HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Nieuwsbrief(archief) arrow Nieuwsbrief20161001
Nieuwsbrief20161001
..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Januari 2016
..


67LogoV01.png
Stilte voor de Storm?
De Amerikaanse beurzen staan dicht bij een all time high. Toch zijn er de nodige onzekerheden: effecten Brexit, verkiezingen Amerika en in Europa, effectiviteit maatregelen centrale banken, etc. Stijgt de beurs nog verder of staan we aan de vooravond van een crash?

ik-kom-button-160.png Op het komende 67ste symposium zullen diverse sprekers, elk vanuit hun eigen invalshoek, ingaan op de door hun gebruikte beleggingsmethode. Zo zult u o.a. worden bijgepraat over dividend beleggen, index beleggen, het leren van professionals, fundamenteel beleggen, optie beleggen, portefeuille selectie om even een paar onderwerpen te noemen.
Aan het eind van de dag zult u met een groot aantal groot aantal, vaak van elkaar verschillende, ideeën naar huis gaan. U kunt deze dan zelf direct, afhankelijk van uw eigen situatie, inpassen en toepassen in uw beleggingen.

Daarnaast zijn er zoals altijd ook weer een aantal leveranciers aanwezig die u graag wegwijs maken in de door hun geboden diensten.  Als altijd is het HCC Beleggen symposium in De Bilt bij uitstek geschikt, mede door de locatie, om de door u in de loop van de jaren opgedane contacten aan te halen en nieuwe contacten te leggen.


Lezingen schema
"Stilte voor de Storm?"
     Collenbergh zaal StatenKamer
10:00 - 10:45
Menno van Hoven (Beleggers Belangen ) Menno-van-Hoven120x160.gif
Bouw uw eigen dividendmachine
Philippe Dassonville
(WH Selfinvest)
Philippe-Dassonville120x160-L.jpg
De bouwstenen van een goed handelssysteem
PAUZE 10:45 - 11:05
11:05 - 11:50
Martijn Rozemuller (Think ETF’s) Martijn_Rozenmuller_klein_8klein-120x160W.jpg
Lage kosten en eenvoud als sleutel tot succes.
Edward Loef
(Loef Technische Analyse)
foto-edward-loef2016-120x160.JPG
In stilte transacties plannen
PAUZE 11:50 - 12:10
12:10 - 12:55
Jim Tehupuring
(ProBeleggen)
fotoJTsmall120x160.jpg
Less is More
Ruerd Heeg
ruerd-heeg120x160.jpg
Beleggen in Net-Nets
PAUZE 12:55 - 13:30
13:30 - 14:15
Wouter Keller
(HCC Computerbeleggersgroep ZH)
WJKeller120x160.jpg
Defensive Asset Allocation
Jan van der Meulen
(HCC Beleggen werkgroep CoSA)
Pasfoto_JvdMeulen.gif
Fundamentele Analyse volgens CoSA
PAUZE 14:15 - 14:35
14:35 - 15:20
Aat Schornagel
(HCC Computerbeleggersgroep ZH)
Aat-Schornagel120x160.jpg
Handelsalgorithmen voor (dag)opties:  Nauwelijks te verslaan als het om de rendement/risico verhouding gaat !Klik op de naam van de spreker om meer over hem en zijn voordracht te lezen

*Onder de naam van de spreker staat de titel van zijn presentatie.

Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

CoSA en Dividend Groei Beleggen
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif

Dit is het volgende artikel in onze serie waarin we de verschillende beleggingsmethoden bespreken die wij hebben ontwikkeld. De vorige keer ging het over Koersgroeibeleggen. Nu gaan we nader in op Dividendgroeibeleggen.


Dividendgroeibeleggen
Dividendgroeibeleggen wordt gebruikt om een beschikbaar vermogen om te zetten in aandelen die voor de lange termijn geschikt zijn voor het genereren van extra inkomsten door dividenduitkeringen. Het is een uitermate geschikte vorm van beleggen om na pensionering het tevoren opgebouwde vermogen te benutten voor aanvulling op AOW en bedrijfspensioenen.
Deze aandelen hebben een eigen karakteristiek. Zij zijn minder gevoelig voor koersfluctuaties en indirect risicomijdend daar de uitkerende bedrijven door hun dividendbeleid de aandeelhouders beter en langer aan zich binden. Bovendien is het uitkeren van periodieke dividenden voor aandeelhouders het meest betrouwbare signaal over het welzijn van een bedrijf en het gevoerde beleid. Het rendement van deze aandelen wordt bepaald door de netto dividendopbrengsten daar deze uitsluitend worden gerelateerd aan de aankoopkoers en derhalve niet afhankelijk zijn van later negatief of positief koersverloop. De aandelen zijn vooral geschikt om regelmatig extra inkomsten te ontvangen door de dividenden die veelal per kwartaal worden uitgekeerd.

