HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief 20091201
Nieuwsbrief 20091201
HCC Beleggen Nieuwsbrief  20091201
inhoud: 
HCC dagen
hccdagen_zijnerweer_2009.jpg
Het evenement vindt plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 november, dagelijks van 10:00 - 17:00 uur in de Jaarbeurs te Utrecht. Vorig jaar trok het evenement 52.000 bezoekers! Beleef en bekijk de nieuwste multimediaproducten en consumentenelektronica. Volg een workshop, speel een game of maak gebruik van fantastische beursaanbiedingen.
gratis voor ledenGratis entree
Op vertoon van je HCC-ledenpas bij de kassa krijg je gratis toegang voor één dag. LET OP: Reeds een kaartje gekocht via internet? De organisator MagEvents informeert je binnenkort via e-mail over hoe je restitutie zult ontvangen.
Hoogtepunten per dag

Vrijdag: studenten- en jongerendag
Guitar Hero competitie: word de beste gitaarspeler
Zaterdag: seniorendag
Wedstrijd: test je computerkennis
Puzzeltocht computergeschiedenis
Zondag: familiedag
Modeshow en fotograferen van modellen
HCC-paviljoen
HCC is aanwezig met een interactief paviljoen van maar liefst 1500m². Ontmoet andere leden of volg één van de tientallen lezingen of workshops over bijvoorbeeld Windows 7, Ubuntu, fotografie of VoIP. Er is veel te beleven op ons paviljoen, klik op 'programma' in het menu's links voor meer informatie.
HCC Beleggen.
Ook wij zijn weer aanwezig tijdens de HCC! dagen op het diversiteitenplein. U kunt daar mede HCC leden/beleggers ontmoeten.
Tijdens de HCC!dagen 2009 tonen grote en kleine hardwarefabrikanten hun nieuwste producten en technologieën op het HCC-paviljoen.

Ook LG is dit jaar weer aanwezig met de nieuwste lcd-tv's en -monitoren, waaronder de zeer energievriendelijke ultraplatte W2286L led-monitor.
hccdagen-2009_energievriendelijke_monitor.jpg
Win een energie - vriendelijke monitor
Aan het eind van iedere dag wordt deze schitterende monitor verloot op het HCC-paviljoen!
Klik hier voor meer informatie!

Vermogen Nederlandse beleggingsfondsen neemt verder toe

Bron: Statistisch Nieuwsbericht van de DNB. Datum  17 november 2009
In het derde kwartaal van 2009 is het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen voor het tweede kwartaal op rij toegenomen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank.

Deze stijging volgt op een periode van teruggang die was ingetreden na het uitbreken van de kredietcrisis. Het fondsvermogen steeg door een waardetoename van de beleggingen van EUR 17 miljard en een netto inleg van EUR 0,5 miljard met zeven procent. Verder zorgden herstructureringen bij twee grote pensioenfondsen voor een aanzienlijke toename van het fondsvermogen, die een kleine 40 procent bedroeg. Het fondsvermogen kwam eind derde kwartaal uit op EUR 367 miljard.
mutaties_tcm46-224749.gif De waardestijging van de beleggingen in het derde kwartaal kwam voor het grootste deel door koerswinsten op de aandelenportefeuille (17 procent; MSCI World: +14 procent). Dit leidde samen met een netto instroom tot een toename van het fondsvermogen van de aandelenfondsen met 19 procent (zie grafiek). Net als op aandelen werd ook op obligaties koerswinst genoteerd (4 procent). Daarentegen werd opnieuw afgeboekt op Nederlands onroerend goed. In een jaar tijd waardeerden vastgoedfondsen Nederlands onroerend goed met bijna zes procent lager.
Bijzondere transacties van het ABP en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn deden in het derde kwartaal de Nederlandse beleggingsfondsensector fors toenemen.
Samen verwisselden zij voor ruim EUR 97 miljard aan rechtstreeks aangehouden beleggingen voor participaties in hiervoor nieuw opgerichte fondsen. Inclusief eerdere overhevelingen in het tweede kwartaal brachten deze pensioenfondsen in totaal bijna EUR 182 miljard aan beleggingen over naar beleggingsfondsen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 0652496961) en Herman Lutke Schipholt (020-5242712, 0652496900).

