HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow CoSA en Dividend Groei Beleggen
CoSA en Dividend Groei Beleggen

CoSA en Dividend Groei Beleggen
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif

Dit is het volgende artikel in onze serie waarin we de verschillende beleggingsmethoden bespreken die wij hebben ontwikkeld. De vorige keer ging het over Koersgroeibeleggen. Nu gaan we nader in op Dividendgroeibeleggen.


Dividendgroeibeleggen
Dividendgroeibeleggen wordt gebruikt om een beschikbaar vermogen om te zetten in aandelen die voor de lange termijn geschikt zijn voor het genereren van extra inkomsten door dividenduitkeringen. Het is een uitermate geschikte vorm van beleggen om na pensionering het tevoren opgebouwde vermogen te benutten voor aanvulling op AOW en bedrijfspensioenen.
Deze aandelen hebben een eigen karakteristiek. Zij zijn minder gevoelig voor koersfluctuaties en indirect risicomijdend daar de uitkerende bedrijven door hun dividendbeleid de aandeelhouders beter en langer aan zich binden. Bovendien is het uitkeren van periodieke dividenden voor aandeelhouders het meest betrouwbare signaal over het welzijn van een bedrijf en het gevoerde beleid. Het rendement van deze aandelen wordt bepaald door de netto dividendopbrengsten daar deze uitsluitend worden gerelateerd aan de aankoopkoers en derhalve niet afhankelijk zijn van later negatief of positief koersverloop. De aandelen zijn vooral geschikt om regelmatig extra inkomsten te ontvangen door de dividenden die veelal per kwartaal worden uitgekeerd.Ook voor deze methode gebruiken wij een aantal basisgegevens uit de jaarverslagen van de laatste 10 jaar die de basis vormen voor het selecteren van koopwaardige aandelen.
  • De Omzet en de Nettowinst;
  • Per aandeel de Nettowinst, het Dividend en de Vrije Kasstroom;
Uit deze basisgegevens leiden we – met behulp van enige wiskunde – kengetallen af die in de selectieprocedure worden gebruikt. Zie hiervoor aan het einde van dit artikel. Aan de hand van een Dividendgroeiaandeel bespreken we enkele relevante kengetallen. Als voorbeeld van een DG-aandeel (=Dividendgroeiaandeel) kiezen we Fastenal.

Fastenal zien we in het hier afgebeelde deel van de wekelijks geactualiseerde CoSA-rangtabel op de vierde plaats. Slechts de voor DG-aandelen meest relevante kenmerken worden hier getoond. Van de 520 in de huidige CoSA-verzameling voorkomende aandelen blijken momenteel 20 DG-aandelen bovenin de ranglijst koopwaardig te zijn.
Het kenmerk, dat de plaats in de ranglijst bepaalt, is de SJDR, het samengesteld jaarlijkse procentuele dividendrendement. De SJDR wordt berekend met behulp van de geprognosticeerde dividendwaarden in de vijf boekjaren volgend op de historische boekjaren.
cosa-fig1-20161001.png
  • Fastenal is een internationale distributeur van industrie- en bouwmaterialen. Het Amerikaanse bedrijf bestaat sinds 1967 en is ook in Nederland gevestigd. Het bedrijf is sinds begin 1990 op de Nasdaq-beurs genoteerd.
  • De afgebeelde CoFA-grafiek laat zien, dat de groei van de omzet en WpA stabiel is en redelijk parallel oplopen, hetgeen vertrouwen voor de (nabije) toekomst rechtvaardigt. De R-kwadraten van omzet en WpA in de tabel hierboven bevestigen dat. We zien ook, dat de W/EV, de meerjarige schuld (%LS), de CFpA, de K/W, de WpA-groei en de het uitkeringspercentage t.o.v. de nettowinst (Payout) goede tot zeer goed cijfers hebben.
cosa-fig2-graf-20161001.png
  • De dividenduitkeringen, DpA, groeien gemiddeld met 14,9 %/jr en hebben een R^2 = 0,96, zodat de dividenduitkeringen een stabiele inkomstenbron zijn. Zou de gemiddelde DpA-groeilijn door alle DpA’s lopen dan zou de groei 23,1 %/jr zijn. De groeilijnen van WpA en DpA zouden elkaar echter eind 2019 kruisen. Het management van Fastenal heeft het groeitempo van de DpA verlaagd, zodat beide groeitempi meer met elkaar overeenkomen en het dividendbeleid langer kan worden gehandhaafd.
  • Conclusie: Bij koop van een DG-aandeel voor de lange termijn gaat het niet primair om hoge WpA- en omzetgroei, maar om dividenduitkeringen met een aantrekkelijk samengesteld dividendrendement, SJDR, nu 5,4 %/jr. Langdurige extra inkomsten uit dividenduitkeringen hebben de voorkeur boven een eventuele koerswinst in een ver verschiet. Hoewel het CoSA-advies dat de R^2 ≥ 0,97 zou moeten zijn, wijken we in dit geval ervan af, vanwege het beter in de pas lopen van DpA-groei met die van de WpA. Alles bij elkaar genomen is Fastenal terecht op een hoge koopwaardige plaats in de ranglijst terecht gekomen.
Betekenis afkortingen:
TR = Total Return = Prognose rendement/jr uit koerswinst en dividend komende 5 jaar.


Het koersdoel over 5 jaar is de prognose voor de hoogste koers over 5 jaar.
W/V-ratio =
De verhouding tussen de verschillen van de recente koers


* met de (berekende) hoogste koers en


* met de (berekende) laagste koers in de periode van - 5 tot + 5 boekjaren.
W/EV
=
(RoE) De winst t.o.v. het eigen vermogen in het laatste boekjaar.
%LS =
(Debt/Equity)    LS/(LS+EV) in het laatste boekjaar (LS=Langlopende schuld).
R^2 =
De R-kwadraat; een maat voor de gemiddelde afwijkingen t.o.v. de groeilijnen.
K/W =
De verhouding van de koers t.o.v. de winst per aandeel (WpA).
CFpA =
(Vrije kasstroom per Aandeel) Als alle CFpA de laatste 5 boekjaren ≥ 0 dan zien we de CFpA van het laatste boekjaar, anders de laagste in die boekjaren.
Omzetgr% =
Op basis van historische data berekende groei% van de Omzet
WpAgr% =
O.b.v. historische data berekende groei% van de Winst/aandeel
SJDR% =
Samengestelde Jaarlijkse Dividendgroei Rendement, volgens DG methode.
Gem. Payout ratio =
Gemiddelde van Dividend/aandeel als percentage van Winst/aandeel over de
laatste 5 historische boekaren.
Voor elk kengetal hebben we grenzen geformuleerd waaraan het kengetal moet voldoen om het aandeel op grond van dat kengetal als koopwaardig te mogen beschouwen. In de Rangtabel kleurt de desbetreffende cel dan bruin. Vervolgens krijgt een aandeel alleen dan een Koop-oordeel als het voor alle kengetallen koopwaardig is.
Voor de DG- kengetallen zijn de grenzen:
SJDR ≥ 3,5% Actueel div. rend. ≥ 2,0% R^2 DpAgroei ≥ 0,97 CFpA > 0 DpAgroei ≥ 5%
Omzetgroei% ≥ 0% WpAgroei% ≥ 2% Aantal Dividendcijfers ≥ 5 20% ≤ Gem Pay-out ≤ 100%
  
Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02454 seconden