HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow programma en korte introducties
programma en korte introducties

55ste HCC Beleggen Symposium

te Culemborg :

"Technische analyse, hulp- of hoofdzaak?"


Telkens verschijnen er weer deskundigen die 'wetenschappelijk onderbouwd' menen aan te moeten tonen dat hetzij Technische Analyse danwel Fundamentele Analyse volkomen waardeloos is omdat er geen koersen mee voorspeld kunnen worden.

In zekere zin hebben deze 'deskundigen' gelijk, want voorspellen is helaas onmogelijk. Het gevecht tussen vraag en aanbod gaat immers onverstoord door.

Gelukkig pretenderen veel technische analisten niet de koersen te kunnen voorspellen. Technische analyse wordt ook wel gezien als het analyseren van koers- en omzetgegevens met het doel een verwachting uit te spreken over de toekomstige koersontwikkeling. Is dat dan wel mogelijk?

Voorstanders van TA menen dat het gebruik van technische indicatoren de accuraatheid van koersvoorspellingen zeer sterk verbetert. Zeker daar waar het de timing van beleggingsbeslissingen betreft. Er zijn aanhangers van TA die van mening zijn dat technische analyse een instrument is voor de korte termijn. Eén van de tekortkomingen van fundamentele analyse is dat de gegevens slechts beschikbaar zijn op maand- of kwartaalbasis of misschien nog langer.

Er zijn er ook die aannemen dat korte termijn steun- en weerstandniveau's resulteren in de zgn. 'self- fulfilling prophecy'. Als meer mensen denken dat zij moeten handelen op een uitslag van een bepaalde indicator en dat dan ook doen, dan zal de koers in die richting bewegen.

Maar zoals gemeld zijn er voldoende beleggers die niets hebben met technische analyse. Ronald Kok heeft tijdens een vorig symposium er al eens een lezing over gegeven. Overigens heeft Ronald juist een pleidooi gehouden voor fundamentele analyse, hij heeft niet beide analysemethodieken 'afgeschoten'.

In een column in het FD van 18 augustus stelt Mathijs Bouman dat TA volstrekt onzinnig is. In tegenstelling tot Ronald geeft Mathijs het advies “Buy and hold”. Deze strategie heeft de afgelopen 12 jaar geen rendement opgeleverd. Heeft het gebruik van TA wel rendement opgeleverd? Kun je TA gebruiken bij het nemen van uw beleggingsbeslissingen? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

Op het 55ste HCC Beleggen Symposium "Technische analyse, hulp- of hoofdzaak?" krijgt u antwoord op deze vragen. De hierna genoemde gerenommeerde sprekers hebben wij bereid gevonden om ons op 6 november a.s. te informeren over de mogelijkheden en hun visies op de aandelenmarkten. De begin- en eindtijden van de presentaties en de mogelijkheid om in te schrijven zijn hier te vinden.

 Maarten van Oirschot

Maarten van Oirschot is oprichter van Index Investments, onafhankelijk adviseur bij investeringen in indexen. Beheersen van kosten en operationeel risico leidt tot bovengemiddeld rendement. Voor de oprichting van Index Investments was hij werkzaam als vermogensbeheer jurist bij SPF Beheer (uitvoerder Spoorwegpensioenfonds) en MeesPierson Trust. In 2001 studeerde hij af als fiscaal jurist.


Maarten geeft een presentatie met de titel "Rendement en lage kosten"
Kosten hebben invloed op rendement. In financiële producten, ook in aandelen, worden kosten verstopt. Veel mensen denken dat banken gratis werken, het tegendeel is waar. Kosten zijn uw handicap en core business van de bank.

Eigenlijk is het logisch, bonussen en winstuitkeringen worden betaald door klanten. Dat gaat zo bij iedere onderneming. Probleem is dat kosten en vermogensopbouw als water en vuur zijn:

  1. De essentie van vermogensopbouw is geld, kosten beperken uw rendement. Hoge kosten bij vermogensopbouw kunnen redelijkerwijs nooit goedgemaakt worden door extra rendement.
  2. Concurrentie en slechte ervaringen van consumenten dwingen bedrijven om periodiek kosten te beheersen. Doordat in de financiële sector klanten geen zicht hebben op kosten of op de kwaliteit van producten zijn kosten uit de hand gelopen.

