HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow CoSA en Dividend Herbeleggen
CoSA en Dividend Herbeleggen

CoSA en Dividend Herbeleggen
Bron: HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif

Dit is het laatste artikel in onze serie waarin we de verschillende beleggingsmethoden bespreken die wij hebben ontwikkeld.
Deze keer besteden we aandacht aan Dividend Herbeleggen.


Dividend Herbeleggen
Deze beleggingsmethode gaat er van uit dat uitgekeerd dividend wordt gebruikt voor de aankoop van meer aandelen in het bedrijf. Deze methode is geschikt voor vermogensvorming op de zeer lange termijn van minstens tien jaren, bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvullend pensioen. CoSA zoekt naar bedrijven die liefst tien of meer jaren bestaan en beursgenoteerd waren en zijn. CoSA stelt minder hoge eisen aan de koersgroeisnelheid, omdat het om lange termijnen met laag risico, stabiele groei en dividenden gaat. Het zijn aandelen van volwassen bedrijven, die gedurende vele jaren tot heden hebben bewezen stabiele groei te kunnen realiseren met redelijke groei en overeenkomstig groeiende dividenduitkeringen. Het ten opzichte van elkaar hoge waarden hebben van de zgn. correlatiecoëfficiënt is een maat voor de stabiliteit van de groei. CoSA baseert de beoordelingen op zoveel mogelijk beschikbare tot maximaal tien historische boekjaren. Dat is een belangrijke voorwaarde.


Evenals voor de methode Dividendgroeibeleggen gebruiken wij een aantal basisgegevens uit de jaarverslagen van de laatste 10 jaar die de basis vormen voor het selecteren van koopwaardige aandelen.
  • De Omzet en de Nettowinst;
  • Per aandeel de Nettowinst, het Dividend en de Vrije Kasstroom;
  • Bedrijfskenmerken, zoals meerjarige schulden, vrije kasstroom, K/W en W/EV.
Uit deze basisgegevens leiden we weer kengetallen af die in de selectieprocedure worden gebruikt. Zie hiervoor aan het einde van dit artikel. Aan de hand van een DividendHerbeleg aandeel bespreken we enkele relevante kengetallen. Als voorbeeld van een DH-aandeel (=DividendHerbelegaandeel) kiezen we Union Pacific Corporation, een zeer groot spoorwegbedrijf in de USA
  • Union Pacific Corporation zien we in het hier afgebeelde deel van de wekelijks geactualiseerde CoSA-rangtabel op de vierde plaats. Slechts de voor DH-aandelen meest relevante kenmerken worden hier getoond. Van de 520 in de huidige CoSA-verzameling voorkomende aandelen blijken momenteel 31 DH-aandelen bovenin de ranglijst koopwaardig te zijn. De tien hier getoonde DH-aandelen zijn de meest koopwaardige.
  • Het kenmerk, dat de plaats in de ranglijst bepaalt, is de SJHR, het samengesteld jaarlijkse procentuele herbeleggingsrendement. De SJHR wordt berekend met behulp van de geprognosticeerde herbeleggingswaarden in de vijf boekjaren volgend op de historische boekjaren. In de SJHR wordt de opbrengst van de koerswinst en de herbelegde dividenden getalsmatig uitgedrukt.
cosa-fig1-20161108.png
  • Union Pacific Corporation verzorgt de infrastructuur en het vervoer van reizigers en vracht in 23 staten van West-Amerika. Het bedrijf bestaat sinds 1863 en de spoorwegen hebben een totale lengte van ruim 50.000 km. Het is minstens vanaf 1980 beursgenoteerd op de NYSE.
  • De afgebeelde CoFA-grafiek laat zien, dat de groei van de omzet en WpA stabiel is en redelijk gelijk oplopen, hetgeen vertrouwen voor de (nabije) toekomst rechtvaardigt. De R-kwadraten van omzet en WpA in de tabel hierboven bevestigen dat. We zien ook, dat de W/EV, de meerjarige schuld (%LS), de CFpA, de K/W, de WpA-groei en de het uitkeringspercentage t.o.v. de nettowinst (Payout) goede tot zeer goede cijfers hebben.
cosa-fig2-20161108.png
  • De dividenduitkeringen, DpA, groeiden gedurende 10 historische boekjaren gemiddeld met 25,7 %/jr en hebben een R^2 = 0,99, zodat de dividenduitkeringen een stabiele inkomstenbron zijn. Wel zal de dividendgroei in de jaren na 2016 wat moeten afnemen om, meer dan tot nu toe het geval was, gelijk met de WpA op te lopen.

Conclusie: Bij koop van een DH-aandeel voor de lange termijn gaat het niet primair om hoge WpA- en omzetgroei, maar om dividenduitkeringen met een aantrekkelijk samengesteld jaarlijks procentueel dividendrendement, SJHR, nu 7,0 %/jr. Omdat de omzet en winst van Union Pacific voor een belangrijk deel bestond uit vervoer van steenkolen en dat de laatste jaren is afgenomen, zal er een wijziging in het beleid van het bedrijf noodzakelijk zijn. Amerikaanse beleggers hebben er meerdere artikelen over geschreven, w.o. Visie op groei na het derde .kwartaalrapport. 
Alles bij elkaar genomen is Union Pacific terecht op een hoge koopwaardige plaats in de ranglijst terecht gekomen.

Betekenis afkortingen:
TR = Total Return = Prognose rendement/jr uit koerswinst en dividend komende 5 jaar.


Het koersdoel over 5 jaar is de prognose voor de hoogste koers over 5 jaar.
W/V-ratio =
De verhouding tussen de verschillen van de recente koers


* met de (berekende) hoogste koers en


* met de (berekende) laagste koers in de periode van - 5 tot + 5 boekjaren.
W/EV
=
(RoE) De winst t.o.v. het eigen vermogen in het laatste boekjaar.
%LS =
(Debt/Equity)    LS/(LS+EV) in het laatste boekjaar (LS=Langlopende schuld).
R^2 =
De R-kwadraat; een maat voor de gemiddelde afwijkingen t.o.v. de groeilijnen.
K/W =
De verhouding van de koers t.o.v. de winst per aandeel (WpA).
CFpA =
(Vrije kasstroom per Aandeel) Als alle CFpA de laatste 5 boekjaren ≥ 0 dan zien we de CFpA van het laatste boekjaar, anders de laagste in die boekjaren.
Omzetgr% =
Op basis van historische data berekende groei% van de Omzet
WpAgr% =
O.b.v. historische data berekende groei% van de Winst/aandeel
SJDR% =
Samengestelde Jaarlijkse Dividendgroei Rendement, volgens DG methode.
Gem. Payout ratio =
Gemiddelde van Dividend/aandeel als percentage van Winst/aandeel over de
laatste 5 historische boekaren.
Voor elk kengetal hebben we grenzen geformuleerd waaraan het kengetal moet voldoen om het aandeel op grond van dat kengetal als koopwaardig te mogen beschouwen. In de Rangtabel kleurt de desbetreffende cel dan bruin. Vervolgens krijgt een aandeel alleen dan een Koop-oordeel als het voor alle kengetallen koopwaardig is.
Voor de DG- kengetallen zijn de grenzen:
SJDR ≥ 3,5% Actueel div. rend. ≥ 2,0% R^2 DpAgroei ≥ 0,97 CFpA > 0 DpAgroei ≥ 5%
Omzetgroei% ≥ 0% WpAgroei% ≥ 2% Aantal Dividendcijfers ≥ 5 20% ≤ Gem Pay-out ≤ 75%

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.


 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03127 seconden