HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief20121001
Nieuwsbrief20121001
HCC Beleggen Logoaankondiging HCC Beleggen Symposium 10 nov 2012 in De Bilt_truck432x76.gif
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20121001Houd Griekenland binnen de euro, maar draai geldkraan dicht
Bron: Roel Beetsma - 26 sep 2012,  www.mejudice.nl
europas-geldkraan-dicht400x400.jpg
Het gerucht gaat dat de nieuwe, driemaandelijkse analyse van het Griekse economische programma opnieuw weinig voortgang laat zien. Kortom, dreigen dat de geldkraan dicht gaat, werkt niet. Beter is het niet langer door te modderen, maar de geldkraan definitief dicht te draaien. Griekenland kan stoppen met rentebetalingen en het afbetalen van de schuld. Dat zat er toch wel in. Als Griekenland weer gaat groeien, kunnen rentebetalingen en aflossing alsnog weer in gang worden gezet. Belangrijk is Griekenland binnen de euro te houden, want anders gaan beleggers speculeren dat ook Portugal en Spanje gaan uittreden, wat de problemen verergert.

Dit stelt de Amsterdamse hoogleraar economie Roel Beetsma.
Groeiende weerstand

De troika van het IMF, de ECB en de Europese Commissie is bijna klaar met zijn drie-maandelijkse analyse van de voortgang van het Griekse economische programma. De informatie die tot nu toe is uitgelekt is dat Griekenland voor de zoveelste keer niet op schema ligt, terwijl een positieve beoordeling noodzakelijk is voor een nieuwe tranche uit het noodgeld dat klaarligt. De weerstand in de landen die garant staan om deze tranche vrij te geven wordt steeds groter, want het gevoel dat het toch niet terugkomt wordt steeds sterker.

Scenario 1: doormodderen

In essentie zijn er nu drie mogelijke scenario’s voor Griekenland. Het eerste is het “nog een keer doormodderen” scenario, waarbij Griekenland plannen presenteert die het gat met het uitgezette programmapad dichten. Deze oplossing komt tot stand door de druk die op Griekenland wordt uitgeoefend en de angst bij andere landen voor chaotische gebeurtenissen op de financiële markten wanneer de geldkraan voor Griekenland definitief wordt dichtgedraaid.
Het “nog een keer doormodderen” scenario is natuurlijk geen oplossing, want na drie maanden zal Griekenland weer achterlopen op de nu te maken afspraken, en herhaalt het scenario zich. Uiteindelijk strandt dit wanneer de publieke weerstand tegen de overdrachten naar Griekenland te groot wordt.

Scenario 2: uit de euro

Het tweede scenario is dat Griekenland al dan niet gedwongen uit de euro stapt.
Mogelijk moet het dan ook uit de Europese Unie stappen, omdat een uittreding uit de euro zich niet verhoudt met het Europese Verdrag, maar dat is voer voor juristen.
De gevolgen zullen in ieder geval zijn: een grote kapitaalvlucht uit Griekenland, een instorting van de Griekse bankensector, een nieuwe munt (de “Nieuwe Drachme”) en een langdurig juridisch getouwtrek over de munt waarin de Griekse schulden moeten worden terugbetaald.
In zoverre deze schulden uiteindelijk in Nieuwe Drachmen worden uitgedrukt, zal hun waarde in euro’s enorm gedaald zijn tegen de tijd dat ze moeten worden terugbetaald.
In zoverre schulden in euro’s blijven uitgedrukt, zullen ze voor het grootste deel, zo niet helemaal, moeten worden afgeschreven omdat de Grieken ze niet kunnen of willen terugbetalen.
Niet “willen” omdat ze weinig verplichting meer voelen jegens het buitenland en er op rekenen voorlopig toch niet naar de kapitaalmarkt te kunnen.

Naast dit alles zal Griekenland korte tijd een concurrentievoordeel hebben dat snel wordt opgegeten door hoge inflatie. Van de effecten van het concurrentievoordeel moet men zich geen grote voorstelling maken, want het Griekse exportpakket is erg beperkt. De hoge inflatie ontstaat doordat onder publieke druk de ingezette economische hervormingen en de sanering van de overheidsfinanciën worden stopgezet.
Het land gaat op de oude voet verder, zakt in steeds diepere armoede weg en moet vrezen voor het voortbestaan van haar democratie. Ook geen prettig vooruitzicht voor de rest van Europa.