Banken beperken het zicht van klanten op kosten. De kans dat u met vol bewustzijn hoge tarieven betaald is klein. Daarom is dat wat ik ga doen: u inzicht geven in de kosten van vermogensopbouw. Doel is kosten voor u te vermijden en rendement te verbeteren. Trackers, index volgende fondsen, kunnen hierbij helpen.

 

 Ivan Snurer

Soms aandelen, maar ook dan welke?
Soms zijn aandelen aantrekkelijk, soms obligaties en soms zoeken beleggers hun heil beter in liquiditeiten. Op termijn bieden aandelen echter een hoger rendement dan obligaties, die op hun beurt meer opbrengen dan liquiditeiten. Voldoende reden om de lange lijn te volgen.

Als u gaat beleggen, moet u een keuze maken tussen actief en passief beleggen. Bij de actieve vorm van vermogensbeheer gaat u zelf op zoek naar interessante aandelen. De kunst van beleggen is om de winnaars aan te wijzen voordat het winnaars zijn. Voor beleggers die er niet in slagen om vandaag de winnaars van morgen te selecteren, zijn obligaties een waardig alternatief. Ook bij het passief beleggen in beleggings- of indexfondsen komt u voor de keuze te staan van welke? Net als bij aandelen! Maar wat is hierbij belangrijker: het land van herkomst, de sector of de stijl?

Rond de millenniumwisseling werden talrijke studies gepubliceerd waarin fenomenen als landenallocatie, sectorrotatie en stijl uitvoerig aan bod kwamen. Met het oog op de globalisering zijn dit cruciale punten voor het beslissingsbeleid. De conclusies luidden dat sectorallocatie belangrijker is dan het landeneffect of stijlfactoren.

Nadat medio 2007 een veenbrand in een uithoek van de Amerikaanse hypotheekmarkt in een mondiale financiële crisis ontaardde, hechten beleggers opnieuw belang aan regionale ontwikkelingen, zonder dat hierbij hun stijlpreferentie wezenlijk is veranderd. Maar er bestaan meer stijlfactoren dan waarde of groei alleen en misschien nog belangrijker: hoe goed presteren zij in de verschillende marktomstandigheden?

Ivan Snurer is directeur van het onderzoeksbureau Quantalytica en expert op het gebied van beleggingsstrategieën. Quantalytica verricht financiële dwarsdoorsnedes van beursgenoteerde bedrijven en maakt hierbij gebruik van formele modellen uit de wiskunde die als logische grondslag dienen voor de ontwikkeling van kwantitatief georiënteerde beleggingsprocessen. De doorwrochten kwantitatieve analyses hebben tot doel het gedrag en de evolutie van markten in kaart te brengen opdat bestaande beleggingsstrategieën kunnen worden verfijnd of zij staan aan de basis van innovatieve handelsmodellen.

 

 NinjaTrader

Een kennismaking met NinjaTrader.
Na eerst bekendheid te hebben verworven in Amerika, wordt de naam NinjaTrader ook steeds bekender in Nederland en Europa. Reden dus om nader uitleg te geven over dit successvolle product. In de presentatie zal ik jullie kennis laten maken met wie wij zijn, wat we doen en wat de mogelijkheden zijn met de software. NinjaTrader is vooral bekend vanwege Order Executie, Systeem en Stategie Ontwikkeling, Charting en Automated trading.
 
Als je wilt traden heb je altijd een plan van aanpak, met NinjaTrader kan je vooraf je strategie bepalen en dan je orders razendsnel plaatsen met een simpele muisklik. De SuperDOM en Charts/Chart trader zijn onze meest gebruikte applicaties en zullen daarom behandeld worden. Er zal worden gedemonstreerd hoe een strategie en order geplaatst kan worden en mede hoe een Chart opgezet kan worden. Verder wordt Chart trader kort behandeld waarbij orders op de chart geplaatst kunnen worden.
 
De presentatie zal in handen zijn van Vince Bolte, een Nederlander die werkzaam is bij NinjaTrader sinds januari 2005 en de rol van Director of Customer Service vervuld.

 

 Roelof Foppen

Roelof Foppen van WH Selfinvest Nederland geeft een presentatie over de Centre of Gravity en Timing Indicator toegepast op ProStation van WH Selfinvest

De Center of Gravity (COG) indicator gaat ervan uit dat koersen rond een zwaartepunt bewegen. Indien er een extreme afwijking is, dan wordt dit aangeduid door deze indicator. Een tegenreactie in de andere richting wordt verwacht en de trader neemt een positie in richting van het middelpunt in. Met  de Timing indicator bepaalt de trader het moment waarop de positie wordt gesloten.

