HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow programma met introductieteksten
programma met introductieteksten

54ste HCC Beleggen Symposium

te Culemborg :

"Hoe in te spelen op onzekere markten?"


Na een mooie rit van bijna 60% in twaalf maanden en overwegend positief economisch nieuws kan het sentiment zo maar weer omslaan. Want ondanks de positieve signalen, o.a. over de Amerikaanse bedrijfsinvesteringen, blijven de vooruitzichten gemengd. Het ziet er naar uit dat het huidige herstel in de loop van 2010 aan dynamiek zal inboeten naarmate de tijdelijke groeifactoren verdwijnen.

De crisis heeft diepe sporen nagelaten op de overheidsfinanciën. Daardoor zal het budgettaire beleid in de nabije toekomst drastisch omgegooid moeten worden. Die onvermijdelijke zware sanering overschaduwt de groeiperspectieven voor de komende jaren. De timing daarvan is een politieke beslissing, maar het spreekt voor zich dat de overheden de komende jaren over moeten schakelen naar een strakker beleid.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de overheden op korte termijn het prille herstel in gevaar willen brengen door het grijpen naar al te ijverige saneringsplannen. Wat te doen als beleggers?

Op het 54ste HCC Beleggen Symposium "Hoe in te spelen op onzekere markten?" worden u een aantal manieren aangereikt

In deze lastige periode is het erg prettig dat we de hierna genoemde gerenommeerde sprekers bereid gevonden om ons op 10 april a.s. te informeren over de mogelijkheden en hun visies op deze markten. De begin- en eidtijden van de presentaties en de mogelijkheid om in te schrijven is hier te vinden.

 Sem van Berkel

Sem van Berkel geeft een presentatie met de titel "Dans der derivaten"

Sem van Berkel is een haussier 'uit het boek'. Hij selekteert met 'BuffettBoerenBrains' zijn aandelen-portefeuilles binnen de AEX- en AMX. Omzet en winst van deze kwaliteiten, veelal marktleider, worden over de hele wereld behaald. De aandelen zijn 'buy&hold'. Vervolgens worden er rondom de aandelen optie-konstrukties geboetseerd voor rendement en zekerheid. De portefeuille-performance moet worden behaald door koerswinst over een langere periode gemeten (minimaal 3 jaar), dividend en 'de dans der derivaten'. Het met gevoel voor momentum doorrollen van de put- en call-posities. Sem $ommetje zal in deze causerie oa. enige concrete konstrukties uitwerken.

Voor meer informatie over Sem zie Sem.nl


 Jan Maarten Slagter

Jan Maarten Slagter, directeur van de VEB, gaat in op het gegeven dat vertrouwensherstel niet zonder aandeelhouder kan.

De Nederlandse beursgenoteerde vennootschap is natuurlijk een polderproduct. Aandeelhouders hebben wat te zeggen over bestuurdersbenoemingen en beloningsbeleid en kunnen onderwerpen voor de aandeelhoudersvergadering agenderen. De Ondernemingskamer biedt met de enquêteprocedure een veiligheidsklep voor gevallen waarin de checks and balances wanbeleid niet hebben kunnen voorkomen.

Daar staat tegenover dat beschermingsconstructies en certificaten nog steeds falend management kunnen beschermen en dat het voor aandeelhouders vrijwel onmogelijk is bestuurders aansprakelijk te houden. Lees meer.

 

 Bob Emanuels

Bob Emanuels, directeur van Research Unlimited, geeft een presentatie met de titel "Balanceren tussen Angst en Hebzucht"

Iedere beleggers is continue op zoek naar de grootste kans op meer rendement bij een zo laag mogelijk risico. Het probleem daarbij is, dat verreweg de meeste beleggers weinig van het statistische begrip "kans"begrijpen, rendement niet zien liggen -zelfs als we het ze voor de voeten werpen en helaas al helemaal niets begrijpen van risico. Rendement en Risico staan in relatie tot elkaar, maar hoeveel beleggers hebben serieus nagedacht over dit fenomeen en over HOE die koppeling er dan uitziet? De onkunde op dit terrein maakt dat beleggen voor velen telkens weer een soort van "Grounhog Day" : elke dag tekens weer opnieuw beleven en daarbij maakt het niet veel verschil wat je aan acties onderneemt.
 