Scenario 3: binnen de euro, maar geldkraan dicht
Me Judice economen in debat- logo
Beetsma120x160.jpg
Roel Beetsma
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifo München
Roel Beetsma is hoogleraar Macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij naar Amsterdam kwam, doceerde hij aan de University of California, Berkeley, University of British Columbia en DELTA in Parijs. Zijn onderzoeksinteresse omvat de macro-economische consequenties van vergrijzing, pensioensystemen, monetaire unies en de interactie tussen overheidsfinanciën en monetair beleid. Hij is als research fellow verbonden aan Netspar, CEPR, Londen, CESifo in München en het Kiel Institute of World Economics. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg in 1993.

Persoonlijke website

Het derde, en waarschijnlijk meest gunstige scenario, is dat Griekenland, nadat Europa de geldkraan heeft dichtgedraaid, in de eurozone blijft, maar (noodgedwongen) stopt met het aflossen van zijn schulden en rentebetalingen.
Dit laatste is niet zonder precedent, zij het dat het in het verleden vooral ontwikkelingslanden zijn geweest die gestopt zijn met het terugbetalen van hun schulden en rente.
Het dichtdraaien van de geldkraan is een signaal van de andere landen dat probleemlanden die zich niet aan programma afspraken houden daar dan ook negatieve gevolgen van moeten ondervinden. De gevolgen van dit scenario zijn natuurlijk ook kostbaar voor de geldschietende landen en hun bankensector.
Echter, het is in feite een verwezenlijking van wat we eigenlijk allemaal allang wel wisten.
De schuldherstructurering eerder dit jaar heeft Griekenland ruwweg teruggeworpen naar het schuldniveau van het begin van de crisis, terwijl de economische omstandigheden alleen maar slechter zijn geworden.
Dat alle nu nog uitstaande schulden zouden worden terugbetaald is een illusie.
Met het dichtdraaien van de geldkraan stoppen verdere overdrachten naar Griekenland en zullen overheden en banken hun verliezen iets eerder moeten nemen.
Deze laatste hebben de meeste verliezen natuurlijk al eerder genomen en zijn waarschijnlijk voorbereid op extra afschrijvingen.

Het gevolg van dit derde scenario voor Griekenland is dat het tekort in een klap enorm slinkt: omdat er geen rente meer wordt betaald, blijft alleen het primaire tekort nog over. Bovendien worden er geen schulden meer afgelost. Het overblijvende tekort zou dan grotendeels gedicht kunnen worden door het inkrimpen van de overheidsuitgaven, met name door het ontslaan van ambtenaren en het bezuinigen op defensie uitgaven die tot nog toe altijd ontzien zijn bij de bezuinigingen.

Schep geen precedent

Ten opzichte van het tweede scenario heeft dit scenario een aantal voordelen. Voor de crediteuren is er niet veel verschil, althans niet op de kortere termijn. In beide gevallen krijgen zij hun geld niet terug. Griekenland houdt echter betere perspectieven op toekomstige economische groei, omdat delen van het hervormingsprogramma onder druk van de Europese partners nog kunnen worden uitgevoerd, en het technische assistentie kan krijgen, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de belastingadministratie en het privatiseren van staatsbedrijven.
Een eventuele toekomstige groei kan op langere termijn dan alsnog tot gedeeltelijke terugbetaling van de schulden leiden. Hierover zouden nu al afspraken kunnen worden gemaakt.

Het belangrijkste voordeel ten opzichte van het tweede scenario is dat de eurozone intact blijft. Uittreding van één lid schept een precedent en betekent dat beleggers gaan speculeren op het uittreden van andere leden. De eerste kandidaat is waarschijnlijk Portugal en de volgende zal dan Spanje zijn, vanwege Spanje’s eigen problemen en de grote posities die Spaanse banken in Portugal hebben.

De gevolgen van de financiële chaos van een grexit voor de rest van Europa en de wereld zullen gigantisch zijn. Dit moet koste wat kost voorkomen worden. Lichtzinnige speculatie van politici over een vertrek van landen uit de eurozone is onverantwoord en lost niets op. Oplossingen moeten binnen de eurozone gevonden worden.
Terug naar  Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

HCC Verenigingsdag 27 oktober
Bron: HCC
HCC Verenigingsdag
Wanneer: Zaterdag 27 oktober
Tijd: 10:00 - 17:00 uur
Locatie: Congrescentrum 1931 Brabanthallen in Den Bosch
Entree: Gratis (€ 2,- voor niet-leden)
Klik hier voor de deelnemerslijst
Lezingen

HCC organiseert dit jaar voor het eerst de HCC!verenigingsdag. De hele dag zullen er lezingen worden gegeven op het gebied van beleggen, fotografie, Windows 8, genealogie, smartphones, besturingssystemen, Google+, veiligheid op digitaal gebied en nog veel meer.

