HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow toezicht op beloningsbeleid van adviseurs en bemiddelaars
toezicht op beloningsbeleid van adviseurs en bemiddelaars

Toezicht op beloningsbeleid van adviseurs en bemiddelaars

De AFM ziet er vanaf 1 januari 2011 op toe dat van een beloningsbeleid geen prikkels uitgaan die kunnen leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten. De Nederlandsche Bank (DNB) richt zich op de risico’s van het beloningsbeleid die de soliditeit van de onderneming kunnen aantasten. Bij de uitoefening van het toezicht blijven de AFM en DNB zoveel mogelijk samenwerken.

Regels gelden ook voor adviseurs en bemiddelaars

Alle financiële ondernemingen, dus ook adviseurs en bemiddelaars, moeten op grond van artikel 86a Besluit Gedragstoezicht financiële onderneming Wft (BGfo) een beheerst beloningsbeleid hebben. Dit betekent dat u er voor moet zorgen dat beloningen niet leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten. Het beleid is evenredig aan de omvang en organisatie van uw bedrijf en afhankelijk van de aard, schaal en complexiteit daarvan. Dit betekent dat voor grote ondernemingen een forsere inspanning nodig is dan voor kleinere, omdat de nieuwe eisen proportioneel worden toegepast. Wel zullen alle ondernemingen met de nieuwe regels aan de slag moeten gaan.

Welke verplichtingen gelden voor adviseurs en bemiddelaars?

Kort gezegd zijn uw verplichtingen als volgt:
1. U moet een schriftelijk vastgelegd beloningsbeleid hebben.
2. Dit beloningsbeleid moet gericht zijn op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten.
3. Het beloningsbeleid dient een risicoanalyse te bevatten en die procedures en maatregelen die er worden genomen om de geïdentificeerde risico’s te voorkomen en te beheersen.
4. U legt het beloningsbeleid schriftelijk vast en maakt dit onderdeel van uw bedrijfsprocessen.
5. U maakt het beloningsbeleid openbaar.
Deze verplichtingen volgen uit artikel 35i BGfo.

Oriëntatie van de AFM in het eerste kwartaal

De AFM zal in het eerste kwartaal van 2011 meer oriëntatie geven over wat deze verplichtingen voor adviseurs en bemiddelaars betekenen. Daarnaast zullen wij u informeren over welke inspanning er wordt verwacht van ondernemingen zonder personeel.

Wat wordt er bedoeld met een risicoanalyse?

De risicoanalyse heeft als doel om inzicht te geven in de elementen van het beloningsbeleid die kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling, hoe hoog het risico hiertoe is, welke impact het risico heeft op het gedrag van medewerkers en hoe het risico verholpen of geneutraliseerd wordt. De risico’s kunnen zich onder meer voordoen in functies, processen, procedures en organisatieonderdelen. Vragen die de organisatie zich moet stellen zijn bijvoorbeeld: Welke risico’s gaan uit van de criteria op basis waarvan de beloningen worden toegekend? In welke bedrijfsprocessen kunnen deze risico’s zich voordoen? Welke risico’s brengt de beoordelingsmethodiek met zich mee? Ook hier geldt dat voor grote ondernemingen een forsere inspanning nodig is dan voor kleinere. Vragen bij de risicoanalyse

Voorbeelden van ongewenste beloningspraktijken

Voorbeelden die in het oog springen zijn planningsafspraken voor een adviseur die voornamelijk bestaan uit omzettargets waarbij onvoldoende aandacht is voor kwaliteitsaspecten. Een ander voorbeeld van een ongewenste praktijk is het toekennen van een bonus terwijl de medewerker een onvoldoende beoordeling heeft gekregen op het zorgvuldig behandelen van klanten.

Meer informatie

De AFM zal u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van het beheerst beloningsbeleid op een speciaal deel van de website: www.afm.nl/beloningsbeleid

Veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Stichting Financiële Dienstverlening, www.stfd.nl. Voor externe ondersteuning zijn diverse organisaties op het terrein van kwaliteitsadvisering en -bevordering in de branche beschikbaar. De StFD heeft op haar website een lijst met aanbevolen kwaliteitsorganisaties.

 

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.05648 seconden