HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina
CoSA en Koersgroei Beleggen

CoSA en Koersgroei Beleggen
Bron: HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif
In ons vorige artikel hebben we een beknopte beschrijving gegeven van de drie methoden die we hebben ontwikkeld voor het selecteren van aandelen afhankelijk van het beleggingsdoel dat men gekozen heeft: Koersgroei beleggen, Dividend beleggen en Dividend Herbeleggen. In dit artikel gaan we nader in op KoersGroei beleggen.

Koersgroei beleggen
Deze methode selecteert aandelen waarvan verwacht kan worden dat hun koers na een periode van circa vijf jaar verdubbeld zal zijn. In het algemeen kopen we deze aandelen voor kapitaalsvorming over een periode van drie tot tien jaren. Omdat dit een betrekkelijk korte periode is, hebben we voorkeur voor aandelen waarvan de koersen sneller groeien, hetgeen veelal aandelen van zich nog ontwikkelende en uitbreidende bedrijven zullen zijn.De methode die wij hebben ontwikkeld voor het selecteren van koersgroei aandelen is gebaseerd op de NAIC-methode. Deze is circa 60 jaar geleden in de VS ontwikkeld en heeft in die jaren goede resultaten opgeleverd. NAIC maakt gebruik van de volgende data uit de laatste 10 beschikbare jaarverslagen:
De Omzet en de Nettowinst;
Per aandeel het Eigen Vermogen, de Nettowinst en het Dividend;
De Hoogste en de Laagste koers van de beschikbare boekjaren.
Wij hebben daaraan nog toegevoegd:
De Vrije kasstroom per aandeel en het percentage dat de Lange Schuld uitmaakt van het Eigen Vermogen + Lange Schuld.
Uit deze basisgegevens leiden we – met behulp van enige wiskunde – kengetallen af die de basis vormen van de selectieprocedure. Aan de hand van een koersgroeiaandeel bespreken we enkele relevante kengetallen.

Als voorbeeld van een KG-aandeel (=koersgroeiaandeel) kiezen we Buffalo Wild Wings (BWLD).
Buffalo Wild Wings is een restaurantketen met 6600 voltijdse medewerkers, heeft heden ongeveer 1200 eigen en franchisevestigingen in de USA, Canada, Mexico en de Filippijnen. Het bedrijf is in 1982 opgericht en is sinds meer dan 12 jaar op de Nasdaq-beurs genoteerd.
De keuze van het KG-aandeel bepalen we met de laatste wekelijkse CoSA-rangtabel, in dit voorbeeld die van 19aug2016 en hier afgebeeld voor zover relevant met betrekking tot KG-aandelen.
Er zijn zes koopwaardige KG-aandelen. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in pure KG-aandelen, waarvan het rendement van de opbrengst primair wordt bepaald door de koerswinst, zoeken we in de ranglijst naar aandelen die geen dividend uitkeren. Om ook aan de NAIC-voorwaarde te voldoen moet volgens de NAIC-prognose de koers in de komende vijf jaren minstens zijn verdubbeld. Aldus valt de keuze op Buffalo Wild Wings. Er moet aan meer voorwaarden worden voldaan, zie het punt hierna.
 CoSA-Buffalo W Wi aug2016 tabel725x190.gif
Bedrijven met hoge koersgroei zijn doorgaans relatief jonge bedrijven, die de winsten aanwenden voor verdere groei en daardoor geschikt zijn voor beleggen op de middellange termijn ten behoeve van kapitaalgroei. Snelle kapitaalgroei is de belangrijkste reden om te beleggen m.b.v. koersgroeiers. Betrouwbare koersgroei is daarbij wel een voorwaarde om niet voortdurend op het vinkentouw te moeten zitten, dus de groei in de afgelopen acht à tien jaren dient stabiel te zijn, hetgeen we zien in de onderstaande grafiek. De tabel bevestigt de stabiliteit met de hoge waarden van de R-kwadraten voor omzet en nettowinst. We zien ook dat de W/EV, winst t.o.v. het eigenvermogen, en de meerjarige schuld, LS, tevredenstellend zijn.
Conclusie: Buffalo Wild Wings is terecht een volgens CoSA koopwaardig KG-aandeel en geschikt voor de middellange termijn.
CoSA-Buffalo Wild Wings grafiek550x377.gif

Betekenis afkortingen:

TR
=
Total Return = Prognose rendement/jr uit koerswinst en dividend komende 5 jaar.
Het koersdoel over 5 jaar is de prognose voor de hoogste koers over 5 jaar.
W/V-ratio
=
De verhouding tussen de verschillen van de recente koers
* met de (berekende) hoogste koers en
* met de (berekende) laagste koers in de periode van - 5 tot + 5 boekjaren.
W/EV
=
(RoE) De winst t.o.v. het eigen vermogen in het laatste boekjaar.
%LS
=
(Debt/Equity)    LS/(LS+EV) in het laatste boekjaar (LS=Langlopende schuld).
R^2
=
De R-kwadraat; een maat voor de gemiddelde afwijkingen t.o.v. de groeilijnen.
K/W
=
De verhouding van de koers t.o.v. de winst per aandeel (WpA).
CFpA
=
(Vrije kasstroom per Aandeel) Als alle CFpA de laatste 5 boekjaren ≥ 0 dan zien we de CFpA van het laatste boekjaar, anders de laagste in die boekjaren.
Omzetgr%
=
Op basis van historische data berekende groei% van de Omzet
WpAgr%
=
O.b.v. historische data berekende groei% van de Winst/aandeel
SJKR%
=
Samengestelde Jaarlijkse Koersgroei Rendement. Dit is geen kengetal maar de prognose voor de Koersgroei.
Voor elk kengetal hebben we grenzen geformuleerd waaraan het kengetal moet voldoen om het aandeel op grond van dat kengetal als koopwaardig te mogen beschouwen. In de Rangtabel kleurt de desbetreffende cel dan groen. Vervolgens krijgt een aandeel alleen dan een Koop-oordeel als het voor alle kengetallen koopwaardig is.

Voor bovengenoemde kengetallen zijn de grenzen:
14,8% < TR < 35% 3 < W/V < 10
W/EV >12%
%LS < 70%
R^2 Omzet > 0,90
R^2 WpA > 0,85 7 < K/W < 30 CFpA > 0 Omzetgroei% > 10% WpAgroei% > 12%

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.


 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.09083 seconden