Hier vind je het programma van de lezingen op de HCC!verenigingsdag.
Stands

Naast de lezingen zullen bijna alle Interessegroepen aanwezig zijn om zich te presenteren voor zowel leden als niet-leden. Zo kun je bijvoorbeeld tips inwinnen over het nieuwe besturingssysteem iOS 6, een vlucht maken met een flightsimulator of leren hoe je een veilige website maakt.

Hier vind je het overzicht van de onderwerpen op de stands van de Interessegroepen.
Terug naar  Inhoud

advertentie Forest Bergen

Speciaal voor leden van HCC Beleggen – gratis deelname aan congres Grip op je Vermogen
Bron: Reed Business - BeleggersBelangen
Congres Grip op je Vermogen – 6 oktober 2012, World Forum Den Haag

Crisis in Europa, bezuinigingen in Nederland en onzekerheid op de financiële markten. We hebben er allemaal mee te maken, maar willen er geen speelbal van worden.Het congres Grip op je Vermogen laat zien wat u zelf kunt doen om uw pensioen, eigen woning en beleggingen succesvol te beheren.

Op vrijdag 5 oktober en zaterdag 6 oktober zal de tweede editie van het congres Grip op je Vermogen plaatsvinden.

HCC Beleggen nodigt u samen met een introducé graag uit voor deelname aan het congres op zaterdag 6 oktober.

Er is voor u een inspirerend programma, waarbij topsprekers als Ruud Lubbers, Ruud Koornstra en Henriëtte Prast hun visie geven op deze kwesties, onder leiding van Jeroen Pauw.

Kijk voor meer informatie en het programma op www.gripopjevermogen.nl  

Speciaal voor leden van HCC Beleggen – gratis deelname aan congres Grip op je Vermogen

Via onderstaande link kunt u zich samen met een introducé gratis inschrijven onder vermelding van HCC Beleggen. Het aantal plaatsen is beperkt Schrijf nu in!     Klik Hier  .
Terug naar  Inhoud


RG_NH_ad_201109_753x202.jpg

Gemiddelde dekkingsgraad sinds eind juni toegenomen
Bron: DNB
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus gestegen naar 97%.
Eind juni bedroeg deze nog 94%.
De dekkingsgraad – de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – is gestegen door positieve rendementen op aandelen bij een betrekkelijk stabiele lange rente.

Dekkingsgraad_tcm46-278430_500x262.gifDe belangrijkste aandelenkoersen zijn tussen eind juni en eind augustus gestegen.
De MSCI-world index nam met 3% toe, terwijl de AEX met maar liefst 7,1% steeg (tabel 3.1).
De positieve rendementen op de aandelenportefeuilles hebben een positief effect op de beschikbare middelen van pensioenfondsen.
Ook de vastrentende waarden droegen positief bij aan de beschikbare middelen door een lichte daling van de korte rentes.

De gemiddelde lange rente (tabel 1.3) is tussen juni en augustus betrekkelijk stabiel gebleven. Zo is de 30-jaarsrente in deze periode licht gedaald van 2,27% naar 2,24%. In beginsel zorgt een lagere rente ervoor dat pensioenfondsen meer geld moeten reserveren voor toekomstige uitkeringen. Omdat deze mutaties in de rente zo beperkt waren, was het effect op de verplichtingen echter verwaarloosbaar. In totaal resulteerde dit in een stijging van de dekkingsgraad.

Ondanks de stijging van de dekkingsgraad naar 97% per ultimo augustus bevindt de pensioensector zich als geheel nog steeds in een dekkingstekort. Een dekkingstekort houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 105%. Een pensioenfonds beschikt dan niet over het zogenoemd minimaal vereist vermogen. Eind augustus waren 4,9 miljoen actieve deelnemers en 2,5 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij één van de 231 pensioenfondsen in dekkingstekort.
 
Links
Nominale rentermijnstructuur (zero-coupon) 15-jaarsrente
Aandelenbeursindices (tabel 3.1)
Terug naar  Inhoud


FlevoEnOverijsel753x200.jpg

EU bereidt megasteunpakket voor
Bron: Presseurop Financial Times Deutschland, Der Spiegel, Kleine Zeitung 24 september 2012
FTD_3_345x480.jpg“Griekenland, Spanje, Cyprus: EU plant reddingspakket XXL”, kopt de Financial Times Deutschland. Het financiële dagblad uit Hamburg onthult dat de leiders van de eurozone een reddingspakket voorbereiden dat veel omvangrijker wordt dan voorzien, om de “zorgenkindjes” van de eurozone te hulp te komen. Dit plan zou uiterlijk in november moeten worden bekrachtigd:

Er zou één gezamenlijk besluit kunnen worden genomen over de veranderingen in het steunpakket voor Griekenland en in het geplande programma voor Cyprus, evenals over een tweede hulpverzoek van Spanje. De overweging achter deze bundeling is om het pakket te presenteren als een totaaloplossing, die een doorbraak moet betekenen in alle pogingen die tot nu toe zijn ondernomen om de schuldencrisis te bestrijden. De FTD schrijft dat er bovendien sprake is van een financieringsgat van 10 miljard euro in het tweede (tot 2014 lopende) steunpakket aan Griekenland – zoals het weekblad Der Spiegel had onthuld – en dat het bezuinigingsbeleid in Portugal duidelijk tegen zijn grenzen aanloopt.

Ook de Kleine Zeitung verwijst naar de berichtgeving in Der Spiegel en toont op zijn voorpagina het cijfer 2 gevolgd door 12 nullen. De krant uit Graz wil hiermee aangeven dat het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zal worden uitgerust met een financiële hefboom, waardoor het ESM in noodgevallen kan beschikken over een kapitaal van 2.000 miljard euro in plaats van de oorspronkelijk geplande 500 miljard euro. Doel daarvan is om grote landen als Italië en Spanje te kunnen redden, zo valt te lezen in dit dagblad:

De voorloper van het ESM, het Europese noodfonds EFSF, zal daarbij model staan. Het EFSF beschikt over instrumenten die regelen dat het reddingsfonds met overheidsmiddelen alleen delen met een hoog risico kan overnemen. De rest moet van particuliere geldschieters komen, die minder risico lopen. Dit concept kwam bij het EFSF echter niet uit de verf vanwege een gebrek aan particuliere investeerders.
Terug naar  Inhoud


zhad_753x240.jpg

Het geheim achter de 3%-grens ontrafeld
Bron: Presseurop Aujourd'hui en France - Le Parisien 28 september 2012
Aujourdhui120928af_345x475_i.jpg
Aujourd'hui en France - Le Parisien, 28 september 2012

Nu de eurolanden streng bezuinigen op hun begroting om het overheidstekort onder de vereiste 3 procent van het bnp te brengen, onthult Aujourd'hui en France "het ongelooflijke verhaal achter het ontstaan" van deze grens. Het dagblad heeft "de man gevonden die dit symbolische getal op verzoek van [voormalig president, red.] François Mitterrand, in de gauwigheid even heeft bedacht".
Guy Abeille, de 62-jarige voormalig topambtenaar van het Franse ministerie van Financiën "is de bedenker van een concept waarop al drie decennia door zowel rechtse als linkse regeringen wordt gehamerd, namelijk dat het overheidstekort niet boven de 3 procent van het bruto binnenlands product mag komen". Hij vertelt:

We hebben die 3 procent in nog geen uur tijd aan een hoekje van de keukentafel bedacht, zonder enige theoretische onderbouwing. Mitterrand had een eenvoudige regel nodig waarmee hij ministers die de een na de ander om geld kwamen bedelen, nul op het rekest kon verkopen. [...] We moesten iets simpels hebben. 3 procent misschien? Een mooi getal, dat al eeuwenlang werd gebruikt en aan de Drie-eenheid deed denken.

Het dagblad onderstreept het ongewone karakter van deze anekdote:"De ironie van het verhaal is dat de technocraten in Brussel zich door die beroemde 3 procent hebben laten inspireren om een ander, ogenschijnlijk al even rationeel, voorschrift op te baseren [opgelegd door het nieuwe Europese begrotingspact], dat de eurolanden verplicht hun structurele begrotingstekort te beperken tot een 0,5 procent. Waarom niet 1 of 2 procent? Dat weet eigenlijk niemand."
Terug naar  Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpg

Tweedehands boekenmarkt tijdens HCC Beleggen symposium
Bron: HCC Beleggen
 Klik hier om formulier te downloaden
Terug naar  Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Vacatures HCC Beleggen 2012
Bron: Bestuur HCC Beleggen
Om onze doelstellingen zo goed mogelijk vorm geven zijn we op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn  zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken waarvoor wij mensen zoeken zijn:

  • het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen, de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
  • beleggingssoftware beoordelenactieveleden_gezocht_sh400x236.gif
  • CD samenstellen met software, koersen, links etc.
  • het actueel houden van (een deel van) onze website/ons forum
  • webmaster voor en meewerken aan de nieuwe inrichting van onze website
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia
  • het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC Beleggen symposia en/of beurzen
  • een bestuursfunctie.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.

Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.

Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier of meld u zich dan via de website ... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Terug naar  Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.05554 seconden