Ook voor deze methode gebruiken wij een aantal basisgegevens uit de jaarverslagen van de laatste 10 jaar die de basis vormen voor het selecteren van koopwaardige aandelen.
 • De Omzet en de Nettowinst;
 • Per aandeel de Nettowinst, het Dividend en de Vrije Kasstroom;
Uit deze basisgegevens leiden we – met behulp van enige wiskunde – kengetallen af die in de selectieprocedure worden gebruikt. Zie hiervoor aan het einde van dit artikel. Aan de hand van een Dividendgroeiaandeel bespreken we enkele relevante kengetallen. Als voorbeeld van een DG-aandeel (=Dividendgroeiaandeel) kiezen we Fastenal.

Fastenal zien we in het hier afgebeelde deel van de wekelijks geactualiseerde CoSA-rangtabel op de vierde plaats. Slechts de voor DG-aandelen meest relevante kenmerken worden hier getoond. Van de 520 in de huidige CoSA-verzameling voorkomende aandelen blijken momenteel 20 DG-aandelen bovenin de ranglijst koopwaardig te zijn.
Het kenmerk, dat de plaats in de ranglijst bepaalt, is de SJDR, het samengesteld jaarlijkse procentuele dividendrendement. De SJDR wordt berekend met behulp van de geprognosticeerde dividendwaarden in de vijf boekjaren volgend op de historische boekjaren.
cosa-fig1-20161001.png
 • Fastenal is een internationale distributeur van industrie- en bouwmaterialen. Het Amerikaanse bedrijf bestaat sinds 1967 en is ook in Nederland gevestigd. Het bedrijf is sinds begin 1990 op de Nasdaq-beurs genoteerd.
 • De afgebeelde CoFA-grafiek laat zien, dat de groei van de omzet en WpA stabiel is en redelijk parallel oplopen, hetgeen vertrouwen voor de (nabije) toekomst rechtvaardigt. De R-kwadraten van omzet en WpA in de tabel hierboven bevestigen dat. We zien ook, dat de W/EV, de meerjarige schuld (%LS), de CFpA, de K/W, de WpA-groei en de het uitkeringspercentage t.o.v. de nettowinst (Payout) goede tot zeer goed cijfers hebben.
cosa-fig2-graf-20161001.png
 • De dividenduitkeringen, DpA, groeien gemiddeld met 14,9 %/jr en hebben een R^2 = 0,96, zodat de dividenduitkeringen een stabiele inkomstenbron zijn. Zou de gemiddelde DpA-groeilijn door alle DpA’s lopen dan zou de groei 23,1 %/jr zijn. De groeilijnen van WpA en DpA zouden elkaar echter eind 2019 kruisen. Het management van Fastenal heeft het groeitempo van de DpA verlaagd, zodat beide groeitempi meer met elkaar overeenkomen en het dividendbeleid langer kan worden gehandhaafd.
 • Conclusie: Bij koop van een DG-aandeel voor de lange termijn gaat het niet primair om hoge WpA- en omzetgroei, maar om dividenduitkeringen met een aantrekkelijk samengesteld dividendrendement, SJDR, nu 5,4 %/jr. Langdurige extra inkomsten uit dividenduitkeringen hebben de voorkeur boven een eventuele koerswinst in een ver verschiet. Hoewel het CoSA-advies dat de R^2 ≥ 0,97 zou moeten zijn, wijken we in dit geval ervan af, vanwege het beter in de pas lopen van DpA-groei met die van de WpA. Alles bij elkaar genomen is Fastenal terecht op een hoge koopwaardige plaats in de ranglijst terecht gekomen.
Betekenis afkortingen:
TR = Total Return = Prognose rendement/jr uit koerswinst en dividend komende 5 jaar.


Het koersdoel over 5 jaar is de prognose voor de hoogste koers over 5 jaar.
W/V-ratio = De verhouding tussen de verschillen van de recente koers


* met de (berekende) hoogste koers en


* met de (berekende) laagste koers in de periode van - 5 tot + 5 boekjaren.
W/EV = (RoE) De winst t.o.v. het eigen vermogen in het laatste boekjaar.
%LS = (Debt/Equity)    LS/(LS+EV) in het laatste boekjaar (LS=Langlopende schuld).
R^2 = De R-kwadraat; een maat voor de gemiddelde afwijkingen t.o.v. de groeilijnen.
K/W = De verhouding van de koers t.o.v. de winst per aandeel (WpA).
CFpA = (Vrije kasstroom per Aandeel) Als alle CFpA de laatste 5 boekjaren ≥ 0 dan zien we de CFpA van het laatste boekjaar, anders de laagste in die boekjaren.
Omzetgr% = Op basis van historische data berekende groei% van de Omzet
WpAgr% = O.b.v. historische data berekende groei% van de Winst/aandeel
SJDR% = Samengestelde Jaarlijkse Dividendgroei Rendement, volgens DG methode.
Gem. Payout ratio = Gemiddelde van Dividend/aandeel als percentage van Winst/aandeel over de
laatste 5 historische boekaren.
Voor elk kengetal hebben we grenzen geformuleerd waaraan het kengetal moet voldoen om het aandeel op grond van dat kengetal als koopwaardig te mogen beschouwen. In de Rangtabel kleurt de desbetreffende cel dan bruin. Vervolgens krijgt een aandeel alleen dan een Koop-oordeel als het voor alle kengetallen koopwaardig is.
Voor de DG- kengetallen zijn de grenzen:
SJDR ≥ 3,5% Actueel div. rend. ≥ 2,0% R^2 DpAgroei ≥ 0,97 CFpA > 0 DpAgroei ≥ 5%
Omzetgroei% ≥ 0% WpAgroei% ≥ 2% Aantal Dividendcijfers ≥ 5 20% ≤ Gem Pay-out ≤ 100%
  
Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.

