HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief20121101
Nieuwsbrief20121101
HCC Beleggen Logoaankondiging HCC Beleggen Symposium 10 nov 2012 in De Bilt_truck432x76.gif
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20121101Welk type trader ben jij?
Bron: US Option Trader
Elk mens is verschillend en elk mens neemt ook op verschillende manieren beslissingen. De één doet dat op basis van feiten en de ander juist weer op basis van emotie. Het feit dat niemand gelijk is, zorgt ervoor dat er op de beurs vraag en aanbod is. Het zorgt er echter ook voor dat bepaalde mensen veel winst hebben en anderen veel verlies.
 
Om dat laatste te voorkomen, is het goed om te beseffen welke type trader jij bent. Er zijn 4 verschillende categorieën waar je onder zou kunnen vallen.
 
De Snelle
De snelle trader heeft voldoende aan een minimale set aan informatie om zelfstandig zijn beslissing te kunnen nemen. Hij focust zich slechts op een beperkt aantal (fundamentele en/of technische) indicatoren en bepaalt dan wat hij gaat doen. Hij is vaak ook een van de aanwakkeraars van een trend. En omdat hij daarbij in de voorhoede loopt, kunnen zijn winsten ook fors zijn. Het valt echter ook wel eens (flink) tegen.

De Fundamentalist

De fundamentele trader wil een weloverwogen keuze maken alvorens hij een trade opzet. Hij gaat dan ook op zoek naar alle achtergronden van de bedrijven waar hij zijn geld op zet. Hierbij kijkt hij onder andere naar de omzetontwikkelingen, winstverwachtingen, kosten, marges, kapitaalkrachtigheid, marktontwikkelingen en noem maar op. Wat relatief onbekend is, is dat naast de hoeveelheid aan informatie dit type trader over een flinke dosis emotie beschikt. Als alle seinen op groen staan, dan kan de Fundamentalist overgoten worden met trots voor ‘zijn’ bedrijf. Als er eenmaal negativiteit rondom een aandeel, tracker of index hangt, zal hij echter ook niet snel van gedachten veranderd kunnen worden.

De Techneut
In tegenstelling tot de Fundamentalist kijkt de technische trader zo goed als niet naar alle achterliggende informatie. De Techneut kijkt alleen naar grafieken om een keuze te maken. Patronen in de grafieken, aangevuld met bijbehorende indicatoren, zijn zijn werkgebied. weldeservedpowernapRL300x300.jpgHij maakt gebruik van de voorspelbaarheid van het handelen van anderen, zoals hij dat uit de grafieken kan aflezen. Hij is er immers van overtuigd dat het gedrag van beleggers in de toekomst niet anders zal zijn.

De Hulpbehoevende
Dit type trader is de gevaarlijkste. Waar de eerste 3 types over het algemeen weten wat ze doen en methodes hebben, doet de Hulpbehoevende maar wat. Hij hoort hier eens wat, doet daar eens wat en laat zich veelal leiden door anderen. Zo’n 90% van deze traders stopt binnen 3 jaar met beleggen, omdat ze dan al hun inleg verspeeld hebben. Deze groep heeft geen methode om te checken of wat er allemaal geroepen is waar kan zijn. Alle trades zijn daarbij ‘op hoop van zegen’. Waar de Hulpbehoevende écht baat bij heeft, is een buddy - en dan bij voorkeur een Fundamentalist of een Techneut - die hem aan de hand meeneemt om te zorgen dat hij bij de 10% overlevenden gaat horen.
 
Is het je al duidelijk wat voor trader jij bent? Het is belangrijk om te weten op basis waarvan jij je beleggingsbeslissingen maakt. Als je dit eenmaal weet, dan kan je ook veel beter de kansen en valkuilen onderkennen. En dit - dat zal je niet verbazen – leidt ongetwijfeld tot betere rendementen.
Terug naar  Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

Stijgende inflatie is geen denkbeeldig gevaar maar een feit
Bron: Sylvester Eijffinger en Edin Mujagic in MeJudice 19 okt 2012
Een stijgende inflatie is geen denkbeeldig gevaar maar een feit, iets waar Sylvester Eijffinger en Edin Mujagic al tijden voor gewaarschuwd hebben. Daarmee logenstraffen zij de beweringen van deflatieprofeten die op basis van wankele argumenten de wereld angst aanjagen dat stagnatie en deflatie samengaan. Economische voorspellingen moeten dergelijke profeten maar overlaten aan de macro-economen. Laten zij eerst aantonen waar de deflatie is.

