HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuws arrow Nieuws arrow Beleggers bieden onderlinge hulp
Beleggers bieden onderlinge hulp
De leden van HccBeleggen staan elkaar met raad en daad terzijde. 'Waarom zou iedereen het wiel opnieuw moeten uitvinden?' Dankzij de aantrekkende beurs telt deze vrijwilligersorganisatie inmiddels weer bijna vijfduizend leden.
Kennisvergroting en contactmogelijkheden. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van de Hobby Computer Club Gebruikersgroep Beleggen (HccBeleggen). Daartoe wordt een digitale nieuwsbrief uitgegeven, driemaal per jaar lezingen georganiseerd, een magazine uitgegeven, een website bijgehouden en software verspreid. Dit alles gebeurt voor en door vrijwilligers.

Begin jaren negentig zochten beleggers onderdak bij de Hobby Computer Club. 'Dat was niet eenvoudig', zegt voorzitter Patrick Witteveen. 'Toen waren de toepassingsmogelijkheden van computers veel minder vanzelfsprekend dan tegenwoordig. Er bestonden in die tijd nog nauwelijks programma's op dit gebied.'

Maar in 1991 werd de aansluiting toch gevonden. Sinds die tijd hebben beleggers hun eigen gebruikersgroep binnen de Hobby Computer Club. Verder bestaat de vereniging uit afdelingen en groepen die zich onder andere richten op computerspelletjes, postzegels verzamelen, stamboomonderzoek en de Bijbel.

De belangrijkste activiteit van HccBeleggen is het organiseren van lezingen. 'Drie keer per jaar komen wij bij elkaar in Culemborg', aldus Witteveen. 'Daarbij worden rond een actueel thema lezingen georganiseerd. Wij bewaken onze onafhankelijkheid door op een avond specialisten van verschillende banken en/of stromingen uit te nodigen. Vooral de vragenrondjes zijn altijd bijzonder inspirerend. Dan merk je dat het niveau van onze leden behoorlijk hoog is.'

Als voorbeeld noemt Witteveen de bijeenkomst van 5 november. 'Een van onze leden had een bijeenkomst van ABN Amro bezocht over Turbo's. Tijdens een zogenoemde ledensessie deed hij verslag van ervaringen die hij sinds die tijd met deze derivaten had opgedaan.'

Toch laten de leden tijdens deze bijeenkomsten over het algemeen niet het achterste van hun tong zien. Over het ingelegde geld en de behaalde rendementen wordt niet gerept. Want als beleggers een mooie mogelijkheid zien, willen zij die niet graag met anderen delen. Arbitragemogelijkheden zijn bijvoorbeeld bij een grote populariteit al snel verdwenen.

Maar op een abstracter niveau schromen de leden niet om over hun eigen ervaringen te vertellen. Neem de betrouwbaarheid van de Relative Strength Indicator. 'Met deze graadmeter zou op objectieve wijze vast te stellen zijn wat hoog en laag is', verklaart Witteveen. 'Tijdens de bijeenkomst waar dit thema ter sprake kwam, gingen de aanwezigen op basis van eigen ervaringen met elkaar in discussie over de voor- en nadelen. Dan lijkt het eigenbelang even niet te tellen.'

Ook bij het ter beschikking stellen van software wordt het egocentrisme overwonnen. Zo heeft Witteveen onlangs een programma gemaakt waarin het voortschrijdende koersgemiddelde van een fonds wordt bijgehouden in combinatie met de handelsvolumes. Een dalende koers bij grote omzetten wordt over het algemeen namelijk serieuzer genomen dan eenzelfde prijsontwikkeling bij een beperkt volume.'

Neem eind verleden week', geeft Witteveen als voorbeeld. 'Toen vertoonde de koers van Air France-KLM heftige schommelingen bij een veel groter volume dan normaal. Het computerprogramma herkent dergelijke patronen en geeft mogelijkheden om door te klikken naar andere websites. Daar kunnen de beleggers dan op zoek naar het nieuws dat de koersreacties veroorzaakt.'

De eigen verantwoordelijkheid staat hoog in het vaandel bij HccBeleggen. 'De beleggers moeten hun eigen beslissingen nemen', aldus Witteveen. 'Daarom worden bij ons dan ook geen gouden tips verstrekt. Wij zijn en blijven een vereniging die zich richt op het delen van kennis. Wel wordt in mijn computerprogramma in meer algemene zin gewezen op goede in- en uitstapmomenten.'

De volgende stap van HccBeleggen is het ontwikkelen van een beleggersforum op het internet. Dan kunnen de leden elkaar op dagelijkse basis vragen stellen over bijvoorbeeld de werking van een computerprogramma. En op het afgesloten deel van het platform kunnen zij met elkaar in discussie zonder dat anderen meelezen. Het is de bedoeling dat deze mogelijkheid in de loop van volgend jaar wordt gelanceerd.

HccBeleggen telt inmiddels bijna vijfduizend leden. Daarmee is de organisatie weer terug op het niveau van voor de beurskrach van 2000. Door de dalende koersen en de daarmee gepaard gaande verliezen zijn toen veel beleggers in sneltreinvaart afgehaakt. De nieuwe bloei is vooral te danken aan de herstelde indices. Die hebben bij particulieren het enthousiasme voor de beurzen weer nieuw leven ingeblazen.

Bron: Het Financieele Dagblad, 08-12-2005, door Frits Conijn
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.08647 seconden