Analist.nl
standhouder
Analist.nl is het beleggingsplatform dat beleggers essentiële beleggingsinformatie gratis aanbiedt.
Analist-magazine175x228.jpgWij coveren bijna alle beursgenoteerde bedrijven in de VS, Europa en Rusland.
Op ons platform treft u naast historische koers- en financiële informatie ook waarderingen, rendementen, adviezen en veel achtergrondinformatie.

Bij de stand treft u o.a. presentaties van ons platform, het maandblad Analist Journaal en onze researchdienst AnalistPro.
Via AnalistPro kunt u eindelijk op het niveau van een professionele belegger acteren.
AnalistPro analyseert  de Amerikaanse en Europese aandelen door middel van de beste aandelenscreeners. Daarnaast biedt AnalistPro ook optie-analyses om heel eenvoudig de meest interessante 'covered-call' strategieën te hanteren.

Analist.nl is in 2005 opgericht en is Nederland's enige professionele beleggingswebsite met toegang tot alles op het gebied van aandelen- en opties.

analist.nl220x62.pngAnalist.nl genereert haar inkomsten o.m. via advertenties die worden geplaatst op de website en in de nieuwsbrieven.
Heeft u interesse om te adverteren, dan neemt u contact op met Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken Tot ziens op onze stand!

Is crowdfunding de belegging van de toekomst?
Bron:  Bart Vemer, Voordegroei
voordegroei60x60.png
Bart_Vemer_MG_4044-120x160.jpg
Bart Vemer

Mede oprichter Voordegroei 
het online platform, dat groeiondernemers en investeerders samenbrengt.
Bart Vemer is al twintig jaar werkzaam in de beleggingswereld. Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkt hij achtereenvolgens bij Van Lanschot Bankiers, Fortis Investments en BNP Paribas Investment Partners. In zijn laatste functie was hij verantwoordelijk voor de marketing en sales van beleggingsfondsen in de BeNeLux.


Crowdfunding is relatief nieuw en kent nog een beperkte marktomvang.

De vele aandacht die aan Crowdfunding wordt besteed, staat nog niet in verhouding met de geïnvesteerde gelden daarin. Vorig jaar circa 120 mln, is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat..


Echter iedereen is het er wel over eens dat  bepaalde vormen van Crowdfunding een grote toekomst tegemoet gaan. 
Met name de exponentiële groei van crowdlending, het uitlenen van geld aan MKB ondernemingen toont dit aan.
Crowdlending wordt steeds meer gezien als een aanvulling op de beleggingsportefeuille.

Heel Gewoon
In Amerika is beleggen in crowdlending  al heel gewoon, zowel professionele partijen als ook veel particulieren beleggen hierin. De belangrijkste reden hiervoor is de vooraf afgesproken hoge rente, die veelal per maand uitgekeerd wordt. 
Dit is ook direct de keerzijde: hoe hoger  het rendement, hoe  hoger het risico. Verstandig is het dan ook om dit risico zoveel mogelijk te beperken.
Dit wordt bereikt door  enkel te beleggen in zorgvuldig gescreende leningen. Maw de kredietanalyse en zeker ook de monitoring gedurende de looptijd van de lening, dient professioneel uitgevoerd te worden.

Check hoe uw platform dit geregeld heeft en baseer uw keuze op volledige informatie.Een andere belangrijke voorwaarde om crowdlending als een serieuze beleggingsoplossing te zien en daadwerkelijk  toe te voegen aan uw beleggingsportefeuille is spreiding: spreid over verschillende leningen en beleg daarbij niet meer dan 10% van uw totaal belegbaar vermogen in deze beleggingscategorie.

Samenvattend:
over een paar jaar zal crowdlending in de meeste beleggingsportefeuilles een plaatsje hebben verworven, hierbij dient een aantal zaken niet uit het oog te worden verloren:
 • Beleg enkel in professioneel gescreende leningen;
 • Baseer uw keuze op volledige inf. Uw platform dient dit te verschaffen;
 • Spreid uw belegging over verschillende leningen;
 • Beleg maximaal 10% van uw portefeuille in Crowdlending.
Alleen op deze manier zal crowdlending de belegging van de toekomst zijn.

Draai alles eens om
Bron: Hendrik Oude Nijhuis
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.


Het verschil is subtiel maar dat maakt dit inzicht er niet minder waardevol om. De oplossing voor veel problemen - van allerlei aard - wordt namelijk dikwijls duidelijk door de zaken om te draaien. Dit wordt ook wel inversie genoemd.


Charlie Munger, Buffett's briljante zakenpartner, ontleende het idee van inversie aan de Duitse natuurkundige Carl Jacobi die aan het begin van de negentiende eeuw leefde ("man muss immer umkehren").

