HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow CoSA: Bespreking van aandeel voor Herbeleggen
CoSA: Bespreking van aandeel voor Herbeleggen

CoSA: Bespreking van aandeel voor Herbeleggen
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif
Dividend Herbeleggen is een methode die zeer waardevol is voor de Lange termijnbelegger. In vorige artikelen in de Nieuwsbrief van HCC Beleggen zijn we daar nader op in gegaan. In dit artikel geven we graag een voorbeeld van deze wijze waarop wij een aandeel beoordelen op koopwaardigheid als aandeel voor Dividend Herbeleggen.


De CoSA-werkgroep is een van de werkgroepen binnen HCC Beleggen. Wij bieden service die kosteloos beschikbaar is voor leden van HCC. Deze service houdt het volgende in:


Wekelijks verschijnt onze Nieuwsbrief waarin een artikel is opgenomen dat ingaat op onze werkwijze of waarin een aandeel wordt besproken. De Nieuwsbrief bevat verder een link naar de Rangtabel, het overzicht van alle aandelen die we volgen met adviezen t.a.v. koopwaardigheid op basis van een set kengetallen. Daarbij beoordelen we deze aandelen vanuit drie perspectieven, Koersgroei, Dividendgroei en DividendHerbeleggen. De Nieuwsbrief geeft ook een overzicht van de performance van drie demo-portefeuilles. Deze  zijn samengesteld vanuit deze drie invalshoeken. Verder zijn er links naar onze website en naar een programma voor het downloaden van bestanden met data van aandelen en het programma CoFA dat de gebruiker in staat stelt een grondige analyse van een aandeel te maken, waarbij het ook mogelijk is de eisen die aan kengetallen worden gesteld naar eigen voorkeur aan te passen.
Onze website – die overigens zeker nog niet af is – bevat veel artikelen waarin nader wordt ingegaan op de methoden voor het beoordelen van aandelen.

Wij proberen kritisch te kijken naar de informatie die wij bieden en streven waar mogelijk naar uitbreiding en verbetering van deze informatie. Dat leidt regelmatig tot aanpassing en uitbreiding van deze informatie.

Met enige regelmaat wordt ons gevraagd waarom wij dit alles kosteloos aanbieden terwijl elders voor een vergelijkbaar aanbod betaald moet worden. Ons antwoord is dan tweeledig. Allereerst beleven we zelf veel genoegen aan het onderhouden en ontwikkelen van de service. Wij zijn gemotiveerde beleggers die ook zelf voordeel hebben van de aanpak die is ontwikkeld. Ten tweede zijn wij ervan overtuigd dat het steeds belangrijker zal worden om voor de pensioenvoorziening ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat houdt onder meer in dat kennis van belang is voor succesvol beleggen in aandelen op Lange termijn. Wij menen daarvoor instrumenten aan te reiken en willen deze graag zo toegankelijk mogelijk maken.

Dividend Herbeleggen
Dividend Herbeleggen is een methode die zeer waardevol is voor de Lange termijnbelegger. In vorige artikelen in de Nieuwsbrief van HCC Beleggen zijn we daar nader op in gegaan. In dit artikel geven we graag een voorbeeld van deze wijze waarop wij een aandeel beoordelen op koopwaardigheid als aandeel voor Dividend Herbeleggen.
tabel26mei17-740x370-i63.png
De grootste winnaar in de huidige portefeuilles v.w.b. opbrengst YtD in 2017 is Unilever (DH) met + 31,2 %.
De grootste verliezer in de huidige portefeuilles v.w.b. opbrengst YtD in 2017 is Dick's Sporting Goods (KG) met - 25,1 %.

Grafiekena+b26mei17-740x315.png
In de grijze grafiek hierboven zien we het wekelijkse verloop van de procentuele netto KG-, DG- en DH-opbrengsten, berekend t.o.v. de start begin 2017. Bij de start van de portefeuilles is de netto opbrengst 0%, want we zijn met een schone lei begonnen.
De witte grafiek toont de jaarlijkse %-netto opbrengsten van zowel de tot 2017 gebruikte KG-portefeuille als van de nieuwe KG-, DG- en HB-portefeuilles YtD vanaf 2017.
Netto opbrengsten bestaan uit koerswinsten en -verliezen, koop- en verkoopkosten, dividenden, eventuele extra uitkeringen én valutaverschillen tussen koop en verkoop. Is een aandeel nog niet verkocht, dan worden de virtuele kosten meeberekend.

Commentaar (ek):
Bespreking van een dividendherbelegger (DH-aandeel).
  • DH-aandelen worden door CoSA gerangschikt op basis van het vijfjaarsgemiddelde van de samengestelde totaalopbrengst van én dividendherbeleggingen én koers- en valutawinsten. Die berekening gaat uit van een kwalitatief goed bedrijf, dat gedurende minstens vijf tot liefst tien van de laatste historische boekjaren stabiele DpA-, WpA- en omzetgroei realiseerde.
  • We nemen als voorbeeld het DH-aandeel van het bedrijf "Cracker Barrel Old Country Store", dat in de op DH-adviezen gesorteerde Rangtabel op de derde plaats staat. Het is een keten van ruim 640 restaurants en cadeauwinkels in minstens 43 staten van de Verenigde Staten van Amerika.
Grafiekc26mei17-740x499-I63.png
  •  We zien in één oogopslag, dat in de 10 historische boekjaren de omzet en de winst per aandeel (WpA) continu en stabiel groeien met geringe volatiliteit. De snelle DpA-groei zal na een aantal jaren in de pas moeten lopen met de WpA-groei en een begin van aanpassing zien we in de jaren 2014 t/m 2016 reeds optreden. Verder zien we, dat de koers op12mei2017 keurig in het neutrale gebied van de NAIC-zone ligt en ook midden in het neutrale gebied van het koerskanaal ligt. Mooier kan haast niet.
Conclusie:
Cracker Barrel is een mooi DH-aandeel, dat in de groeifase verkeert en in de loop van toekomstige jaren bescheidener groei van WpA en DpA zal hebben, uiteraard zolang het beleid van het bedrijf kwalitatief wordt voortgezet.

Betekenis afkortingen:
Opbrengst =
Koerswinst + dividenduitkeringen
TR =
Totale opbrengst
TRg =
Groei door berekende prognose hoogste TR-opbrengst in vijf jaren
PARg =
Gemiddelde van de hoogste en laagste TR-opbrengsten in vijf jaren
KG-aandeel =
koersgroeier
DG-aandeel =
dividendgroeier
DH-aandeel =
dividendherbelegger
EVpA =
Eigenvermogen/aandeel
CFpA =
Vrije kasstroom/aandeel
LS =
Meerjarige schuld
DpA =
Dividend/aandeel
WpA =
Netto winst/aandeel
REIT
Real Estate Investment TrustCoSA =
Computerondersteunde Selectie van Aandelen
CoFA =
Computerondersteunde Fundamentele Analyse

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03053 seconden