HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow veelgemaakte beleggingsfouten
veelgemaakte beleggingsfouten

10 veelgemaakte beleggingsfouten

Iedere belegger maakt fouten. Zelfs Warren Buffett, die in zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrieven vaak ruim aandacht besteedt aan zijn missers uit het voorbije jaar. Het reduceren van fouten kan voor veel beleggers tot een substantiële verbetering van rendement leiden. Immers, zo stelt Buffett, u hoeft niet zoveel zaken goed te doen, zolang u maar niet al te grote fouten maakt. Wij maakten een lijstje van de tien meest voorkomende beleggingsfouten...

FOUT 1: BELEGGEN IN AANDELEN MET EEN 'GROOTS VERHAAL'

Zo nu en dan komen specifieke aandelen groots in de media. Bijvoorbeeld omdat ze ideeën of uitvindingen gedaan hebben die in potentie 'de hele wereld' kunnen veranderen. In het eerder eens besproken boek 'Bubbels' van Marius van Nieuwkerk en Cherelt Kroeze bijvoorbeeld leest u over dergelijke bedrijven uit de Gouden Eeuw waaronder een bedrijf met het plan een zeehaven in het landelijk gelegen Utrecht te bouwen 'om de concurrentie met Amsterdam aan te gaan'.

World Online is een meer recent voorbeeld.

Vaak wordt bij dergelijke aandelen amper meer aandacht besteed aan de risico's en het feit dat het vaak nog jaren zal duren voordat van winstgevendheid sprake is. Als die er al komt. Daarbij komt nogal eens dat de toekomstige winstgroei te hoog wordt ingeschat en dat de aanvankelijke beurswaardering veel te hoog is. Past u zeer op met het investeren in dergelijke bedrijven.


FOUT 2: HET AANHOUDEN VAN SLECHTE BELEGGINGEN

Soms komt het voor dat gewijzigde omstandigheden het potentieel van eerder interessant lijkende aandelen gereduceerd hebben. Heel wat beleggers houden dergelijke aandelen echter toch in portefeuille aan in de ijdele hoop dat de kansen later alsnog zullen draaien en zij alsnog quitte kunnen spelen.

Beschouwt u ook een 'papieren verlies' als verlies. Indien u een dergelijk aandeel op de actuele koers niet opnieuw zou kopen... overweegt u dan te verkopen, om de resterende gelden nu in meer kansrijke aandelen te investeren.


FOUT 3: FREQUENT HANDELEN

Op korte termijn bewegen aandelenkoersen willekeurig oftewel onvoorspelbaar. De meeste strategieën gericht op korte termijn transacties zijn daarom eigenlijk simpelweg een vorm van gokken. Soms wint u, soms verliest u. En soms komt het ook een tijdlang voor dat een reeks transacties achtereen goed uitpakt. Net als het met het gooien van een munt soms voorkomt dat u heel wat keren achtereen kop gooit...

Frequent aan- en verkopen brengt echter transactiekosten met zich mee. De kosten van het frequent handelen kunnen hierbij flink oplopen. En uiteraard zijn ook dit kosten die ten koste gaan van uw rendement.


FOUT 4: BELEGGEN IN ZAKEN DIE HET RECENT GOED HEBBEN GEDAAN

Beleggers – en mensen in het algemeen – hechten relatief veel waarde aan zaken uit het recente verleden. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan de vele IT-beleggingsfondsen waarin veel beleggers eind jaren negentig hun zuurverdiende spaargeld stopten, nadat deze eerst jarenlang waren opgelopen. Of de China- en Afrika-beleggingsfondsen waarin beleggers een paar jaar terug maar al te graag investeerden, juist nadat de aandelen uit deze regio's in de voorafgaande jaren sterk gestegen waren.

Banken spelen dit spel met grootse marketingcampagnes maar al te graag mee. Uiteraard vanwege de forse provisie-inkomsten. Op het moment dat dergelijke fondsen gelanceerd worden zijn de waarderingen vaak al bijzonder hoog en dus niet interessant. Waakt u ervoor om in bepaalde sectoren te investeren enkel en alleen omdat de koersen het voorbije jaar gestegen zijn.


FOUT 5: BELEGGEN OP BASIS VAN EMOTIE

In veel aspecten van het leven vormen emoties een handig, onzichtbaar kompas. Bij beleggen helaas niet. Sterker nog, bij beleggen sturen emoties u juist regelmatig de verkeerde kant uit...

Beleggers worden beïnvloed door angst en hebzucht. Angst om geld te verliezen, hebzucht om winsten mist te lopen. Dalende koersen zorgen voor een versterkte angstfactor en zorgen er nogal eens voor dat beleggers besluiten te verkopen. Dit terwijl de waarderingen door koersdalingen vaak juist aantrekkelijker worden.

Oplopende koersen daarentegen maken juist dat beleggers de boot niet willen missen. Na jaren van koersstijgingen zult u een forse instroom van nieuwe, particuliere beleggers zien. Hoewel deze beleggers de koersen vaak aanvankelijk nog verder opdrijven zijn de waarderingen dan dikwijls al te hoog en liggen koersdalingen in het verschiet.

Met het aanbrengen van logica in uw beleggingsbeslissingen kunt u de beïnvloeding door emoties beperken. Bijvoorbeeld door een schrift aan te leggen waarin u voor uzelf uw redenen noteert om al dan niet tot aankoop van specifieke aandelen over te gaan. Dit maakt het hele proces meer rationeel en voorkomt dat uw emoties u de verkeerde kant uitsturen.


