HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuws arrow Nieuws arrow Akkoord Koninklijke - Trafalgar - VEB
Akkoord Koninklijke - Trafalgar - VEB
Vandaag diende bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam het enqueteverzoek van de Britse investeerder Trafalgar tegen Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij (KNPM). Vanwege principiële bezwaren tegen de handelwijze van KNPM heeft de VEB zich bij dat verzoek aangesloten.

KNPM en Shell Transport & Trading zijn afgelopen jaar samengegaan tot RDS, Royal Dutch Shell. Het bod van RDS op KNPM was succesvol: maar liefst 98,5 procent werd aangemeld. De manier waarop RDS de overige aandelen wil binnenhalen is voor aandeelhouders echter niet acceptabel. In plaats van de normale uitkoopprocedure kiest RDS voor een juridische fusie. In een juridische fusie krijgt de aandeelhouder normaal gesproken aandelen in de nieuwe vennootschap (in dit geval RDS-dochter Shell Petroleum). Alleen afrondingsverschillen worden in contanten afgerekend.

KNPM heeft deze aandelen echter zo duur gemaakt dat je pas met ruim 31 miljoen aandelen KNPM (ter waarde van 1,6 miljard euro!)in aanmerking komt voor één aandeel Shell Petroleum. Zo kan niemand aandelen Shell Petroleum krijgen in de juridische fusie en vallen de resterende aandeelhouders onder de afrondingsregeling: zij krijgen alleen contanten. Als de Shell truc wordt toegestaan, is de bescherming van de uitkoopregeling verdwenen en zullen meer beursfondsen deze route bewandelen.

In de loop van de zitting ontstond echter een opening in het dispuut en na een schorsing - en onderhandelingen tussen advocaten - kwamen de drie partijen - KNPM, Trafalgar en VEB - tot een akkoord. De Ondernemingskamer stemde met dit akkoord in.

De hoofdlijnen van de schikking zijn:

  • Verzoekers (Trafalgar) en belanghebbenden (VEB) trekken het verzoek om voorlopige voorzieningen in en staken hun verzet tegen de juridische fusie.
  • Bij de beoordeling van de prijs voor de aandelen KNPM wordt gekozen voor een aantal elementen en waarborgen van de uitkoopprocedure. Aan de Ondernemingskamer zal een oordeel worden gevraagd over de redelijkheid van de prijs voor de aandelen KNPM, waarbij de Ondernemingskamer kan besluiten om deskundigen te benoemen. Voorafgaand aan de beslissing daarover zal een zitting plaatsvinden, waarin partijen hun standpunt kunnen toelichten.
  • Bij de vaststelling van de prijs zal 31 oktober 2005 als peildatum worden gehanteerd. De prijs zal niet lager worden vastgesteld dan de door KNPM voorgestelde prijs van 52,11 euro.
  • Aan de Ondernemingskamer wordt voorts de rechtsvraag voorgelegd of KNPM in dit geval gehandeld heeft in strijd met de wet. Ook indien dat het geval is, zal geen voortzetting plaatsvinden van de enqu?teprocedure (onderzoek, voorlopige voorzieningen of verzoek wanbeleid vast te stellen)
  • Als gevolg van dit akkoord zal de aandeelhoudersvergadering van KNPM, die aanstaande vrijdag (16 december) plaats zal vinden, gewoon doorgang vinden. De AVA zal - gezien het belang van 98,5 procent dat RDS houdt - zeer waarschijnlijk voor de fusie stemmen. Dat betekent tevens dat de thans voorgestelde prijs nog dit jaar zal worden betaald. Indien een hogere prijs wordt vastgesteld zal een nabetaling worden gedaan.


De VEB is zeer tevreden over het bereikte akkoord. Het bezwaar van de door KNPM gekozen route is grotendeels opgeheven doordat nu de waarborgen van de uitkoopprocedure toegepast worden. Bovendien zal de Ondernemingskamer - op een later tijdstip - uitspraak doen over de principiële vraag of de handelwijze van KNPM is toegestaan. Voor RDS is het voordeel dat de fusie snel kan worden geeffectueerd. RDS heeft beweerd dat uitstel aanzienlijke negatieve fiscale consequenties zou kunnen hebben.


Peter Paul de Vries

Bron: VEB NieuwsBrief, 14-12-2005

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.11437 seconden