HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief 20110901 Symp57-1
Nieuwsbrief 20110901 Symp57-1

HCC Beleggen Logo
57-ste HCC Beleggen Symposium 5 november  2011
"Beleggen van crisis tot crisis"
inhoud:    Symposium Bericht: 1 1

57 ste HCC Beleggen Symposium "Beleggen van crisis tot crisis" 5 novemberl 2011


Beleggen van crisis naar crisis
Bron: HCC Beleggen Symposium organisatie
Het lijkt er op dat we van de ene crisis in de andere belanden. Vanuit historisch perspectief bezien valt dat wel mee. In 2000 stond de AEX op circa 700 punten en in 2003 waren daar nog maar 250 punten van over. Vervolgens steeg de index tot ruim 550 punten in 2007, om vervolgens weer te dalen tot iets onder de 200 punten. Die indexstand werd in 2009 bereikt. In februari van dit jaar stond de index op 375 en zes maanden later 100 punten lager.
57ste HCC Beleggen Symposium: "Beleggen van crisis naar crisis"
Hebben we nu te maken met de veelgenoemde valutacrisis en/of schuldencrisis?
Daar zijn de economen het nog niet over eens. Economisch gezien is er wel wat aan de hand, maar niet alle economische hobbels zijn direct als crisis te betitelen.

Evenals we nog niet kunnen bepalen of we te maken hebben met een crisis weten we ook niet of het bij een daling van 100 punten blijft. Dat kunnen we achteraf pas vaststellen. Als de 275 punten de bodem is dan valt de daling historisch gezien wel mee, maar daardoor is het nog geen koersbeweging waar je als belegger op zit te wachten. Kortom, het zijn lastige tijden voor beleggers.

Hoe kunnen we hierop anticiperen?
Tijdens het 57ste HCC Beleggen Symposium met de titel "Beleggen van crisis naar crisis" zullen gerenommeerde sprekers u handvatten aanreiken om ook te beleggen in deze lastige periode, dus zorg dat u erbij bent en schrijf u snel in.

De toegang is voor leden van HCC Beleggen gratis, niet-leden betalen bij binnenkomst een bijdrage in de administratiekosten van 15 euro. Zij kunnen ook lid worden van de HCC Beleggen waardoor de toegang gratis is.
Terug naar  inhoud


Beleggen in Edelmetaal
Spreker: Wilbert Geers oprichter van Edelmetaal-info.nl
Goud, en in mindere mate zilver, staan al enkele jaren in de belangstelling.
Vooral de berichtjes over de “all time high” van goud en de daar aan gekoppelde gedachte dat goud in een bubbel verkeert zijn gemeen goed in de media. Wilbert Geers oprichter van Edelmetaal-info.nl
Controversieel is de berichtgeving over de drukte bij de goudhandelaren: iedereen schijnt z’n goud en zilver te willen verkopen. Goud omzetten in geld, alsof goud geen geld is. Alsof fiatgeld wel veilig is.

Goud is al ruim 10 jaar in een bullmarket en sinds die tijd volgt de spreker het wel en wee van goud en zilver. Stond de goudprijs in 2000 nog op 273 dollar, onlangs hebben we een ‘all time high’ gezien van 1810 dollar. Dat is een winst van ruim 560%, wie doet goud na? De AEX en Dow Jones zeker niet. Overigens zilver wel: 700%!

ETF’s, fysiek edelmetaal in baren of munten, turbo’s en speeders, mijnbouwaandelen? Ken je risico’s en begrijp wat je koopt. Deze spreekbeurt kan je startpunt zijn voor verder onderzoek!
Terug naar  inhoud


CoSA Computerondersteunde Selectie van AandelenGrondstoffen: zenuwachtigheid op de markten =>  bruuske prijsschommelingen
Bron: Dexia Bank Research
Tussen 13 juli en 9 augustus zakte de CRB-index, die de prijs van 19 grondstoffen groepeert, met 9,5%. Nadien ging deze index terug wat naar omhoog.
Zoals onderstaande tabel aangeeft, liep de evolutie van de verschillende grondstoffenprijzen erg uiteen.
Evolutie van de grondstoffenprijzen (CRB-indexen) 20110825
De edele metalen profiteerden van de zenuwachtigheid op de financiële markten.

