HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Een energieprobleem
Een energieprobleem

De ultieme oplossing voor het energieprobleem

"De ultieme oplossing voor het energieprobleem? Die komt elke ochtend op en gaat elke avond onder...".

Velen hebben het nog niet door. En vele anderen menen dat het iets is voor de verre toekomst. Toch is het zo dat zonne-energie, daar hebben we het hier over, reeds verder ontwikkeld is dan menigeen zich realiseert...

Waar het gebruik van fossiele brandstoffen klimaatverandering, gezondheidsklachten,energie tekorten en -afhankelijkheden met zich meebrengt, geldt dat bij het gebruik van zonne-energie deze aspecten nauwelijks een rol spelen.

Afgelopen najaar zond het VPRO-programma Tegenlicht een interessante documentaire uit over de opkomst van zonne-energie. Om een goed beeld te krijgen van deze belangrijke trend – en de enorme implicaties ervan – raad ik u aan deze uitzending [De uitzending duurt circa 50 minuten] zelf eens op uw gemak te bekijken.

Economisch principe

Een veelgehoord tegenargument is dat zonne-energie niet kosteneffectief valt te winnen en vergeleken met fossiele brandstoffen nog altijd fors aan de prijs is. Bij die opvatting kunnen vanuit de economische theorie echter de nodige vraagtekens gezet worden...

De zon is immers anders dan bijvoorbeeld olie 'van iedereen'. Van kosten om van de zon gebruik te maken is dan ook geen sprake. En anders dan bij olie is van transportkosten eveneens amper sprake. Kortom, de enige kostenfactor betreft feitelijk de benodigde technologie.

Technologische vernieuwing verhoogt efficiëntie en massaproductie leidt tot schaalvoordelen - met lagere vaste kosten per geproduceerde eenheid tot gevolg. Beide zaken gecombineerd hebben ervoor gezorgd dat de kosten voor een megawatt energie uit zonne-energie de laatste decennia reeds met 90% gedaald zijn. En beide factoren tezamen (technologische vernieuwing  en massaproductie) maakt dat wij geen enkele reden zien waarom deze daling zich niet verder zou kunnen doorzetten.

Niet uit te sluiten valt dat zonne-energie met haar schier oneindige potentieel met een aantal jaren –geen decennia – al qua prijs kan concurreren met energie uit fossiele brandstoffen. Een scenario waar de Russen en de oliesjeiks niet bepaald op zullen zitten te wachten...

Wat te doen als belegger?

Voor de consument is de opkomst van zonne-energie letterlijk een geschenk uit de hemel. De macht van de OPEC zal hierdoor afbrokkelen en andere nadelen als klimaatbeïnvloeding, milieuaantasting, uitstoot van giftige roetdeeltjes, energietekorten en -afhankelijkheden zullen afnemen.

Aannemelijk lijkt dat wanneer zonne-energie qua prijs kan concurreren met energie uit fossiele brandstoffen dit zal leiden tot structurele druk op energieprijzen. Een scenario gunstig voor de consument en eveneens een scenario dat vrijwel haaks staat op alle theorieën die we de afgelopen jaren van allerlei experts hebben gehoord.

De vraag wat als belegger te doen is lastiger te beantwoorden. Dat een sector groeit wil niet zeggen dat u er ook in beleggen moet. Wanneer we bijvoorbeeld alle winsten en verliezen van de luchtvaartsector sinds de allereerste pioniersvlucht bij elkaar optellen  resteert onderaan de streep een negatief bedrag... En voor de in de afgelopen eeuw tevens sterk gegroeide automobielsector is de situatie niet veel beter.

Beleggers dienen niet zozeer oog te hebben voor het feit of een industrie al dan niet groeit, maar dienen te bepalen welke bedrijven in een bepaalde sector beschikken over duurzame competitieve voordelen. Niet uit te sluiten valt dat geen enkel bedrijf in een sterk groeiende sector over een goede competitieve positie beschikt. Voor u als consument maakt dit alles weinig uit. Als belegger zou u in een dergelijke situatie, ondanks de sterke groei, juist enige terughoudendheid moeten tonen ten aanzien van beleggingen in dergelijke bedrijven.


Dit artikel is op 28 februari 2009 geschreven door Hendrik Oude Nijhuis MSc. Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ’s werelds beste beleggers en is tevens oprichter van www.warrenbuffett.nl. Via deze website kunt u tijdelijk een gratis module aanvragen over de beleggingsstrategie van Warren Buffett.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02978 seconden