HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow TomTom
TomTom

GOING CONCERN DILEMMA’S

Bij de jaarcijfers van een onderneming moet de accountant (ook van Tomtom) zich altijd afvragen in hoeverre het betreffende bedrijf - dat zich dan intussen in het nieuw begonnen boekjaar bevindt - zal weten te handhaven. Sinds 2003 worden de AEX-fondsen en dus ook Tomtom gemonitord door de OK Score. Deze onafhankelijke rating signaleert een dreigende deconfiture (zoals een continuïteitsprobleem of een grote fraude) doorgaans zo’n twee tot drie jaar voordat het publiekelijk bekend wordt.

Met de OK Score rating wordt het er voor de accountant op het eerste gezicht niet gemakkelijker op. Immers, onthouding van een goedkeurende verklaring dan wel opmerkingen onder het hoofdstuk “emphasis of matter” zijn, bij voorbeeld op grond van een heel slechte OK-Score vaak - zoals de AICPA reeds in 1970 schreef - een “self-fulfilling prophecy.

Niets is minder waar: de OK-Score constateert bij een OK-Klasse 10 (lees het slechtst denkbare resultaat binnen de rating) dat de onderneming in staat van desoriëntatie is waarbij onmiddellijk en rigoureus moet worden ingegrepen. Of dat ingrijpen bestaat uit kapitaalsuitbreiding, desinvesteringen of deelliquidaties, moet worden voorbehouden aan de bestuurders; feit is wel dat indien men dit niet doet een mogelijk faillissement binnen drie jaar denkbaar is. Na een tweede achtereenvolgende OK-Klasse 10 is de recuperatie-tijd verminderd tot twee jaar en na een derde OK-Klasse 10 is dat veelal nog maar één jaar.

Zwaar weer

Bedrijven die in zwaar weerkomen krijgen de stormwaarschuwing OK Score 10. Voorbeelden van bedrijven waar het fout ging zijn: Landis (OK Score 10 over 2000, failliet in 2002), DAF (OK Score 10 over 1991, failliet in 1993), Tulip (OK Score 10 in 1995, surséance in 1998) Ceteco (OK Score 10 over 1997, failliet in 1999) Getronics (OK Score 10 over 2000, redding door KPN in 2007). Van Getronics kan verder nog worden gezegd, dat het verlies van i 145 miljoen dat door Wagenaar in februari 2007 naar buiten werd gebracht reeds medio 2006 door OK Score was gesignaleerd en werd gepubliceerd. Sommige van deze stormwaarschuwingen werden publiekelijk vooraf gegeven (zoals Ahold in februari 2002, andere slechts vertrouwelijk in het kader van bijvoorbeeld de OK-Score beleggingsadviezen.Inmiddels heeft ook de beurs de OK-Score ontdekt. Door de OK-Score rating in te zetten als pré selector van AEX-aandelen wordt in zes jaren (2003-2008) een out-performance van 8949 basispunten lees 89,49% bereikt t.o.v. de AEX index. (minus 3,18% tegen plus 76,31%)

Weerbericht

De vraag rijst dan onmiddellijk: Wat moet een accountant, zoals van Tomtom NU doen als hij/zij per maart 2008 op de hoogte wordt gebracht dat het onderhavige bedrijf een OK-Score 8 en per maart 2009 een OKScore 10 heeft gekregen. Een prangende vraag gelet een aantal concrete opdrachten en ook nog lopende pilot projecten waar de OK-Score wordt gehanteerd. Een foute reactie is om de kop in het zand te steken en te wachten tot de storm gaat liggen. De OK-Score werd ontwikkeld tijdens een PhD programma tussen 1996 en 2002 en heeft intussen een onverwoestbaar trackrecord met dreigende faillissementen en megafraudes uit eigen land en ook in het buitenland. Zowel justitie als curatoren zetten intussen de OK-Score in.

Leiderschap

Een goede reactie van het accountantskantoor is om direct te adviseren om de betreffende firma onder bijzonder beheer te stellen, een beproefd recept in bankenland. Hiermee is bedoeld een vast team van de President Commissaris, een financieel expert van de Raad van Commissarissen, de controlerend accountant plus tenminste één collega, alsmede een externe jurist. Op deze wijze is de controlerend accountant pro-actief en zal hem geen blaam treffen. Dit team dient zich gedurende enkele jaren in te zetten ter redding van het bedrijf; immers een OK-Score 10 indiceert de dreiging van een faillissement maar voor de aandeelhouders ook andere dreigingen b.v. claim emissies, omzetten obligatieleningen e.d. maar altijd is daarbij de beurskoers in het geding.

TomTom

In het voorbeeld van TomTom is het al een paar jaar zwaar weer. Dit bedrijf kreeg over de jaarcijfers 2007, d.w.z. in maart 2008 een OK-Score 8 en vorige maand over de jaarcijfers 2008 een OK-Score 10. Per medio april 2009 is er helaas weinig meer over van de ooit zo trotse beurskoers. In 2008 werden de OK-Score beleggers gewaarschuwd en konden tijdig uitstappen bij een beurskoers van ca. i 35. De OK-Score bleek weer eens een belangrijk weerbericht. Is het intussen bij TomTom tijd voor echt accountants leiderschap ?

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03969 seconden