Deflatie of inflatie?
Volgens Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, bedroeg de inflatie in de eurozone in september dit jaar 2,7 procent. De koopkracht van de Europeanen neemt maand in maand uit sneller af. Volgens vele journalisten en anderen, vaak niet (afgestudeerde) macro-economen, had de koopkracht echter juist moeten toenemen. In 2010 vond er een hevige meningenstrijd in Nederland. Enerzijds waren er monetair-economen die stijgende inflatie voorspelden voor de komende jaren. Lijnrecht tegenover hen stonden de deflatieprofeten die juist een deflatiegolf het Westen zagen overspoelen. Hét argument van de laatste groep kwam een uit de Keynesiaanse gereedschapskist: gebrek aan economische groei. Als de economie niet of nauwelijks groeit, laat staan krimpt, betekent dat dat de vraag daalt. En bij dalende vraag verlagen de winkeliers hun prijzen om nog enige omzet te draaien. Wat dat betreft is er sprake geweest van een perfecte omgeving voor een deflatiegolf. Immers, de economie van de eurozone groeide nauwelijks tot aan de herfst 2011 en sinds het vierde kwartaal van dat jaar krimpt de economie.

Inflatie is dominant

Me Judice economen in debat- logo

Eijffinger120x160.jpgSylvester Eijffinger

Universiteit van Tilburg en CEPR
Prof. Dr. Sylvester C.W. Eijffinger is Hoogleraar Financiële Economie en Jean Monnet Hoogleraar Europese Financiële en Monetaire Integratie, CentER for Economic Research en Departement Economie, Universiteit van Tilburg en Research Fellow, Centre for Economic Policy Research, Londen, VK en CESifo Research Network, München, Duitsland.
Weblog Sylvester Eijffinger
Nu er ruim twee jaren verstreken zijn sinds dat verhitte inflatie/deflatie debat, is er voldoende materiaal om onomstotelijk vast te stellen dat de deflatieprofeten er faliekant naast hebben gezeten. En het is niet alleen de inflatie in de afgelopen maanden of zelfs in de eurozone alleen, die daar sluitend bewijs voor leveren.

In de zomer en het najaar van 2009 had de eurozone te maken met deflatie tot wel 0,8 procent. Ook in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië daalden de prijzen gedurende een paar maanden. Sinds maart 2010 stijgen de prijzen echter behoorlijk. In de eurozone klommen de prijzen met 1,5 procent wat sindsdien versneld is tot 3 procent eind vorig jaar. In de Verenigde Staten bedraagt geldontwaarding ook ongeveer 3 procent en in Groot-Brittannië bedroeg die zelfs al die tijd tussen ruim 3 en meer dan 5 procent. De inflatie in de eurozone en de Verenigde Staten oogt misschien niet enorm, maar is dat wel omdat de prijzen gestegen zijn in jaren waarin de economische groei heel laag was.

Misrekening deflatieprofeten
Er zijn meerdere redenen waarom deflatieprofeten er behoorlijk naast zitten. In de eerste plaats omdat de argumentatie stoelde op de, geschiedkundig en economisch verkeerde, veronderstelling dat lage economische groei en zelfs krimp, automatisch tot dalende prijzen leidt. De geschiedenis is bezaaid met voorbeelden waarin lage groei en stijgende inflatie juist hand in hand gaan, zoals de jaren zeventig. In de tweede plaats is er een haast fundamentalistische afkeer van het eeuwenoude feit dat te veel geld in omloop de prijzen onder opwaartse druk zet. Er is een reden waarom de enige langdurende inflatiegolf in Europa plaats vond tussen ongeveer 1450 en 1600. Dankzij nieuwe ontdekkingen explodeerde namelijk de zilverproductie in Europa terwijl tegelijkertijd schepen vol met geroofd goud en zilver uit de net ontdekte Midden- en Zuid-Amerika, aanmeerden in de Spaanse havens. Dat was het toenmalige equivalent van de geldpers die 24 uur per dag draait omdat goud en zilver in die tijd geld waren.

