HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow CoSA en Beginnen met Beleggen
CoSA en Beginnen met Beleggen

CoSA en Beginnen met Beleggen
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
Spaarbankboekje_cover-SH230x307.jpg
In dit artikel gaan we in op de betekenis die fundamentele analyse van aandelen en de methoden die CoSA hiervoor heeft ontwikkeld, kunnen hebben voor de beginnende belegger.

Ook iemand die zijn geld op een spaarrekening heeft staan, is een belegger. En het kan gegeven zijn persoonlijke omstandigheden heel verstandig zijn om alleen geld op een spaarrekening aan te houden. Ook in deze tijden waar de rente voor de spaarrekening erg laag is.
De (beginnende) belegger waarvoor wij dit artikel hebben geschreven is iemand die het verantwoord acht om zijn kapitaal te verdelen over bijvoorbeeld een spaarrekening, obligaties en aandelen.
Hij is zich bewust van de verschillende risico’s die aan deze assets verbonden zijn. En weet ook dat een investering in aandelen er een voor de lange termijn dient te zijn. Denk daarbij aan een periode van minstens 5 jaar. Dit artikel richt zich dus niet op de ‘trader’ die wil profiteren van korte termijnbewegingen van de aandelenkoers.


Welke aandelen?
Verstandig beleggen in aandelen doe je niet door af te gaan op het advies van de buurman die zegt zoveel verdient te hebben met beleggen of een aandeel te kopen omdat het wordt aanbevolen in de media. Onderzoek wijst uit dat beleggen op deze manier voor de meeste beleggers slechts tot verlies leidt. Wij vinden het evenmin verstandig om je te beperken tot aandelen genoteerd in Amsterdam. Die vijver is klein.

aandelen-SH240x240.jpgVerstandig beleggen in aandelen betekent dat je op zoek gaat naar aandelen van bedrijven die hoge kwaliteit bieden. Die zoektocht geschiedt op basis van een objectieve, gestructureerde aanpak waarbij aandelen worden geselecteerd aan de hand van kengetallen en grenzen voor die kengetallen die het onderscheid tussen Koopwaardig, Houden en Verkopen kunnen bepalen.
We adviseren daarbij te streven naar het vormen van een portefeuille van aandelen met aandacht voor spreiding over diverse sectoren. Het is gebruikelijk om geleidelijk een portefeuille met uiteindelijk bijvoorbeeld 15 of 20 aandelen in de portefeuille op te bouwen. Hierdoor beperken we het risico dat we lopen: Als één aandeel een tegenvallend resultaat oplevert, weegt dat minder zwaar in de totale opbrengst aan koerswinsten en dividenduitkeringen.

De CoSA-werkgroep heeft methoden ontwikkeld die de belegger kunnen helpen bij het op deze wijze selecteren van kwaliteitsaandelen. Deze methoden zijn gebaseerd op de NAIC-methode die circa 60 jaar geleden in de VS is ontstaan. De NAIC-methode heeft een goed trackrecord. Het gemiddeld rendement bedraagt 13,9% per jaar.

We volgen ongeveer 500 aandelen: 125 genoteerd in Europa en 375 in de VS.
Daarbij onderscheiden we op dit moment twee categorieën aandelen:
KoersGroei-aandelen en DividendGroei-aandelen.

Verschillen tussen KoersGroei(KG) en Dividendgroei(DG) aandelen
We merkten eerder op dat wij het kopen van aandelen beschouwen als een investering voor de lange termijn. In die periode moet je opgaande en dalende markten verwachten, maar de geschiedenis leert dat kwaliteitsaandelen op de lange duur een aantrekkelijk rendement bieden

Uitgaande van de doelstelling die de belegger heeft geformuleerd, wordt bepaald welk deel van het te beleggen kapitaal geïnvesteerd zal worden in aandelen. Vervolgens is het verstandig nader te bepalen hoe de investeringen verdeeld zullen worden over KG- en DG-aandelen. KG-aandelen zijn gevoeliger voor koersvariaties, maar daar staat tegenover dat deze aandelen op de (middel)lange termijn gemiddeld een hoger rendement leveren. Het rendement van een investering in KG-aandeel wordt bepaald door de actuele koers te vergelijken met de aankoopkoers.
KG-aandelen zijn vooral geschikt om vermogen of kapitaal te doen toenemen ten behoeve van latere grotere aankopen of een ten behoeve van aanvullend pensioen.

DG-aandelen hebben een andere karakteristiek. Zij zijn minder gevoelig voor koersfluctuaties en indirect risicomijdend daar de uitkerende bedrijven door hun dividendbeleid de aandeelhouders beter en langer aan zich binden. Bovendien is het uitkeren van periodieke dividenden voor aandeelhouders het meest betrouwbare signaal over het welzijn van een bedrijf en het gevoerde beleid, betrouwbaarder dan de winst per aandeel(WpA) bijvoorbeeld. Het rendement van DG-aandelen wordt bepaald door de netto dividendopbrengsten daar deze uitsluitend worden gerelateerd aan de aankoopkoers en derhalve niet afhankelijk zijn van later negatief of positief koersverloop.
Een belangrijk verschil tussen KG-en DG-beleggen is, dat bij koop van DG-aandelen ten behoeve van het verkrijgen van extra inkomsten door dividenduitkeringen, primair gelet wordt op dividendgroei en minder op koersgroei, terwijl bij KG-aandelen primair  gelet wordt op koersgroei en minder op dividenduitkeringen. Het maakt daarom DG-aandelen minder kwetsbaar in turbulente tijden.
DG-aandelen zijn vooral geschikt om regelmatig extra inkomsten te ontvangen door de dividenden die veelal per kwartaal worden uitgekeerd. Wat door velen wordt gedaan, is eerst met KG-aandelen kapitaal/vermogen gedurende lange of middellange tijd op te bouwen en daarna over te gaan op DG-aandelen voor het benutten van het verworven vermogen voor regelmatige extra inkomsten. Veel
Amerikanen zorgen op deze wijze voor hun eigen (aanvullend) pensioen.

Hoe kan CoSA de Belegger helpen
De CoSA-werkgroep vergroot de kennis van de fundamentele analyse bij beleggers door het publiceren van artikelen over dit onderwerp. Daarnaast stelt de werkgroep instrumenten beschikbaar waarmee de belegger zich een oordeel kan vormen over de kwaliteit en dus koopwaardigheid van een aandeel.

We volgen een verzameling van aandelen die in potentie in aanmerking komen voor opname in de eigen portefeuille. Elke week verschijnt onze Nieuwsbrief waarin we artikelen opnemen die meer inzicht geven in onze werkwijze. Ook stellen we daarbij een wekelijkse Rangtabel beschikbaar met alle gevolgde aandelen met de waarden van de berekende kengetallen. cosaKwalBeoord-SH400x260.jpgDeze Rangtabel is een goed hulpmiddel voor de selectie van aandelen. Beleggers kunnen desgewenst de eisen die we aan de kengetallen stellen nog naar eigen voorkeur wijzigen.

Verder kan een Excel-programma met hulpbestanden van de Europese aandelen gedownload worden waarmee de belegger een analyse van een aandeel kan maken. Daardoor krijgt hij meer inzicht in de wijze waarop de beoordeling van een aandeel tot stand komt.

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. Voor HCC-leden is deze service gratis!
 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02923 seconden