Economische vooruitzichten volgens de KBC Bank

De zware recessie moest de voorbije zes maanden plaats ruimen voor een spectaculair herstel. De aarzelende lichtpuntjes van de vroege lente groeiden uit tot overtuigende bewijzen van het einde van de recessie. De meeste Aziatische economieën knoopten in de lente al terug aan met mooie groeicijfers.
Het merendeel van de klassieke industrielanden, met uitzondering van Spanje en het VK, volgden in de zomer. Zo nam de economische activiteit in de VS in het derde kwartaal met 3,5% op jaarbasis toe, terwijl in de eurozone een groei van 1,6% te noteren viel. Dat was een verademing na de zware terugval in de voorgaande kwartalen, maar wordt nog altijd overschaduwd door de sterke prestaties in Azië. Daar konden o.a. Japan (4,8%), China (10,2%) en Zuid-Korea (12,3%) duidelijk betere cijfers voorleggen.
De recente indicatoren bevestigen ook de factoren achter het huidige herstel. De globale industrie maakt een krachtige herleving door dankzij de kentering in de voorraadcyclus en het terug op gang komen van de internationale handel.
Vooral landen met een belangrijke industriële basis, o.a. in Azië, profiteren daarvan. Daarnaast werd in heel wat landen de impact van verschillende overheidsingrepen duidelijk.
Voorlopende indicatoren suggereren dat de positieve trend de komende maanden moet aanhouden of zelfs nog aan kracht kan winnen.
Het vierde kwartaal zal zo goed als zeker een nieuwe reeks fraaie groeicijfers opleveren en die dynamiek kan ook de toon zetten voor de eerste maanden van 2010. Voorlopig blijft het evenwel onduidelijk of de huidige mooie cijfers de basis vormen voor een duurzaam herstel. De belangrijkste factoren achter het huidige herstel, de kentering in de voorraadcyclus en de overheidsmaatregelen, zijn tijdelijke factoren die in het beste geval enkele kwartalen de groei kunnen ondersteunen.
Daarna zal de groei terugvallen op de onderliggende groeifactoren, meer bepaald de bestedingen van gezinnen en bedrijven.
kbc_artikel.jpg

Beide gingen tot nog toe nog niet echt volledig mee in het herstel. De huidige herleving kan pas uitgroeien tot een nieuwe fase van hoogconjunctuur als gezinnen en bedrijven er volop in mee stappen. De sleutel daarvoor ligt allicht nog maar eens in de VS. De cruciale vraag blijft of de bedrijven daar snel opnieuw gaan investeren en aanwerven en op die manier het inkomen en de bestedingen van de gezinnen gaan voeden.

De Amerikaanse niet-financiële bedrijfswereld staat er financieel vrij goed voor. Door zware ingrepen in hun kosten slaagden de Amerikaanse bedrijven erin hun winstvooruitzichten spectaculair op te krikken. Keerzijde daarvan is dat de kostenbesparingen de inkomensgroei voor de gezinnen overschaduwen.
Mooie winstvooruitzichten bleken in het verleden een belangrijke reden om de investeringen op te voeren, maar niet zo belangrijk als de vooruitzichten voor de eindvraag. Tegen de achtergrond van de nog altijd extreem lage capaciteitsbezetting en onzekerheid over de finale afzetmogelijkheden is het dan ook lang niet zeker dat bedrijven de mooie winstcijfers op korte termijn zullen aangrijpen om fors meer te gaan investeren. Dezelfde onzekerheid weegt ook op de werkgelegenheidsvooruitzichten. Zowat alle voorlopende indicatoren van de arbeidsmarkt verbeterden (lees: werden minder slecht) de voorbije maanden.
Niettemin gingen er in de vier maanden sinds het einde van de recessie nog een klein miljoen jobs verloren. Daarmee doet het huidige herstel eerder denken aan de magere ‘jobless recoveries’ van begin jaren 90 en begin dit decennium en niet zozeer aan eerdere krachtige herstelfases toen er in een gelijkaardige periode al snel verschillende honderdduizenden jobs bijkwamen.
Voorlopende indicatoren suggereren dat de werkgelegenheid in de loop van het eerste kwartaal van 2010 kan stabiliseren, maar geven voorlopig aan dat dat gevolgd zal worden door een vrij magere jobcreatie. Gegeven de natuurlijke aangroei van de bevolking op actieve leeftijd moet de Amerikaanse economie per maand evenwel iets meer dan 200.000 jobs creëren om de werkloosheidsgraad te stabiliseren. Een spectaculaire opklaring op de arbeidsmarkt, incl. een duidelijke daling van de werkloosheidsgraad, zit er de komende kwartalen dan ook nog niet meteen in. Samen met de structurele problemen, o.a. in de financiële balansen van de gezinnen en de financiële sector, zal dat op het herstel wegen. Het meest waarschijnlijke scenario blijft er dan ook één waarbij het herstel na een eerste krachtige fase duidelijk gas terugneemt.
Het ziet er naar uit dat 2010 een jaar wordt van positieve economische groei, maar toch minder dan wat een ‘normaal’ herstel suggereert.