Beleggen is fascinerend, de psychologie van de markt is fascinerend. Vooral omdat deze gemaakt wordt door een simpele optelling van gedrag. Gedrag waaraan wij zelf dagelijks in meer of mindere mate onderworpen zijn. Het is feitelijk het proces 'tussen onze oren', dat weerspiegeld wordt in het gedrag van markten wereldwijd. Het is dit proces, dat bij ons vele emoties oproept. Deze emoties hangen in hoge mate af van onze verlangens, verwachtingen, angsten en onze nimmer aflatende drang naar meer geld. Het leren beheersen van deze emoties is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen overleven in de financiële wereld. Daarom neem ik de beleggers graag mee op een korte reis door door hun eigen hoofd én de markt om ze zo in staat te stellen hun emoties beter te leren kennen. Ik zal proberen de markt te ontleden, emoties te benoemen en regels op te stellen om deze te leren beheersen. Lees meer.

 

 Roelof Foppen

Roelof Foppen van WH Selfinvest Nederland legt u gedetailleerd een ´dynamische´ swingtrading techniek uit. De Dynamic RSI duidt ´oververkochte´ en ´overgekochte´ zones aan. De WHS TechScan scant alle aandelenmarkten en toont de aandelen indices, die een Dynamic RSI signaal geven. Via voorwaardelijke orders in het geavanceerde WHS ProStation kunnen swingtraders hun ´trade setup´ met chirurgische precisie in de markt leggen. SMS en e-mail alarmen houden de swingtraders op de hoogte van hun positie.

Neem deel aan het seminar ´Swingtrading met CFD's´ en ontdek hoe ook u praktisch met CFD's kan swingtraden.

 

  Tjakko Wielinga

Balanced Condor Trading: een systeem op basis van engineering principes.

Tjakko Wielinga is al zo’n 30 jaar werkzaam in de high-tech industrie als product- en procesontwikkelaar. Hierbij worden experimentele methoden gebruikt onder de noemer “Design of Experiments” om ontwerpen van producten en processen te optimaliseren. Hij heeft deze methoden toegepast voor de optimalisatie van een maandelijks op te zetten Balanced Condor optieconstructie. Deze bestaat uit een verticale call- en een put spread die zijn gepositioneerd respectievelijk boven en onder een beursindex zoals de AEX, DAX of DJ Eurostoxx 50. De parameters die worden gebruikt zijn de looptijd tot de volgende maandexpiratie en de range van de short call en put ten opzichte van de index. Deze parameters worden geoptimaliseerd op basis van historische data van de index en implied volatility. Deze winstoptimalisatie vindt afzonderlijk plaats voor de verticale call- en put spreads. Daarom is deze nieuwe optieconstructie gedoopt tot een “Balanced Condor”. Een stoploss is een impliciet onderdeel hiervan en noodzakelijk als bescherming tegen extreme en onverwachte uitslagen van de index.

Een krachtige functie van het ontwikkelde programma “Scientific Options Trader” is Forward Testing. Hiermee kan de profit/loss curve berekend worden vanaf 2003. Dit biedt de mogelijkheid om een onderzoek te doen naar de invloed van een aantal andere parameters op de winstgevendheid. Met name de weekdag van handelen, de entry- en exit strategie en de optimalisatieperiode zijn onderzocht. Dit heeft tot significante verbetering van de winstgevendheid van het systeem geleid. Verder is het systeem uitgebreid met een Condor type waarbij wel op een en dezelfde datum wordt gehandeld (tbv het gebruikersgemak) maar waarbij wel de ranges voor de call- en put spreads afzonderlijk worden geoptimaliseerd. Dit blijkt een hoger rendement op te leveren dan de gewone Condor maar minder dan de Balanced Condor. Deze blijft dus superieur.

 

 Jean Paul Oudheusden

Jean-Paul van Oudheusden met de presentatie "Obligaties als fundament van uw beleggingen".