Stel dat het streven is gelukkig te worden. In plaats van hiervoor uitvoerig onderzoek naar geluksfactoren te doen of personen onder de loep te nemen die gelukkig zijn zou ook gekeken kunnen worden naar zaken die ongelukkig maken om die dan vervolgens achterwege te laten. Ziet u het subtiele verschil?

Neergeschoten vliegtuigen
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog voerden de geallieerden regelmatig bombardementen uit boven Duitsland. De nogal logge toestellen die hiervoor werden gebruikt - veelal B-17's - waren cruciaal voor het verloop van de strijd maar gingen dikwijls verloren als gevolg van vijandelijk vuur. Voor de geallieerden, en vooral voor de bemanningen, was dat uiteraard een levensgroot probleem.

Een oplossing hiervoor was het aanbrengen van extra beplating maar vanwege het extra gewicht zou dat de toestellen nog logger maken. Extra beplating kon daarom alleen worden aangebracht op die plekken die het meest kwetsbaar waren.

Voor de beantwoording van de vraag waar de beplating aan te brengen beschikten de geallieerden over een incomplete dataset. De toestellen die waren neergehaald waren voor het onderzoek immers niet beschikbaar. De Britse luchtmacht onderzocht de schade aan de vliegtuigen die terugkeerden en stelde voor die plekken, vooral aan de uiteinden van de toestellen, extra te verstevigen.

Wiskundige Abraham Hold, in 1939 voor de nazi's naar de Verenigde Staten gevlucht, werd tevens gevraagd naar dit vraagstuk te kijken. Zijn conclusie voor de beste plek voor extra beplating was opmerkelijk genoeg totaal anders dan die van de Britse luchtmacht...

Andersom denken
Hold begon zijn onderzoek met het maken van een vliegtuigschets en stipte daarop de plekken aan om kogelgaten te markeren. Op een paar plekken na waren overal veel kogelgaten te vinden, vooral aan de uiteinden van het vliegtuig.

Door andersom de denken - door na te gaan waar de vliegtuigen die niet waren teruggekeerd geraakt zouden zijn - kwam Hold tot zijn conclusie dat het juist de kwetsbare plekken rond de cockpit en brandstoftanks waren die extra bescherming nodig hadden. De meest beschadigde plekken van de teruggekeerde toestellen waren juist het best in staat vijandelijk vuur te absorberen.

De meest waardevolle informatie voor de geallieerden zouden de toestellen zijn geweest die door de Duitsers waren neergehaald. En niet zozeer de toestellen die gehavend terugkeerden. Door als het ware andersom te denken wist Hold ondanks incomplete data toch de juiste conclusie te trekken en daarmee redde hij menig vliegtuig inclusief bemanning.

Breed toepasbaar
Veel beleggers kijken uitsluitend naar de meest succesvolle beleggers om daaraan inzichten te ontlenen. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als enkel kijken naar teruggekeerde oorlogstoestellen. Minstens zo waardevol is het bestuderen van de gedragingen van slechte beleggers om te proberen dergelijk gedrag zelf niet te vertonen.

Eigenlijk is het omkeerinzicht van Jacobi waar Charlie Munger zo dikwijls aan refereert vrij simpel. En bovendien op allerlei (levens)vraagstukken toepasbaar. Bedenk wat je niet wilt, doe de zaken die daartoe leiden niet en het resultaat is dat je krijgt wat je wilt...

Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 • Selecteren van Aandelen.
 • Selecteren van Opties.
 • Werking en selectie van Turbo's
 • Selecteren van Beleggingsfondsen
Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Foxware
standhouder
Foxware Beleggingssoftware is gespecialiseerd in de ontwikkeling van geavanceerde software voor beleggers die handelen in opties en futures.

Optiemaat
Wij demonstreren ons optieanalyse-programma OPTIEMAAT. Dit pakket ondersteunt al bijna 25 jaar vele (optie)beleggers bij het onderbouwen van hun beleggingsbeslissingen.
 
Het programma beschikt over een uitgebreide functionaliteit en u kunt elke positie, bestaande uit opties en/of futures en/of onderliggende waarden, moeiteloos opbouwen en beoordelen op rendement, risico en gevoeligheid voor alle (optie)prijsbepalende factoren.
 
Adviezen
Foxware-update1-170x236.gifDe module “Adviezen” stelt u in staat om, gebaseerd op uw visie op toekomstige onderliggende koersontwikkelingen, de meest winstgevende optiestrategieën te genereren.

Back Track
De module “BackTrack(e-o-d)” beschikt over een database met ruim 7+ jaar end-of-day optiehistorie van alle Euronext optiefondsen. Op basis hiervan kunt u “terug in de tijd” en uw posities uit het verleden naspelen en/of overdoen, maar ook “nieuwe” posities opzetten en de resultaatontwikkeling hiervan door de tijd heen volgen (backtest). Hiermee kunt u lering trekken uit het handelen op basis van “echte” beursgegevens zonder dat daarbij ook “echt” geld op het spel staat.
De module “BackTrack(intra-day)” gaat nog een stap verder. Deze biedt u de unieke mogelijkheid de historische optiedatabase uit te breiden met intra-day optienoteringen met een instelbaar interval van (minimaal) 30 minuten! Ook de noteringen op uw handelsmomenten worden hierin vastgelegd.
 
