HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow mijnbouw small caps
mijnbouw small caps

Small Caps

 

In dit artikel zullen een aantal specifieke eigenschappen van small caps en selektie criteria worden beschreven, beperkt tot small caps aktief in mijnbouw.Ook zullen een paar voorbeelden kort worden beschreven.

 

Kenmerken

 

  • Small caps zijn relatief kleine firma's met een marktkapitalisatie tot ongeveer 1 miljard dollar en met een beperkt aantal uitstaande aandelen. Er is echter geen specifieke definitie.
  • Het zijn aandelen met een hoge volatiliteit,stijgingen en dalingen van meer dan 10 % per dag in geval van aandelen met een koers tot zeg +/- 1 $ zijn niet uitzonderlijk.
  • De aandelen hebben een hoog risico,doch ook kans op grote winst.Het zijn aandelen welke een aantal malen in waarde kunnen verdubbelen in een paar jaar tijd ,doch ook aanzienlijk in waarde kunnen dalen in geval van foutieve selectie , door onvoorziene marktomstandigheden,tegenvallende resultaten bij de boringen etc.
  • Small caps hebben in het algemeen meer stijgingspotentiaal dan aandelen van grote firma's o.a. door minder bureaucratie en door sneller in te kunnen spelen op veranderingen.
  • Speciaal op de beurzen in Canada en Australie zijn veel small caps genoteerd. Dit zijn voornamelijk mijnbouwfirma's aktief in exploiratie van uranium,goud,koper,zeldzame aardmetalen e.d.
  • De aandelen zijn vaak onbekend en hebben vaak nog niet de aandacht getrokken van de analysten van Wallstreet e.a..
  • Small caps komen practisch in alle sectoren voor en reageren vaak net als gewone aandelen,alleen vaak heftiger, op situaties als de kredietcrisis etc. Timing voor aan- en verkoop is ook hier van groot belang.
  • Er zijn een paar duizend small caps ,waaronder veel actief in de exploiratiefase ,waardoor het lastig is die aandelen te selecteren,welke potentieel een grote mate van succes kunnen opleveren.

Om die selektie te kunnen maken lijkt een verdeling in sectors of aktiviteit een eerste vereiste. Hieronder volgt een aanzet in die richting.

 

Enige selektie criteria

Omdat small caps in het algemeen ongebruikelijke hoge koers/winst verhoudingen hebben, zal de investeerder  ieder aandeel individueel moeten bekijken .Een vergelijking met een gemiddelde koers/winst verhouding van een small cap stock index als de Russell 2000  geeft hierbij een eerste indicatie.

 

Belangrijker is echter de informatie welke Kitco geeft (zie referenties) over de diverse fondsen zoals koers/winst verhoudingen,koop- en verkoop aanbevelingen d.m.v. ratings speciaal voor mijnbouwfirma's aktief in ijzererts, goud, zilver, koper, uranium, platina, aluminium, kunstmest en steenkool. Deze ratings worden ook gegeven voor een groot aantal junior mijnbouwfirma's,dit zijn meestal exploiratiefirma's. Speciaal deze ratings zijn een bijzonder goed startpunt om tot een selectie of voorselectie van een aandeel te komen. Ook de websites van de diverse fondsen en de diverse bronnen op internet,zie ook referenties, geven veel extra informatie.

 

Small caps per sector

 

Mijnbouw

In geval van mijnbouw dient allereerst nog een onderscheid gemaakt te worden tussen exploiratiefirma's (actief om naar ertsen te boren en velden te ontwikkelen etc.) en de produktiefirma's. De eerste zijn vaak extra volatiel en meer risicovol dan de produktiefirma's .Grote koersstijgingen bij succesvolle boringen,grote dalingen wanneer die resultaten uitblijven. Een goed advies lijkt -zie ook resource investor- niet direct te veel in  1 exploiratiefirma te investeren,maar om ,na selectie,dat geplande bedrag over bv 4 of 5 smallcaps te verdelen om het neerwaartse risico te verkleinen.

 

Uranium mining

Het aantal small caps aktief in uranium mining is groot,ruim 200,waarvan vele in de exploiratiefase. Voor de produktiefirma's is buiten het algemene beursklimaat vooral de toekomstverwachting van de uraniumprijs van grote,zo niet de grootste  invloed om al dan niet in uranium mining te investeren. Verder zijn factoren als percentage uranium in het erts,de produktiekosten ,de lokatie en het management van groot belang. Diverse artikelen en rapporten geven geen eenduidige informatie over de toekomstverwachting van de uraniumprijs. Echter de positieve verwachting heeft de boventoon. Via de Kitco rating lijst is een voorselektie van de smallcap te maken op basis van de ratings,waarna de diverse websites van de voorgeselekteerde firma's kunnen worden geraadpleegd,alsook diverse andere bronnen,zie referenties.