We gaan van start met de Belangstellingsgroep Opties en Derivaten (BOD)

Op zaterdag 19 december 2009 wordt de kick off meeting in de regio Utrecht gehouden. Tijdstip en locatie volgt.

Het doel van deze meeting is om vast te stellen met welke activiteiten we ons gaan bezighouden en hoe we dat vorm gaan geven. Ten aanzien van de indeling van de  activiteiten denken wij aan het volgende:
Chicago_bot
-  Mensen die voornamelijk kennis op willen doen over programma's en brokers
-  Mensen die kennis over opties/derivaten willen opdoen. Dit kan bijvoorbeeld door externe en interne deskundigen hun kennis te laten overdragen.
Mensen die geïnteresseerd zijn in marktmogelijkheden en die in de interessegroep een platform zien om potentieel meer marktkennis te vinden
-  Kennisbank opzetten

U kunt nog meedoen door zich aan te melden bij het bestuur (per Email) of via de website.
De deelname is gratis en u ontvangt na de aanmelding alle benodigde informatie. 

Interviews gehouden tijdens het 53ste HCC Beleggen Symposium

Martine Hafkamp
   is oprichter, algemeen directeur en mede-eigenaar van Fintessa Vermogensbeheer.
Zij zit inmiddels ruim 15 jaar in het beleggingsvak. Na haar studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam rondde zij de postdoctorale opleiding tot beleggingsanalist eveneens met goed gevolg af. Na een carrière bij Aegon Beleggingen en de beleggingsafdeling van Stad Rotterdam koos zij 9 jaar geleden voor particulier vermogensbeheer. Daarnaast geeft zij haar visie op de beleggingswereld en de kansen die er zijn in de tv-programma's Business Class op RTL7 en Beursbriefing en Beurstips van FTV. Martine Hafkamp
 Ook geeft zij lezingen voor studie- en beleggingsclubs. In 2008 won zij De Gouden Stier als Beursvrouw van het jaar. Dit jaar was zij wederom genomineerd voor een gouden stier, deze keer in de categorie 'Beursidool'. Martine Hafkamp heeft een presentatie gegeven met de titel "Gelijk hebben of gelijk krijgen?"
Martine heeft ook het
volgende interview gegeven in Culemborg

Martien van Winden
(1957) is ruim 25 jaar actief als belegger en bekleedde op dat terrein directiefuncties bij o.m. Robeco en Theodoor Gilissen Bankiers.
Sinds 2006 is hij beheerder van Beleggingsfonds Hoofbosch. In 2000 publiceerde hij “Rijk Blijven”, over de Nederlandse economische geschiedenis. In 2001 volgde “Nederland De schatkist van Europa”, over het wel en wee van de Europese eenwording en de gevolgen voor financiële markten. In 2003 publiceerde hij een studie over scenarioplanning: “Slag om de toekomst’ en was hij in 2008 mede-auteur van Bubbles, Market Crashes Throughout History. Van Winden is gastdocent strategisch Management aan de Vrije Universiteit.  Martien van Winden
De titel van de presentatie die Martien van Winden heeft gegegeven luidt: Nederlandse rente en aandelen in historisch perspectief, het wel en wee van de Europese eenwording en hoe nu verder met uw beleggingen. Zijn interview is hier te vinden.