Realtime
Het pakket werkt met realtime beurskoersen, maar kan desgewenst ook functioneren met end-of-day noteringen.

In elk beursklimaat, óók in het huidige, bieden opties uitstekende mogelijkheden voor het behalen van een positief beleggingsresultaat.
OPTIEMAAT, als betrouwbaar en geavanceerd “gereedschap”, vormt hiervoor de basis

Experts blijven voorzichtig
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg

Iedere maand hou ik sinds 1999 een enquête onder beursexperts. De bedoeling is dat we zo te weten komen wat experts denken. En zo te bepalen of experts met hun visie de markt kunnen verslaan. Of niet natuurlijk. Het blijkt dat de beurs voorspellen op 1 maands periode niet mogelijk is. Maar de 6 maands visie zitten redelijk aan de goede kant. Naast hun visie op de markt vraag ik ze ook naar de beste en de slechtste aandelen. De toppers en de floppers. Hun keuzes zijn per saldo winstgevend, maar in beperkte mate. Hieronder volgt het verslag voor de maand oktober. Wat denken de experts en waarom denken ze het? Zo krijgt u als belegger een beetje extra inzicht op basis van unieke informatie.


September was een bewegelijke maand, hoewel de AEX per saldo niet veel bewoog. Het venijn zat hem toch in de staart. Eerst kwam als een donderslag bij heldere hemel de OPEC met een overeenkomst. En vervolgens namen de angsten voor het voortbestaan van Deutsche Bank toe. Of zoals een expert het zo mooi zei. As Deutsche Bank goes, so goes the market. Maar zo richting het slot van de dag, week, maand, kwartaal ging iedereen toch weer met een gerust hart het weekend in en werd het openingsverlies van 2% omgezet in een kleine winst. Deutsche Bank zou immers altijd wel weer gered worden, zo lijkt men te denken. Per saldo liet de AEX in september toch een kleine min van 0,5% zien. Voor een september-maand niet eens zo slecht. De experts waren nog steeds wat aan de sombere kant, maar niet  zo erg als de maanden daarvoor.
Ook voor de komende maand blijven de experts uitermate voorzichtig. De optimisten en de pessimiste houden elkaar precies in evenwicht. Men beseft heel goed dat we over een maand vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zit. Deze factor werd dan ook door diverse beurs professionals genoemd, maar ze waren er nog niet over uit wie er zou winnen. Ook noemde diverse experts de aanstaande kwartaalcijfers als belangrijke factor.
cvz-20161001-fig1-730x300I.png
optimistisch 35%
neutraal 30%
pessimistisch 35%

--- 0%

Voor de lange termijn vooruitzichten is men iets positiever geworden. Per saldo zijn er 7% meer optimisten dan pessimisten. Daarmee is de ze ratio het meest positief sinds februari van dit jaar. Alleen als u in de grafiek kijkt, ziet u dat het nog steeds heel laag is. Op lange termijn zijn de beurs experts meestal erg positief gestemd. Gemiddeld sinds 1998, zit de optimisme-pessimisme ratio op 35%.
cvz-20161001-fig2-730x300I.png
optimistisch 33%
neutraal 41%
pessimistisch 26%

--- 7%

Slechte keuzes voor september
Qua aandelenkeuzes was het simpelweg een erg slechte maand. Dat komt vooral door Galapagos. Dat aandeel steeg met dikke dubbele cijfers (+18%), maar de experts hadden het aandeel bij de floppers gezet. Ook de flopper keuze voor Altice (+7%) en topper keuze van AEGON (-7%) waren slechte keuzes. Per saldo verloor een long / short keuze maar liefst 5%, een slechte maand. De keuze  van de IEX lezers liet een kleine plus zien.
saldo stemmen perf
floppers
ING 6 -2,0%
ABNAMRO 5 0,0%
HEINEKEN 5 -2,2%
AEGON 4 -7,2%

----------
gemiddeld
-2,9%
ALTICE -5 7,0%
BOSKALIS -3 -1,1%
GALAPAGOS -3 17,6%
RANDSTAD -3 -4,1%
SMBO -3 -3,7%
UNIBAIL-RODAMCO -3 -2,4%
WOLTERS KLUWER -3 1,2%


----------


2,1%
aex
-0,5%


Shell topper, Galapagos, Gemalto en Wolters flopper
Voor de komende maand was zijn de meningen wat meer verdeeld. Aan de flopperskant kwamen duidelijk de namen naar voren van aandelen die het de afgelopen maanden al heel goed hebben gedaan. In het derde kwartaal is Galapagos 16% gestegen en ABNAMRO 24% (en dat voor een bank). Wolters heeft het in hele jaar al prachtig gedan (+25%). Bij de toppers ziet u twee energie namen staan, waarschijnlijk vanwege de gestegen olieprijs.
saldo stemmen perf
floppers
ROYAL DUTCH SHELL
4
SKPN
3
RANDSTAD
3
SMBO
2
GALAPAGOS
-4
GEMALTO
-4
WOLTERS KLUWER
-4
ABNAMRO
-3

Er deden deze maand 54 experts aan de enquête mee. Waarvoor weer mijn hartelijke dank.


