze aandelen voldeden op 8 februari aan de genoemde aankoopselectiecriteria. Momenteel heeft Aegon een beter dividendrendement dan ING, maar dat was op 8 februari precies andersom. Het is ook nog geen reden om de aandelen ING te ruilen voor Aegon, want dat is immers maar één aspect van de drie aankoopcriteria en we verkopen bij twee van de drie aankoopargumenten.

Doordat wij geen dagtaak aan het beleggen willen hebben kijken wij één keer paar maand naar onze portefeuille. Dat doen we op vrijdag na de laatste dag van de maand. Als vrijdag de laatste handelsdag van de maand is dan is dat het moment dat we onze portefeuille herzien. Op 29 februari hebben wij op basis van de aankoopcriteria het aandeel Fornix in portefeuille genomen.

Speciaal voor het nieuwsmagazine maken we een uitzondering op deze regel en hebben we onze portefeuille niet op de laatste dag in maart, maar op 11 april (de deadline) voor het nieuwsmagazine herzien. Wij kopen tegen de slotkoers van 11 april Stern en van Macintosh nemen wij afscheid. Het merendeel van de analisten is niet meer positief over het aandeel en het dividendrendement is onder de 4,6 % gedaald.

In de volgende tabel is weergeven hoe onze portefeuille rendeert. Onder de tabel staat het rendement van de AEX over dezelfde periode weergegeven. Onze portefeuille doet het dus iets beter dan de AEX-index, maar zoals eerder gemeld, dat is geen reden om euforisch te worden. Het kan immers ook zijn dat we een 'toevalsplus' boeken.

Image

Zelf volgen

U kunt zelf de selectiecriteria gemakkelijk volgen via de website van de Analist.nl. Op die website worden de analistenadviezen bijgehouden. Door op <Div.rend> te klikken selecteert u op dividendrendement, waardoor u de bovenstaande tabel krijgt (deels afgedrukt). Op de website van de Analist.nl kunt u ook de sector waarin het bedrijf opereert vinden. In de tabel hebben wij ons rendement en aangegeven waarom sommige aandelen niet in onze portefeuille zitten. Zo staat er achter een aantal financiële instellingen <ING> daarmee bedoelen we dat wij deze aandelen niet hebben gekozen omdat we ING al in portefeuille hebben. Wel hebben wij voor een iets  andere indeling gekozen dan de Analist hanteert voor de financiële sector, want de subsectoren banken en verzekeringen lopen door elkaar heen. Op zich is dat wel begrijpelijk want de meeste financiële bedrijven acteren in beide markten. Om de verdeling in de financiële sector te verfijnen hebben de verdeling aangehouden zoals die op de website van NYSE Euronext wordt gepubliceerd.

Periodiek geven we op onze website een update van deze dividendrendementstrategie. Overigens benadrukken wij dat dit artikel niet als individueel beleggingsadvies is bedoeld, maar om kennis te maken met de dividendrendementstrategie. Misschien staat het dividendrendement bij u hoog in uw vaandel, neem dan vooral de tijd om kennis te maken met deze strategie.
 

Eerder verschenen artikelen uit deze serie:

Disclaimer:
Alhoewel deze modelportefeuille met de grootste zorg en aandacht wordt gemaakt, blijft het analyseren van economische waarden / koersen geen absolute wetenschap. De Modelportefeuille is een voorbeeld van hoe men zou kunnen beleggen en niet bedoeld als advies. De inhoud is dan ook geheel vrijblijvend en u bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt voor uw beleggingen. De schrijver(s) van de Modelportefeuille en het bestuur van de IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03018 seconden