Me Judice economen in debat- logo

Edin_Mujagic120x160.JPGEdin Mujagic
Universiteit van Tilburg en OranjeLelie Consultancybureau
Monetair econoom verbonden aan de Universiteit van Tilburg en OranjeLelie Consultancybureau. Auteur van het boek ‘Tien jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’. In mei dit jaar verschijnt zijn tweede boek, 'Torenhoge inflatie komt eraan: hoe die te verslaan'. Tussen 2004 en 2010 was Mujagic redacteur macro-economie van het zakenweekblad FEM Business & Finance.
Deflatieprofeten kiezen er echter voor om economische en historische feiten te negeren en hebben het oude advies, dat aanval de beste verdediging is, omarmd. Op verschillende internetfora en zenders waar de deflatieprofeten mensen bang maken voor deflatie, roepen ze telkens weer de inflationistas hen te vertellen waar de door hen voorspelde inflatie is. Daarbij schuwen ze het niet om een loopje te nemen met de waarheid. Zij wijzen erop dat er geen hyperinflatie is. Daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat niemand twee jaar geleden hyperinflatie heeft voorspeld. Wel stijgende inflatie, wat iets heel anders is. Het is niets meer dan een lachwekkende poging de aandacht af te leiden van harde feiten. Het is namelijk een zeer vreemd verzoek aan het adres van de inflatieprofeten om te vragen waar de inflatie is: inflatie is overal om ons heen, zoals de harde cijfers, uit Europa én de Verenigde Staten, duidelijk uitwijzen.

De verzoeken van de deflatieprofeten zijn echter wel begrijpelijk: het doet pijn te erkennen ergens faliekant naast te hebben gezeten. Dat iemands voorspellingen niet uitkomen omdat er onverwachte zaken gebeuren, dat is vreemd noch een schande. Als iemand die deflatie voorspelde omdat de economie niet of nauwelijks zal groeien, ernaast zit omdat de economische groei onverwacht juist hoog werd, is niets anders dan logisch. Des te pijnlijker is echter falen als aan alle van tevoren gestelde voorwaarden is voldaan, wat van toepassing is op deflatieprofeten uit 2010.

Amateuristische economie
Aan economische voorspellingen  kan en mag iedereen zich wagen, net zoals iedereen, voetballer of niet, een voorspelling kan en mag doen voor de uitslag van een willekeurige wedstrijd uit de eredivisie. Het is echter een goede zaak de macro-economische analyse over te laten aan macro-economen. Omdat de deflatieprofeten ondanks de werkelijke stand van zaken gewoon doorgaan met, behalve vraag opwerpen waar de inflatie is, de vraag die met dit artikel beantwoord is, mensen bang maken voor het denkbeeldige deflatiegevaar, moeten zij verantwoording afleggen. Zij moeten de vraag beantwoorden waarmee veel mensen die onnodig bang zijn gemaakt zitten: waar is de deflatie? Op die vraag is maar één antwoord mogelijk: die is er niet. De Britse econoom John Maynard Keynes zei ooit: ‘als de feiten veranderen, verander ik van mening. En wat doet u meneer?’ De vraag is: wat doen de deflatieprofeten?
Terug naar  Inhoud


RG_NH_ad_201109_753x202.jpg
advertentie Forest Bergen

Toezicht AFM op flitshandel
Bron: AFM
afm760x230.jpg
Hoe houdt de AFM toezicht op hoge snelheidshandel? Zij doet dit op verschillende manieren. De AFM beschouwt hogesnelheidshandel niet als een zelfstandige strategie, maar als een techniek waarmee kortetermijn handelsstrategieen in de praktijk kunnen worden gebracht. Zij kan real time ingrijpen in de handel, zij neemt regelmatig contact op met partijen bij opvallende ontwikkelingen. Daarnaast kan de AFM de handel laten stilleggen.

De AFM heeft toegang tot data van de Nederlandse handelsplatformen en kan zien welke beleggingsonderneming handelt - namens wie zij dat doet kan de toezichthouder opvragen. Het geautomatiseerde detectie en analysesysteem filtert bovendien opvallende orders en koersbewegingen uit de data. Eenvoudige handelspatronen (algoritmes) kunnen we op die manier opsporen. Complexere algoritmes zijn voor ons niet real-time zichtbaar, wel later.  Deze complexe algoritmes zijn moeilijk te ontrafelen. Om de markt bij te benen, blijft de AFM daarom investeren om haar IT-systemen up to date te houden, waardoor ook de nieuwste algoritmes kunnen worden opgespoord.

