HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow ook dalende trend aantal fusies
ook dalende trend aantal fusies

Fusiemeldingen SER in 2009 op laagste niveau sinds 1970

Het aantal fusies en overnames dat bij de SER is aangemeld is in 2009 sterk afgenomen. Bedroeg het aantal fusiezaken in 2008 nog 500, in 2009 was dat 335, een afname met 33 procent. Ten opzichte van 2007 (694 meldingen) is zelfs sprake van een halvering. Dit blijkt uit de jaarlijkse telling van het aantal fusiemeldingen in het afgelopen jaar. Sinds de totstandkoming van de SER-Fusiegedragsregels in 1970 is het totale aantal fusiemeldingen in één jaar nog niet zo laag geweest. De verklaring voor de afname ligt waarschijnlijk in de economische recessie.

Opvallend laag was het derde kwartaal van 2009 met slechts 67 meldingen. Opmerkelijk is ook het daaropvolgende herstel in het laatste kwartaal van 2009, waarin 115 meldingen zijn binnengekomen.
De verdeling van fusies en overnames binnen de verschillende sectoren van het bedrijfsleven was het laatste kwartaal van 2009 als volgt: industrie ruim 40 procent van de meldingen met de nadruk op de bouw, metaal en automotive-branche. Dienstverlening behelsde ruim 25 procent, de non-profitsector, met de nadruk op de thuiszorg en kinderopvang, circa 15 procent en de handel ongeveer 14 procent (overige sectoren circa 6 procent).

Fusiepartijen meldden het merendeel (96 procent) van de in 2009 aangemelde zaken spontaan aan. De overige meldingen vonden plaats nadat het SER-secretariaat een verzoek om informatie aan partijen had gezonden. Daarbij is gebruik gemaakt van openbare berichten (in de pers of op websites van ondernemingen) over een ophanden zijnde fusie of overname.

Fusiegedragsregels

De fusiegedragsregels zijn in 1970 binnen de SER opgesteld. De in de SER vertegenwoordigde organisaties van werkgevers en werknemers hebben zich verplicht tot naleving van die regels. Ondernemingen en organisaties in de marktsector die willen fuseren of die een overname willen doen, moeten dit op grond van de gedragsregels melden aan de vakorganisaties in de sector en aan de SER. Dit moet gebeuren op een zodanig moment dat de vakorganisaties nog invloed kunnen uitoefenen.
De gedragsregels zijn in 2000 voor het laatst herzien: de Fusiegedragsregels 2000 ter bescherming van de belangen van werknemers. De SER bevordert de naleving ervan en registreert de meldingen.

Geschillen over de naleving worden op verzoek van een bij de fusie betrokken partij of een bij de fusie betrokken vakorganisatie beslecht door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. In 2009 werd één geschil aanhangig gemaakt.

Bron: SER 7 januari 2010

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02463 seconden