 

Een voorbeeld van het koersverloop en verdere gedetailleerde informatie van een smallcap productie firma is  bv. Denison Mines, zie http://www.denisonmines.com. De marktkapitalisatie van Denison is 548 MM $.De koers is na een top op 15$ enorm gedaald, deels of grotendeels door de daling van de uraniumprijs. Een grafiek van het koersverloop van Denison Mines en van de uraniumprijs is hieronder gegeven.

Image  Image

 

 

Goud- en zilvermining

Ook hier is het aantal smallcaps erg groot,enige honderden,waarvan vele in de exploiratiefase. Om te investeren in de produktiefirma's zijn de toekomstverwachting van de goudprijs,de locatie,het percentage goud of zilver in het erts,  de produktiekosten, het management maar ook de timing van aankoop van de aandelen van het grootste belang. Voor de firma's aktief in de exploitatie is speciaal het resultaat van de boringen van groot belang en zullen de koersen stijgen of dalen aan de hand van deze resultaten of verwachtingen van de resultaten. Kitco geeft ook hier belangrijke en interessante informatie speciaal via de ratings. Verder is het van belang de diverse websites van de firma's te bekijken. Niet alle exploiratiefirma's zijn in deze Kitco lijsten vermeld. Daarvoor wordt verwezen naar de individuele websites en enige artikelen als aangegeven.

 

Een voorbeeld van het koersverloop van een exploiratie bedrijf is bv. ColombianMines- http://www.colombianminescorp.com/ en is hieronder aangegeven ,verdere details zijn op deze website te vinden. Gebaseerd op verwachtingen en eerste resultaten van boringen steeg dit aandeel in korte tijd. Op dit moment zijn dalingen ingezet,mogelijk als reaktie op nieuwe resultaten.

 

Image

 

Kopermining

Ook hier een zeer groot aantal small caps,enige tientallen. Voor de produktiefirma's is naast een goed erts,lage produktiekosten,goed management speciaal de verwachting van de koperprijs van het grootste belang. Volgens diverse bronnen zal de koperprijs voorlopig nog een stijging laten zien. Andere bronnen geven aan dat er mogelijk veel speculatie in de prijzen zit. De positieve verwachting voert echter de boventoon. De koers van een exploitatiefirma zal niet al te veel worden beïnvloed door de koperprijs,maar meer  door het resultaat van de boringen.

 

Een voorbeeld van het koersverloop van een produktiefirma als bv. Taseko Mines is hieronder gegeven,voor verdere detailinformatie  zie http://www.tasekomines.com. Taseko Mines heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 1 miljard $. Het aandeel is een grotere smallcap en reageert eigenlijk als een gewoon aandeel,zonder al te grote stijgingen en dalingen per dag. Timing voor aan- en verkoop is ook hier van groot belang.

 

Image 

 

Zeldzame aardmetalen-REE (Rare earth elements)

De meeste firma's aktief in deze sektor zijn smallcaps,enkele tientallen. Informatie hierover kan worden gevonden bv. onder http://www.proactiveinvestors.com en het artikel Mijnbouwfirma's actief in zeldzame aardmetalen, verschenen in Maart 2010 bij HccBeleggen. Een van de vele voorbeelden  is bv. Great Western Minerals Group, http://www.gwmg.ca. Zie voor het koersverloop de grafiek hieronder  en voor verdere  informatie de aangegeven website. De marktkapitalisatie is CAD$ 60MM.De firma heeft een zestal produktiesites in ontwikkeling in Canada, de VS en Zuid Afrika, maar produceert ook speciale legeringen waarbij REE wordt toegepast. Economische REE productie is gepland voor 2012/2013.

 

Image

 

Samenvatting

Smallcaps actief in zowel produktie als exploiratie van grondstoffen zijn een interessante beleggingsmogelijkheid met kans op goede rendementen. De firma's actief in de exploiratiefase zijn het meest risicovol als beschreven. De referentie van Kitco geeft zeer veel informatie over de firma's actief  in grondstoffen en speciaal de ratings geven indicaties over aan- en verkoop. Veel informatie is ook beschikbaar op de websites van de diverse bedrijven en het aantal interessante sites op internet is enorm. Na selectie van een of meerdere aandelen is het vervolgen van informatie van deze fondsen en ook de verwachtingen  van de prijsontwikkeling van de grondstoffen van groot belang voor het nemen van acties.

 

 

Enige referenties en interessante artikelen

http://www.miningbasics.com

http://www.kitco.com                                                                  zie verder onder ind/matlack

http://www.fool.com                                                                    zoek bv naar small-cap investing.

http://www.proactiveinvestors.com

http://www.seekingalpha.com

http://www.smallcapcenter.com

http://research.investopedia.com                                            info o.a. via search

http://www.miningweekly.com

http://www.tickerspy.com

http://www.247wallst.com                                                         info o.a. via enter symbol

http://www.energyandcapital.com

http://www.resourceinvestor.com

http://www.stocks.us.reuters.com

http://yahoo.com

http://www.theaureport.com                                                     info over goudmining companies.

http://www.bloomberg.com

http://morningstar.com                                                               info via searchcriteria.

http://goldworld.com

 

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02419 seconden