Uitgebreide beschrijving van de strategie
El Mostafa Belkhayate is een gerenommeerd technisch analist, die een grote populariteit geniet in Frankrijk. In 2009 werd zijn indicator Centre de Gravité bekroond met de gouden Trofee op de Salon van de Technische Analyse. Om een grafiek te analyseren wendt El Mostafa Belkhayate 2 indicatoren aan, gebaseerd op het principe van de middelpunt van de zwaartekracht van een koersbeweging.

  1. De eerste indicator Belkhayate Centre de Gravité berekent het dynamische zwaartepunt van de koers en wordt voorgesteld door parallelle banden, die dienst doen als steun en weerstand.
  2. De tweede indicator Belkhayate Timing berekent het statische zwaartepunt van een koersbeweging en duidt de aankoop- of verkoopzones aan waarin de probabiliteit om in de markt te stappen optimaal is.

Het analyseren van beide indicatoren geeft een snel inzicht in de markt. De trader, die deze methodiek hanteert, ziet snel of hij dient te kopen te verkopen of aan de zijlijn te staan. In positie geeft de Timing Indicator het uitstapmoment aan.

Tijdens de presentatie zal de trading setup verder worden verfijnd met de Supertrend en Dynamische RSI indicator (deze zijn al eerder op de HCC Beleggersdag gepresenteerd). Alle indicatoren maken deel uit van het professionele ProStation platform, waarop u CFD´s kunt verhandelen.

 

  Commerzbank

Bent u op zoek naar een manier om snel en eenvoudig te beleggen met een geringe investering? Wilt u inspelen op een koersstijging of juist een koersdaling van bijvoorbeeld een aandeel of een index? Of is het u wellicht niet helemaal duidelijk wat hefboomproducten en Speeders zijn en wilt u hier graag meer over weten? Komt u dan naar de presentatie ‘Beleggen met een hefboom bij elk gewenst scenario: Wat, hoe en waarom?’ van Commerzbank.

In deze presentatie wordt aan de hand van een specifiek product, de Speeder, uitgelegd wat hefboomproducten zijn en waar u ze voor kunt gebruiken. Op een eenvoudige en duidelijke manier wordt uiteengezet hoe Speeders precies werken en aan welke aspecten u aandacht dient te besteden.  

Om in te kunnen spelen op elk denkbaar scenario, dus ook relatief stabiel blijvende markten, wordt daarnaast ingegaan op de zogenaamde Stability Speeders. Dit product, door Commerzbank als eerste geïntroduceerd in Nederland, biedt beleggers de mogelijkheid voordeel te behalen op het moment dat er een betrekkelijk stabiele markt wordt verwacht. Hoe Stability Speeders exact functioneren, zal uitgebreid aan de orde komen, net als de factoren die de koers van het product bepalen.

Indien u reeds bekend met Speeders en interesse heeft in de wat meer geavanceerde mogelijkheden die deze producten u kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld het afdekken van risico op uw aandelenportefeuille, kunt u langskomen bij de stand van Commerzbank op het symposium. Onze medewerkers beantwoorden daar graag al uw vragen.

 

 Erik Mauritz

Op zoek naar meer rendement

Double dip of voortzetting van het herstel. Goud naar recordkoers en dollar verzwakt weer. Olieprijs boven 80 dollar maar de lokale AEX index zit al tijden in een trading range. Er zijn genoeg actuele ontwikkelingen voor beleggers die kansen bieden op de wereldwijde financiële markten.
 
Met het uitgebreide productenpalet biedt RBS Markets voor elk type belegger een instrument om in te spelen op deze ontwikkelingen. Van de behouden spaarder die op zoek is naar meer rendement en in obligatieproducten een alternatief ziet, of de belegger die met aandelenrisico een belegging over de landsgrenzen zoekt met Trackers tot  de actieve ervaren belegger die met een hefboom extra rendement zoekt. 
 
RBS Markets is met 65% van de omzet marktleider in beursgenoteerde producten op Euronext Amsterdam en voorziet beleggers van inspiratie, educatie en innovatieve producten. Erik Mauritz, Productspecialist en vanaf het begin betrokken bij de bekende Turbo's, presenteert u een overzicht van de producten en activiteiten van RBS Markets.

 Ronald Kok

Ronald Kok van Analist.nl geeft een presentatie over koers/winst-verhoudingen.

