HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow groeimarkten renderen minder
groeimarkten renderen minder

Onderzoek wijst uit: groeimarkten renderen minder

Er gaat haast geen week voorbij waarin ons niet gevraagd wordt waarom wij ons niet nog meer focussen op de economische groeimarkten van de toekomst. Zoals u waarschijnlijk wel bekend leverden de groeimarkten (waaronder die van de BRIC-landen) sinds 2000 een substantieel hoger rendement op vergeleken met de aandelenmarkten van de ontwikkelde landen.

En voor de groeimarkten, niet voor niets zo genoemd, geldt dat de groeivooruitzichten ook voor de komende jaren stukken beter zijn. Zo verwacht het IMF bijvoorbeeld dat de Chinese economie in 2011 met 9,6% zal groeien. Voor Europa blijft de groeiprognose steken op gemiddeld 1,7%.

En beleggers redeneren nu dat een hogere economische groei zich zal vertalen in een hogere winstgroei. En dat deze hogere winstgroei zich vervolgens vertaalt in een hoger aandelenrendement. Een veronderstelling die logisch lijkt, maar toch niet helemaal klopt...


Groei geen verklaring voor rendement

Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat de verwachte economische groei amper een verklarende factor vormt voor het rendement van aandelen. Sterker nog, voor zover al van een verband sprake is, is deze negatief. Met andere woorden: hoe hoger de verwachte economische groei, hoe lager het rendement van aandelen (!).*

Zoals u waarschijnlijk al wel bekend leveren 'value-aandelen' (aandelen met bijvoorbeeld relatief lage waarderingen) op termijn gemiddeld genomen een beter rendement dan 'groeiaandelen' (aandelen met relatief hoge waardering). Dit ondanks het feit dat de daadwerkelijke winstgroei bij value-aandelen vaak een stuk lager ligt dan bij groeiaandelen het geval is. Belangrijk hierbij is echter te beseffen dat u als compensatie voor de lage verwachte winstgroei als het ware een korting krijgt in de vorm van een lagere waardering. Deze korting leidt uiteindelijk tot een hoger rendement.

Immers, simpel gesteld zijn bij value-aandelen een twee scenario's te onderscheiden. 1) De vrij pessimistische winstgroeiverwachtingen blijken correct. In dit geval zal de beurskoers min of meer gelijk blijven (dit scenario was immers reeds in de beurskoers ingeprijsd). Of 2) de winstgroei valt uiteindelijk toch mee. In een dergelijk geval kunt u van dergelijke value-aandelen een substantiële koersstijging verwachten.

Bij groeiaandelen geldt het omgekeerde. Of de rooskleurige groeiverwachtingen blijken correct: de beurskoers zal in dit geval maar weinig bewegen (dit scenario zat immers reeds in de beurskoers verwerkt). Of de optimistische winstgroeiverwachtingen blijken toch wat minder spectaculair dan verwacht. 'Groeiaandelen' laten in dit geval nogal eens spectaculaire koersdalingen zien - herinnert u zich de vele technologieaandelen ten tijde van de internethype.


Afgelopen 10 jaar

Voor de koersontwikkeling van aandelen zijn het anders dan vaak gedacht niet de absolute economische groeicijfers die er toe doen. Maar juist wél de waarderingsniveaus en de groeiverwachtingen.

Na een reeks van crises waren rond de eeuwwisseling de groeiverwachtingen voor nogal wat opkomende landen nogal somber. En eveneens was sprake van vrij lage waarderingsniveaus. Juist de telkens sterker dan verwachte economische groei en oplopende waarderingen verklaren de goede beursrendementen van de opkomende markten sinds het jaar 2000 tot op heden.

Momenteel geldt echter dat zowel de verwachtingen voor economische groei in de opkomende markten als de actuele waarderingsniveaus zelf een stuk hoger liggen dan in 2000 het geval was. Een uitgangssituatie die voor toekomstige aandelenrendementen een stuk minder aantrekkelijk is.


Hoe dan wel op de groeimarkten in te spelen?

Een interessante manier om toch te kunnen profiteren van de economische groei in de opkomende landen zijn beleggingen in Westerse multinationals. Veel van deze bedrijven halen een groot - en alsmaar groter wordend - gedeelte van hun omzet uit de opkomende landen. Denkt u concreet bijvoorbeeld aan bedrijven als Nestlé, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson of PepsiCo. Opmerkelijk genoeg gelden voor dit type bedrijven nog altijd relatief lage waarderingsniveaus (dit zal uiteraard niet altijd zo blijven).

Beleggers die direct in opkomende markten beleggen, bijvoorbeeld via fondsen, enkel en alleen omdat zij vanwege de hoge verwachte economische groei ook een hoog rendement verwachten begaan een fout. In werkelijkheid blijkt zo'n relatie namelijk helemaal niet te bestaan. De hoge verwachtingen voor economische groei en de flink gestegen waarderingniveaus maakt het zelfs heel wel mogelijk dat de aandelenrendementen in de opkomende landen de komende jaren juist zullen tegenvallen.


* Klik hier voor een PDF-rapport van het Amerikaanse fondsenhuis Vanguard met een studie naar de relatie tussen economische groei en het rendement van aandelen:


Dit artikel is op 20 november 2010 geschreven door Hendrik Oude Nijhuis MSc. Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ’s werelds beste beleggers en is tevens oprichter van www.warrenbuffett.nl. Via deze website kunt u tijdelijk een gratis module aanvragen over de beleggingsstrategie van Warren Buffett.

   
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03168 seconden