HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuws arrow Nieuws arrow VEB schikt met Ahold
VEB schikt met Ahold
Ahold bereikt schikkingen inzake Amerikaanse Class Action en juridisch conflict met Vereniging van Effectenbezitters
VEB schikt met Ahold
Ahold en VEB hebben hedenochtend bekendgemaakt een schikking te hebben getroffen. Dit betreft de twee procedures die de VEB – mede namens Nederlandse en Europese beleggers - had aangespannen tegen Ahold (enqu?teprocedure en jaarrekeningprocedure) alsmede de aangekondigde schadevergoedingsactie tegen Ahold. Tevens heeft Ahold een schikking bereikt met de advocaten in de Amerikaanse Class Action procedure.

Het belangrijkste element van deze schikkingen is dat Ahold – in ruil voor beëindiging van procedures – een bedrag van 1,1 miljard dollar zal betalen aan een Settlement Fund. Dit bedrag zal - na aftrek van kosten en vergoedingen - ten goede komen aan beleggers die aan de voorwaarden voldoen. Naar verwachting zal de vergoeding per aandeel 1,00 tot 1,30 dollar bedragen. Om praktische redenen is gekozen om dit proces via de Class Action te laten lopen.
 1. De hoofdlijnen van de schikking zijn de volgende:
 2. Alle claims tegen Ahold in het kader van de Class Action procedure worden geschikt. De schikking betreft tevens alle oorspronkelijke verweerders, inclusief US Foodservice, de individuele verweerders (voormalig bestuurders en commissarissen) en de underwriters. Alleen mogelijke claims tegen accountantskantoor Deloitte maken geen onderdeel uit van deze schikking.
 3. Overeengekomen is dat Ahold een bedrag van 1,1 miljard dollar betaalt aan een Settlement Fund.
 4. Dit bedrag zal – na aftrek van een vergoeding voor de class action-advocaten en kosten - worden verdeeld over (voormalig) Ahold-aandeelhouders die in aanmerking komen voor compensatie.
 5. Aandeelhouders die in de periode vanaf 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 aandelen Ahold hebben gekocht, kunnen in aanmerking komen voor compensatie.
 6. Aandeelhouders die aandelen hebben gekocht in de aandelenemissie van september 2001 (80 miljoen stuks) ontvangen een iets hogere vergoeding (tot 30 procent hoger).
  Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen Amerikaanse aandeelhouders en overige aandeelhouders. Aandeelhouders die in een gelijke situatie verkeren zullen een gelijke compensatie ontvangen.
 7. Op basis van voorlopige berekeningen bedraagt de vergoeding tussen 1,00 en 1,30 dollar per kwalificerend aandeel.
 8. Betaling van het bedrag aan het Settlement Fund zal plaatsvinden in twee tranches: 733 miljoen dollar na de voorlopige goedkeuring van de rechtbank van Maryland (naar verwachting in januari 2006) en 367 miljoen dollar binnen zes maanden na de definitieve goedkeuring van de rechtbank in Maryland.
 9. Indien (voormalig) houders van 180 miljoen aandelen Ahold besluiten om gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid (mogelijkheid om aan te geven dat men geen gebruik wenst te maken van de schikking) dan heeft Ahold de mogelijkheid de schikkingsovereenkomst te ontbinden.
 10. Ahold neemt in het derde kwartaal 2005 een last (na belastingen) van 585 miljoen euro.

Met de VEB is additioneel het volgende overeengekomen:

 1. De VEB zal de jaarrekeningprocedure op korte termijn beëindigen.
 2. De enqu?teprocedure zal worden voortgezet tot en met de rapportage van de onderzoekers aan de Ondernemingskamer.
 3. Daarna zullen geen vervolgstappen worden gezet: de VEB zal geen verzoek indienen om wanbeleid te laten vaststellen en evenmin om (voorlopige) voorzieningen verzoeken.
 4. De VEB zal afzien van enige (schadevergoedings-)actie tegen de in de schikking betrokken personen en partijen.
 5. Ahold betaalt aan VEB gefaseerd een bedrag van 2,5 miljoen euro voor de gemaakte en nog te maken kosten.
 6. Uit een separaat Settlement Fund zal voorts een bedrag van 8,82 miljoen dollar (7,5 miljoen euro) worden betaald aan een door de VEB aan te wijzen entiteit (stichting).
 7. De VEB zal aandeelhouders positief adviseren over de bereikte schikking.
 8. Ahold zal zich inspannen om in de procedures tegen en/of arbitrages met voormalige bestuurders en functionarissen een voor de vennootschap zo goed mogelijk financieel resultaat te bewerkstelligen.

Aanbeveling aan betrokken aandeelhouders
De VEB beoordeelt de schikking als positief en beveelt (voormalig) aandeelhouders van Ahold aan om – indien zij in aanmerking komen – van de schikking gebruik te maken. De VEB zal tevens een rol spelen in het proces om (voormalig) aandeelhouders Ahold te informeren over de schikking en de registratie.

In dat kader zijn vanaf heden de website www.aholdvergoeding.nl en www.veb.net/ahold operationeel.
Lees gehele persbericht

Bron: PERSBERICHT Vereniging van Effectenbezitters, 28-11-2005

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.10425 seconden