Wat hebben we aan de k/w?
De koers/winst-verhouding (k/w) is voor veel beleggers een vaste vuistregel. Uiteraard kunnen we nergens blind op varen dus ook niet op de k/w. Lage k/w's kunnen altijd lager en dito geldt voor hoger. Daarom een blik op de inhoud van de k/w met een historische terugblik.

 

 Bas Nagtzaam

Hedgefondsen in uw portefeuille
Bas Nagtzaam is fondsmanager van het QTR Fund, een kwantitatief hedgefonds. Na zijn studie werkte Bas enige tijd voor een bank en daarna voor een vermogensbeheerder. Daar kwam hij in contact met drie wetenschappers die enkele automatische handelssystemen hadden ontwikkeld. Bas besloot samen te gaan werken met dit drietal om tezamen een hedgefonds op te richten. Na een intensieve voorbereiding ging het QTR Fund in september 2009 van start. Binnen QTR Invest richt Bas zich met name op de organisatorische aspecten van het QTR Fund.

In zijn seminar Hedgefondsen in uw portefeuille geeft Bas meer informatie over deze beleggingsvorm en presenteert hij enkele handvatten om het kaf van het koren te scheiden in de complexe wereld van hedgefondsen:
• Wat zijn voordelen van hedgefondsen?
• Welke rendementen mag een belegger verwachten?
• Welke strategieën zijn er en welke specifieke risico’s horen daarbij?
• Op welke operationele risico’s  moet een belegger letten?

Bas Nagtzaam is één van de vier fondsmanagers van het QTR Fund, een hedgefonds dat bestaat uit wetenschappelijk ontwikkelde handelssystemen. Ga voor meer informatie naar de website van QTR Invest.

 

 Menno Dreischor

Handelssystemen: de wetenschappelijke aanpak
Menno Dreischor is fondsmanager van het QTR Fund, een kwantitatief hedgefonds. Opgeleid als chemicus gaf Menno jarenlang advies over complexe datavraagstukken aan grote bedrijven. Als ondernemer moest hij voor zijn eigen pensioen zorgen. Ontevreden over traditionele aanbieders besloot hij om zijn pensioenvoorziening, samen met zijn twee partners, zelf in te vullen. De expertise in het analyseren van grote hoeveelheden data kwam daarbij goed van pas: al snel werd duidelijk dat hun kwaliteiten lagen in het ontwikkelen van automatische handelssystemen. In de loop van de jaren werd deze activiteit steeds belangrijker en leidde uiteindelijk tot oprichting van QTR Invest. Binnen deze organisatie overziet Menno de activiteiten voor wat betreft onderzoek en ontwikkeling.

In zijn seminar Handelssystemen: de wetenschappelijke aanpak beschrijft Menno de wetenschappelijke weg naar het creëren van een succesvol handelssysteem.  De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
• De Efficiënte markt hypothese;
• De Turtle Traders;
• Backtesting en Monte Carlo simulaties;
• Het belang van risico management.

Menno Dreischor is één van de vier fondsmanagers van het QTR Fund, een hedgefonds dat bestaat uit wetenschappelijk ontwikkelde handelssystemen. Ga voor meer informatie naar de website van QTR Invest.

 

 Rene Krieleman

Vermogensgroei door Dynamisch Beleggen’ volgens de BeursToppers Handelsstrategie

Vermogensgroei in zowel een stijgende als dalende markt gebaseerd op ‘eenvoud loont’ is het uitgangspunt van BeursToppers Handelsstrategie.

Sinds 2003 succesvol toegepast in de praktijk
René Kreileman handelt sinds 2003 voor eigen rekening en risico volgens de zelf ontwikkelde BeursToppers Handelsstrategie. Tijdens de lezing 'Vermogensgroei door Dynamisch Beleggen' geeft René u inzicht in het toepassen van deze handelsstrategie.

Spreiding door Dynamisch Beleggen
Met de BeursToppers strategie beheert René zijn portefeuille op een dynamische manier met posities in indices, aandelen, valuta, fondsen, ETF’s/Trackers en CFD’s. Tijdens de lezing krijgt u inzicht in de opbouw van zijn dynamische Portefeuille. Door spreiding over verschillende assets, regio’s en over verschillende richtingen van de markt, heeft hij een robuuste portefeuille opgebouwd

Intraday en End of Day Beleggen
René past de strategie zowel intraday als End-Of-Day toe om te profiteren van trends op verschillende tijdvensters. Dit geeft een extra vorm van spreiding, waardoor het risico wordt verlaagd en het rendement verhoogd.