AFM_logo_home_new_sh_207x99.jpgOverigens ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid bij de ondernemingen en platformen zelf (vastgelegd in richtsnoeren van ESMA): zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat hun eigen systemen goed op orde zijn en risico's voor de handel op tijd opsporen en oplossen.
ref:   ESMA richtsnoeren
        Rapport: Toepassing HFT op Europese markten
Terug naar  Inhoud


FlevoEnOverijsel753x200.jpg

Dringend advies aan consumenten met een beleggingsverzekering
Bron: AFM
De AFM raadt consumenten dringend aan om actie te ondernemen en advies te zoeken over hun financiële situatie. wat-je-moet-weten.jpgVooral consumenten met een beleggingsverzekering kunnen het beste op de korte termijn actie ondernemen, omdat deze niet altijd oplevert wat in het verleden is voorgespiegeld. Hoe eerder iemand actie onderneemt, hoe langer er de tijd is om extra vermogen op te bouwen.

Dit is zeker belangrijk wanneer je een beleggingsverzekering hebt om je hypotheek mee af te lossen of om in je pensioen te voorzien.
    Meer informatie voor consumenten over beleggingsverzekeringen

Verzekeraars hebben dit jaar een groot deel van hun klanten per brief geïnformeerd over de compensatie van te hoge kosten. Opvallend genoeg lijken veel klanten het daarbij te laten, terwijl er mogelijk meer nodig is om bijvoorbeeld alsnog het vermogen op te bouwen dat nodig is voor pensioen of hypotheek.

Financieel adviseurs kunnen helpen om inzichtelijk te maken wat de beleggingsverzekering voor iemands persoonlijke situatie betekent. Klanten zouden terug moeten gaan naar hun adviseur die hen destijds de beleggingsverzekering heeft geadviseerd om kosteloos hersteladvies te krijgen. Via provisies is, of wordt, de adviseur betaald voor deze dienst. Klanten die geen zaken meer willen of kunnen doen met hun oorspronkelijke adviseur, kunnen ook bij een andere adviseur terecht voor advies over hun beleggingsverzekering.

De AFM heeft een aantal klachten van consumenten in onderzoek waarbij consumenten met een beleggingsverzekering zijn benaderd door partijen die hulp zeggen te bieden bij een beleggingsverzekering. Het gaat dan veelal om onbekende partijen die de consument in eerste instantie telefonisch benaderen. Hierbij lijkt het advies om over te sluiten naar een ander product de boventoon te voeren, en rekenen deze partijen hier onredelijk hoge kosten voor. Bovendien worden die kosten betaald uit de opgebouwde tegoeden die worden overgesloten naar andere producten.
AFM_logo_home_new_sh_207x99.jpg
De AFM raadt consumenten aan niet in zee te gaan met een adviseur voordat precies duidelijk is wat de kosten zijn van een advies en welke dienst hij hier voor levert.
De Consumentenbond heeft hier naar aanleiding van klachten van leden ook al voor gewaarschuwd.
Terug naar  Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Nieuw financieringsmodel voor het depositogarantiestelsel
Bron: DNB  18 oktober 2012
stapelskortingIMG_0552_500x266.jpg Het Ministerie van Financiën en DNB werken aan de oprichting van een fonds voor de ex ante financiering van het deposito-garantiestelsel. Aanleiding zijn de ervaringen van de kredietcrisis en aankomende Europese regelgeving.
Banken gaan straks een risicogewogen bijdrage aan het fonds betalen.
Het nieuwe beleid treedt 1 juli 2013 in werking.

Het depositogarantiestelsel draagt bij aan financiële stabiliteit door tegoeden van rekeninghouders tot 100.000 euro te beschermen wanneer een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. De zekerheid dat een banktegoed is gegarandeerd, helpt een bankrun te voorkomen. Dat is belangrijk, omdat een bankrun kan uitdraaien op grootschalige paniek onder spaarders en daarmee een brede besmetting van de bankensector, ook als twijfels over de soliditeit van andere banken ongefundeerd zijn.

Alle banken met een Nederlandse bankvergunning nemen verplicht deel aan het depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door DNB. In het huidige systeem keert DNB een vergoeding uit aan de depositohouders, waarna de kosten achteraf worden omgeslagen over de deelnemende banken. De uitkeringen die onder het depositogarantiestelsel zijn gedaan bij de faillissementen van Icesave (2008) en DSB Bank (2009) zijn op deze wijze gefinancierd.

