HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief 20111001 Symp57-3
Nieuwsbrief 20111001 Symp57-3

HCC Beleggen Logo
57-ste HCC Beleggen Symposium 5 november  2011
"Beleggen van crisis tot crisis"
inhoud:    Symposium Bericht: 3 

57 ste HCC Beleggen Symposium "Beleggen van crisis tot crisis" 5 novemberl 2011


Conjunctuurherstel ontgoochelend zwak:
Bron: KBC-groep
De wereldwijde groeivertraging komt het duidelijkst tot uiting in het feit dat de Amerikaanse arbeidsmarkt in september per saldo geen nieuwe banen meer creeerde.
Een noemenswaardig herstel op de arbeidsmarkt bleef daarmee beperkt tot de maanden februari tot april (met een gemiddelde maandelijkse creatie van 215000), waarna de banencreatie geleidelijk aan stilviel.
Het zwakke en trage conjunctuurherstel is nog steeds het gevolg van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse vastgoedmarkt en van de globale financiele crisis die daarop volgde. Onder meer uit empirisch onderzoek van het IMF blijkt dat een herstel dat hierop volgt gemiddeld langer nodig heeft dan normaal.
Terug naar  Inhoud <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy62750 = 'jhbvdmeulen' + '@';
 addy62750 = addy62750 + 'hetnet' + '.' + 'nl';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy62750 + '\'>' );
 document.write( addy62750 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->\n </script><script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>Omslag Nederlandse conjunctuur:
Diverse bronnen w.o. Redactie, DNB en  wikipedia
Conjunctuur of fluctuatie is de verandering van het groeipercentage van de economie of de productie op de korte termijn. Conjunctuur380x353.pngDe gemiddelde groei over de lange termijn noemen we de trendmatige groei.
Als de productiegroei vertraagt of zelfs negatief wordt dan spreekt men van een recessie.

Als de productiegroei achterblijft bij de trendmatige groei dan spreken we van een laagconjunctuur.
Als de productiegroei groter is dan de trendmatige groei dan spreken we van hoogconjunctuur.
Deze verhoogde groei kan leiden tot een oververhitting van de economie (overspanning), omdat de effectieve vraag groter is dan de productiecapaciteit van het land.

Door onder andere bestedingsinflatie kan de hoogconjunctuur omslaan en begint de neergang naar een laagconjunctuur, een recessie.
Het punt van omslaan heet crisis.
Elk conjunctuurbeleid is erop gericht om tot bestedingsevenwicht te komen want daar ondervindt men niet de nadelige gevolgen, werkloosheid, van een laagconjunctuur en het gevaar, inflatie, dat een hoogconjunctuur met zich meebrengt. Laag- en hoogconjuctuur gaat vaak samen met recessie en depressie. Nationaal product, procentuele verandering.

De Nederlandse conjunctuurgolf als afwijking ten opzichte van de trend wordt weergegeven door de conjunctuurindicator van De Nederlandsche Bank

Deze conjunctuurindicator blikt momenteel vooruit tot met januari 2012 en voorziet op korte termijn een omslag van de Nederlandse conjunctuur, die daarmee een periode van afkoeling ingaat.

De DNB-conjunctuurindicator, die onlangs is herzien, heeft tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren.
De indicator bestaat uit twee reeksen: de realisatie van de conjunctuur en de verwachte ontwikkeling daarvan in de nabije toekomst. De realisatie van de conjunctuur is gebaseerd op actuele cijfers van de industriële productie. DNB-conjunctuur-nl_20110801_478x348.gif

Door zijn internationale oriëntatie is de industrie een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse conjunctuur, die in grote mate wordt beïnvloed door de internationale omgeving.
De laatste conjunctuuromslag trad op in het derde kwartaal van 2009.
Daarna heeft de opgang voortgeduurd tot en met juni 2011 (de meest recente maand waarvoor gegevens voor de industriële productie beschikbaar zijn; zie de lichtblauwe lijn in de grafiek).

De indicator voor de toekomstige conjunctuur blikt tot zeven maanden vooruit op de 'realisatie' van de conjunctuur en is samengesteld op basis van consumenten- en producentenenquêtes, financiële gegevens en indicatoren voor de uitvoer.
Daarbij is gebruik gemaakt van economische gegevens tot en met juli.
De voorlopende indicator voorspelt momenteel dat de Nederlandse conjunctuur binnenkort een fase van afkoeling ingaat (zie donkerblauwe lijn). De omslag naar de fase van afkoeling ligt naar verwachting in september, een maand eerder dan volgens de vorige meting van de conjunctuurindicator.

Daarmee voorspelt de indicator op korte termijn een einde aan de conjuncturele opgang, in lijn met de recente verslechtering van verscheidene economische indicatoren.
Zo is de verwachte bedrijvigheid onder producenten verder afgenomen en zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse uitvoer verslechterd.