De beleggers vluchtten naar het goud, dat klom van de ene naar de andere recordprijs.

De aanleiding was het erg onzekere financieel-economische klimaat: de schuldencrisis in de eurozone, de Amerikaanse ratingverlaging en naar beneden bijgestelde economische groeiverwachtingen.

De langdurige monetaire status quo die de Federal Reserve op 9 augustus aankondigde en de interventies van de Zwitserse en de Japanse centrale banken om de appreciatie van hun munten te stoppen, deden de aantrekkelijkheid van het goud als beleggingsalternatief nog toenemen.


Ten slotte duwden de omvangrijke aankopen van goud door een aantal centrale banken (192,3 ton in de eerste helft van 2011 versus 72,9 ton in de eerste helft van 2010) de goudprijs de voorbije maanden mee naar boven.
2. Evolutie van de goudprijs (USD/troy ounce)
Maar op 23 en 24 augustus leidden winstnemingen tot een bruuske en forse daling van de goudprijs (met 7,1%). 

De graanprijzen gingen ook naar omhoog. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw verlaagde in augustus zijn vooruitzichten voor de Amerikaanse maïsoogst, wegens de ongewone hitte en droogte in de “Corn Belt”. De stevige Chinese vraag naar Amerikaanse maïs maakte maïs ook duurder. Op wereldvlak zullen de graanvoorraden in 2011/2012 met 3,5% verminderen (nadat ze in 2010/2011 al met 7,9% gedaald waren), omdat de verwachte verbetering van de graanoogsten samenvalt met een alsmaar toenemende vraag. Energie en de industriële metalen werden de voorbije maanden opmerkelijk goedkoper, door het groeiende economische pessimisme.

De prijs van ruwe olie (Brent) schommelde tussen 7 juli en 2 augustus in een erg nauwe marge (tussen 116 en 119 dollar per vat). Tussen 3 en 9 augustus dook de olieprijs naar omlaag (tot 102,6 dollar per vat), als gevolg van een hele reeks tegenvallende economische indicatoren, die aantonen dat de conjunctuur in de Verenigde Staten, Europa en de Aziatische groeilanden aan het afkoelen is. Vanaf 10 augustus steeg de olieprijs weer een beetje.  

3. Evolutie van de olieprijzen (USD/vat) sinds 2007Waarschijnlijk zullen de olieprijzen tijdens de komende maanden opnieuw lager noteren.
De vooruitzichten voor de groei van de wereldeconomie worden immers naar beneden bijgesteld en hierdoor zal ook de groei van de vraag naar ruwe olie verminderen.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de OPEC verwachten dat de wereldwijde vraag naar ruwe olie dit jaar maar met 1,4% zal toenemen, na een stijging met 2,7% in 2010. Volgens het IEA zal de groei van de vraag in 2012 versnellen tot 1,8%, onder meer omdat Japan kernenergie zal vervangen door energie uit fossiele brandstoffen.
Maar het is erg waarschijnlijk dat deze groeiraming naar beneden zal moeten bijgesteld worden, door de mondiale afkoeling van de conjunctuur.

Wat het aanbod betreft, is er geen tekort aan ruwe olie. In de Verenigde Staten dalen de commerciële olievoorraden (dus zonder de twee keer zo omvangrijke strategische olievoorraden) weliswaar sinds eind mei. Maar ze waren op 19 augustus nog steeds 5,6% groter dan begin januari. Ze lagen toen ook nog boven hun vijfjarige gemiddelde. De Amerikaanse benzinevoorraden zijn kleiner dan in dezelfde periode van vorig jaar (-6,3% op 19 augustus). Maar dat vormt geen probleem, omdat de vraag naar benzine, ondanks de vakantieperiode, ook geringer is dan een jaar geleden (-3,9% op 19 augustus).