Versterking en harmonisatie van depositogarantiestelsels
Vertrouwen van spaarders in het stelsel is essentieel voor de effectiviteit van het depositogarantiestelsel. Dit blijkt uit de ervaring tijdens de kredietcrisis. In september 2008, vlak na het faillissement van Lehman Brothers, besloot de Ierse regering ongelimiteerde dekking te bieden aan depositohouders bij haar banken. Dit vergrootte de onrust in de Europese bankensector omdat het spaarders een prikkel gaf om geld te verplaatsen naar banken met hogere dekking binnen de Europese Unie (EU). Enkele weken later verklaarden de Europese ministers van Financiën daarom gezamenlijk dat in elk land de depositogarantie verhoogd zou worden tot minimaal 50.000 euro. In Nederland werd de maximale vergoeding vastgesteld op 100.000 euro. Dit droeg bij aan het terugkeren van rust in de Nederlandse spaarmarkt.

In de daaropvolgende periode zijn nationale depositogarantiestelsels binnen Europa verder geharmoniseerd. Sinds eind 2010 is het dekkingsniveau voor de gehele EU vastgesteld op 100.000 euro. Daarnaast is de uitbetalingstermijn aan depositohouders verkort van drie maanden tot maximaal 20 werkdagen. Dit biedt spaarders de zekerheid dat ze snel weer over hun geld beschikken wanneer een bank failleert. Ruimere dekking en een kortere uitkeringstermijn dragen bij aan het vertrouwen in het stelsel en daarmee het voorkomen van een bankrun.

Beide aanpassingen hebben echter als nadeel dat depositohouders minder worden geprikkeld om, voor zover mogelijk, kritisch naar de soliditeit van een bank te kijken. Menig depositohouder laat zich voornamelijk leiden door het rentetarief dat een bank vergoedt; denk aan de snelle groei van Icesave in 2008. Door de aanwezigheid van dit ‘moreel risico’ neemt de marktdiscipline voor banken af, omdat zij op dit punt niet of nauwelijks gemonitord worden door spaarders.

De voordelen van een vooraf gefinancierd depositogarantiestelsel
Per 1 juli 2013 treedt de "Algemene Maatregel van Bestuur ex ante financiering depositogarantiestelsel" in werking waarmee fondsvorming op basis van risicogewogen premies mogelijk wordt gemaakt. Het fonds krijgt een doelomvang van 1 procent van onder het stelsel gegarandeerde deposito’s, vooralsnog ongeveer 4 miljard euro, op te bouwen in 15 jaar. Nederland loopt hiermee vooruit op het voorstel van de Europese Commissie om dergelijke fondsvorming in de gehele EU verplicht te stellen. Overigens is dit in vele Europese landen al staande praktijk.

Fondsvorming op basis van risicogewogen premies heeft een aantal belangrijke voordelen boven het huidige model van financiering achteraf. Allereerst maakt risicoweging het mogelijk de bijdrage van een bank aan het stelsel te relateren aan haar risicoprofiel. Dit ondervangt (ten dele) het moreel risico. Risicogewogen premies geven banken immers een prikkel om minder risico aan te gaan. In het nieuwe stelsel is de premiebijdrage voor risicovolle banken tot twee keer zo hoog als voor conservatieve banken. Daarnaast maakt fondsvorming het mogelijk dat een bank meebetaalt aan de uitkeringen die onder het stelsel worden gedaan als gevolg van haar faillissement. Dit is in overeenstemming met het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Fondsvorming helpt daarbij in het spreiden van de kosten van het depositogarantiestelsel over de tijd. Hierdoor hoeft de sector niet in een keer een groot bedrag vrij te maken wanneer het depositogarantiestelsel de kosten voor een failliete bank omslaat. Het stelsel wordt hiermee minder procyclisch.

