HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Doel, opzet, nut en resultaten van CoSA’s demo-portefeuille.
Doel, opzet, nut en resultaten van CoSA’s demo-portefeuille.

Doel, opzet, nut en resultaten van CoSA’s demo-portefeuille.
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC_logo.gif

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.

Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.


Vanaf 2011 onderhoudt de werkgroep CoSA een demonstratieportefeuille om de CoSA-leden te laten zien hoe de door CoSA gepropageerde wijze van beleggen in de praktijk uitpakt.
Daartoe is de demo-portefeuille zo realistisch mogelijk opgezet, inhoudende dat transactiekosten bij koop en verkoop in de koop en verkoopwaarden worden verrekend. Ook worden de valutakosten bij koop en verkoop verrekend, zodat de invloed van valutawinsten of -verliezen zichtbaar is.


De Demo-portefeuille bestaat in feite uit drie deel-portefeuilles:
  •      KoersGroeibeleggen(KG),
  •      DividendGroeibeleggen(DG) en
  •      DividendHerbeleggen(DH).
Vanaf 2011 wordt de KG-portefeuille aangehouden en na het ontwikkelen van de methoden DG en DH hebben we daarvoor vanaf 2016 deel-portefeuilles toegevoegd.

De aan- en verkoop voor zo’n deelportefeuille wordt bepaald door de regels die gelden voor de betreffende methoden. In eerdere artikelen zijn we nader ingegaan op deze methoden.

Wekelijks wordt de portefeuille bijgewerkt, waarbij de actuele waarde van een aandeel wordt berekend alsof het aandeel is verkocht op de slotkoers van de actuele week met in achtneming van de transactiekosten en de valutaverhouding, bijv. €/$.


Wekelijks worden de koersen, eventuele dividenduitkeringen en dividend- herbeleggingen verwerkt en de tabel aangepast. Een voorbeeld ziet u hieronder.

DemoPortefSep2017-740x370-a1.png

Het kopen en verkopen van aandelen in de portefeuille vindt uitsluitend plaats op basis van de door de CoSA-programmatuur gegeven koop- en verkoopadviezen. Dit om de werking van de CoSA-programmatuur volledig tot uiting te laten komen in de resultaten die met de demo-portefeuille worden bereikt. Elke menselijke/emotionele inmenging wordt aldus voorkomen.

Koop in de portefeuille vindt plaatst met behulp van de CoSA-rangtabel en daarbij wordt het hoogst gerangschikte aandeel, dat nog niet in de portefeuille voorkomt, aangeschaft. Mits dit aandeel een koop-advies heeft. Uiteraard wordt eerst de Rangtabel gesorteerd naar de van toepassing zijnde methode KG, DG of DH.
Verkocht wordt een aandeel, als dit voor een of meer verkoopvoorwaarden een kwaliteitsgrens neerwaarts heeft overschreden.

De portefeuille bevat 15 aandelen, waarvan vijf koersgroeiaandelen (KG), vijf dividendgroeiaandelen (DG) en vijf herbeleggingsaandelen (DH). Het stelt ons in staat om de drie soorten aandelen met elkaar te vergelijken wat gedrag en resultaat betreft .
Grafisch zien we het verloop van de drie soorten aandelen in 2017 hier onder afgebeeld.

DemoPortefSep2017b-740x168-I15.png

Bij het bekijken van de grafiek moeten we ons realiseren, dat op 22-sep-2017 de €/$ 14,3% was gestegen t.o.v. 01-jan-2017. In de DG- en de DH-portefeuilles zit elk één aandeel genoteerd in de Euro, maar de overige 13 aandelen noteren in USD’s. Dus hebben deze twee sterke stijgingen van de Euro de rendementen negatief beïnvloed. We hebben er echter voor gekozen om het valutaeffect niet op enigerlei wijze te compenseren. Het ene jaar werkt het nadelig, maar een ander jaar heb je een voordeel. In 2015 daalde de Euro t.o.v. de USD met 10,3% en in 2016 met 3,6%.

Er is nog een tweede effect op het verschillende verloop van de KG-, DG- en DH-portefeuilles te zien. De verschillen worden veroorzaakt door de verschillende invloeden van enerzijds de koersen en anderzijds de dividenden.
De KG-portefeuille wordt primair bepaald door tenminste 12 %/jr koersgroei en secundair door de al of niet aanwezige dividenduitkeringen.
De DG-portefeille wordt primair bepaald door tenminste 2,6 %/jr dividendgroei en secundair door de koersgroei die minimaal de inflatie en belastingdruk compenseert.
De DH-portefeuille wordt primair bepaald door én tenminste 10 %/jr koersgroei én tenminste 5 %/jr dividendgroei.

We laten elke week ook het verloop van de resultaten vanaf 01-jan-2011 t/m 15-sep-2017 in een kanteelgrafiek zien.

DemoPortefSep2017c740x143-I15.png

Deze grafieken tonen het rendement per jaar per beleggingsmethode inclusief valutaeffecten.

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website






De laadtijd van deze pagina is: 0.02635 seconden