HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Discovery investing
Discovery investing

Discovery investing

Discovery investing is het investeren in firma's welke actief zijn op een gebied waar belangrijke ontdekkingen kunnen worden gedaan zoals op het gebied van boren naar olie, gas en steenkool, op het gebied van het vinden van goud, zilver en andere belangrijke materialen, op het gebied van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen etc.

Er zijn diverse materialen waarvan verwachtte schaarste zal optreden en ook materialen welke in de westerse wereld niet voorhanden zijn en essentieel zijn voor de energievoorziening en fabricage van hoogwaardige producten. In het westen is men ook afhankelijk van China en andere landen voor deze kritische materialen zoals mangaan, vanadium, grafiet, beryllium, kobalt, gallium, germanium, wolfraam, de platinagroep, REE, indium e.a.

Investeren in firma's actief in discovery investing vereist de nodige research om die firma's te vinden met de grootste kans op succes op waarde stijging en om de neerwaartse risico's te vermijden. In geval van een belangrijke ontdekking zal dit tot grote winst -en ook koerswinst leiden.

Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is bv. Western Silver Corp., een firma met exploitatie activiteiten in Mexico. Van dit aandeel steeg de koers van 0.5 C$ in 2002 tot 24.8 C$ in 2006 toen het voor 1.2 miljard C$ werd overgenomen door GlamisGold.

Over discovery investing is bijzonder veel informatie beschikbaar. Hieronder zullen we ons beperken tot een introductie en een paar voorbeelden. Het zijn echter geen investeringsaanbevelingen.

Kenmerken

-Het zijn aandelen met een zeer hoge volatiliteit. Stijgingen en dalingen van meer dan 20-30 % per dag zijn niet uitzonderlijk en zijn vaak groter.
-De aandelen hebben een groot risico, doch ook kans op grote winst. Het zijn aandelen welke een aantal malen in waarde kunnen verdubbelen in een jaar of in een paar jaar tijd. Echter in tijden van grote onzekerheid op de financiële markten gingen tijdens de beurscrisis eind 2008 en ook nu weer de koersen van interessante bedrijven omlaag.
-In de mijnbouw zijn vele jaren van boringen nodig om de totale waarde van een gebied of concessie te kunnen bepalen, een duur en langdurig proces.
-Er zijn enkele honderden firma''s actief in de exploratie fase, waardoor het lastig is die aandelen te selecteren welke potentieel een grote mate van succes kunnen opleveren. Om die selectie te kunnen maken lijkt een verdeling in sectors of activiteit een eerste vereiste. Hieronder volgt een aanzet in die richting.

Mijnbouw

Het aantal exploratiefirma’s actief in de mijnbouw is erg groot, enige honderden. Bij deze bedrijven is het resultaat van de boringen van groot belang en zullen de koersen stijgen of dalen aan de hand van deze resultaten of verwachtingen van deze resultaten.

Kitco (zie referenties) geeft voor vele firma's belangrijke en interessante informatie speciaal via de ratings. Niet alle exploratie firma's zijn echter in deze Kitco lijsten vermeld. In die gevallen wordt dan verwezen naar de individuele websites en enige artikelen als aangegeven.
Note: De exploitatie bedrijven zijn geen productie bedrijven, maar wel belangrijk voor toekomstige mijnbouw productie.

Van bijzonder belang is de informatie welke wordt verstrekt in de Morning Notes newsletter van Dr. Michael A. Berry. In deze Morning Notes wordt veel belangrijke informatie verstrekt over vele discovery zaken op het gebied van energie, mijnbouw, geneeskunde etc. Door frequente bezoeken aan de diverse mijnbouwfirma's wordt door hem inside informatie verstrekt. Ook het door hem geïntroduceerde scorebord is van belang en geeft ratings van vele firma's actief in discovery activiteiten. Dr. Berry is een expert en een pionier op het gebied van discovery investment.

Ook de Yahoo site, zie referenties, geeft veel informatie en nieuws per exploratie firma.

Een expert op het gebied van zeldzame aardmetalen is Jack Lifton. (Zie referenties) In 2010 gaf hij o.a. aan dat speciaal die firma's welke als eerste REE in productie zouden nemen, favoriet waren. Great Western Minerals Group was hier een van en zal hieronder worden beschreven. Verder werd in diverse publicaties het belang van zware REE onderstreept.

Een goed advies lijkt (zie ook resource investor) niet direct te veel in 1 exploratie firma te investeren maar om, na selectie, dat geplande bedrag over bv 5 firma's of meer te verdelen. Dit om het neerwaartse risico te verkleinen. Geadviseerd wordt om gefaseerd langzaam een portefeuille /posities op te bouwen en de resultaten te vervolgen, waarbij de timing misschien nog het meest essentieel is.

Goud en zilver mining

Vanwege grote belangstelling de laatste tijd voor goud en zilver volgen hieronder een paar voorbeelden van exploratie bedrijven.

Southern Silver Exploration Corp.

Het koersverloop van Southern Silver Exploration Corp. is hieronder aangegeven. De firma is al een aantal jaren actief met de ontwikkeling van vijf belangrijke locaties in New Mexico, Mexico en Arizona. De marktkapitalisatie is 6MM C $.Voor verdere details wordt verwezen naar de website.

Image

Opvallend is de daling in 2008, het jaar van de financiële crisis.

Gebaseerd op verwachtingen en eerste resultaten van boringen steeg dit aandeel in 2010 van 0.08C$ naar 0.34 C$, ruim vier maal de investering. Na deze top op is een daling ingezet, nu tot ongeveer 0.05 C$.