Ondertussen blijft de OPEC maand na maand meer olie oppompen. In juli was de productie van het oliekartel (inclusief Irak) de hoogste sinds december 2008, en dat ondanks het bijna volledig wegvallen van de Libische olieproductie. In juli haalde Libië amper 0,100 miljoen vaten olie per dag naar boven, tegenover 1,585 miljoen vaten in januari, vlak voor het uitbreken van de oorlog. Vooral Saoedi-Arabië, dat de grootste productiecapaciteit van de OPEC-landen heeft, verhoogt stelselmatig zijn productie: van 8,250 miljoen vaten per dag in december 2010 tot 9,400 miljoen vaten in juli 2011. De OPEC heeft immers geen belang bij overdreven hoge olieprijzen, omdat ze een bedreiging vormen voor de vraag naar petroleum en dus ook voor de inkomsten van de olieexporterende
landen.

De keerzijde van de medaille is dat de buffercapaciteit van de OPEC-landen (zonder Libië) slinkt: va4. Buffercapaciteit van de OPEC (zonder Libië, miljoen vaten per dag, bron: Bloomberg)n 5,450 miljoen vaten per dag in december 2010 tot 3,585 miljoen vaten per dag in juli 2011. Indien de olieprijzen te sterk zouden dalen, kan de OPEC overgaan tot een verlaging van haar productie. De val van het regime van Kadhafi werd door de oliemarkten positief onthaald. Toch zal het nog lang duren (sommige specialisten spreken van twee tot drie jaar) voordat de Libische olieproductie terug op haar normale peil zal komen. Er moet immers een nieuwe regering gevormd worden die de stabiliteit en de veiligheid in het land verzekert, de buitenlandse investeerders moeten terugkeren, de schade aan de olie-infrastructuur moet hersteld worden, … Deze factoren beperken het dalingspotentieel van de petroleumprijzen. Het orkanenseizoen, dat momenteel aan de gang is in de Golf van Mexico, kan nog voor onaangename verrassingen zorgen. Bij eventuele zware stormschade aan de olieinfrastructuur in deze regio, kunnen de olieprijzen terug naar omhoog geduwd worden, aangezien 43% van de Amerikaanse olieraffinagecapaciteit zich in dit gebied bevindt.

Ondanks de verwachte daling van de olieprijzen op korte termijn, zullen ze op heel lange termijn verder blijven stijgen. De vraag naar aardolie vanuit India en China zal blijven aanzwellen, wat samenhangt met hun industriële ontwikkeling en de exponentiële groei van hun voertuigenpark. De bestaande en gemakkelijk te exploiteren olievelden raken uitgeput. Japan zal in de toekomst voor zijn energievoorziening minder een beroep doen op kernenergie en meer fossiele energiebronnen moeten aanspreken, zoals aardolie, aardgas en steenkool. Grondstoffen zullen aantrekkelijk blijven voor speculanten, door de erg lage rentevoeten en door de bescherming die ze bieden tegen een zwakkere Amerikaanse dollar. Ten slotte zal de Arabische lente haar stempel op de olieprijzen blijven drukken. Indien de onrust naar SaoediArabië zou overslaan en er de olieproductie zou onderbreken, zijn de gevolgen voor de olieprijzen niet te overzien.
Terug naar  inhoud <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy94825 = 'bestuur' + '@';
 addy94825 = addy94825 + 'beleggersonline' + '.' + 'nl';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy94825 + '\'>' );
 document.write( addy94825 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->\n </script><script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>Eenvoudig zelf automatische handelssystemen bouwen met multicharts
Standhouder / Presentatie Lynx
Lynx_logo238x85.gifIn deze presentatie wordt getoond hoe u als belegger op een simpele manier een eenvoudig automatisch handelssysteem maakt waarbij het plaatsen van de orders zonder uw tussenkomst direct uitgevoerd worden op het platform van Lynx.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de bekroonde handelssoftware van Multicharts.
Multicharts abstract flow
Multicharts

Multicharts biedt handelssoftware aan waarbij u onder andere aan de slag kunt met zeer uitgebreide technische analyse en het backtesten, optimaliseren en automatisch uitvoeren van verschillende automatische handelsstrategieën.

