HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow HCC Beleggen arrow Aktiviteiten arrow De SSG werkgroep
De SSG werkgroep

Zelf fundamenteel beleggen met behulp van de SSG methode

De SSG werkgroep van HCC Beleggen en NCVB/VEB poogt het zelf fundamenteel beleggen te bevorderen op een wijze zoals reeds meer dan vijftig jaar succesvol wordt toegepast met de in Amerika door George A. Nicholson ontwikkelde Stock Selection Guide, SSG. Wij noemen het hier de SSG methode; tot nu toe werd het echter de NAIC-methode* genoemd.

De SSG-methode gebruikt voor de fundamentele analyse maximaal 70 financiële basisgegevens van een bedrijf om te beoordelen of aandelen van het bedrijf geschikt zijn om aan te schaffen en gedurende meerdere jaren in portefeuille te houden.

Geselecteerd wordt o.a. op groeiaandelen, de stabiliteit van het bedrijf en de kwaliteit van het management. De doelstelling van de SSG-methode is om ruwweg een verdubbeling van het ingezette vermogen in vijf jaren te bereiken door koerswinst en dividenduitkeringen. Het is dus kopen van aandelen en vervolgens houden zolang dat zinvol is en het bedrijf blijft voldoen aan de SSG-criteria.

De methode is heel geschikt voor particuliere beleggers mits die bereid zijn zich in de SSG methode te verdiepen en is bedoeld om eigen vermogen op te bouwen voor de wat langere termijn, zoals (aanvullend) pensioen.

Image

De methode gebruikt de in bovenstaande tabel getoonde kerncijfers en koersen van een bedrijf. Deze cijfers zijn te vinden in de financiële jaarverslagen van bedrijven. De SSG werkgroep heeft een verzameling van ruim 150 SSG’s van Nederlandse, Amerikaanse en Belgische bedrijven opgebouwd. Deze verzameling is op aanvraag toegankelijk voor leden van HCC Beleggen en NCVB/VEB.

Een deel van deze cijfers wordt afgebeeld in een semilogaritmische grafiek, zoals hieronder getoond.

Image

Als de gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van het bedrijf redelijk stabiel is, komen de omzetten en winsten per aandeel in de grafiek in de buurt van een rechte lijn te staan. De helling van die rechte lijn is een maat voor de gemiddelde procentuele groei. De stabiliteit van een bedrijf is af te lezen aan het dicht in de buurt van de betreffende groeilijnen liggen van de jaarlijkse omzetten en de winsten per aandeel. De hellingen van de groeilijnen dienen redelijk met elkaar overeen te komen, d.w.z. de beide groeilijnen moeten min of meer evenwijdig lopen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt aangenomen dat zulks voor de komende jaren ook het geval zal zijn zolang de financiële jaar- en kwartaalverslagen daar geen reden tot wijziging in brengen. De prognose van de koersgroei in de voorliggende jaren is gebaseerd op de aanname dat de gemiddelde koers/winstverhouding van de laatste boekjaren geldig blijft in de komende jaren.

Zonder hier verder in details te treden, dat gebeurt in de presentatie, kunnen uit de 70 cijfers conclusies getrokken worden over de koop- of verkoopwaardigheid van een aandeel dan wel het aanhouden van het aandeel indien reeds in bezit.

Voor het analyseren en grafisch weergeven van de bedrijfsgegevens zijn gratis programma’s beschikbaar op de webpagina’s van CoSA. De verzameling van SSG bestanden wordt door de SSG werkgroep in stand gehouden en geactualiseerd. Die verzameling is op verzoek toegankelijk voor leden van HCC Beleggen en NCVB/VEB. Stuur Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  met daarin uw lidnummer, naam met voornaam of voorletters en uw emailadres.

Aan de hand van voorbeelden wordt in de presentatie getoond hoe je een bedrijf kunt beoordelen en tot een handelsbesluit/transactie kunt komen. Degenen die nu reeds meer informatie over de NAIC- of SSG-methode willen weten, kunnen die o.a. vinden via deze web-pagina.

* Aangezien de Amerikaanse NAIC inmiddels van naam is veranderd is het beter om het neutrale SSG te gebruiken.

 
Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03625 seconden