FOUT 6: NIET INVESTEREN IN KENNIS

Nogal wat (beginnende) beleggers denken dat het niet nodig is te investeren in kennis. De beurs is echter een dure leerschool. Het bezuinigen op bijvoorbeeld boeken of gedegen beleggingsresearch bespaart u aanvankelijk een paar honderd euro, maar kost u uiteindelijk een veelfout. Kennis is cumulatief: ook kennis die niet direct toepasbaar is, is dat in een later stadium wellicht wel...

Wanneer u vanaf vandaag iedere dag een half uur uittrekt voor het lezen van Buffett's jaarlijkse aandeelhoudersbrieven, heeft u met een paar weken al zijn brieven gelezen. Daarmee loopt u qua kennis waarschijnlijk voor op 98% van alle particuliere beleggers. Deze brieven zijn gratis toegankelijk en vragen van u enkel een beperkte investering van uw tijd:

http://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html


FOUT 7: SPECULEREN IN PLAATS VAN BELEGGEN

Speculeren is het kopen van aandelen in de hoop dat iemand anders in de toekomst bereid is er meer voor te betalen. Beleggen is het kopen van aandelen voor minder dan ze waard zijn.

Bij speculatie is uw resultaat afhankelijk van de prijs die anderen bereid zijn voor uw aandeel te betalen. Bij beleggen hangt uw rendement juist af van hoe een bedrijf operationeel presteert, en is het een kwestie van tijd voor dit ook in de beurskoers tot uitdrukking komt. Op termijn volgt de beurskoers van een onderneming immers altijd het reilen en zeilen van een bedrijf.

U snapt, slimme investeerders houden zich niet bezig met speculeren, wel met (value) beleggen.


FOUT 8: BELEGGEN OP BASIS VAN ANALYSEMETHODEN DIE NIET WERKEN

Heel wat beleggers baseren zich bij het doen van hun beleggingen op analysemethoden waarvan feitelijk geen enkel ondersteunend bewijs bestaat. Technische analyse – het trekken van lijnen in historische koersgrafieken in de verwachting hiermee iets over de toekomst te kunnen zeggen - is hiervan het meest opmerkelijke voorbeeld.

Enkel in Nederland zijn er tien-, zo niet honderdduizenden beleggers die hun beleggingen laten afhangen van de lijnen van een liniaal. Opmerkelijk, aangezien er bij ons weten geen enkele belegger bestaat die aan de hand van deze analysemethode een trackrecord van bewezen outperformance op de beurs kan voorleggen...


FOUT 9: KORTE TERMIJN DENKEN

Bepaalde bedrijven beschikken over sterke competitieve posities die hen in staat stellen structureel een hoog rendement op de geïnvesteerde middelen te behalen. Deze bedrijven – wie goed oplet ziet ze zo nu en dan ook in onze nieuwsbrief voorbij komen – doen er alles aan om hun competitieve positie te behouden en indien mogelijk te versterken. Hierdoor kunnen zij soms decennia achtereen hun winsten verder opvoeren – denk bijvoorbeeld aan het bedrijf Coca-Cola.

Wie zich altijd richt op de korte termijn zal nooit in staat zijn een bedrijf te selecteren met een sterke competitieve positie die kampt met soms grote en acute maar wel oplosbare problemen. Wie dergelijke aandelen alweer verkoopt om beperkte winsten veilig te stellen, zal jarenlang koersstijgingen gegarandeerd missen.


FOUT 10: NIET BELEGGEN

Een van de grootste fouten die gemaakt wordt is NIET te beleggen.

Ondanks het feit dat aandelen de afgelopen jaren slecht gepresteerd hebben laten aandelen op lange termijn het hoogste rendement zien van alle vermogenscategorieën, waaronder ook goud, obligaties en onroerend goed.

Eerder hebben we hier al eens gesteld dat de slechte beursjaren die achter ons liggen eigenlijk helemaal niet zo gek zijn: de momenteel lagere waarderingen geven voor beleggers als Buffett aanleiding goede rendementen te verwachten voor de komende jaren. Het kopen van kwaliteitsaandelen tegen lage waarderingen is een strategie die in het verleden dikwijls fors heeft uitbetaald en zal dat waarschijnlijk ook in de toekomst blijven doen.

CONCLUSIE

Het uiteindelijke beleggingsresultaat dat behaald wordt is uiteraard niet enkel afhankelijk van de meest succesvolle investeringen, maar tevens van de beleggingen die om wat voor redenen dan ook niet goed uitpakken.

En daarbij is het niet enkel jammer van de gelden die met slechte investeringen verloren gaan, van groot belang is ook dat deze middelen nooit meer beschikbaar zullen zijn om elders te investeren.

Het is dan ook van belang foute beleggingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het identificeren en voorkomen van de tien hierboven geschetste veelvoorkomende beleggingsfouten garandeert u uiteraard geen direct succes, maar helpt u vermoedelijk wel uw kansen op de beurs substantieel te vergroten. En dat was onze insteek met dit bericht...


Dit artikel is op 6 juni 2009 geschreven door Hendrik Oude Nijhuis MSc. Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ’s werelds beste beleggers en is tevens oprichter van www.warrenbuffett.nl. Via deze website kunt u tijdelijk een gratis module aanvragen over de beleggingsstrategie van Warren Buffett.

 

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.05264 seconden