Actief en Passief Beleggen
Als extra vorm van spreiding past René naast het actief handelen via de BeursToppers strategie, ook een passieve vorm van handel toe. Met zelf ontwikkelde mechanische handelstsrategieën, bestaande uit AandelenToppers, FondsToppers en ValutaToppers, wordt extra rendement gegenereerd.

Complete strategie
Binnen de BeursToppers strategie maakt René gebruik van automatische en objectieve aankoop- en verkoopsignalen, ondersteund met Alerts en een volledig instelbaar Risico en Money Management systeem. Het BeursToppers stappenplan zorgt voor discipline in het beleggen, waarbij het resultaat meetbaar is gemaakt.
 
MetaTrader en WallStreet Professional
Tijdens de lezing geeft René inzicht in de strategie voor zowel MetaTrader als voor WallStreet Professional.

BeursToppers
BeursToppers is eigendom van Rean Invest en is opgezet door René Kreileman. Het investeren in de financiële markt is hij in de jaren 90 als hobby gestart. Na het vallen en opstaan, heeft hij zich als self-made investeerder succesvol bekwaamd in de financiële wereld. Dit heeft geresulteerd in het beleggingsmodel BeursToppers, dat hij zelf in praktijk toepast voor eigen rekening en risico.

 

 Nico Bakker

Richting van de Markt is niet belangrijk
 
Veel beleggers voelen zich prima als de beurs stijgt. Veel beleggers denken ook dat ze alleen maar geld kunnen verdienen als de beurs stijgt. Een veel kleiner aantal beleggers voelt zich uitstekend en verdient ook geld bij dalende beurzen.

De echte beleggers, en die zijn er niet zoveel, maakt het niet uit of de beurs omhoog of omlaag gaat. Zij verdienen geld als de beer of de stier zich laat horen. Zij weten de juiste kantelpunten en de juiste scenario´s te vinden. Zij pakken steeds kleine stukjes van nieuwe marktbewegingen, zowel omhoog als omlaag.

Nico Bakker zal in zijn presentatie aantonen dat beleggen aankomt op een juiste kantelpuntanalyse. Hij zal daartoe zijn ´marktlens´ uiteen zetten, de diverse componenten bespreken die hij gebruikt om tot een kantelpuntanalyse te komen en een ander illustreren met diverse voorbeelden.

 

 Jim Tehupuring

No risk, No profit
                  
Tijdens de interactieve workshop zal Jim Tehupuring van Alex Vermogensbank u aantonen dat beleggers vaak verlies maken doordat ze zich op de verkeerde zaken concentreren. Zo besteedt het gros ontzettend veel tijd aan hun 'visie'. Grafieken worden minitieus bestudeerd en jaarverslagen van A tot Z gelezen.  In deze workshop laat Jim zien wat het belang is van de kwantitatieve zijde van de beleggen en het belangd van de wijze waarop u invulling aan uw visie geeft. Oftewel, hoe keert u de kansen in uw voordeel en behaalt u meer rendement met minder risico. Aan de hand van een actuele strategie met opties en Turbo's leert u welk instrument u in verschillende situaties toepast en hoe u uw kans op winst vergroot. U krijgt een kijkje in de keuken van de beleggingswijze van Jim.
 
Beleggingsdeskundige Jim Tehupuring is manager van de Alex Academy, het opleidingsinstituut van Alex Vermogensbank dat jaarlijks ruim 20.000 beleggers opleidt en ondersteuning biedt. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit en deed onder andere onderzoek naar de betrouwbaarheid van technische analyse. Jim kan bogen op een kleine 20 jaar beurservaring. Hij is dan ook een graag geziene columnist en spreker bij onder andere DFT.nl, Radio 1, Nederland 1 en RTL7.

 

 Lynx

Leer om als een professional te handelen
 
In deze presentatie wordt getoond hoe u als belegger als een professional kan handelen via het geavanceerde platform Lynx. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen:

OptionTrader: hoe maak ik gebruik van de optiegrieken en volatiliteit om altijd de juiste beslissing te maken bij de aan- en verkoop van alle opties
GrafiekTrader: hoe handel ik direct vanuit de grafiek, zodat ik razendsnel kan inspringen bij het breken van weerstanden en steunen
TA-module: hoe maak ik gebruik van alle TA-studies en hoe zet ik steun- en weerstandslijnen.
 

 
< Vorige

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.04125 seconden