De DNB-conjuncuurindicator is onlangs herzien. Zo is de realisatiereeks teruggebracht naar één indicator, de industriële productie, en is de voorlopende indicator opnieuw samengesteld (voor meer achtergrondgegevens daarvan zie het artikel in Economisch Statistische Berichten van 2 september 2011, nr. 96-4617).
Door de aanpassingen kunnen omslagen in de conjunctuur in een eerder stadium worden voorspeld. De nieuwe DNB-conjunctuurindicator is maandelijks te vinden op de DNB-website onder het kopje 'Conjunctuurindicator'.
Terug naar  Inhoud


Eric Senger en Jos van Went: Moeilijke tijden overleven met langetermijn-beleggen...
Sprekers: Eric Senger van Finservice en Jos van Went (privé belegger)
http://www.beleggersonline.nl/images/symp57/ericsenger.jpgIn deze barre tijden hebben veel beleggers moeite om de juiste beslissingen te nemen.

Voor sommigen is dit zelfs een aanslag op een goede nachtrust.
Toch zijn er manieren om zonder zorgen te beleggen in goede én slechte tijden.

Een tipje van de sluier: besef de noodzaak van beleggen, anders dan sparen of speculeren.
Probeer niet alles zelf te doen, maar maak gebruik van fondsmanagers die al jaren hebben bewezen de juiste beslissingen te nemen.
Deze topbeleggers zijn veelal niet te vinden bij uw eigen bank, of zelfs niet in Nederland.

En toch zijn ze voor iedereen toegankelijk via beleggingsfondsen, die ruimschoots hun index weten te verslaan. Vind daarin een combinatie om de risico’s te verlagen en probeer met enigszins actief beheer de portefeuille te beschermen. Hoe? Wij vertellen u graag meer tijdens onze presentatie.. 
Terug naar  Inhoud


http://www.beleggersonline.nl/images/symp57/RG_NH_ad_201109_753x202.jpgWillem van Heemskerck Düker: Virtualisatie en Cloud computing
Spreker: Willem van Heemskerck Düker van HCC Beleggen
 http://www.beleggersonline.nl/images/symp57/willemh110x160.jpgVirtualisatie en cloud computing zijn momenteel de snelstgroeiende sport in de ICT naast de mobiele telefonie.

Met virtualisatie bij computers wordt bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Cloud computing is een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke manier met minimale beheermoeite of interactie van een service provider.

Wat moet een PC gebruiker hiervan weten en hoe kan hij er zijn voordeel mee doen. 
Terug naar  Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpgVS-werkloosheid wordt structureel:
Bron: KBC-groep
De ontgoochelende banencreatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt hangt nauw samen met de structurele problemen waarmee de Amerikaanse bouwsector kampt.

Een belangrijk deel van de aanhoudend hoge werkloosheidsgraad (9,1% van de beroepsbevolking) neemt immers de werkloosheidsgraad in de bouwsector voor zijn rekening.
werkloosheid_bouwsector_us340x417.jpg
Ook blijkt dat deelstaten met een belangrijker aandeel van de bouwsector in hun regionale bbp hun werkloosheidsgraad tijdens de vastgoedcrisis sterker zagen oplopen dan andere deelstaten.

Als gevolg van de toegenomen langdurige werkloosheid dreigt deze meer en meer structureel te worden, via het verlies van ervaring en vaardigheden.
Naast de sectorale aspecten lijkt bovendien ook de arbeidsmobiliteit af te nemen. De dispersie van de werkloosheidsgraden tussen de verschillende VS-staten sprong fors op bij het begin van de Grote Recessie en ligt nog steeds op historisch hoge niveaus.

Het feit dat veel gezinnen opgezadeld zitten met een hypothecaire schuld die groter is dan de actuele waarde van hun huis speelt hierbij allicht een belangrijke rol.

Wanneer we daar nog aan toevoegen dat het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel na 2007 gezorgd heeft voor een abnormaal hoge voorraad van onverkochte huizen, komen we tot het besluit dat de bouwsector binnen afzienbare tijd slechts een ondermaatse groeibijdrage zal leveren en de werkloosheidsgraad slechts zeer geleidelijk zal afnemen.

Historische voorbeelden hiervoor zijn de vastgoedcrisis in Japan aan het einde van de jaren ’80 en die in Oost-Duitsland na de vastgoedboom die volgde op de hereniging in de jaren ’90.
Door de hoog blijvende Amerikaanse werkloosheid zal ook de reële loongroei beperkt blijven en daardoor de groei van de particuliere consumptie, die 70% van het Amerikaanse bbp vertegenwoordigt, temperen. 
Terug naar  Inhoud


CoSA Computerondersteunde Selectie van AandelenGeld verdienen in iedere markt, ook in crisistijd:
Spreker: René Kreileman van BeursToppers.
http://www.beleggersonline.nl/images/symp57/ronaldk02_110x160.jpg"Geld verdienen in iedere markt, ook in crisistijd" is gebaseerd op ‘eenvoud loont’, het uitgangspunt van de lezing van René Kreileman van BeursToppers.
 
