HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow 5-jaars koersdoel Dollar Tree (DLTR)
5-jaars koersdoel Dollar Tree (DLTR)

Soms groeit het geld aan de bomen...

Voor het waarderen van aandelen worden vele uiteenlopende methodes gebruikt. Een van de methodes die we onder andere zelf toepassen is het berekenen van een 5-jaars koersdoel. Ruim vijf jaar geleden, toen we het Warren Buffett E-Book opstelden, illustreerden wij deze waarderingsmethode aan de hand van een concreet voorbeeld: de Amerikaanse winkelketen Dollar Tree (DLTR). Nu, dus vijf jaar later, blikken we eens terug...

Logo Dollar Tree Inc.

Methode

Het beoordelen van aandelen aan de hand van een 5-jaars koersdoel is in de basis heel eenvoudig. Toch willen we benadrukken dat deze methode eigenlijk alleen werkt bij stabiele bedrijven die over een sterke competitieve positie beschikken. Waarom? Enkel bij dit type aandelen kunnen met enige mate van zekerheid de benodigde variabelen ingeschat worden.

De methode werkt als volgt: wanneer u eenmaal een bedrijf heeft gevonden met een sterke competitieve positie en aantrekkelijke groeivooruitzichten, zoekt u de actuele winst per aandeel op. Aan de hand van conservatieve groeiprognoses maakt u vervolgens een zo realistisch mogelijke schatting van de winst per aandeel over vijf jaar.

Heeft u dit gedaan dan maakt u vervolgens een zo reëel mogelijke schatting van wat de koers/winst-verhouding (kw) over vijf jaar kan zijn. Historische gegevens maar zeker ook 'gezond verstand' vormt bij het maken van deze schattingen een essentieel hulpmiddel.

Aan de hand van beide getallen, de geschatte winst per aandeel over vijf jaar en de geschatte kw-verhouding, berekent u vervolgens het 5-jaars koersdoel. Dit door beide getallen met elkaar te vermenigvuldigen. Aan de hand van dit koersdoel en de actuele beurskoers kunt u nu afleiden wat het verwachte rendement op jaarbasis is. En aan de hand van dit gegeven beoordeelt u of een belegging in dit aandeel, op het actuele koersniveau, voor u al dan niet interessant genoeg is.


Dollar Tree: vijf jaar later...

Op basis van bovengenoemde methode berekenden wij vijf jaar geleden het 5-jaars koersdoel voor Dollar Tree op US $ 74. De actuele koers bedroeg op dat moment US $ 24,22. Wij stelden daarmee dat Dollar Tree toen naar ons oordeel aantrekkelijk gewaardeerd was. De actuele koers van Dollar Tree bedraagt vandaag de dag circa US $ 63.

Wij gingen in onze berekeningen in 2005 uit van een verwachte jaarlijkse winstgroei van 12,9%. Hierin bleken we te conservatief: in werkelijkheid groeide de winst per aandeel bij Dollar Tree de afgelopen vijf jaar met 17,3% per jaar. Onze schatting van de waardering was juist wat te optimistisch: waar wij uitgingen van een waardering (k/w-verhouding) van 24,6 bedraagt de actuele waardering wat minder: 17,5 keer de winst.

Beleggers die direct na het verschijnen van het Warren Buffett E-Book wat aandelen Dollar Tree kochten boekten in de afgelopen vijf jaar 160% winst, ofwel 21% per jaar. Een prima rendement, vooral ook wanneer u weet dat vrijwel alle aandelenbeurzen in deze periode juist een bescheiden verlies hebben moeten optekenen.


En nu?

Wat een redelijke schatting van de beurskoers van Dollar Tree in 2015 zou zijn? Laten we de exercitie uit 2005 met geactualiseerde gegevens herhalen. De winst per aandeel bedraagt momenteel US $ 3,83. We gaan hierbij zelf uit van een jaarlijkse winstgroei van 12% en rekenen nu met een wat conservatievere waardering van 17 keer de winst.

Met bovenstaande aannames komt ons koersdoel voor Dollar Tree voor 2015 te liggen op US $ 115,-. Aangezien de huidige koers circa US $ 62,- is, kunnen we het verwachte jaarlijkse rendement vaststellen op 13% per jaar.

Stel: als belegger verlangt u een verwacht rendement van minimaal 20% per jaar ter compensatie voor alle onzekerheden. In dat geval kunt u twee dingen doen. Of u wacht tot aandelen Dollar Tree dalen tot onder US $ 46, waarmee het verwachte rendement alsnog boven de 20% overschrijdt (u ziet: hoe lager de actuele koers, hoe hoger het verwachte rendement). Of u gaat simpelweg op zoek naar aandelen van heel andere bedrijven waarbij het actuele verwachte rendement wellicht wel hoger ligt.


Lessen

Uit dit voorbeeld van Dollar Tree zijn een aantal nuttige lessen te trekken. Wij sommen ze hieronder voor u op:

1) Zelfs goedkope aandelen kunnen verder in waarde dalen: aandelen Dollar Tree daalden in het half jaar volgend op april 2005 aanvankelijk met ruim 15%, terwijl de aandelenbeurzen in deze periode juist koerswinsten wisten te boeken.

2) Onze verwachte waardering (de kw-verhouding) blijkt achteraf te positief te zijn geweest. Door CONSERVATIEF te ZIJN IN ALLE AANNAMES worden de gevolgen van te optimistische aannames beperkt, terwijl dit het opwaartse potentieel niet in de weg hoeft te staan.

3) Hoeveel onderzoek men ook doet, uiteindelijk kan nooit voorkomen worden dat soms toch aandelen aangeschaft worden waarvan het uiteindelijke rendement tegenvalt. SPREIDING is dan ook een essentieel aspect voor wie belegt in individuele aandelen. Spreiding zorgt ervoor dat de impact van individuele aandelen op uw totale portefeuille beperkt blijft.

Bovenstaande waarderingmethode werkt zoals aangegeven enkel bij bedrijven die beschikken over sterke competitieve posities in combinatie met eveneens stabiele groeivooruitzichten. Deze bedrijven verdienen dag-in-dag-uit geld en worden zo bezien iedere dag een klein beetje meer waard. Dus ook in tijden dat de aandelenbeurzen zelf weer eens een tijdlang de weg zuidwaarts kiezen, zoals in de afgelopen maanden het geval was. Zo bezien tikt de tijd dus eigenlijk in uw voordeel. Of, anders gesteld: groeien de Dollar Trees langzaam maar gestaag verder omhoog...


Dit artikel is op 19 juni 2010 geschreven door Hendrik Oude Nijhuis MSc. Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ’s werelds beste beleggers en is tevens oprichter van www.warrenbuffett.nl. Via deze website kunt u tijdelijk een gratis module aanvragen over de beleggingsstrategie van Warren Buffett.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03308 seconden