De spaarrente is laag. Uw vertrouwen in de beurs is nog niet zodanig hersteld dat u veel in aandelen wilt beleggen. Wat zijn dan uw alternatieven om toch rendement te maken? Beleggers kunnen obligaties overwegen. Zelfs als die belegger een stijging van de rente verwacht in de komende jaren, kunt u met obligaties nog uit de voeten. Jean-Paul van Oudheusden van de The Royal Bank of Scotland (RBS) laat de verschillende mogelijkheden zien die u als belegger heeft om de basis van uw portefeuille te vormen.

 

 Ronald Kok

Ronald Kok van Analist.nl geeft een presentatie over de bijna vergeten rendementsmotor; dividend.

Het dividend is de betaling van een onderneming aan haar aandeelhouders. De uitbetaling van het dividend wordt door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd, nadat het bestuur de hoogte van het bedrag en de wijze van uitbetaling bepaald heeft. Het uitkeren van dividend heeft invloed op de koers van het aandeel. De datum waarop het dividend uitgekeerd wordt, is de datum waarop het aandeel ex dividend gaat. Meestal daalt de koers met een bedrag bijna gelijk aan de hoogte van het dividend. Theoretisch is het rendement op de ex dividend datum dus 0%, maar de praktijk is -gelukkig voor de beleggers- weerbarstiger.

Dividenden bepalen een fors deel van het totale rendement. Ronald Kok geeft u tijdens zijn presentatie genaamd "Dividend is your friend" alle informatie over deze extra rendementsbron.

 

 Ton Winter

Ton Winter, directeur en eigenaar GoodLife Trader geeft een presentatie over Beursonafhankelijk beleggen.

De fondsen uit de selectie van GoodLife Trader(GLT) zijn beursonafhankelijk. Dat betekent dat zij niet afhankelijk zijn van stijgende koersen. Deze fondsen zijn het resultaat van een intensief en voortdurend onderzoek naar de beste beleggingsfondsen ter wereld. Beste ook in die zin dat bescherming dient te worden geboden in slechte beursjaren. De (meestal buitenlandse) fondsen die aan de criteria voldoen zijn normaliter niet toegankelijk voor particuliere beleggers. Zij zijn bestemd voor professionals en vergen over het algemeen een hoog startkapitaal; vaak een miljoen of meer.

Omdat de door GLT geselecteerde fondsen echt top prestaties leveren heeft een Nederlandse fondsbeheerder, op initiatief van GLT, deze beursonafhankelijke fondsen omgevormd tot Nederlandse beleggingsfondsen.

Sinds kort zijn bovendien twee fondsen met een vast rendement van 8% per jaar geselecteerd.

Het gemiddeld rendement van deze fondsen (sinds oprichting) is ca. 22% per jaar. In 2007 was het gemiddeld rendement 34% en in het jaar van de kredietcrisis 2008 nog altijd 3,5%.

Ton Winter zal uitleggen hoe het mogelijk is dat deze fondsen ook bij dalende beurzen een goed rendement leveren.

 

 Harm van Wijk

Harm van Wijk, directeur van BeursBulletin, was eerder verantwoordelijk voor het opzetten van de beleggingssites van SNS Bank en DFT.nl. Daarna werkte hij mee aan het opstarten van onder andere BinckBank en SNS FundCoach. Sinds enkele jaren schrijft hij als hoofdredacteur voor het grootste weekblad op basis van technische analyse: www.BeursBulletin.nl en voor zijn beleggingssite www.beleggen.com. Tevens publiceert hij als Goeroe op www.DFT.nl en is dagelijks zijn visie te lezen op www.alex.nl
 
Hij ontwikkelde een eigen systeem waarmee hij de aandelenmarkt analyseert. Volgens Van Wijk is succesvol beleggen voor iedereen mogelijk, onder voorwaarde dat emoties worden vervangen door ratio. "De toekomst is niet te voorspellen, maar gelukkig hoeft dat niet wanneer men een beproefd systeem gebruikt", stelt hij.
 
Tijdens zijn presentatie "succesvol beleggen" gunt Harm van Wijk u een blik in de keuken en geeft hij zijn visie op de ontwikkelingen op de beurs.