50% verlies in 10 jaar, dat moet beter kunnen.
De afgelopen 10 jaar is de AEX gedaald van 600 naar 280, een verlies van meer dan 50%. Hoe de komende 10 jaar uitpakken kan niemand ons vertellen. Zelfs hoe de dag van morgen er op de beurs uit ziet, is onvoorspelbaar. Het pad in deze wereld is bezaaid met Bulls en Bears die de arena vormen van miljoenen beleggers. Hoe kunt u dan toch overeind blijven op de beurs in deze onzekere tijden? Oftewel hoe komt u bij die kleine groep van nog geen 20% van winnaars op beurs?

Hoe beleg ik met welke strategieën?
In deze lezing geef ik inzicht in de opbouw van mijn portefeuille en welke strategieën ik toepas om in iedere markt geld te verdienen, ook in crisistijd, zonder weet te hebben van hoe de dag van morgen er uit ziet. Ik ga in op de spreiding die ik toepas in mijn portefeuille, als tegenhanger van de traditionele manier van spreiden. Daarnaast komen aspecten aan de orde op het gebied van het omgaan met een StopLoss (wanneer neem ik verlies), TakeProfit (wanneer neem ik winst), Money Management (hoeveel investeer ik, wat doe ik met winsten en hoe beperk ik mijn risico’s). Daarnaast geef ik concreet inzicht in één van mijn eigen ontwikkelde strategieën en geef ik aan hoe ik strategieën selecteer.

Wat heb ik nu in portefeuille?
Wat de dag van morgen brengt weet niemand, maar inzicht in de opbouw aan de portefeuille geeft wel een indicatie. In dit deel van de lezing wordt aandacht gegeven aan de actuele opbouw van mijn modelportefeuille van BeursToppers en wat dat zegt over gisteren, vandaag en morgen.

BeursToppers
BeursToppers is eigendom van Rean Invest en is opgezet door René Kreileman. Het investeren in de financiële markt is hij in de jaren 90 als hobby gestart. Na het vallen en opstaan, heeft hij zich als self-made investeerder succesvol bekwaamd in de financiële wereld. Dit heeft geresulteerd in het beleggingsmodel BeursToppers, dat hij zelf in praktijk toepast voor eigen rekening en risico.

Volg de dagelijkse handelsactiviteiten van René op de beurs via twitter 
Terug naar  Inhoud


RonaldKok: Fundamental indexation
Spreker: Ronald Kok van Analist.nl
http://www.beleggersonline.nl/images/symp57/ronaldk02_110x160.jpgDoor simpelweg andere wegingen aan indexcomponenten te geven is het relatief eenvoudig om diezelfde index te verslaan “Fundamental Indexation” is een portefeuilleconstructie methodiek die deels op actief en deels op passief beheer leunt.

De afgelopen jaren zijn de passievere beleggingsstrategieën steeds populairder geworden maar natuurlijk kleven er ook nadelen aan deze strategie.

Zo worden ook de te dure aandelen klakkeloos gekocht met relatief onnodig hoge wegingen.

De “Fundamental Indexation” is als het ware een ontnuchtering voor de enorme euforie over het klassieke passieve beleggen.
Terug naar  Inhoud


daytradingad_753x240.jpgRonald Kars:
Standhouder
Ronald Kars (1963) is twintig jaar actief beurshandelaar. Met zijn analyses is hij altijd op zoek naar kruispunten van tijd, prijs en kracht. Hij weet dit om te zetten in concrete aan- en verkoopadviezen voor zowel de korte- als de lange termijn belegger.

Met zijn veel omvattende analyses en unieke vermogen om verbanden te leggen weet Kars de toekomstige koersen en sociaal economische ontwikkelingen in de wereld opvallend vaak accuraat te voorspellen. Kars heeft een unieke methode ontwikkeld om het toekomstig koersverloop te voorspellen. Zijn handelssysteem is bekend onder de naam “Hotspot methode”.  Het Hotspot beleggingssysteem heeft tot doel een gestage groei van het kapitaal, waarbij wel de voordelen van een trendvolgend systeem worden genoten maar niet de nadelen. Zijn systeem bestaat uit 3 onderdelen.
 