Dit programma wordt gekoppeld aan het Lynx handelsplatform zodat de orders direct naar de beurs gestuurd worden zonder tussenkomst van menselijke handelingen!

Wie is Lynx?
 blank10x10.png • Lynx is in Nederland, België en Duitsland dé specialist in online beleggen
• Lynx is door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verkozen tot goedkoopste broker
• Beleggers Belangen heeft Lynx uitgeroepen tot beste broker van Nederland
• Via Lynx heeft u direct online toegang tot meer dan 60 beurzen wereldwijd
• Real-time koersen van Euronext, Amerika, olie en goud! Allemaal op 1 scherm
• Supersnel orders inleggen met het revolutionaire 1-click trading
Terug naar  inhoud <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy20900 = 'noordbeleggen' + '@';
 addy20900 = addy20900 + 'gmail' + '.' + 'com';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy20900 + '\'>' );
 document.write( addy20900 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->\n </script><script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>Interactieve workshop: “Investeren met een hefboom, vergroot uw beleggingskansen”.
Workshop Commerzbank
Commerzbank_zentrale_4_400x694.jpgAlles over hefboomproducten

Tijdens de interactieve workshop “Investeren met een hefboom, vergroot uw beleggingskansen” van Commerzbank  wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende soorten hefboomproducten die momenteel beschikbaar zijn.
Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat een Speeder is, hoe deze precies werkt, waar u Speeders voor kunt gebruiken maar ook waar u op moet letten als u investeert in een hefboomproduct.

Naast Speeders heeft Commerzbank sinds enkele maanden ook Factor Certificaten in Nederland.

Met Factor Certificaten profiteert u elke dag opnieuw van een vaste hefboom van 5. Het bijzondere aan een Factor Certificaat is dat het product geen stop loss-niveau heeft en het kan daarom dan ook niet gedeactiveerd worden.

Ook de Factor Certificaten worden tijdens de workshop behandeld. Uitgelegd wordt hoe het kan dat deze producten een vaste hefboom bieden, wat er gebeurt als de onderliggende waarde een erg sterke beweging laat zien en waarom Factor Certificaten interessant voor u kunnen zijn.

Daarnaast komen enkele overeenkomsten en verschillen tussen deze nieuwe generatie hefboomproducten en Speeders aan bod.

Voor diegenen onder u die reeds (meer dan) bekend zijn met Speeders en Factor Certificaten en die wellicht interesse hebben in de wat geavanceerdere mogelijkheden die deze producten u kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld het afdekken van risico op uw aandelenportefeuille, zijn wij aanwezig op het symposium met een stand.
Onze medewerkers beantwoorden daar graag al uw vragen dus komt u gerust langs!
Terug naar  inhoud <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy28024 = 'jhbvdmeulen' + '@';
 addy28024 = addy28024 + 'hetnet' + '.' + 'nl';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy28024 + '\'>' );
 document.write( addy28024 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->\n </script><script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>Analist.nl
Standhouder Analist.nl
   Nieuws & Analyse
analist.nlAnalist.nl biedt gratis overzichten van koop- en verkoopadviezen van Europese en Amerikaanse aandelen afgegeven door gerenommeerde (effecten)banken. Ook biedt Analist.nl inzicht in de behaalde rendementen op de afgegeven adviezen van deze instellingen.

De koop- en verkoopadviezen worden de gehele dag door gevolgd en geupdate door een team van onafhankelijke researchers.

Momenteel inventariseert Analist.nl een 700-tal aandelen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Nederland en Zwitserland.

De informatie wordt gratis verspreid via de website www.Analist.nl en via een digitale nieuwsbrief welke wekelijks wordt verspreid. Wilt u zich gratis en vrijblijvend aanmelden voor deze nieuwsbrief, dan kan dat op de website.

Analist.nl genereert haar inkomsten via advertenties die worden geplaatst op de website en in de nieuwsbrieven.
Ratings · Aandelen Amsterdam       Alle Nederlandse ratings
Terug naar  inhoud


Aanmelden en routebeschrijving
Een entreebewijs voor het HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,
4103 NR, Culemborg
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar  inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
Terug naar  inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.028 seconden