HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow HCC Beleggen arrow IG Computer beleggersgroep-zh
IG Computerbeleggersgroep-zh

IG: Computerbeleggersgroep-ZH
Sinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen.
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft. Klik hier voor het programma overzicht

Contactadres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid Holland


Informatie Computerbeleggersgroep-ZH

In dit overzicht wordt informatie gegeven voor (nieuwe) leden van de Computerbeleggersgroep Zuid-Holland.


Onder de vlag van HCC Beleggen is in 2002  de landelijke InteresseGroep Vestics opgericht.
Om reistijden te beperken was de eerste doelstelling regionaal Vestics groeperingen op te richten.
De interessegroep Vestics-IG-ZH is primair bedoeld voor HCC leden van de GG Beleggen in de regio’s Rijnmond en Haaglanden. 
Vestics-IG-ZH is van start gegaan eind 2002  nadat het programma Vestics werd uitgebracht.
Er was behoefte aan het gezamenlijk bespreken van de mogelijkheden van het programma en het uitwisselen van knelpunten, vragen en ervaringen.
Pierre Dolmans was daarbij regelmatig aanwezig om de noodzakelijke toelichting te geven en de ervaringen van de gebruikers te vernemen om het programma verder te verbeteren.

In de loop der jaren nam de noodzaak om Vestics te bespreken af en werd steeds meer aandacht gegeven aan onderwerpen uit de wereld van het beleggen.
Het accent lag daarbij wel op zaken die met behulp van Vestics kunnen worden onderzocht en/of beheerd.
Dat verklaart bijvoorbeeld dat een onderwerp als Fundamentele analyse nauwelijks aan bod kwam.


Bij de start van het seizoen 2008-2009 zijn de onderstaande afspraken vastgelegd ten aanzien van doelstellingen en de werkwijze.
We hebben daarbij gekozen voor een verbreding van onze doelstellingen omdat na 6 jaar Vestics er geen behoefte of noodzaak meer is ons uitgebreid in het gebruik van deze software te verdiepen.
Dit heeft tevens geleid tot het wijzigen van onze naam in Computerbeleggersgroep Zuid-Holland.

1.       Doelstellingen
De Computerbeleggersgroep Zuid-Holland stelt zich ten doel de kennis van en het inzicht in Beleggen van de leden te vergroten. Daarbij houden we ons vooral met onderwerpen bezig waarbij gebruik wordt van de mogelijkheden van de computer om analyses etc. uit te voeren.


“Beleggen met behulp van de computer” is dus in feite het gemeenschappelijk kader.


Relevante aspecten/hulpmiddelen zijn in ieder geval:
 • Vestics, Amibroker
 • Excel
 • TraderWorkStation van InterActive Brokers: automatisch handelen
 • Vesticode / EasyLanguage / AFL voor Amibroker
 • Het verkrijgen van (koers-) data
Door gebruik te maken van deze hulpmiddelen besteden we aandacht aan technische, kwantitatieve en fundamentele analyse toegepast op assets op verschillende markten.

2.      Werkwijze

De groep tracht de doelstelling te realiseren door
 • het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waarin onderwerpen uit de wereld van het Beleggen worden besproken en/of gepresenteerd door deskundigen van binnen en buiten de Interessegroep;
 • onderlinge kennisoverdracht door presentaties van de leden tijdens de bijeenkomsten;
 • het stimuleren van onderlinge contacten;
 • het organiseren van een website en e-mailplatform waardoor informatie kan worden uitgewisseld door de leden;
 • het bespreken van de mogelijkheden van Vestics;
 • het inventariseren van wensen ten aanzien van Vestics en het overbrengen van deze wensen aan de leverancier van Vestics;
 • het instellen van tijdelijke en permanente sub-groepen waarin aandacht wordt besteed aan thema’s m.b.t. beleggen. Een tijdelijke groep kan bijvoorbeeld een thema uitdiepen en de resultaten schriftelijk of mondeling presenteren aan de overige leden;
 • het organiseren van seminars/cursussen voor de leden;
 • overige activiteiten die van belang worden geacht.
We gaan er vanuit dat elk van de leden jaarlijks tenminste één presentatie verzorgt. Deze kan gaan over zelf ontwikkelde systemen, analyses e.d. maar ook over een interessant artikel of boek.

Naast de bovengenoemde activiteiten kunnen tijdens de maandelijkse bijeenkomsten ook cases besproken worden die voorgelegd zijn bij de uitnodiging voor de vergadering.


Verder wordt  ruimte geboden aan nabesprekingen of follow-up van presentaties, waarbij ook de vraag aan de orde komt in hoeverre een en ander toepasbaar is in de eigen situatie.


Activiteiten

De Computerbeleggersgroep-ZH komt jaarlijks 9 keer plenair bijeen.

In de maanden januari, maart, mei, september en november op de derde maandag in Berkel en Rodenrijs in een zaal van zalencentrum Rehoboth; Wilhelminastraat 2.

In februari, april, juni en oktober op de derde donderdag in Delft in
het Wijkgebouw Wippolder; Prof. Krausstraat 50.

Daarnaast kunnen incidenteel workshops voor (een deel van) de leden worden verzorgd
buiten de reguliere avonden.

Financiën

Dankzij een subsidie van HCC behoeven wij op dit moment geen contributie te vragen.
De kosten die wij maken betreffen vooral zaalhuur en aankoop van boeken voor onze bibliotheek.

Website en e-mail groep

Als lid heeft u toegang tot onze website:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/computerbeleggersgroep-zh/info

Daar vindt u informatie over de activiteiten, e-mail’s van de leden aan elkaar, sheets van presentaties op bijeenkomsten (onder het menu item files) e.d. 


Via het e-mailadres 
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken stuurt u in één keer een e-mail naar alle leden. Bijvoorbeeld om een vraag voor te leggen op het gebied van beleggen en/of Vestics. E-mails aan de Group worden vanuit dit adres aan u doorgestuurd. Onder “edit membership” kunt u instellen wanneer u deze berichten wilt ontvangen.

Sinds enige tijd hebben we een E-Bibliotheek die we verder aan het opbouwen zijn. Deze bestaat uit E-Books, teksten en verwijzingen naar boeken die wij hebben aangeschaft. Dankzij een subsidie van HCC Beleggen zijn we in staat mede op voordracht van eigen leden boeken aan te schaffen die we van belang achten. Ook zijn hierin de (powerpoint-)presentaties opgenomen van onze bijeenkomsten
.
 
< Vorige

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2019 Hcc Beleggen Website
De laadtijd van deze pagina is: 0.05629 seconden