Deze dalingen lijken niet het resultaat van slechte resultaten bij de boringen. In tegendeel. Publicaties begin van dit jaar en ook nog op 17 mei jl. geven bijzonder goede resultaten tot 409 gr zilver per Ton. Echter de markt voor exploratiebedrijven lijkt op dit moment totaal uit de belangstelling, mogelijk vanwege de onzekerheid op de financiële markten. Timing bij aankoop en verkoop is dus essentieel.

Midway Gold Corporation

Een tweede voorbeeld is Midway Gold Corporation. Volgens de Denver Post Febr.2012 was Midway Gold het best presterende aandeel in 2011 in Colorado met een koersstijging van 151 procent. De koersgrafiek laat ook hier een grote daling zien in 2008.

Image

Als gevolg van goede resultaten bij de boringen steeg dit aandeel in 2010/2011 van ongeveer 0.5 C$ naar 2.5 C$

De firma is al vele jaren actief met drie exploratie projecten in Nevada en een in Washington. De marktkapitalisatie is 149mm C $. Vanwege positieve resultaten met de boringen gaat men nu met het Spring Valley Project verder met Barrick als partner en werkt men aan de overgang van exploratie naar goudproductie.

Een ander project van Midway -het Pan project - maakt snelle vooruitgang naar productie en ziet er financieel gezond uit. Ook de andere projecten boeken vooruitgang. Veel informatie over Midway Gold is te vinden op hun website, verder bij Yahoo en in de Morning Notes.

Hoewel de vooruitzichten goed lijken, lijkt er na de top in 2011, weinig belangstelling te bestaan voor dit aandeel.

Zeldzame aardmetalen -REE (Rare earth elements)

Great Western Minerals Group

Vanwege de vele publicaties, ook in de kranten over de zeldzame aardmetalen volgt hier een korte beschrijving van een REE exploratie bedrijf.

Door het stijgende verbruik en het verlagen van de export quota door China voor deze materialen stonden speciaal in 2010 exploratiebedrijven, actief in boringen naar REE, erg in de belangstelling.

Details, bronnen en referenties over deze Rare Earth Elements zijn o.a. te vinden in het artikel Rare Earth Elements,  Investeren in mijnbouwfirma's actief in zeldzame aardmetalen, en zullen hier niet worden herhaald.

Het aantal exploratie firma's actief in REE was in 2010 enige tientallen.

Op dit moment zijn er ruim 200 firma's actief met boren naar REE, waarvan misschien het merendeel zal mislukken, simpelweg omdat de markt van ongeveer 135,000 ton REE materiaal te klein is voor zo veel bedrijven. Volgens Lifton- zie referenties- zijn niet Chinese mijnen met de hoogste hoeveelheden zware rare earths, welke men als kritisch beschouwt i.v.m. toekomstige tekorten van Lynas Corp, Great Western Minerals Group, Quest Rare Minerals en Tasman Metals.

Als voorbeeld nemen we Great Western Minerals Group, Zie voor het koersverloop de grafiek hieronder.

Image

Ook hier geeft de grafiek duidelijk de dalingen aan naar het dieptepunt eind 2008 - de beurscrisis.

In 2010 stegen de prijzen van REE enorm.Ook door de vele publicaties over schaarste en export restricties door China, stegen de koersen van alle REE bedrijven hard. In dat jaar steeg de koers van Great Western Minerals van 0.2 naar ruim boven 1.0 C$ begin 2011.
.
De marktkapitalisatie is 230 mmC $. De firma heeft een vijftal exploratie sites in ontwikkeling in de VS en Zuid Afrika en produceert ook speciale legeringen waarbij REE wordt toegepast. Economische REE productie is gepland voor 2012/2013.

Door de verminderde vraag naar REE in 2011/2012 zijn de prijzen van deze producten behoorlijk gedaald en ook de aandelen koersen.

Geneesmiddelen

Senesco Technologies Inc.

Een recent succes in behandeling van kanker met medicijnen ontwikkeld door Senesco is de reden voor deze korte beschrijving van Senesco.

Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel is een duur en langdurig proces. De marktkapitalisatie van Senesco is 19mm C$.

Zoals in de grafiek te zien is heeft dit aandeel gedurende vele jaren geen winst voor de belegger opgeleverd en afhankelijk van de datum van aankoop, mogelijk verlies.

Image

Echter in publicaties van Senesco in mei 2012 en ook in de Morning Notes van 5/1/2012 is een recent succes beschreven bij behandeling van kanker met medicijnen ontwikkeld door Senesco. Er zijn nu proeven onderweg bij mensen in drie ziekenhuizen in de U.S., na succesvolle behandelingen bij dieren.

Er is erg veel informatie over Senesco en de resultaten van de ontwikkelde medicijnen beschikbaar, waarvoor wordt verwezen naar de Morning Notes en publicaties van Senesco.


Samenvatting

  • Discovery investing is een interessante beleggingsmogelijkheid met kans op goede tot zeer goede rendementen, maar is ook risicovol.

  • Na selectie van een aantal aandelen is het regelmatig vervolgen van deze fondsen bv. via Yahoo finance van groot belang voor het nemen van acties.

  • Timing voor aan- en verkoop is essentieel.

  • Door de onrust op de financiële markten staan discovery investment aandelen de laatste tijd niet in de belangstelling.

Enige referenties

http://www.kitco.com/ zie verder onder ind/matlack voor details
http://finance.yahoo.com/
Morning Notes Dr. Michael. A. Berry
Chris Berry
Technology Metals Research-Jack Lifton See Article Most non-Chinese rare earth projects doomed Nov.2011 http://www.reutersreprints.com/
http://www.resourceinvestor.com/

De websites

http://www.gwmg.ca/ (Great Western Minerals Group)
http://www.southernsilverexploration.com/.
http://www.midwaygold.com/.
http://www.senesco.com/.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.0437 seconden