RonaldKars_logo220x143.png1.Trend Analyzer
a. Maand Trend Analyzer© (wordt gebruikt voor de Maandvisie nieuwsbrief)
b .Week Trend Analyzer© (wordt gebruikt voor de Weekvisie- en Trade2Live  nieuwsbrief)
 
2.Hotspot  data
Dit zijn berekende data (±3 werkdagen) op basis van zijn cyclus theorie.
De verwachting in deze perioden is een koerswijziging van minimaal 4%.
De hotspot data en de invloed hiervan op het toekomstig koersverloop komen in alle nieuwsbrieven uitvoerig aan bod. De hotspot data worden een jaar van tevoren bepaald en zijn vastgelegd in de Beleggerskalender
 
3.Overige analyses
Afhankelijk van de situatie op de beurs wordt het hele spectrum van analyse technieken toegepast, zoals technische analyse, koerspatroon herkenning, Elliottwave, Gann, Candlesticks , interpretatie van beleggerpsychologie etc etc.  In een aantal gevallen wordt  kennis gekocht via de top analisten op een bepaald vlak, kennis die wordt meegenomen in de totaal analyse.  
Terug naar  Inhoud


Besmettingsgevaar voor de reële economie:
Bron: KBC-groep
renteverloop_EMU_201109_360x280.jpgHet grootste gevaar voor de economische groei in de ontwikkelde economieën is op dit ogenblik een besmetting door de perikelen op de financiële markten.

Dat gevaar is reëel. Nog steeds zijn er bijvoorbeeld in de EMU meer banken die hun krediet verstrakken dan versoepelen.
Als belangrijkste drijfveren hiervoor worden de moeilijke liquiditeitsvoorziening en de algemene economische onzekerheid aangehaald.

De financiële markten houden alvast rekening met een stevige recessie.

Sinds begin augustus daalde bijvoorbeeld de MSCI-aandelenindex voor de EMU met 17,5%, terwijl de Amerikaanse en Duitse tienjaarsrente ongeziene dieptepunten van respectievelijk 1,9% en 1,7% bereikten.

renteverloop_VS_201109_360x280.jpgBij de reële economie loopt het echter nog niet zo een vaart.
Mede als gevolg van de zware saneringen in de zuidelijke EMU en de vertragende Duitse economie is een negatieve kwartaalgroei voor de EMU als geheel in het derde kwartaal van 2011 echter niet uitgesloten.

Indien de economischebeleidsmakers een einde maken aan hun onderlinge verdeeldheid en eensgezind de noodzakelijke maatregelen uitvoeren, kan een nieuwe recessie allicht nog worden vermeden.
Terug naar  Inhoud
Enquête: "Beleggingshorizon en risicohouding"
Bron: Redactie
 Richard de Jong van Van Lieshout & Partners N.V. geeft op 5 november een presentatie over hoe u uw portefeuille kunt beschermen. doet_U_ook_even_mee.png
Een belangrijk onderdeel hiervan is asset allocatie. Met uw beleggingshorizon en uw risicohouding kunt u het vermogen gaan alloceren.   
Deze enquette bestaat uit slechts 9 vragen en vraagt nog geen minuut om te complementeren.
De uitkomsten van deze enquête gebruikt hij voor zijn presentatie.
De uitkomsten zijn geanonimiseerd. Met andere woorden, Richard de Jong en/of de HCC Beleggen zullen en kunnen de uitkomsten niet herleiden naar één persoon.

Terug naar  Inhoud


Programma overzicht:
Bron: Redactie
 tijd  aula  zaal 1.17  zaal 0.07
10.00 tot 10.50 uur

Eric Senger & Jos van Went

Moeilijke tijden overleven met langetermijn-beleggen.....

Commerzbank

Investeren met een hefboom, vergroot uw beleggingskansen

.
10.50 tot 11.05 uur pauze pauze pauze
11.05 tot 11.55 uur

Bob Hendriks

Grondstoffen: Is het alleen goud dat blinkt?

Ronald Kok

Fundamental indexation

Lynx

Eenvoudig zelf automatische handelssystemen bouwen met multicharts

11.55 tot 12.10 uur pauze pauze pauze
12.10 tot 13.00 uur

Wessel Aslander

De markt door de TA loep bekeken.

René Kreileman

Geld verdienen in iedere markt, ook in crisistijd

Willem v Heemskerck Düker

Virtualisatie en Cloud computing

13.00 tot 13.30 uur pauze pauze pauze
13.30 tot 14.20 uur

Richard de Jong

Asset allocatie ter bescherming van uw portefeuille

Robert Jabroer

Verdedigen en aanvallen met opties

.
14.20 tot 14.35 uur pauze pauze pauze
14.35 tot 15.25 uur

Wilbert Geers

Ken je risico’s en begrijp wat je koopt

 . .
Terug naar  Inhoud


Item9:
Een entreebewijs voor het HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,
4103 NR, Culemborg
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar  Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie

De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de-facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen, daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: -1.22104 seconden