Beleggen in Scotch Whisky
Bron:  Machiel Jimmink,  Ambassadeur Scotch Whisky International
scotch-whisky300x326.jpg
Vindt u aandelen te ingewikkeld? Investeer dan in whisky
De smaak van rendement
De vraag naar langdurig op vat gerijpte Scotch Single Malt is al geruime tijd aan het groeien. De voorraad van dit type hoogwaardige whisky kan niet meebewegen met de spectaculaire prijsontwikkeling.

Structurele schaarste
Terwijl de wereldvraag naar Scotch Single Malt stijgt, kan het product maar in één gebied op aarde geproduceerd worden: Schotland. De capaciteit van distilleerderijen is beperkt; productieverhoging is niet te realiseren door de stookketels dag en nacht te laten werken. Want om smaak te ontwikkelen, moet de whisky rijpen op vat. De voorraad nieuwe vaten Single Malt kan slechts langzaam groeien.

Oude voorraad dunt snel uit
Belangrijker is dat de voorraad oude vaten in zeer hoog tempo afneemt. Tot in de jaren 90 voorzagen distillateurs niet dat de vraag naar oude Single Malts de huidige hoogten zou bereiken.
In de decennia daarvoor sloten zelfs 28 van de 132 distilleerderijen hun deuren. Iets wat nu onvoorstelbaar is. Bij elkaar zijn 32 single maltmerken nu maar zeer beperkt verkrijgbaar. Daarbij hebben stijgende prijzen een trend in gang gezet die de schaarste nog eens versterkt.

Posities innemen
Steeds meer distilleerderijen brengen hun Single Malts uit onder hun eigen label. Indicatief is de trend van de zogeheten "non-age" edities, oftewel het uitbrengen van Single Malts, die korter dan 10 jaar op vat hebben gelegen. Distilleerderijen zien hun voorraad oudere whisky's snel slinken. Voor investeerders is dit dan ook het moment om kansrijke posities in te nemen. Met andere woorden: om oude, hoogkwalitatieve vaten aan te kopen zolang het nog mogelijk is.

Waarom de vraag stijgt Verbazend hoge koopbereidheid
In bepaalde delen van de wereld, in Rusland en vooral ook in Azië, neemt het aantal bijzonder welgestelde mensen sterk toe. Veel van deze nieuwe rijken hebben een voorkeur voor hoogwaardige, klassiek-Europese producten. Ook Single Malt is toegetreden tot de perceptie van dingen, die men moet hebben. Single Malts komen uit in kleine oplagen, wat de exclusiviteitsbeleving bevordert. De hoge productkwaliteit wordt wereldwijd onderschreven door connaisseurs. Met Single Malt mag men gezien worden. Deze factoren kunnen de koopbereidheid doen stijgen tot verbazende hoogten. Op Changi Airport (Singapore) ging een fles Dalmore 1962 van de hand voor 125.000 Britse pond.

Een aparte klasse in luxe
Natuurlijk is deze volstrekt uitzonderlijke prijs geen betrouwbare indicator, als u overweegt een bepaalde investering te doen. Maar het feit wijst wel op een groot verschil tussen blended whisky's en Single Malt Whisky's. De hoogste prijs die ooit is betaald voor een luxe blended whisky, bedraagt $ 30.000. Deze blend zat in een voor de gelegenheid gemaakte porseleinen fles versierd met een plaque van zilver en 24-karaats goud. Toch zou u liever een Macallan Fine and Rare 1926 in uw kluis hebben staan. Achter het gewone glas en het papieren etiket bevindt zich een waarde van $ 75.000. Ten opzichte van blended vormt Single Malt duidelijk een klasse apart.

Potentiële waarde
De toekomstige marktwaarde van een vat Single Malt is afhankelijk van een aantal factoren. Een daarvan is de smaak/kwaliteit score die aan de whisky wordt toegekend. Van vat tot vat varieert deze score aanzienlijk. Vaten zijn namelijk gemaakt van eikenhout, een natuurproduct dat letterlijk aan elke vatinhoud een eigen, uniek smaakpotentieel verleent. Dit in combinatie met de duur van de rijping.

Nog interessanter dan flessen: vaten!
Het is niet mogelijk om op deze plaats een voor beleggers relevante uitspraak te doen over de waarde, of gemiddelde waarde van vaten Single Malt Whisky. Echter, de volgende rekenanalogie is een interessante indicator. Tussen 2007 en 2013 bedroeg op de World Whisky Index de gemiddelde waardestijging van alle verhandelde flessen 15%. Jaarlijks. Alleen al deze opbrengst (cumulatief 78%) maakt het de moeite waard om er eens met een investeerdersblik naar te kijken. Echter, vaten zijn verkrijgbaar voor veel lagere prijzen. Bijgevolg is hun potentiële waarde ook veel hoger.