Naar een Europees depositogarantiestelsel
In Europa worden belangrijke stappen gezet om de crisis te bestrijden en de Economische en Monetaire Unie te versterken. Zo hebben de Europese regeringsleiders  eind juni 2012 de historische stap  gezet richting een Bankenunie. Dit betekent dat er effectief toezicht op Europees niveau moet komen, in samenhang met een Europees resolutiemechanisme dat het mogelijk maakt probleembanken op uniforme wijze af te wikkelen. Een Europees depositogarantiestelsel zal uiteindelijk ook onderdeel van deze bankenunie moeten uitmaken.
Terug naar  Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpg

Emissies langlopende bedrijfsobligaties weer boven 10 miljard
Bron: DNB 22 oktober 2012
In 2012 zijn de uitgiften van langlopende obligaties door Nederlandse niet-financiële vennootschappen sterk toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 2012 gaven bedrijven voor respectievelijk EUR 4,0 miljard, EUR 1,3 miljard en EUR 5,6 miljard uit (totaal EUR 10,9 miljard), tegenover EUR 6,3 miljard over heel 2011.

Vooral in maart en augustus van dit jaar plaatsten veel grote ondernemingen nieuwe leningen op de kapitaalmarkt.

Met uitzondering van de periode 2008K4-2009K3 waarin per kwartaal gemiddeld EUR 8,6 miljard werd uitgegeven, waren de bruto-emissies op kwartaalbasis het afgelopen decennium nooit zo hoog als in het derde kwartaal van 2012. In oktober is reeds voor EUR 2,5 miljard aan langlopende bedrijfsobligaties geplaatst.
De uitgiften van langlopende obligaties van niet-financiële vennootschappen komen in het lopende jaar ook hoger uit dan in 2010 toen de sector voor EUR 13,1 miljard emitteerde.

Grafiek_1_ Emissies bedrijfsobligaties _tcm46-279820.GIFWereldwijd zit de kapitaalmarkt voor bedrijfsobligaties van grote ondernemingen ook al maanden in de lift (zie Grafiek 1).

In het eurogebied stijgt de omvang van de emissies. In de eerste acht maanden van dit jaar komen de bruto-emissies uit op EUR 103,9 miljard en benaderen daarmee de totale uitgiften over heel 2011 (EUR 107,1 miljard), mede doordat ook Zuid-Europese ondernemingen meer obligaties uitgeven. In de VS komen de investeringen in langlopende bedrijfsobligaties over de eerste drie kwartalen van 2012 uit op USD 984,4 miljard tegenover USD 1012,1 over heel 2011.
Hiermee komt dit jaar de omvang van de nieuwe emissies in de buurt van het voorgaande record uit 2007 van USD 1127,5 miljard. Ook Nederlandse bedrijven kiezen vaker voor dollar-leningen, de zogenaamde Yankee bonds.
Tussen 2000 en 2011 is gemiddeld 34,0% van de door Nederlandse niet-financiële vennootschappen geëmitteerde langlopende obligaties genoteerd in een vreemde valuta waarvan 73,2% in dollars.
In 2012 is tot nu toe 41,6%  van de langlopende bedrijfsobligaties uitgegeven in vreemde valuta, waarvan 82,5% in dollars.
Met andere woorden, waar eerst Grafiek_2_Rentetarieven op bedrijfs- en staatsobligaties_tcm46-279821.GIFgemiddeld 24,8% van de langlopende bedrijfsobligaties in dollars waren genoteerd ligt dat momenteel op 34,2%.

De drukte op de markt heeft diverse redenen. Bedrijven kiezen vaker voor de kapitaalmarkt ter financiering van hun activiteiten, in plaats van financiering middels een banklening.

Ook zijn de rentetarieven op bijvoorbeeld Nederlands en Amerikaans overheidspapier historisch laag, in sommige gevallen zelfs negatief. Hierdoor kunnen beleggers mogelijk een hoger verwacht rendement behalen door te investeren in langlopende bedrijfsobligaties.
De meeste emissies zijn dan ook vele malen overschreven, ondanks dat de spread tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties de afgelopen jaren onder de 2,0% ligt (zie Grafiek 2). Niet-financiële vennootschappen kiezen mede door de lage rentetarieven ervoor om zich nu te herfinancieren tegen betere tarieven.
Tegenover de stroom aan nieuwe emissies staan dan ook veel aflossingen.
Doorgaans vinden de meeste aflossingen in het eerste kwartaal plaats waardoor er mogelijk reeds een goed beeld van de netto-emissies voor 2012 is.
De netto-emissies in 2012 liggen momenteel boven één miljard, in 2010 en 2011 was dit respectievelijk EUR 200 miljoen en EUR 500 miljoen.
Terug naar  Inhoud