 

 Wijnand Groot

HCC Beleggen lid Wijnand Groot geeft een presentatie genaamd; "FIBO & ELLIOTT; ritme & ratio. Een kansrijk koppel".

Elliott is een sterk in het bepalen van de richting van de koers en Fibonacci geeft aan hoe ver de koers in een bepaalde richting beweegt (=koersdoel). Gecombineerd dus in potentie een prachtig beleggingsinstrument. Omdat de Elliott golftelling fractal is, met ander woorden, op elk tijdkader toepasbaar, kunnen zowel intradag-, eindedag- en meerdaagse beleggers met dit werktuig aan de slag.
 
Toen Elliott zijn enorme vondst, namelijk de ontdekking van een zich steeds herhalende 5- of 3-vorm in de golfbeweging van de koers, ergens midden 30er jaren had gedaan had hij, naar eigen woorden, nog nooit van Fibonacci gehoord. Zijn eerste in samenwerking met C.J.Collins uitgegeven boek (1938) "The Wave Principle" zegt dan ook nog weinig of niets over de Fibo- ratio's.
 
Tussen 1938 en 1946 breidde Elliott zijn op de financiële markt gerichte golfprincipe uit tot een theorie over de 'eb en vloed van menselijke emoties & activiteiten zoals beheerst door de Wetten van de Natuur'. Dit leidde tot zijn illuster meesterwerk: "Nature's Law - the Secret of the Universe" uitgegeven 1946 (1e oplage 1000 stuks). Waarin nu wel verwerkt de Fibonacci verhoudingen alsook de 'gulden snede'.
 
Tellingen hebben een kleine tot soms ook wel grote mate van subjectiviteit, maar omdat de onderliggende golf uit 'n herkenbare impuls van 5 golven of een herkenbare correctie van 3 golven bestaat dwaal je niet gemakkelijk te ver van het best passende pad. Overigens er is ook wel enige tolerantie voor zulke dwalinkjes. Zolang je de richting maar meestentijds goed hebt. Het helpt een heel eind om de majeure buigpunten goed te herkennen, en gelukkig zijn daar hulpmiddelen voor bedacht. Zoals trouwens ook voor het waar en wanneer van de Fibo koersdoelbepalingen. Een scherp gedefinieerde instap- als ook stoptechniek moet hierbij een vanzelfsprekend uitgangspunt zijn.

 

 Ron WichgersRon Wichgers van www.forestprofittrader.com geeft een mini-seminar met de titel: "Systeemtraden met valuta".

Tijdens dit dit mini-seminar gaat Ron in op de systemen die hij gebruikt voor het traden in valuta. maar ook op alle andere aspecten die voor succesvol traden van belang zijn. Denk hierbij aan money-management, psychologie, orderuitvoering etc... Wat ook belicht wordt zijn zaken als " margin of error", hoe beoordeel je een tradingsysteem, waar moet je op letten als je gaat backtesten, Wat bepaalt de robuustheid van een strategie etc...

Deelnemers aan dit mini seminar krijgen na afloop een maand gratis een abonnement op de signalen van de tradingsystemen.

 

 Willem Okkerse

Willem Okkerse (zie zijn CV) geeft een presentatie over Distressed securities en de OK-Score

In deze interactieve presentatie beoordelen de deelnemers zelf de jaarstukken van twee ondernemingen (dus rekenmachine meenemen). Zij mogen maximaal twee keer één Euro in obligaties in één of in beide ondernemingen beleggen. Tijdens de beoordeling wordt nadere informatie verstrekt over de status van de onderneming. De conclusies van de deelnemers wordt daarna getoetst aan de realiteit. Hierna volgt uitleg over ratings in zijn algemeenheid, de Lorentz-curve en wordt de toegevoegde waarde van de OK-Score in dat verband toegelicht en vragen daarover beantwoord.

Met de OK-Score behaalde Okkerse in 2009 op zijn verschillende OK-Score AEX portfolio's tussen de 29,5% en 58% rendement.

 

 
< Vorige

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03209 seconden