Verhandelbaarheid
Scotch Whisky International is erop ingericht om de verhandelbaarheid van een aangekocht vat zo groot mogelijk te houden. Ten eerste blijft uw vat fysiek daar waar de meeste kopers zijn: in Schotland. Het ligt veilig opgeslagen in eenbonded warehouse. Dit is een geconditioneerde ruimte onder toezicht van de Britse douane; de verkrijging en eigendom van het vat zijn daardoor geheel BTW- en accijnsvrij tot aan moment van botteling.

U bepaalt
Het vat blijft in het bonded warehouse totdat de Voorgestelde Optimale Rijpingstijd (VOR) is verstreken. Na de VOR heeft de whisky het punt bereikt, waarop deze de hoogste opbrengst kan behalen. U bent als eigenaar uiteraard geheel vrij om u te houden aan de VOR of niet. Wat betreft verkoop van de Single Malt zijn er de volgende opties:
 • verkoop van het vat aan een u bekende partij
 • terugkoop van het vat door SWI
 • botteling van de inhoud onder een SWI-label, waaronder MO ÓR
 • botteling van de inhoud onder uw eigen label
Terugkoopmogelijkheid
Individuele voorstellen tot terugkoop van een vat behandelen wij met welwillendheid. Behoudens beperkingen die verband houden met onze liquiditeit, is het altijd mogelijk om uw vat of uw portefeuille aan SWI voor terugkoop aan te bieden.

scotch-whisky-int-logo.png
Scotch Whisky International
(SWI),  een van de grootste spelers op de wereldmarkt, faciliteert beleggingen in zeldzame en hoogwaardige Single Malt Whisky’s.

Wij bieden klanten uniek samengestelde portefeuilles met vaten, flessen of beide.
Ons werkgebied is internationaal, momenteel hebben wij ambassadeurs in Nederland, België, Groot-Brittanië, China en Spanje.

Whiskybelegger voldoet aan eisen AFM
Whiskybedrijf Scotch Whisky International (SWI) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiël.e Markten (AFM) gekregen waarmee whisky kan worden aangeboden als beleggingsobject.
contact: 0031 631571075

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


Koopjes! Vier consumer cyclicals in de aanbieding
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar, 20 september 2016
MorningstarLogo-Header.gif
De sector consumentengoederen ondervindt koersdruk. Dat biedt een buitenkans op koopjes. Want sommige bedrijven zijn ondergewaardeerd terwijl ze er fundamenteel goed voor staan. Vier voorbeelden.

Aandelen in de sector consumentengoederen hebben de laatste weken en maanden nogal wat koersdruk ondervonden. Zeker in vergelijking met andere sectoren heeft consumentengoederen dit jaar tot dusver slechts een mager plusje van 2,7% laten zien. Alleen de sector gezondheidszorg deed het nog slechter.

Die koersdruk van de laatste paar weken komt doordat de consumentenbestedingen aan de lage kant zijn. Met name de kledingverkopen waren zwak. Bovendien hebben veel traditionele retailers aanhoudend last van webwinkel Amazon.

Toch is de sector niet buitengewoon goedkoop. De sector noteert gemiddeld op 0,97 ten opzichte van de door Morningstar berekende Fair Value, terwijl het gemiddelde voor hert gehele aandelenuniversum 1,01 is.

Koopjes
Maar binnen de sector zijn er enkele ondergewaardeerde aandelen te vinden. Om verschillende redenen zijn het tegen de huidige koers koopjes in vergelijking met de Fair Value die Morningstar voor ze berekent.

Om tot het lijstje koopjes te komen, hanteert Morningstar de volgende criteria: de aandelen hebben een Morningstar Rating van 5 sterren, hetgeen aangeeft dat ze volgens Morningstar ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de Fair Value.

Vervolgens sluiten we aandelen uit die een Fair Value Uncertainty hebben van ‘very high’ of ‘extreme’. Dit omdat het erg lastig is om voor zulke aandelen een Fair Value vast te stellen aangezien de toekomstige kasstromen voor zulke bedrijven moeilijk in te schatten zijn.

Tot slot speelt de Economic Moat een rol. Drie van de vier bedrijven die we hieronder behandelen hebben een ‘narrow moat’ rating en eentje heeft ‘no moat’, maar die nemen we wel mee vanwege de zeer aantrekkelijke waardering.

Vier voorbeelden
bed bath beyond-485x300.jpg
Bed, Bath & Beyond Koers/Fair Value: 0,67
Fair Value Uncertainty: Medium
Economic Moat Rating: None
Moat Trend: Stable
Morningstar Rating: *****
De resultaten van deze huishoudretailer over het eerste kwartaal waren dusdanig dat er bij Morningstar-analist Jaime Katz twijfel rees over de positionering van het bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten. Met name de fysieke winkels in huishoudartikelen hadden sterk te lijden onder online concurrenten zoals Amazon die fysieke winkels verslaan op prijs, snelheid en gebruiksvriendelijkheid.

Toch ziet analist Katz nog onderscheidende kenmerken bij Bed, Bath & Beyond: de beste gedecentraliseerde merchandise strategie, volop onontgonnen internationaal groeipotentieel en bekende sterke merken zoals Bed Bath & Beyond, Buybuy Baby, Harmon en Cost Plus World Market.