Toekomst ESM in handen van EU-hof
Bron: The Irish Times, euobserver.com  in Presseurop 23 oktober 2012
Het Hof van Justitie van de Europese Unie zal vandaag beginnen met het aanhoren van de argumenten waarmee
irish-times160x200.gif
 Dublin   Taal : Engels    Oplage : 119 000
The Irish Times
De  prijzen die de journalisten van The Irish Times  winnen, bevestigen regelmatig zijn status van toonaangevend dagblad.
De krant is opgericht in 1859 door protestanten, maar staat vandaag onder directie van een groep ‘trustees’, die erop toezien dat de politieke en religieuze onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. The Irish Times kan rekenen op een belangrijk netwerk van buitenlandcorrespondenten, waaronder de journalist Fintan O’Toole. De site is in 1994 opgezet en in juni 2008 vernieuwd
het Ierse parlementslid Thomas Pringle bezwaar maakt tegen de ratificatie van het permanente Europese noodfonds (ESM), meldt The Irish Times.

In dit fonds, dat op 8 oktober in werking is gesteld, zit 500 miljard euro dat bedoeld is om noodlijdende landen en banken uit de eurozone uit de brand te helpen.

Pringle stelde in juni in de Ierse rechtbank dat het ESM zowel in strijd is met de Ierse grondwet als met EU-wetgeving.

Hoewel de Ierse Hoge Raad weigerde een gerechtelijk bevel te verstrekken, waardoor ratificatie onmogelijk zou worden, diende de Raad wel een hele reeks vragen in bij het Hof in Luxemburg.

Euobserver merkt op dat de uitspraak van het Hof van directe consequentie kan zijn voor het noodlijdende Ierland dat binnenkort een eerste bedrag van 500 miljoen euro aan het fonds moet betalen.
eu-observer160x200.gif
 Brussel    Taal : Engels    Oplage : 60,000
EUobserver
is opgericht in 2000 als een onafhankelijke nieuwsbron voor Europese aangelegenheden. De berichtgeving legt duidelijk de nadruk op mensenrechten, transparantie, de strijd tegen corruptie, milieubescherming en het democratiseringsproces van de Europese Unie. EUobserver is een Belgische non-profitorganisatie die inkomsten heeft uit commerciële activiteiten dankzij onder andere reclame en boekenverkoop. 

Als de EU-rechters een negatief advies afgeven, zullen het ESM, de ratificering en de betalingen aan Luxemburg [waar het ESM is gevestigd, red.] als onrechtmatig worden beschouwd.

Het Europese Hof heeft spoed achter de procedure gezet om ‘onzekerheid over de financiële stabiliteit van de eurozone te voorkomen’.
En experts denken dat Pringle nul op het rekest krijgt.

Het ESM is “moordend” voor de publieke opinie in Ierland, schrijft de nieuwssite uit Brussel. De Ierse regering heeft lang campagne gevoerd om zijn ontvangen noodhulp van 64 miljoen euro deels te laten dragen door het Europese fonds. Maar dit was zonder resultaat.

Haviken uit de eurozone, zoals Duitsland en Finland, zeiden dat ze niet konden helpen met de oude schulden van de ‘bad banks’, het grootste probleem van het Ierse ministerie van Financiën.
Klik hier om formulier te downloaden
Terug naar  Inhoud


Vacatures HCC Beleggen 2012
Bron: Bestuur HCC Beleggen
Om onze doelstellingen zo goed mogelijk vorm geven zijn we op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn  zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken waarvoor wij mensen zoeken zijn:

  • het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen, de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
  • beleggingssoftware beoordelenactieveleden_gezocht_sh400x236.gif
  • CD samenstellen met software, koersen, links etc.
  • het actueel houden van (een deel van) onze website/ons forum
  • webmaster voor en meewerken aan de nieuwe inrichting van onze website
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia
  • het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC Beleggen symposia en/of beurzen
  • een bestuursfunctie.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.

Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.

Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier of meld u zich dan via de website ... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Terug naar  Inhoud


Aanmelden en routebeschrijving  59ste HCC Beleggen Symposium 10 nov in De Bilt
Een entreebewijs voor het 59-ste HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium
wordt gehouden in:
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL  De Bilt Bekijk ligging >>
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar  Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02196 seconden