Jean-Paul van Oudheusden
, sinds mei 2007 verantwoordelijk voor de retailactiviteiten van RBS in ondermeer Nederland.
 Jean-Paul demonstreerde de werking van Marketindex en bood de bezoekers volop de gelegenheid om vragen te stellen. Ook werd de gelegenheid geboden om het platform zelf te bedienen en informatiemateriaal mee te nemen. Het interview met Jean-Paul Jean-Paul van Oudheusden

Femke Bos
is sinds januari 2009 fondsmanger van Triodos Microfinance Fund, een van de vier gespecialiseerde microfinancieringsfondsen van Triodos Bank.
Daarnaast is Femke verantwoordelijk voor een aantal participaties in microfinancieringsbanken in Azië. Zij zit in de raad van commissarissen van ACLEDA Bank in Cambodja en ACLEDA Bank Lao in Laos. Femke Bos is in 2002 bij Triodos Bank begonnen als Senior Investment Officer Asia.  Daarvoor heeft ze verschillende functies bekleed binnen ABN AMRO Bank Nederland. In 1994 heeft ze haar studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Femke Bos
Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarder en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving.
Femke heeft een presentatie gegeven over Beleggen in Microfinanciering en het volgende interview.

HCC Beleggen lid
Eppo Kooi heeft in voorgaande jaren meerdere presentaties verzorgd over fundamentele analyse met behulp van de NAIC-methode.
Voor leden van HCC Beleggen was het onderwerp deze keer extra interessant, omdat zij gebruik kunnen gaan maken van een verzameling van zogenaamde SSG-bestanden met financiële bedrijfsgegevens die benodigd zijn voor fundamentele analyse. Sinds het voorgaande HCC Beleggen Symposium is er namelijk een samenwerking tussen leden van HCC Beleggen en de NCVB tot stand gekomen in de vorm van een werkgroep die o.a. tot taak heeft de verzameling met SSG-bestanden actueel te houden en uit te breiden. Eppo Kooi
Enkele tientallen leden van HCC Beleggen hebben reeds toegang tot de verzameling, maar dat aantal zeker toenemen. Eppo heeft daarom voor geïnteresseerden een presentatie gegeven over de NAIC-methode en hoe gebruik te maken van de beschikbare bedrijfsgegevens. Zie ook het interview met Eppo.

Michel Hupkens
vervult als  bestuurslid van HCC Beleggen de functie van penningmeester en coördinator van de HCC Beleggen symposia. Tevens is hij lid van de redactie.
Als onderdeel van de HCC (met circa 130.000 leden de grootste computer club in West Europa) is de HCC Beleggen een vereniging "van, voor en door" leden.  Wij hebben als voornaamste doelstellingen:
- Het vergroten van de kennis en vaardigheid van onze leden op het gebied van beleggen met de computer
- Het bevorderen van onderlinge contactmogelijkheden voor de uitbouw van persoonlijke "netwerken"
- Het werven van nieuwe, actief bijdragende leden.
Michel Hupkens
Voor meer informatie over de Klik hier voor meer informatie over de HCC Beleggen 
Zie het interview met Michel Hupkens over de HCC Beleggen .

HCC Veilig Internetten dag

Op zondag 6 december aanstaande, de dag na sinterklaasavond, organiseert HCC de Veilig Internetten Dag.
Tijdens deze actie kunt u met gratis software uw computer op veiligheid controleren
veiliginternetten Deelname aan deze actie is gratis, voor leden en niet-leden. Als u zich via onderstaande link aanmeldt dan ontvangt u op zondag 6 december een mail om de software te downloaden en tips over hoe u uw computer veiliger kunt maken.

Prijzen
Onder de deelnemers worden 12 (elk uur één) Packard Bell netbooks verloot.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via https://www.hccveiliginternettendag.nl/

Agenda

terug naar InhoudAfmelden : Surf naar https://ors.hccnet.nl/mijnhccnet/index.cfm?fuseaction=home.nieuwsbrieven  om de ontvangst van dit exemplaar te stoppen (om in te loggen heb je je eigen HCC-lidmaatschapsnummer en HCC-code nodig).(voorheen https://ors.hccnet.nl )
Kies in het menu voor Nieuwsbrief aan- / afmelden. Zet een vinkje voor de nieuwsbrief van de HCC Beleggen gg en klik onderaan op "meld selectie af'. 
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02571 seconden