Ook speelt in het voordeel dat de huizenmarkt aantrekt en meer verhuizingen betekenen meer uitgaven in en rondom het huis. Analist Katz kent het bedrijf geen economic moat toe, omdat ondanks de sterke merken de pricing power, ofwel macht om het prijsniveau te bepalen, beperkt is.
pottery-barn1-uitgesneden-600x300.jpg
Williams-Sonoma Koers/Fair Value: 0,67
Fair Value Uncertainty: Medium
Economic Moat Rating: Narrow
Moat Trend: Stable
Morningstar Rating: *****
Nog meer huiselijke knusheid vinden we bij Williams-Sonoma dat we kennen van de merken Pottery Barn, PBkids, PBteen, West Elm en natuurlijk het gelijknamige merk. De omzetontwikkeling is sterk door een hoge klantentrouw en slimme marketing en merchandising tactieken. Daardoor kan het sneller en efficiënter dan concurrenten inspelen op veranderingen in de markt en zijn productenaanbod aanpassen aan nieuwe trends, aldus analist Katz.

Hoewel Katz de Fair Value schatting voor het bedrijf iets verlaagd heeft nadat het bedrijf zelf vorige maand zijn verwachtingen voor de rest van 2016 temperde, denkt de analist dat er voldoende in het voordeel van Williams-Sonoma spreekt: net als bij Bed, Bath & Beyond de algemene opwaartse trend in de huizenmarkt en bovendien internationale uitbreiding die voor schaalvoordelen bij inkoop en distributie kan zorgen en daarmee de marges kan opstuwen.
ncl-escape_sea_600x300.jpg
Norwegian Cruise Line
HoldingsKoers/Fair Value: 0,57
Fair Value Uncertainty: High
Economic Moat Rating: Narrow
Moat Trend: Stable
Morningstar Rating: *****
De Fair Value voor dit cruisevakantiereizenbedrijf is verlaagd nadat het bedrijf zelf de eigen ramingen voor 2016 en 2017 verlaagde, volgend op de Brexit en een teruglopend aantal Amerikanen dat cruises in de Europese regio boekt. Norwegian is kleiner dan zijn Amerikaanse concurrenten zoals Royal Caribbean en Carnival en daardoor heeft het potentieel om zijn capaciteit de komende 5 jaar uit te breiden

Bovendien biedt Norwegian volgens analist Katz een onderscheidend product dat diverse generaties aanspreekt, zodat gezinnen samen op cruise kunnen. Katz raamt dubbelcijferige winstgroei voor de komende 5 jaar en tegen de huidige koers/winst-verhouding vindt Katz het aandeel goedkoop.
hanes-brands-485x300.jpg
Hanesbrands


Koers/Fair Value: 0,67
Fair Value Uncertainty: Medium
Economic Moat Rating: Narrow
Moat Trend: Stable
Morningstar Rating: *****
Hanesbrands kennen we al van de lijst met favoriete aandelen van de Ultimate Stock Pickers, en in deze video legde Morningstar-analist Bridget Weishaar eerder al uit waarom Hanesbrands Morningstar’s top pick onder de kledingretailers is. Het aandeel is met zijn concurrenten mee omlaag gekomen op negatieve ontwikkelingen zoals zwakke kledingverkopen en afnemende bezoekersaantallen in kledingwinkels, maar dat is volgens Weishaar onterecht. Hanesbrands is volgens haar niet modegevoelig, maar juist stabiel en scoort goed in de vervangingsmarkt waar klanten comfort, pasvorm en een consistent prijsniveau waarderen.

De schaalgrootte en productiefaciliteiten van het bedrijf zorgen voor een goede productkwaliteit tegen een betaalbaar prijsniveau. Hanesbrands heeft recent overnames gedaan die de resultaten stuwden en volgens analist Weishaar zal het bedrijf doorgaan met acquisities die waarde toevoegen.

Lees meer:
- De aantrekkelijkste dividendaandelen
- De aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen voor augustus

Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.


- Wil je ook meedoen?-
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggerssymposia, die we tweemaal per jaar houden in De Bilt, de regiogroepen en deze nieuwsbrief. Een toenemend aantal mensen wil ook aktief meedoen. En dat Kan.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifVoor de organisatie van onze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming hiervan.
Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

-- Redactieleden gezocht --
Voor de nieuwsbrief en de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die de nieuwsbrief en/of website redactioneel willen beheren en/of het aandurven een column, een  artikel of  recensie te schrijven.

-- Webmaster(s) gezocht --
Voor de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die willen meehelpen de website te beheren.

Zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan één van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing,  met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Bestuursleden worden telkens voor een vaste periode benoemd met een maximum van 2 periodes en om die reden zijn wij altijd op zoek naar mensen die bereid zijn de kar te trekken.

Ben jij enthousiast en denk je dat een vrijwilligersfunctie jou op het lijf geschreven is, neem dan per email contact op met het HCC Beleggen bestuur  of met de redactie 


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website
De laadtijd van deze pagina is: 0.11357 seconden